Sprendimų išrašai iš pirkimo dokumentacijos, neatlikti pirkimų naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos paslaugomis (CPO)

Kompanijos ESRI programinės įrangos licencijų naujumo garantija ir priežiūros paslaugos negali  būti perkamos iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio paslaugos CPO kataloge neteikiamos. Atsižvelgiant į Technologijos  skyriaus paruoštą 2019-10-04 tarnybinį pranešimą Nr. TP-767 ir 2019-09-24 pažymą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 79 str. 1 d., 3 punkto  c papunkčiu, paslaugas pirkti neskelbiamų derybų būdu atliekant "tiesioginį"pirkimą. Kreiptis tiesiogiai į tiekėją UAB "HNIT-BALTIC".

***

Vartotojų darbo vietų valdymo programinės įrangos licencijos negali būti perkamas iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio prekės CPO kataloge neteikiamos.

***

Objekto "Klaipėdos valstybinio jūrų uosto vidinio laivybos kanalo gilinimo iki 15,0 m gylio nuo PK (21) iki PK(85)  projektas" gilinimo projekto parengimo ir gilinimo projekto vykdymo priežiūros paslaugos negali būti perkamos iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio, kaip gilinimo projekto parengimo ir gilinimo projekto vykdymo priežiūros paslaugos CPO kataloge neteikiamos.

***

Objekto "Laivų eismo tarnybos radiolokacinės kontrolės sistemos bokšto Perkėlos g., Klaipėdoje, projektavimas ir statyba" statinių statybos techninės priežiūros paslaugos negali būti perkamos iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes VĮ KVJUD parengtose sutartyse yra išdetalizuotos, praplėstos tiekėjo pareigos, t.y. numatytos aiškios bei konkrečios tiekėjo funkcijos, aiškūs kontrolės mechanizmai, kurių pagalba yra tinkamai atliekamoms paslaugos – statinio statybos techninė priežiūra.

***

Lengvasis krovininis automobilis negali būti perkamas iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio prekė CPO kataloge netiekiama.

***

Televizinės uosto apžvalgos sistemos modernizavimo įrangos tiekimo ir montavimo paslaugos pirkimas negali būti perkamos iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio prekės ir paslaugos CPO kataloge netiekiama.

***

Objekto "Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 127 ir Nr. 128 kranto sutvirtinimų Nr. 127A ir Nr. 129 A rekonstravimas, Minijos g. 180, Klaipėda“ gilinimo darbų techninės priežiūros paslaugos negali būti perkamos iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), todėl, kad tokio pobūdžio paslaugos CPO kataloge neteikiamos ir atsižvelgiant į tai,  kad 2002-10-10 LR nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu Nr. IX-1132, VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija yra pirmos kategorijos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių sąraše.Taip pat techninės priežiūros paslaugos neperkamos per CPO, nes mūsų parengtose sutartyse yra išdetalizuotos, praplėstos tiekėjo pareigos, t. y. numatytos aiškios bei konkrečios tiekėjo funkcijos, aiškūs kontrolės mechanizmai, kurių pagalba yra tinkamai atliekamos perkamo objekto techninės priežiūros paslaugos.

*** 

Objekto "Klaipėdos valstybinio jūrų uosto vidinio laivybos kanalo gilinimo ir platinimo  nuo PK(-22) iki PK(26)  projektas“ gilinimo projekto parengimas ir gilinimo projekto vykdymo priežiūros paslaugos negali būti perkamos iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio, kaip gilinimo darbų projekto parengimo ir gilinimo darbų projekto vykdymo priežiūros paslaugos CPO kataloge neteikiamos.

***

Objekto "Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 127 ir Nr. 128 kranto sutvirtinimų Nr. 127A ir Nr. 129 A rekonstravimas, Minijos g. 180, Klaipėda" gilinimo darbai negali būti perkami iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio darbų CPO kataloge nėra.

***

Objekto "Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinės, kurios unikalus Nr. 2100-2030-1019, Smiltynės g., Klaipėda, rekonstravimas" detaliojo ekogeologinio tyrimo atlikimo, ataskaitos ir užterštos teritorijos tvarkymo plano parengimo paslaugos negali būti perkamos iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio paslaugos CPO kataloge neteikiamos.

***

Narų įrangos techninės priežiūros ir remonto paslaugos negali būti perkamos iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio paslaugos CPO kataloge neteikiamos.

***

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijos dugno prie uosto krantinių valymo darbai negali būti perkami iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO) atsižvelgiant į tai, nes tokio pobūdžio darbai CPO kataloge neteikiamos.

***

Programinės įrangos "Windows SQL Server Standart Core" licencijos negali būti perkamos iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio prekės CPO kataloge neteikiamos.

***

Meteorologinių stotelių jutiklių taisymo komplektas negali būti perkamas iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio prekės CPO kataloge neteikiamos.

***

Klaipėdos jūrų uosto pristatymas XXV tarptautinėje transporto ir logistikos parodoje "TranRussia 2020", kuri vyks 2020 m. balandžio 13-15 d. Maskvoje, Rusijos Federacijoje paslaugos negali būti perkamos iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio paslaugos CPO kataloge neteikiamos.

