Socialinė atsakomybė

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos pagrindinės socialinės atsakomybės kryptys – būti aktyviam bendruomenės nariui, prisidėti prie visuomenės bendruomeniškumui svarbių vertybių skatinimo ir pridėtinę vertę kuriančių projektų, rūpintis darbuotojų motyvacija ir tausoti aplinką.

1. Dėmesys bendruomenei

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, būdama socialiai atsakinga įmonė, svariai prisideda prie Klaipėdos mieste vystomų projektų: investuojama į privažiuojamųjų kelių statybą ir renovaciją, prisidedama prie miesto kultūrinių renginių, ypač puoselėjančių jūrines tradicijas, pvz., Jūros šventė, Laivų paradas, taip pat sporto renginių, socialinių projektų (Vilties bėgimas) ir kitų miestui svarbių renginių – Klaipėdos pilies džiazo festivalio ir kt. Įmonė ir pati yra keleto visuomenės pamėgtų renginių organizatorė.

Sporto renginiai
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, skatinanti savo darbuotojus būti fiziškai aktyvius, kasmet spalį kartu su Klaipėdos apskrities lengvosios atletikos federacija kviečia visuomenę į tradiciniu tapusį tarptautinį bėgimą "Gintarinė jūrmylė". Nuo 2011 metų Uosto direkcija kasmet Jūros šventės metu Klaipėdos miesto gyventojus ir svečius kviečia į laivų "drakonų" lenktynes Danės upėje Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos taurei laimėti.Kiekvienais metais Uosto direkcijos komanda dalyvauja Baltijos uostų krepšinio rungtynėse, Klaipėdos uosto kompanijų kasmetinėje spartakiadoje, Susisiekimo ministerijos rengiamoje "Transspartakiadoje" ir kituose renginiuose. Direkcija darbuotojus kiekvieną vasarą suburia į aktyvaus poilsio išvykas.

Turizmo skatinimas
Nors Uosto direkcijos pajamos iš kruizinės laivybos nėra didelės (sudaro vos vieną procentą visų rinkliavų), įmonė skiria ypatingą dėmesį kruizinės laivybos skatinimui ir Klaipėdos miesto populiarinimui užsienio rinkose. Kiekvienais metais Uosto direkcija Lietuvą kaip jūrų turizmo keliais pasiekiamą valstybę pristato didžiausioje pasaulio kruizų parodoje "Seatrade Global" (JAV), taip pat Hamburge kas dvejus metus vykstančioje parodoje "Cruise Europe". Uosto direkcija finansuoja į Klaipėdos uostą pirmą kartą atplaukiančių ir didžiųjų kruizinių laivų (ilgesnių kaip 200 m) sutikimo kultūrinę-socialinę programą, kurios metu rengiamos amatų mugės, parodomosios amatų gamybos programos ir kiti renginiai.

Pažintinės ekskursijos
Nuo 2008 m. Uosto direkcija organizuoja nemokamas pažintines, didelio populiarumo sulaukiančias ekskursijas "Susipažinkime su Klaipėdos uostu". Išvykų po Klaipėdos uosto akvatoriją metu galima detaliau susipažinti su vieninteliu šalies jūrų uostu, jo veikla bei reikšme.

Jūrininkų centras
Jau penkiasdešimt metų veikiantis Jūrininkų centras – moderni Lietuvos ir užsienio jūrininkų aptarnavimo bazė. Jūrininkų centre per mėnesį apsilanko keli šimtai užsienio jūrininkų, todėl ši vieta gerai žinoma ir populiari. Čia sudarytos puikios sąlygos susirinkimams organizuoti, bendrauti, naudotis interneto, skaityklos paslaugomis. Centre veikia pramogų ir sveikatingumo kompleksas, o užsienio šalių jūrininkams teikiamos ir transporto paslaugos.

2. Dėmesys darbuotojams

Uosto direkcija vykdo kompleksinę ir nuoseklią socialiai atsakingo darbdavio politiką, kurios esminis principas – darbuotojų motyvacijos ir bendruomeniškumo skatinimas. Ypač didelis dėmesys skiriamas darbuotojų sveikatai. Įmonė kiekvieną darbuotoją yra apdraudusi savanoriškuoju sveikatos draudimu, sudarydama galimybę tiek profilaktiškai, tiek sunegalavus naudotis sveikatos priežiūros įstaigų teikiamomis paslaugomis. Darbuotojai taip pat yra apdrausti ir nuo nelaimingų  atsitikimų. Įmonėje sukurtas ir veikia Darbuotojų saugos ir sveikatos komitetas, profesinė sąjunga, galioja kolektyvinė sutartis.

3. Dėmesys aplinkosaugai

Klaipėdos uostas yra vienas ekologiškiausių Europoje –  apie 80 proc. krovinių atgabenama geležinkeliu. Investicijos į infrastruktūrą skatina Klaipėdos uostą žengti koja kojon su moderniausiomis technologijomis, keliančiomis ekologiškumo ir darnios plėtros kartelę kasmet vis aukščiau. Uosto įmonės investuoja į aplinkosaugos projektus, modernią įrangą, taupančią energijos išteklius. Uosto direkcijos lėšomis uoste yra įdiegtos oro taršos matavimų stotelės, įsigyta ir mobili taršos matavimo įranga, investuojama į miesto gatves, kas taip pat prisideda prie ekologinės situacijos gerinimo mieste. Klaipėdos uoste vykdomas vandens taršos monitoringas, įvykus incidentams numatytos konkrečios priemonės pasekmėms likviduoti.

4. Dėmesys miesto bendruomenei

2010–2017 m. VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija Klaipėdos miesto socialiniams projektams bei renginiams, mieste esančių kelių statybai ir rekonstrukcijai bei krantinių, skirtų pramoginiams laivams ir keleiviams, rekonstravimui skyrė 62,87 mln. Eur.

Remiantis 2010–2017 m. duomenimis, apskaičiuota, kad vidutiniškai per metus Uosto direkcija įvairiems Klaipėdos miesto projektams skiria 7,86 mln. Eur  kasmet.

 

Informacija atnaujinta 2018-08-13
Apklausa
X apklausa