Teisinė informacija

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto taryba

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2003 M. SAUSIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 3-40 "DĖL KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

2019 m. gegužės 27 d. Nr. 3-245

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. sausio 24 d. įsakymą Nr. 3-40 "Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo" ir 1 punktą išdėstau taip:

"1. S u d a r a u šią Klaipėdos valstybinio jūrų uosto tarybą:

Vidmantas Paukštė – l. e. VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus pareigas (tarybos pirmininkas);

Adomas Alekna – Klaipėdos valstybinio jūrų uosto kapitonas;

Andrius Armonaitis - Lietuvos laivybos agentų ir ekspeditorių asociacijos prezidentas;

Vidmantas Dambrauskas – Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacijos prezidentas;

Rimantas Juška – laivų krovos akcinės bendrovės "Klaipėdos Smeltė" generalinis direktorius;

Rimantas Kuliešius – l. e. AB "Lietuvos geležinkeliai" Geležinkelių infrastruktūros direkcijos Techninės integracijos departamento direktoriaus pareigas;

Artūras Kungys – Susisiekimo ministerijos Vandens ir geležinkelių transporto politikos departamento Vandens transporto politikos grupės vyresnysis patarėjas;

Aloyzas Kuzmarskis – UAB Klaipėdos jūrų krovinių kompanijos "BEGA" valdybos pirmininkas;

Vytautas Lygnugaris – Lietuvos laivų savininkų asociacijos valdybos vicepirmininkas;

Kastytis Macijauskas – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros departamento direktorius;

prof. habil. dr. Vytautas Paulauskas – Klaipėdos universiteto Jūros technologijų ir gamtos  mokslų fakulteto Jūrų inžinerijos katedros profesorius;

Arnoldas Šileika – AB "Vakarų laivų gamykla" generalinis direktorius;

Vaidotas Šileika – UAB Klaipėdos konteinerių terminalo generalinis direktorius;

Darius Šilenskis - AB "Klaipėdos nafta" Naftos verslo direktorius;

Vytautas Štumbergas – l. e. AB "Klaipėdos jūrų krovinių kompanija" generalinio direktoriaus pareigas."

Susisiekimo ministras
Rokas Masiulis

Teisės aktų registras

Informacija atnaujinta 2019-10-13

Renginiai

Pirkimai

Visi pirkimai
Apklausa
X apklausa