Teisinė informacija

Uosto žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo taisyklės

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO APSKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2010 m. lapkričio 15 d. Nr. 3-671
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo (Žin., 1996, Nr. 53-1245) 23 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgdamas į Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos teikimą:
1. T v i r t i n u Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo taisykles (pridedama).
2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:
2.1. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1997 m. liepos 24 d. įsakymą Nr. 286 ,,Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo nuostatų įgyvendinimo“ (Žin., 1997, Nr. 72-1855);
2.2. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2000 m. gruodžio 15 d. įsakymą Nr. 370 ,,Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1997 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 286 ,,Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo nuostatų įgyvendinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3469);
2.3. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymą Nr. 3-426 ,,Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo ir uosto žemės nuomos mokesčio dydžių taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 5-186);
2.4. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gegužės 8 d. įsakymą Nr. 3-155 ,,Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 3-426 ,,Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo ir uosto žemės nuomos mokesčio dydžių taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 54-2051);
2.5. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. birželio 28 d. įsakymą Nr. 3-240 ,,Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 3-426 ,,Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo ir uosto žemės nuomos mokesčio dydžių taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 75-2981);
2.6. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodžio 1 d. įsakymą Nr. 3-475 ,,Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 3-426 ,,Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo ir uosto žemės nuomos mokesčio dydžių taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 141-5604);
2.7. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. balandžio 23 d. įsakymą Nr. 3-156 ,,Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 3-426 ,,Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo ir uosto žemės nuomos mokesčio dydžių taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 47-1879);
2.8. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. gruodžio 28 d. įsakymą Nr. 3-642 ,,Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 3-426 ,,Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo ir uosto žemės nuomos mokesčio dydžių taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr.157-7106).
3. Šis įsakymas įsigalioja 2011 m. sausio 1 d.

Sisisiekimo ministras
Eligijus Masiulis

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo taisyklės

Plačiau

Informacija atnaujinta 2019-10-13

Renginiai

Viešieji pirkimai

Visi pirkimai