Sprendimų išrašai iš pirkimo dokumentacijos, neatlikti pirkimų naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos paslaugomis (CPO)

Užteršto grunto aikštelės aplinkos monitoringo vykdymas negali būti perkamas iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio paslaugos CPO kataloge neteikiamos.

***

Objekto "Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų Nemuno g. 8A, Klaipėdos m., statybos projektas" techninio projekto parengimo, darbo projekto parengimo bei statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos negali būti perkamos iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes VĮ KVJUD parengtose sutartyse yra išdetalizuotos, praplėstos tiekėjo pareigos, t.y. numatytos aiškios bei konkrečios tiekėjo funkcijos, aiškūs kontrolės mechanizmai, bei tiekėjų papildoma atsakomybė ir atsiskaitymo sąlygos, kurių pagalba yra tinkamai atliekamos paslaugos.

***

"Klaipėdos valstybinio jūrų uosto vidinio laivybos kanalo nuo PK(26) iki PK(85) gilinimo (iki –15,5 m) ir platinimo projektas" gilinimo darbų projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų atlikimas negali būti perkamas iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes VĮ KVJUD parengtose sutartyse yra išdetalizuotos, praplėstos tiekėjo pareigos, t.y. numatytos aiškios bei konkrečios tiekėjo funkcijos, aiškūs kontrolės mechanizmai, bei tiekėjų papildoma atsakomybė ir atsiskaitymo sąlygos, kurių pagalba yra tinkamai atliekamos paslaugos.

***

Objekto "Laivyno bazės pastato nauja statyba, Marių g., Klaipėda" techninio projekto korektūros paslaugos negali būti perkamos iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio paslaugos CPO kataloge neteikiamos.

***

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos turto ir bendrosios civilines atsakomybės draudimas negali būti perkamas iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio paslaugos CPO kataloge neteikiamos.

***

Klaipėdos uosto ir VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos reklamavimo paslaugos XX bėgimo varžybų "Gintarinė jūrmylė" reklaminės kampanijos ir renginio 2020 m. spalio 10 d. Smiltynėje, Klaipėdoje, metu negali būti perkamos iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio paslaugos CPO kataloge neteikiamos.

***

Tarnybinės stotys negali būti perkamos iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio prekės CPO kataloge netiekiamos.

***

Radiolokacinės sistemos techninės priežiūros paslaugos negali būti perkamos iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio paslaugos CPO kataloge neteikiamos.

***

Objekto "Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinės uosto dalies išvystymo projektiniai pasiūlymai" projektiniai pasiūlymai ir konsultavimo paslaugos poveikio aplinkai vertinimo metu negali būti perkamos iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio paslaugos CPO kataloge neteikiamos.

***

Objekto "Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijos ties krantine Nr. 127 gilinimo iki 11,0 m. projektas" gilinimo projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos negali būti perkamos iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio, kaip gilinimo darbų projekto parengimo ir gilinimo darbų projekto vykdymo priežiūros paslaugos CPO kataloge neteikiamos.

***

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai priklausančių nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo, tikslinimo  ir geodezinės paslaugos negali būti perkamos iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio, kaip gilinimo darbų projekto parengimo ir gilinimo darbų projekto vykdymo priežiūros paslaugos CPO kataloge neteikiamos.

***

Oro kokybės stebėjimo sistema negali būti perkama iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio prekės CPO kataloge neteikiamos ir netiekiamos.

***

Informacinės sistemos PORTGIS modernizavimo paslaugos negali būti perkamos iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio paslaugos CPO kataloge neteikiamos.

***

Įmonės darbuotojų mikroklimato ir įsitraukimo tyrimas negali būti perkamas iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio paslaugos CPO kataloge neteikiamos.

***

Objekto "Krantinės Nr. 58 pilies g.4, Klaipėdoje kapitalinis remontas" statinių statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimas – negali būti perkamos iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes VĮ KVJUD parengtose sutartyse yra išdetalizuotos, praplėstos tiekėjo pareigos, t.y. numatytos aiškios bei konkrečios tiekėjo funkcijos, aiškūs kontrolės mechanizmai, kurių pagalba yra tinkamai atliekamoms paslaugos – statinio statybos techninė priežiūra.

***

Objekto "Klaipėdos valstybinio jūrų uosto šiaurinio bangolaužio, Vėtros g., Klaipėda, ir pietinio bangolaužio, Smiltynės g., Klaipėda, rekonstravimas ir dalies Kuršių nerijos šlaito tvirtinimas" II statybos etapo – dalies  Kuršių nerijos šlaito tvirtinimo statybos darbai  negali būti perkami iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio darbų CPO kataloge nėra.

***

Klaipėdos uosto ir VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos reklamavimo paslaugas tradicinio jūrinės ir miesto visuomenės renginio "Klaipėdos laivų parado 2020" reklaminės kampanijos ir renginio 2020 m. rugsėjo 19 d. Klaipėdoje metu negali būti perkamos iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio paslaugos CPO kataloge neteikiamos.

***

Objekto "Krantinės Nr. 58 Pilies g. 4, Klaipėdoje, kapitalinis remontas" statybos darbai negali būti perkami iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio darbai CPO kataloge neteikiami.

