Teisinė informacija

Šventosios valstybinio jūrų uosto plėtros taryba

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2013 M. KOVO 15 D. ĮSAKYMO NR. 3-159 „DĖL ŠVENTOSIOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO PLĖTROS TARYBOS PERSONALINĖS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2017 m. kovo 23 d. Nr.3-132

Vilnius

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. kovo 15 d. įsakymą Nr. 3-159 „Dėl Šventosios valstybinio jūrų uosto plėtros tarybos personalinės sudėties patvirtinimo“ ir 1 punktą išdėstau taip:

„1. T v i r t i n u šią personalinę Šventosios valstybinio jūrų uosto plėtros tarybos (toliau – taryba) sudėtį:

Rokas Masiulis – susisiekimo ministras (tarybos pirmininkas);

Arūnas Adomėnas – Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinis direktorius;

Alfonsas Bargaila – Lietuvos žuvininkystės produktų gamintojų asociacijos pirmininkas;

Artūras Bogdanovas – žemės ūkio viceministras;

Rėda Brandišauskienė – aplinkos viceministrė;

Klaidas Kuchalskis – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo ir migracijos politikos departamento direktorius;

Paulius Martinkus – susisiekimo viceministras;

prof. habil. dr. Vytautas Paulauskas – Klaipėdos universiteto Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto Jūros inžinerijos katedros profesorius;

Stasys Rožnys – Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pakrančių apsaugos rinktinės vado pavaduotojas;

Lina Sabaitienė – ūkio viceministrė;

Linas Tamkvaitis – Lietuvos buriuotojų sąjungos generalinis sekretorius;

Arvydas Vaitkus – valstybės įmonės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius;

Šarūnas Vaitkus – Palangos miesto savivaldybės meras;

Edmundas Žilevičius – finansų ministro patarėjas.“

 

Susisiekimo ministras                                                                                                  Rokas Masiulis

Informacija atnaujinta 2019-10-13

Renginiai

Pirkimai

Visi pirkimai
Apklausa
X apklausa