Teisinė informacija

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto taryba

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2003 M. SAUSIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 3-40 „DĖL KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO


2022 m. kovo 2 d. Nr. 3-131
Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. sausio 24 d. įsakymą Nr. 3-40 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ ir 1 punktą išdėstau taip:


„1. S u d a r a u šią Klaipėdos valstybinio jūrų uosto tarybą:

Algis Latakas – VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius (tarybos pirmininkas);

Andrius Armonaitis – Lietuvos laivybos agentų ir ekspeditorių asociacijos prezidentas;

Romas Austinskas – Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ prezidentas;

Povilas Drižas – Tarptautinio transporto ir logistikos aljanso generalinis sekretorius;

Martynas Gedaminskas – AB „Lietuvos geležinkeliai“ techninės plėtros vadovas;

Rimantas Juška – laivų krovos akcinės bendrovės „Klaipėdos Smeltė“ generalinis direktorius;

Rimantas Kuliešius – AB „LTG Infra“ infrastruktūros plėtros vadovas;

Aloyzas Kuzmarskis – UAB Klaipėdos jūrų krovinių kompanijos „Bega“ valdybos pirmininkas;

Vytautas Lygnugaris – Lietuvos laivų savininkų asociacijos valdybos pirmininkas;

Kastytis Macijauskas – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo vyriausiasis patarėjas;

Vladas Motiejūnas – Klaipėdos valstybinio jūrų uosto kapitonas;

prof. habil. dr. Vytautas Paulauskas – Klaipėdos universiteto Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto Jūrų inžinerijos katedros profesorius;

Arnoldas Šileika – AB Vakarų laivų gamyklos generalinis direktorius;

Vaidotas Šileika – Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacijos prezidentas;

Darius Šilenskis – AB „Klaipėdos nafta“ generalinis direktorius;

Vytautas Štumbergas – l. e. AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ generalinio direktoriaus pareigas;

Vidmantas Tamulis – Susisiekimo ministerijos Vandens ir geležinkelių transporto politikos grupės vadovas;

Aivaras Vilkelis – VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos Transporto infrastruktūros planavimo ir inovacijų departamento direktorius.“

Susisiekimo ministras                                                                                           Marius Skuodis

 

Teisės aktų registras

Informacija atnaujinta 2021-11-08

Renginiai

Pirkimai

Visi pirkimai
Apklausa
X apklausa