Teisinė informacija

"LIS" ir "KIPIS" naudojimo sąlygos

VĮ KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA
GENERALINIS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL INFORMACINIŲ SISTEMŲ "LIS" IR "KIPIS" NAUDOJIMO SĄLYGŲ PATVIRTINIMO

2010 m. kovo 18 d. Nr. V-71
Klaipėda

Siekdamas sudaryti prielaidas Klaipėdos uoste veikiančioms įmonėms ir įstaigoms naudoti Laivo informacinę sistemą bei Krovinių ir prekių informacinę sistemą:

1. T v i r t i n u :
1.1. Laivo informacinės sistemos (LIS) naudojimo sąlygas (pridedama);
1.2. Krovinių ir prekių informacinės sistemos (KIPIS) naudojimo sąlygas (pridedama):
2. P a v e d u Informacinių technologijų skyriaus viršininkui Algimantui Žygui užtikrinti šiuo įsakymu patvirtintų informacinių sistemų naudojimo sąlygų vykdymo kontrolę.

 

Generalinis direktorius
Eugenijus Gentvilas

 

Laivo informacinės sistemos (lis) naudojimo sąlygos
Krovinių ir prekių informacinės sistemos (kipis) naudojimo sąlygos

Informacija atnaujinta 2019-10-13

Renginiai

Pirkimai

Visi pirkimai
Apklausa
X apklausa