***

Objekto "Klaipėdos valstybinio jūrų uosto vidinio laivybos kanalo gilinimas iki 15,0 m gylio nuo PK(21) iki PK (85)" gilinimo darbų techninės priežiūros ir FIDIC inžinieriaus funkcijų paslaugos negali būti perkamos iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio paslaugos CPO kataloge neteikiamos.CPO kataloge numatytos statinių techninės priežiūros paslaugos, tačiau gilinimo darbai bei jų priežiūra vadovaujantis LR STR nėra priskiriama prie statinių kategorijos.

***

Objekto "Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 88, Nr. 89, Nr. 90 ir pokraninių kelių (unik. Nr. 4400-0930-0469 ir unik. Nr. 4400-0930-0484), Nemuno g. 24, Klaipėdoje, rekonstravimas" statybos darbų techninės priežiūros paslaugos negali būti perkamos iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes VĮ KVJUD parengtose sutartyse yra išdetalizuotos, praplėstos tiekėjo pareigos, t.y. numatytos aiškios bei konkrečios tiekėjo funkcijos, aiškūs kontrolės mechanizmai, kurių pagalba yra tinkamai atliekamoms paslaugos – statinio statybos techninė priežiūra.

***

Objekto "Geležinkelio kelių Nr. 4 (Unik. Nr. 4400-1620-9480) ir Nr. 5 (Unik. Nr. 4400-1620-9515) paprastasis remontas, Nemuno g. 24, Klaipėda" statybos rangos darbai negali būti perkamos iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio darbų CPO kataloge nėra.

***

Objekto "Klaipėdos valstybinio jūrų uosto vidinio laivybos kanalo gilinimas iki 15,0 m gylio nuo PK(21) iki PK(85)" gilinimo darbai negali būti perkami iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio darbai CPO kataloge neatliekami.

***

Batimetrinė įranga negali būti perkama iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio prekės CPO kataloge netiekiamos.

***

Objekto "Klaipėdos įplaukos vedlinės bokštų, Burių g. 19 ir Naujoji Uosto g. 23, Klaipėdoje, statybos projektas" projektinių pasiūlymų, techninio projekto ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos negali būti perkamos iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes VĮ KVJUD parengtose sutartyse yra išdetalizuotos, praplėstos tiekėjo pareigos, t.y. numatytos aiškios bei konkrečios tiekėjo funkcijos, aiškūs kontrolės mechanizmai, bei tiekėjų papildoma atsakomybė ir atsiskaitymo sąlygos, kurių pagalba yra tinkamai atliekamos paslaugos.

***

Klaipėdos uosto ir VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos reklamavimo paslaugos tradicinio renginio Jūros šventės 2020 reklaminės kampanijos ir renginio 2020 m. liepos 24–26 d. Klaipėdoje metu negali būti perkamos iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio paslaugos CPO kataloge neteikiamos.

***

Konsultacinės paslaugos apskaitos pagal tarptautinius apskaitos standartus (TAS) ir mokesčių klausimais paslaugos  negali būti perkamos iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio paslaugos CPO kataloge neteikiamos.

***

Objekto "Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijos ties krantine Nr. 127 gilinimo iki 11,0 m. projektas" gilinimo projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos negali būti perkamos iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio, kaip gilinimo darbų projekto parengimo ir gilinimo darbų projekto vykdymo priežiūros paslaugos CPO kataloge neteikiamos.

***

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai priklausančių nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo, tikslinimo  ir geodezinės paslaugos negali būti perkamos iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio paslaugos CPO kataloge neteikiamos.

***


Finansų valdymo sistemos "Visma Business" ataskaitų sukūrimo paslaugos negali būti perkamos iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio prekės CPO kataloge neteikiamosNepertraukiamo maitinimo šaltinis negali būti perkamas iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio prekės CPO kataloge neteikiamos.

***

Objekto "Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinės Nr. 4 kapitalinis remontas“ techninio projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos negali būti perkamos iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes VĮ KVJUD parengtose sutartyse yra išdetalizuotos, praplėstos tiekėjo pareigos, t.y. numatytos aiškios bei konkrečios tiekėjo funkcijos, aiškūs kontrolės mechanizmai, bei tiekėjų papildoma atsakomybė ir atsiskaitymo sąlygos, kurių pagalba yra tinkamai atliekamoms paslaugoms.

***

Locmanų katerio "Smiltė" remonto su variklio keitimu paslaugos negali būti perkamos iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio paslaugos CPO kataloge neteikiamos.

***

Objekto "Naujo geležinkelio kelio statyba, geležinkelio kelio Nr. 1 (unik. Nr. 4400-2130-0992) ir geležinkelio kelio Nr. 2 (unik. Nr. 4400-2130-1006) rekonstrukcija, Perkėlos g., Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav." projekto vykdymo priežiūros paslaugos negali būti perkamos iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes VĮ KVJUD parengtose sutartyse yra išdetalizuotos, praplėstos tiekėjo pareigos, t. y. numatytos aiškios bei konkrečios tiekėjo funkcijos, aiškūs kontrolės mechanizmai, bei tiekėjų papildoma atsakomybė ir atsiskaitymo sąlygos kurių pagalba yra tinkamai atliekamoms paslaugos.

