Teisinė informacija

Uosto įstatymas

LIETUVOS RESPUBLIKOS KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO ĮSTATYMAS

1996 m. gegužės 16 d. Nr. I-1340
Vilnius

Teisės aktų registras

Informacija atnaujinta 2021-11-08

Renginiai

Pirkimai

Visi pirkimai
Apklausa
X apklausa