TENT-T projektai

TEN-T projektai

KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA SĖKMINGAI VYKDO TRANSEUROPINIO TINKLO PLĖTROS LIETUVOJE PROJEKTUS,   KURIEMS SUTEIKTA EUROPOS SĄJUNGOS TEN-T FONDO FINANSINĖ PAGALBA

2008 metais VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija dalyvavo projekte "Master plan studies for development of Baltic Sea Information Motorways (BASIES)".

2009-2012 Uosto direkcija kartu su Kalshamno uostu (Švedija) vykdė projektą "Jūrų greitkelių projektai Baltijos jūros teritorijoje. Klaipėdos-Karlshamno susisiekimo linija" (Motorways of the Seas project „Klaipėda – Karlshamn“). Plačiau

2006-10-01 - 2010-12-31 buvo vykdomas projektas Nr. 2006-LT-92402-S “IX B koridoriaus sujungimas su Klaipėdos valstybiniu jūrų uostu – rekonstruojant centrinį privažiavimą“ (Junction of IX B corridor with Klaipėda State Seaport – reconstructing central Access). Plačiau

2010-2012 Uosto direkcija vykdė projektą "Klaipėdos uosto plėtros, pastatant išorinį uostą, galimybių studiją ir poveikio aplinkai vertinimą", kuris dalinai buvo finansuojamas iš TEN-T programos. Projekto Nr. 2009-LT-91600-3.

Informacija atnaujinta 2020-11-24
Apklausa
X apklausa