***

Krovinių ir prekių informacinės sistemos (KIPIS) techninės priežiūros ir modernizavimo paslaugos negali būti perkamas iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio paslaugos CPO kataloge neteikiamos.

***

Laivų techninės priežiūros paslaugos negali būti perkamos iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio paslaugos CPO kataloge neteikiamos.

***

Gelbėjimo katerio ŽAIBAS remontas negali būti perkamas iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio paslaugos CPO kataloge neteikiamos.

***

Objekto "Naujų geležinkelių kelių statyba, geležinkelio kelio Nr. 1 (unik. Nr. 4400-2130-0992) ir geležinkelio kelio Nr. 2 (unik. Nr. 4400-2130-1006) rekonstrukcija, Perkėlos g., Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav." statybos darbai negali būti perkami iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio darbai CPO kataloge neteikiami.

***

Uosto ir rezervinės uosto teritorijos tarp Baltijos pr. tęsinio ir Senosios Smiltelės g., Klaipėdoje, detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T2-211, korektūros suplanuotos teritorijos dalyje – sklypams, kurie detaliajame plane pažymėti numeriais 01 ir 01a (Strėvos g. 4 ir Mituvos g. 2) detaliojo plano koregavimo projekto paslaugos, negali būti perkamos iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio paslaugos CPO kataloge neteikiamos.

***

Jūrinės bendruomenės vakaro "Mano uostas 2020" organizavimo ir įgyvendinimo paslaugos negali būti perkamos iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio paslaugos CPO kataloge neteikiamos.

***

Objekto "Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 88, Nr. 89, Nr. 90 ir pokraninių kelių (unik. Nr. 4400-0930-0469 ir unik. Nr. 4400-0930-0484), Nemuno g. 24, Klaipėdoje, rekonstravimas" rekonstravimo darbai negali būti perkami iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio darbų CPO kataloge nėra.

***

Gelbėjimosi plaustų techninės priežiūros paslaugos negali būti perkamos iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio paslaugos CPO kataloge neteikiamos.

***

Objekto "Laivų eismo tarnybos radiolokacinės kontrolės sistemos bokšto Smiltynės g. Klaipėdoje, statybos projektas" projektinių pasiūlymų parengimo,  techninio projekto parengimo ir statinio  projekto vykdymo priežiūros  paslaugos negali būti perkamos iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio paslaugos CPO kataloge neteikiamos.

***

V-ADCP (vertikalaus srovių matuoklio) įsigijimas ir įrengimas negali būti perkami iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio prekės ir darbai  CPO kataloge neteikiamos ir netiekiamos.

***

Naujojo nebuitinio kliento elektros įrenginių prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų paslaugos negali būti perkamos iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio prekės CPO kataloge neteikiamos.

***

Programinės įrangos "Windows Server 2019" licencijos negali būti perkamos iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio prekės CPO kataloge neteikiamos.

***

Objekto "Vaistų sandėlių pastatų (unik. Nr. 2198-7008-3012, unik. Nr. 2198-7008-3026, unik. Nr. 2198-7008-3030) Strėvos g. 4, Klaipėda, griovimo aprašas" griovimo aprašo parengimo paslaugos, negali būti perkamos iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes VĮ KVJUD parengtose sutartyse yra išdetalizuotos, praplėstos tiekėjo pareigos, t.y. numatytos aiškios bei konkrečios tiekėjo funkcijos, aiškūs kontrolės mechanizmai, bei tiekėjų papildoma atsakomybė ir atsiskaitymo sąlygos kurių pagalba yra tinkamai atliekamoms paslaugos.

***

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos reklaminių priemonių su logotipu arba sublimacine spauda įsigijimas negali būti perkamas iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio prekės CPO kataloge neteikiamos.

***

Objekto "Dirbtuvių pastato (unik. Nr. 2196-1023-0046), Nemuno g. 40, Klaipėda, griovimo projektas" griovimo projekto parengimo ir objekto "Sandėlio pastato (unik. Nr. 2196-1023-0057) Nemuno g. 40, Klaipėda, griovimo aprašas" griovimo aprašo parengimo paslaugos negali būti perkamos iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes VĮ KVJUD parengtose sutartyse yra išdetalizuotos, praplėstos tiekėjo pareigos, t.y. numatytos aiškios bei konkrečios tiekėjo funkcijos, aiškūs kontrolės mechanizmai, bei tiekėjų papildoma atsakomybė ir atsiskaitymo sąlygos kurių pagalba yra tinkamai atliekamoms paslaugos.

***

Objekto "Aikštelės prie krantinės Nr. 67, Nemuno g. 2, Klaipėdoje laikinos dangos pakeitimas į betoninių plokščių dangą" remonto darbų atlikimas negali būti perkamas iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio darbai CPO kataloge neteikiami.

