Teisinė informacija

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto plėtojimo taryba

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2013 M. KOVO 1 D. ĮSAKYMO NR. 3-135 „DĖL KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO PLĖTOJIMO TARYBOS PERSONALINĖS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2020 m. liepos 3 d. Nr. 3-401

Vilnius

P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. kovo 1 d. įsakymą Nr. 3-135 "Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto plėtojimo tarybos personalinės sudėties patvirtinimo" ir jį išdėstau nauja redakcija:

"LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO PLĖTOJIMO TARYBOS PERSONALINĖS SUDĖTIES PATVIRTINIMO

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gruodžio 20 d. nutarimo Nr. 1356 "Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto plėtojimo tarybos" 1 ir 3 punktais:

1. T v i r t i n u šią personalinę Klaipėdos valstybinio jūrų uosto plėtojimo tarybos (toliau – Taryba) sudėtį:

Jaroslav Narkevič – susisiekimo ministras (Tarybos pirmininkas);

Andrius Armonaitis - Lietuvos laivybos agentų ir ekspeditorių asociacijos prezidentas;

Mantas Bartuška – AB "Lietuvos geležinkeliai" generalinis direktorius;

Vidmantas Dambrauskas – Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacijos prezidentas;

Vytautas Grubliauskas – Klaipėdos miesto savivaldybės meras;

Rimantas Juška – Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidiumo narys;

Aloyzas Kuzmarskis – Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovas;

Algis Latakas - VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius;

Rustamas Liubajevas – Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vadas;

Vytautas Lygnugaris – Lietuvos laivų savininkų asociacijos valdybos pirmininkas;

Kastytis Macijauskas – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo vyriausiasis patarėjas;

Gytis Mažeika – susisiekimo viceministras;

flot. adm. Arūnas Mockus – Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų vadas;

Česlovas Mulma – vidaus reikalų viceministras;

Petras Narkevičius – žemės ūkio viceministras;

Marius Narmontas – aplinkos viceministras;

Gintaras Neniškis – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius;

Vygantas Paigozinas – Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus pavaduotojas;

dr. Benediktas Petrauskas – Klaipėdos universiteto Infrastruktūros ir plėtros prorektorius;

Lukas Savickas – Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas;

Marius Skuodis – ekonomikos ir inovacijų viceministras;

Edmundas Žilevičius – finansų ministro patarėjas."

2. S k i r i u  Vaidą Ubartaitę, Susisiekimo ministerijos Vandens ir geležinkelių transporto politikos grupės patarėją, Tarybos sekretore, kuri nėra šiuo įsakymu patvirtintos Tarybos narė.“

Susisiekimo ministras

Jaroslav Narkevič

Informacija atnaujinta 2019-10-13

Renginiai

Pirkimai

Visi pirkimai
Apklausa
X apklausa