Teisinė informacija

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto plėtojimo taryba

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2013 M. KOVO 1 D. ĮSAKYMO NR. 3-135 „DĖL KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO PLĖTOJIMO TARYBOS PERSONALINĖS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2021 m. kovo 9 d. Nr. 3-140

Vilnius

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. kovo 1 d. įsakymą

Nr. 3-135 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto plėtojimo tarybos personalinės sudėties patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO PLĖTOJIMO TARYBOS PERSONALINĖS SUDĖTIES PATVIRTINIMO

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gruodžio 20 d. nutarimo

Nr. 1356 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto plėtojimo tarybos“ 1 ir 3 punktais:

1.   T v i r t i n u šią personalinę Klaipėdos valstybinio jūrų uosto plėtojimo tarybos (toliau – Taryba) sudėtį:

Marius Skuodis – susisiekimo ministras (Tarybos pirmininkas);

Andrius Armonaitis – Lietuvos laivybos agentų ir ekspeditorių asociacijos prezidentas;

Mantas Bartuška – AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinis direktorius;

Vitalijus Dmitrijevas – vidaus reikalų viceministras;

Donatas Dudutis – žemės ūkio viceministras;

Vytautas Grubliauskas – Klaipėdos miesto savivaldybės meras;

Rimantas Juška – Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidiumo narys;

Daiva Kamarauskienė – Finansų ministerijos Biudžeto departamento direktorė;

Dalius Krinickas – Ministro Pirmininko patarėjas;

Aloyzas Kuzmarskis – Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovas;

Darius Kvedaravičius – aplinkos viceministras;

Algis Latakas –VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius;

Rustamas Liubajevas – Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vadas;

Vytautas Lygnugaris – Lietuvos laivų savininkų asociacijos valdybos pirmininkas;

Kastytis Macijauskas – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo vyriausiasis patarėjas;

Loreta Maskaliovienė – susisiekimo viceministrė;

Jovita Neliupšienė – ekonomikos ir inovacijų viceministrė;

Gintaras Neniškis – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius;

Vygantas Paigozinas – Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus pavaduotojas;

dr. Benediktas Petrauskas – Klaipėdos universiteto infrastruktūros ir plėtros prorektorius;

Giedrius Premeneckas – Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų vadas;

Vaidotas Šileika – Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacijos prezidentas.

2.   S k i r i u Vaidą Ubartaitę, Susisiekimo ministerijos Vandens ir geležinkelių transporto politikos grupės patarėją, Tarybos sekretore, kuri nėra šiuo įsakymu patvirtintos Tarybos narė.“

Susisiekimo ministras                                                                                               Marius Skuodis

Teisės aktų registras

Informacija atnaujinta 2021-11-08

Renginiai

Pirkimai

Visi pirkimai
Apklausa
X apklausa