***

Klaipėdos jūrų uosto pristatymas tarptautinėje transporto ir logistikos parodoje "Translogistika. Kazakhstan" negali būti perkamas iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio paslaugos CPO kataloge neteikiamos.

***

Klaipėdos uosto ir VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos reklamavimo paslaugas tradicinio jūrinės ir miesto visuomenės renginio "Klaipėdos laivų parado 2020" reklaminės kampanijos ir renginio 2020 m. gegužės 16 d. Klaipėdoje metu negali būti perkamos iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio paslaugos CPO kataloge neteikiamos.

***

Klaipėdos jūrų uosto pristatymas tarptautinėje transporto ir logistikos parodoje "Transportas ir logistika" negali būti perkamas iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio paslaugos CPO kataloge neteikiamos.

***

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos reklaminių kanceliarinių priemonių (2021 m. kalendorių ir darbo knygų) sukūrimas, pagaminimas ir pristatymas negali būti perkamos iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio paslaugos ir prekės CPO kataloge neteikiamos ir netiekiamos.

***

Objekto "Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinės Nr. 3 Burių g.19, Klaipėdoje, kapitalinis remontas, I statybos etapas" statinių statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimas – negali būti perkamos iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes VĮ KVJUD parengtose sutartyse yra išdetalizuotos, praplėstos tiekėjo pareigos, t.y. numatytos aiškios bei konkrečios tiekėjo funkcijos, aiškūs kontrolės mechanizmai, kurių pagalba yra tinkamai atliekamoms paslaugos – statinio statybos techninė priežiūra.

***

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės paslaugos  negali būti perkamos iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio paslaugos CPO kataloge neteikiamos.

***

Pramoginių "drakonų" laivų nuoma ir jų priežiūra pramoginio irklavimo lenktynėse 2020 m. liepos 23-25 d. Klaipėdoje Uosto direkcijos taurei laimėti paslaugos negali būti perkamos iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio paslaugos CPO kataloge neteikiamos.

***

Pranešimų srautų apdorojimo programinės įrangos įsigijimas ir įdiegimas negali būti perkamas iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio prekės CPO kataloge neteikiamos.