***

Objekto "Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinės Nr.1, Burių g.19, Klaipėda, rekonstravimas. I statybos darbų etapas" statinio statybos techninės priežiūros  paslaugos negali būti perkamos iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO) atsižvelgiant į tai,  kad 2002-10-10 LR nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu Nr. IX-1132, VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija yra pirmos kategorijos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių sąraše, todėl parenkant tiekėją yra tikslinga vertinti tiekėjo siūlomo (-ų) specialisto (-ų) kvalifikaciją ir patirtį (kaip atestuoto ir patyrusio statinio statybos techninės priežiūros vadovą) vadovaujant  ypatingųjų statinių, susisiekimo komunikacijos: vandens uostų statiniai. Tačiau CPO vertina tik tiekėjo siūlomo (-ų) specialisto (-ų) kvalifikaciją statinio statybos techninės priežiūros vadovo bendrinį reikalavimą, t.y., kad turėtų kvalifikaciją bent viename statinių grupės susisiekimo komunikacijos pogrupyje ir kad būtų atlikęs bent vieną susisiekimo komunikacijų techninės priežiūros paslaugų teikimo sutartį. Toks reikalavimas neužtikrina, kad tiekėjas tikrai turės kvalifikuotą ir patyrusį specialistą statinių grupėje, susiekimo komunikacijos: vandens uostų statiniai.Taip pat statinio techninės priežiūros paslaugos neperkamos per CPO, nes mūsų parengtose sutartyse yra išdetalizuotos, praplėstos tiekėjo pareigos, t.y. numatytos aiškios bei konkrečios tiekėjo funkcijos, aiškūs kontrolės mechanizmai, kurių pagalba yra tinkamai atliekamoms paslaugos - statinio statybos techninė priežiūra.

***

Finansinių ataskaitų auditas negali būti perkamas iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio paslaugos CPO kataloge neteikiamos.

***

Hidrotechninių statinių, geležinkelių ir kitų statinių projektų ir skaičiuojamosios kainos nustatymo sąmatų bendrosios ekspertizės atlikimo paslaugos negali būti perkamos per CPO sistemą, nes CPO sistemoje nėra numatyta galimybė įsigyti: hidrotechninių statinių ir geležinkelių: bendrojo techninio projekto ekspertizę, keitimo arba papildymo techninio projekto ekspertizę, techninio projekto dalies pakeitimo ekspertizę, bendrojo darbo projekto ekspertizę, dalinės darbo projekto ekspertizę, keitimo arba papildymo darbo projekto ekspertizę ir nenumatytų (papildomų) darbų skaičiuojamosios kainos sąmatinės kainos ekspertizę. Taip pat norint atlikti aukščiau numatytas paslaugas dėl hidrotechninių statinių, tiekėjas ir jo siūlomas specialistas turi turėti teisę atlikti statinio ekspertizę ypatingų statinių kategorijos objektuose, susisiekimo komunikacijos: vandens uostų statiniai, tačiau CPO pirkimas to neužtikrina.

***

Objekto "Klaipėdos valstybinio jūrų uosto Malkų įlankos akvatorijos gilinimas iki 14,5 m gylio" II gilinimo darbų etapo 1 ir 2 dalies darbai negali būti perkami iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio darbai CPO kataloge neatliekami.

***

Investicijų projektų parengimo paslaugos projektams, planuojamiems iš dalies finansuoti ES struktūrinių fondų lėšomis: "Bangolaužių (molų) rekonstrukcija, vedlinių statyba ir gamtosauginių priemonių, užtikrinančių Kuršių nerijos šlaito stabilumą, įgyvendinimas", "Klaipėdos valstybinio jūrų uosto vidinio laivybos kanalo gilinimas nuo PK 21 iki PK 85 (iki 15 (15,5) m)", "Laivybos kanalo gilinimas ir platinimas, pietinių uosto vartų įrengimas. I etapas – laivybos kanalo gilinimas iki 26PK, dalies pietinių uosto vartų įrengimas", negali būti perkamos iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio paslaugos CPO kataloge neteikiamos.

***

Locmanų katerio "Dangė" remonto su variklio keitimu paslaugos negali būti perkamos iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio paslaugos CPO kataloge neteikiamos.

***

"Vandens lygio radarų įsigijimas negali būti perkamas iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio prekės CPO kataloge neteikiamos"

***

"H-ADCP (Horizontalaus srovių matuoklio) įsigijimas ir įrengimas negali būti perkamas iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio prekės ir paslaugos CPO kataloge neteikiamos"

***

"Objekto "Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 90–96 laivų atmušų keitimas, Nemuno g. 24, Klaipėdoje" darbai  negali būti perkami iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio darbai CPO kataloge neatliekami"

***

Bujų įrangos maitinimo baterijos negali būti perkamos iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio prekės CPO kataloge netiekiamos.

***

Investicijų projektų parengimo paslaugos projektams, planuojamiems iš dalies finansuoti ES struktūrinių fondų lėšomis, negali būti perkamos iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio paslaugos CPO kataloge neteikiamos.

***

Objekto "Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinės Nr. 3 Burių g. 19, Klaipėdoje, paprastasis remontas (papildomų švartavimo stulpelių įrengimas)" polių gręžimo ir įrengimo statybos darbai negali būti perkami iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio darbų CPO kataloge nėra.

***

Informacija atnaujinta 2019-10-09