Teisinė informacija

Uosto žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo taisyklės

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO APSKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2010 m. lapkričio 15 d. Nr. 3-671
Vilnius

Teisės aktų registras

Nuo 2022-01-01

Informacija atnaujinta 2021-11-08

Renginiai

Pirkimai

Visi pirkimai
Apklausa
X apklausa