***

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija (VĮ KVJUD) privalo, vadovaudamasi LR valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 9 str., užtikrinti, kad valstybės turtas turi būti valdomas, naudojamas ir juo disponuojama remiantis visuomeninės naudos, efektyvumo, racionalumo, viešosios teisės principų viseto. VĮ KVJUD negali vadovautis PĮ 90 str. 1 d. ir įsigyti konkrečių paslaugų iš CPO, kadangi CPO sistemoje skelbiama statinio statybos techninės priežiūros sutartis yra su standartinėmis sąlygomis. Tai reiškia, kad tokios sutartys gali būti naudojamos ne vieną kartą, o sutarties sąlygos yra pritaikytos daugeliui aplinkybių ir yra bendrinės, nepritaikytos konkrečiam pirkimui ir jo specifiniam objektui. Tokia CPO sistemoje esanti sutartis neatitinka VĮ KVJUD poreikio pirkimo objektui bei neužtikrins LR valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 9 str. įtvirtintų principų viseto. VĮ KVJUD parengta sutartis ir CPO sistemoje esanti sutartis nėra lygiavertės viena kitai.Pirkimas yra vykdomas dėl objekto "Klaipėdos valstybinio jūrų uosto šiaurinio bangolaužio, Vėtros g., Klaipėda, ir pietinio bangolaužio, Smiltynės g., Klaipėda, rekonstravimas ir dalies Kuršių nerijos šlaito tvirtinimas“ I statybos etapo (šiaurinio ir pietinio bangolaužių rekonstravimas) statinio statybos darbų FIDIC inžinieriaus ir techninės priežiūros vykdymo paslaugų. Apie reikalavimus specifiniams statinio statybos darbams prižiūrėti yra pasisakęs Lietuvos apeliacinis teismas (2016-02-04 c. b. Nr. e2-519-236/2016). VĮ KVJUD parengto sutarties projekto 1.2 p. yra aiškiai ir nedviprasmiškai apibrėžtos paslaugų vykdymo apimties dalys ir sąsaja tarp statinio statybos techninės priežiūros paslaugų ir FIDIC rangos sutartyje apibrėžtų įsipareigojimų inžinieriui. Tai sutartyje privalomai turi būti apibrėžta, kadangi, nesant šitos apibrėžtos sąsajos tarp sutarčių, niekaip neužtikrintume sklandaus, tinkamo, kokybiško, efektyvaus statybos darbų vykdymo, nes paprasčiausiai tiekėjas nevykdytų to, kas nepatenka į CPO sistemoje esančios sutarties turinį. Tada tiekėjas reikalautų papildomo finansavimo iš VĮ KVJUD, bet tai, akivaizdu, prieštarautų LR valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 9 str. įtvirtintų principų visetui.CPO sistemoje esančios sutarties 5.8 p. nustatytas atsiskaitymas yra trumpesnis nei numatyta VĮ KVJUD sutarties 3.7.2 p. VĮ KVJUD sutartyje, 60 dienų apmokėjimo terminas yra nustatytas atsižvelgiant į LR mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 4 str. 1 d., vertinant sutarties pobūdį, ypatumus bei tai, kad perkamas paslaugas numatoma finansuoti iš ES Sanglaudos fondo lėšų, naudojant sąskaitų apmokėjimo būdą pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas LR finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, kuriam reikalingi ilgesni nei 30 d. apmokėjimo terminai.VĮ KVJUD parengtos sutarties 3.5.3 p. yra numatyta galimybė mažinti sutarties kainą dėl apibrėžtų aplinkybių, to CPO sistemoje esančios sutarties turinyje nėra apibrėžta.VĮ KVJUD parengtos sutarties 6 skyriuje yra apibrėžtos tiekėjo teisės, funkcijos bei pareigos. Priešingai nei CPO sistemoje esančios sutarties standartinės prievolės ir teisės, nustatytos tiekėjui, VĮ KJVUD sutartyje jų apimtis yra platesnė, nustatyti vykdymo terminai, dispozityvios teisės normos yra pakeistos ir pritaikytos pagal pirkimo objektą.CPO sistemoje esančios sutarties 10 skyriuje yra išdėstytos bendros aplinkybės dėl sutarties nutraukimo, bet nėra numatyta, kaip šalys turi užbaigti priešpriešinius įsipareigojimus po tokio veiksmo atlikimo. VĮ KVJUD parengtos sutarties 10 skyriuje yra numatytos ne tik aplinkybės, kada galima nutraukti sutartį, bet ir priešpriešinių įsipareigojimų atlikimas atlikus tokį veiksmą. Vadovaudamasis CPO sutarties projekto 10.7.6 p ir LR statybos įstatymo 42 str. 1 d., tiekėjas iki statybų pradžios turės pateikti civilinės atsakomybės draudimą, kurio minimali vertė būtų 43 400 Eur (LR statybos įstatymo 44 str. 5 d.). Tačiau, įvertinant objekto svarbą, atlikimo terminą, VĮ KVJUD sutarties projekto 7 skyriuje yra numatyta didesnė civilinės atsakomybės draudimo vertė, kuri užtikrintų teikiamų paslaugų kokybę.Projekto tikslams pasiekti ir rezultatų tiesioginiam bei netiesioginiam poveikiui atsirasti būtina, kad visos veiklos būtų užbaigtos laiku. Projekto įgyvendinimo terminas negali būti ilgesnis kaip 2023-07-01. Nepabaigus nors vieno iš I statybos etape numatytų darbų, nebus pasiektas bendras projekto tikslas, ir dėl to kiltų rizika netekti (grąžinti) ES finansavimo (-ą) ir dar, įvertinę tai, kas išdėstyta aukščiau, galime teigti, jog VĮ KVJUD parengta sutartis yra išdetalizuota pagal specifinį pirkimo objektą, FIDIC statybos rangos sutarties objektas, praplėstos tiekėjo pareigos, numatytos aiškios bei konkrečios tiekėjo funkcijos, aiškūs kontrolės bei vykdymo mechanizmai, kuriuos pasitelkus bus tinkamai, kokybiškai, tiksliai, sklandžiai bei laiku atliekamoms paslaugos – statinio statybos techninė priežiūra. Tokia sutartis konkrečiu turiniu pirkimo objektui atitinka mūsų poreikius. Dėl to objekto "Klaipėdos valstybinio jūrų uosto šiaurinio bangolaužio, Vėtros g., Klaipėda, ir pietinio bangolaužio, Smiltynės g., Klaipėda, rekonstravimas ir dalies Kuršių nerijos šlaito tvirtinimas“ I statybos etapo (šiaurinio ir pietinio bangolaužių rekonstravimas) statinio statybos darbų FIDIC inžinieriaus ir techninės priežiūros vykdymo paslaugos negali būti perkamos iš CPO.

***

Biuro baldai negali būti perkami iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio prekės CPO kataloge neteikiamos.

***

Finansų valdymo ir buhalterinės apskaitos sistemos "VismaBusiness" metinis priežiūros mokestis negali būti perkamos iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio paslaugos CPO kataloge neteikiamos.

***

Locmaninių katerių eigos variklio MTU 8V 2000 M70, serijos Nr. 531 100 425 kapitalinio remonto paslaugos negali būti perkamos iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio paslaugos CPO kataloge neteikiamos.

***

Civilinio jūrų laivyno ir Uosto direkcijos uniformos negali būti perkamos iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio prekės CPO kataloge netiekiamos.

***

Turimos privilegijuotų vartotojų valdymo sistemos "One Identity Safeguard" techninis palaikymas metams negali būti perkamas iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio prekės CPO kataloge neteikiamos.

***

Programinės įrangos "Windows SQL Server Standart Core" licencijos negali būti perkamos iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio prekės CPO kataloge neteikiamos.

***

valstybinio jūrų uosto akvatorijos nuo PK-17 iki PK 110a dugno valymo darbai negali būti perkami iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio darbai CPO kataloge neatliekami.

***

Objekto "Administracinio pastato, J. Janonio g. 24, Klaipėdoje, 1, 3, 6 aukštų patalpų remonto darbai" rangos darbai negali būti perkami iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio darbai CPO kataloge neteikiami.

