Teisinė informacija

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto plėtojimo taryba

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2013 M. KOVO 1 D. ĮSAKYMO NR. 3-135 „DĖL KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO PLĖTOJIMO TARYBOS PERSONALINĖS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2019 m. birželio 10 d. Nr. 3-268

Vilnius

P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. kovo 1 d. įsakymą Nr. 3-135 "Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto plėtojimo tarybos personalinės sudėties patvirtinimo" ir jį išdėstau nauja redakcija:

"LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO PLĖTOJIMO TARYBOS PERSONALINĖS SUDĖTIES PATVIRTINIMO

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gruodžio 20 d. nutarimo Nr. 1356 "Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto plėtojimo tarybos" 1 ir 3 punktais:

1. T v i r t i n u šią personalinę Klaipėdos valstybinio jūrų uosto plėtojimo tarybos (toliau – Taryba) sudėtį:

Rokas Masiulis – susisiekimo ministras (Tarybos pirmininkas);

Andrius Armonaitis - Lietuvos laivybos agentų ir ekspeditorių asociacijos prezidentas;

Mantas Bartuška – AB "Lietuvos geležinkeliai" generalinis direktorius;

Rėda Brandišauskienė – aplinkos viceministrė;

Vidmantas Dambrauskas – Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacijos prezidentas;

Vytautas Grubliauskas – Klaipėdos miesto savivaldybės meras;

Rimantas Juška – Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidiumo narys;

Aloyzas Kuzmarskis – Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovas;

Darius Liutikas – žemės ūkio viceministras;

Vytautas Lygnugaris – Lietuvos laivų savininkų asociacijos valdybos pirmininkas;

Kastytis Macijauskas – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros departamento direktorius;

Paulius Martinkus – susisiekimo viceministras;

flot. adm. Arūnas Mockus – Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų vadas;

Česlovas Mulma – vidaus reikalų viceministras;

Gintaras Neniškis – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius;

Vygantas Paigozinas – Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus pavaduotojas;

Vidmantas Paukštė - l. e. VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus pareigas;

prof. habil. dr. Vytautas Paulauskas – Klaipėdos universiteto Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto Jūrų inžinerijos katedros profesorius;

Renatas Požėla – Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vadas;

Lukas Savickas – Ministro Pirmininko patarėjas ekonomikos ir strateginių pokyčių valdymo klausimais;

Marius Skuodis – ekonomikos ir inovacijų viceministras;

Edmundas Žilevičius – finansų ministro patarėjas."

 

 

 

2. S k i r i u Vaidą Ubartaitę, Susisiekimo ministerijos Vandens ir geležinkelių transporto politikos grupės vyriausiąją specialistę, Tarybos sekretore, kuri nėra šiuo įsakymu patvirtintos Tarybos narė."

Susisiekimo ministras

Rokas Masiulis

Informacija atnaujinta 2019-10-13

Renginiai

Viešieji pirkimai

Visi pirkimai