***

Uosto direkcijos elektroninės praėjimo kontrolės sistemos modernizavimo paslaugos negali būti perkamos iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio paslaugos CPO kataloge neteikiamos.

***

Klaipėdos uosto stendo įrengimo ir priežiūros paslaugos parodoje "TransRussia 2020", kuri vyks 2020 m. balandžio 13-15 d. Maskvoje, Rusijos Federacijoje negali būti perkamos iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio paslaugos CPO kataloge neteikiamos.

***

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos vadovų ir darbuotojų civilinės atsakomybės draudimo paslaugos negali būti perkamos iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio paslaugos CPO kataloge neteikiamos.

***

Klaipėdos valstybinis jūrų uosto apsaugos plano parengimo paslaugos negali būti perkamos iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio paslaugos CPO kataloge neteikiamos.

***

Objekto "Klaipėdos valstybinio jūrų uosto šiaurinio bangolaužio, Vėtros g., Klaipėda, ir pietinio bangolaužio, Smiltynės g., Klaipėda, rekonstravimas ir dalies Kuršių nerijos šlaito tvirtinimas" I statybos etapo šiaurinio ir pietinio bangolaužių (molų) rekonstravimo darbai negali būti perkami iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio darbų CPO kataloge nėra.

***

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos eksploatuojamų kelių ir teritorijų valymo ir priežiūros paslaugos negali būti perkamos iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio paslaugos CPO kataloge neteikiamos.

***

Geriamojo vandens tiekimo ir geriamojo vandens išpilstymo aparatų nuomos paslaugos negali būti perkamos iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio paslaugos CPO kataloge neteikiamos.

***

Klaipėdos uosto reklaminių priemonių – saldainių dėžučių kartu su saldainiais pagaminimas negali būti perkamos iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio paslaugos CPO kataloge neteikiamos.

***

Stintų nerštinės migracijos, žuvų pavasarinės ir rudeninės migracijų intensyvumo stebėjimų Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijoje 2020 m. kasimo darbų metu, paslaugos negali būti perkamos iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio paslaugos CPO kataloge neteikiamos.

***

Dyzelino pirkimas VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos laivams negali būti perkamas iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes CPO kataloge dyzelinas negali būti pristatomas vandens transportu, CPO minimalus vieno užsakymo kiekis (min. 2000 litrų), o VĮ KVJUD vienkartinio užsakymo kiekis yra nuo 300 iki 15 000 litrų, CPO sutarties projekte nenumatyta, kad skubiu atveju užsakymai gali būti vykdomi ir šventinėmis ar ne darbo dienomis, CPO sutarties projekte nėra nurodyta, kad Pardavėjas įsipareigoja vykdyti priešgaisrinius ir aplinkosaugos reikalavimus uoste perduodamas degalus į Pirkėjo laivus.

***

Objekto "Krantinių Nr. 67 ir Nr. 68 Nemuno g. 2, Klaipėdoje, rekonstravimas (III statybos etapas)" atmušimo įrenginių montavimo darbai negali būti perkami iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio darbai CPO kataloge neatliekami.

***

KVJUD šviesolaidžio kabelių tinklo techninė priežiūra ir gedimų šalinimo darbai negali būti perkami iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio paslaugos CPO kataloge neteikiamos.

***

Administracinio pastato J. Janonio g. 24, Klaipėda, 3 aukšto darbo patalpų vėdinimo–vėsinimo sistemos įrengimas, išplečiant esamą vėdinimo–vėsinimo sistemą, negali būti perkamos iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio darbai CPO kataloge neteikiami.

***

Vietos ryšių kabelių kanalų sistemoje nuoma - paslaugos negali  būti perkamos iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio paslaugos CPO kataloge neteikiamos.

***

Judriojo telefonų ryšio paslaugų pirkimas

***

Judriojo telefonų ryšio paslaugos nebus perkamos iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes CPO judriojo ryšio paslaugos mobiliems telefonams yra, tačiau nėra paslaugų nešiojamiems įrenginiams (kompiuteriams, planšetėms) bei stacionariems nutolusiems įrenginiams (oro aplinkos stotelėms, navigaciniams ženklams, davikliams). Darant atskirus pirkimus (telefonams per CPO ir kitiems įrenginiams kitu pirkimu) kaina būtų didesnė (pagal rinkos tyrimą). Be to reiktų administruoti dvi sutartis su galimai skirtingais tiekėjais, kas didintų kainą, nes vienos sutarties atveju lengva migruoti SIM kortelę iš skirtos telefonui į skirtą tik duomenų perdavimui. CPO sutartis leidžia pirkti tik korteles mobiliems telefonams, operatorius mato, kokiame įrenginyje kortelė, todėl korteles kompiuteriuose operatorius gali blokuoti arba apmokestinti standartiniais tarifais, be nuolaidų.

***

Kompanijos ESRI programinės įrangos licencijų naujumo garantija ir priežiūros paslaugos negali  būti perkamos iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio paslaugos CPO kataloge neteikiamos. Atsižvelgiant į Technologijos  skyriaus paruoštą 2019-10-04 tarnybinį pranešimą Nr. TP-767 ir 2019-09-24 pažymą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 79 str. 1 d., 3 punkto  c papunkčiu, paslaugas pirkti neskelbiamų derybų būdu atliekant "tiesioginį"pirkimą. Kreiptis tiesiogiai į tiekėją UAB "HNIT-BALTIC".

***

Vartotojų darbo vietų valdymo programinės įrangos licencijos negali būti perkamas iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio prekės CPO kataloge neteikiamos.

***

Objekto "Klaipėdos valstybinio jūrų uosto vidinio laivybos kanalo gilinimo iki 15,0 m gylio nuo PK (21) iki PK(85)  projektas" gilinimo projekto parengimo ir gilinimo projekto vykdymo priežiūros paslaugos negali būti perkamos iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio, kaip gilinimo projekto parengimo ir gilinimo projekto vykdymo priežiūros paslaugos CPO kataloge neteikiamos.

***

Objekto "Laivų eismo tarnybos radiolokacinės kontrolės sistemos bokšto Perkėlos g., Klaipėdoje, projektavimas ir statyba" statinių statybos techninės priežiūros paslaugos negali būti perkamos iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes VĮ KVJUD parengtose sutartyse yra išdetalizuotos, praplėstos tiekėjo pareigos, t.y. numatytos aiškios bei konkrečios tiekėjo funkcijos, aiškūs kontrolės mechanizmai, kurių pagalba yra tinkamai atliekamoms paslaugos – statinio statybos techninė priežiūra.

***

Lengvasis krovininis automobilis negali būti perkamas iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio prekė CPO kataloge netiekiama.

***

Televizinės uosto apžvalgos sistemos modernizavimo įrangos tiekimo ir montavimo paslaugos pirkimas negali būti perkamos iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio prekės ir paslaugos CPO kataloge netiekiama.

***

Objekto "Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 127 ir Nr. 128 kranto sutvirtinimų Nr. 127A ir Nr. 129 A rekonstravimas, Minijos g. 180, Klaipėda“ gilinimo darbų techninės priežiūros paslaugos negali būti perkamos iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), todėl, kad tokio pobūdžio paslaugos CPO kataloge neteikiamos ir atsižvelgiant į tai,  kad 2002-10-10 LR nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu Nr. IX-1132, VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija yra pirmos kategorijos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių sąraše.Taip pat techninės priežiūros paslaugos neperkamos per CPO, nes mūsų parengtose sutartyse yra išdetalizuotos, praplėstos tiekėjo pareigos, t. y. numatytos aiškios bei konkrečios tiekėjo funkcijos, aiškūs kontrolės mechanizmai, kurių pagalba yra tinkamai atliekamos perkamo objekto techninės priežiūros paslaugos.

*** 

Objekto "Klaipėdos valstybinio jūrų uosto vidinio laivybos kanalo gilinimo ir platinimo  nuo PK(-22) iki PK(26)  projektas“ gilinimo projekto parengimas ir gilinimo projekto vykdymo priežiūros paslaugos negali būti perkamos iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio, kaip gilinimo darbų projekto parengimo ir gilinimo darbų projekto vykdymo priežiūros paslaugos CPO kataloge neteikiamos.

***

Objekto "Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 127 ir Nr. 128 kranto sutvirtinimų Nr. 127A ir Nr. 129 A rekonstravimas, Minijos g. 180, Klaipėda" gilinimo darbai negali būti perkami iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio darbų CPO kataloge nėra.

***

Objekto "Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinės, kurios unikalus Nr. 2100-2030-1019, Smiltynės g., Klaipėda, rekonstravimas" detaliojo ekogeologinio tyrimo atlikimo, ataskaitos ir užterštos teritorijos tvarkymo plano parengimo paslaugos negali būti perkamos iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio paslaugos CPO kataloge neteikiamos.

***

Narų įrangos techninės priežiūros ir remonto paslaugos negali būti perkamos iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio paslaugos CPO kataloge neteikiamos.

***

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijos dugno prie uosto krantinių valymo darbai negali būti perkami iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO) atsižvelgiant į tai, nes tokio pobūdžio darbai CPO kataloge neteikiamos.

***

Programinės įrangos "Windows SQL Server Standart Core" licencijos negali būti perkamos iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio prekės CPO kataloge neteikiamos.

***

Meteorologinių stotelių jutiklių taisymo komplektas negali būti perkamas iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio prekės CPO kataloge neteikiamos.

***

Klaipėdos jūrų uosto pristatymas XXV tarptautinėje transporto ir logistikos parodoje "TranRussia 2020", kuri vyks 2020 m. balandžio 13-15 d. Maskvoje, Rusijos Federacijoje paslaugos negali būti perkamos iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio paslaugos CPO kataloge neteikiamos.

***

Objekto "Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinės Nr.1, Burių g.19, Klaipėda, rekonstravimas. I statybos darbų etapas" statinio statybos techninės priežiūros  paslaugos negali būti perkamos iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO) atsižvelgiant į tai,  kad 2002-10-10 LR nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu Nr. IX-1132, VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija yra pirmos kategorijos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių sąraše, todėl parenkant tiekėją yra tikslinga vertinti tiekėjo siūlomo (-ų) specialisto (-ų) kvalifikaciją ir patirtį (kaip atestuoto ir patyrusio statinio statybos techninės priežiūros vadovą) vadovaujant  ypatingųjų statinių, susisiekimo komunikacijos: vandens uostų statiniai. Tačiau CPO vertina tik tiekėjo siūlomo (-ų) specialisto (-ų) kvalifikaciją statinio statybos techninės priežiūros vadovo bendrinį reikalavimą, t.y., kad turėtų kvalifikaciją bent viename statinių grupės susisiekimo komunikacijos pogrupyje ir kad būtų atlikęs bent vieną susisiekimo komunikacijų techninės priežiūros paslaugų teikimo sutartį. Toks reikalavimas neužtikrina, kad tiekėjas tikrai turės kvalifikuotą ir patyrusį specialistą statinių grupėje, susiekimo komunikacijos: vandens uostų statiniai.Taip pat statinio techninės priežiūros paslaugos neperkamos per CPO, nes mūsų parengtose sutartyse yra išdetalizuotos, praplėstos tiekėjo pareigos, t.y. numatytos aiškios bei konkrečios tiekėjo funkcijos, aiškūs kontrolės mechanizmai, kurių pagalba yra tinkamai atliekamoms paslaugos - statinio statybos techninė priežiūra.

***

Finansinių ataskaitų auditas negali būti perkamas iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio paslaugos CPO kataloge neteikiamos.

***

Hidrotechninių statinių, geležinkelių ir kitų statinių projektų ir skaičiuojamosios kainos nustatymo sąmatų bendrosios ekspertizės atlikimo paslaugos negali būti perkamos per CPO sistemą, nes CPO sistemoje nėra numatyta galimybė įsigyti: hidrotechninių statinių ir geležinkelių: bendrojo techninio projekto ekspertizę, keitimo arba papildymo techninio projekto ekspertizę, techninio projekto dalies pakeitimo ekspertizę, bendrojo darbo projekto ekspertizę, dalinės darbo projekto ekspertizę, keitimo arba papildymo darbo projekto ekspertizę ir nenumatytų (papildomų) darbų skaičiuojamosios kainos sąmatinės kainos ekspertizę. Taip pat norint atlikti aukščiau numatytas paslaugas dėl hidrotechninių statinių, tiekėjas ir jo siūlomas specialistas turi turėti teisę atlikti statinio ekspertizę ypatingų statinių kategorijos objektuose, susisiekimo komunikacijos: vandens uostų statiniai, tačiau CPO pirkimas to neužtikrina.

***

Objekto "Klaipėdos valstybinio jūrų uosto Malkų įlankos akvatorijos gilinimas iki 14,5 m gylio" II gilinimo darbų etapo 1 ir 2 dalies darbai negali būti perkami iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio darbai CPO kataloge neatliekami.

***

Investicijų projektų parengimo paslaugos projektams, planuojamiems iš dalies finansuoti ES struktūrinių fondų lėšomis: "Bangolaužių (molų) rekonstrukcija, vedlinių statyba ir gamtosauginių priemonių, užtikrinančių Kuršių nerijos šlaito stabilumą, įgyvendinimas", "Klaipėdos valstybinio jūrų uosto vidinio laivybos kanalo gilinimas nuo PK 21 iki PK 85 (iki 15 (15,5) m)", "Laivybos kanalo gilinimas ir platinimas, pietinių uosto vartų įrengimas. I etapas – laivybos kanalo gilinimas iki 26PK, dalies pietinių uosto vartų įrengimas", negali būti perkamos iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio paslaugos CPO kataloge neteikiamos.

***

Locmanų katerio "Dangė" remonto su variklio keitimu paslaugos negali būti perkamos iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio paslaugos CPO kataloge neteikiamos.

***

"Vandens lygio radarų įsigijimas negali būti perkamas iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio prekės CPO kataloge neteikiamos"

***

"H-ADCP (Horizontalaus srovių matuoklio) įsigijimas ir įrengimas negali būti perkamas iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio prekės ir paslaugos CPO kataloge neteikiamos"

***

"Objekto "Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 90–96 laivų atmušų keitimas, Nemuno g. 24, Klaipėdoje" darbai  negali būti perkami iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio darbai CPO kataloge neatliekami"

***

Bujų įrangos maitinimo baterijos negali būti perkamos iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio prekės CPO kataloge netiekiamos.

***

Investicijų projektų parengimo paslaugos projektams, planuojamiems iš dalies finansuoti ES struktūrinių fondų lėšomis, negali būti perkamos iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio paslaugos CPO kataloge neteikiamos.

***

Objekto "Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinės Nr. 3 Burių g. 19, Klaipėdoje, paprastasis remontas (papildomų švartavimo stulpelių įrengimas)" polių gręžimo ir įrengimo statybos darbai negali būti perkami iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio darbų CPO kataloge nėra.

***

Informacija atnaujinta 2020-09-17
Apklausa
X apklausa