Uosto direkcijos darbuotojai gilino žinias pagal nuotolinio mokymo programą „Privačių interesų deklaravimas“

2020 m. sausio 14 – vasario 04 d. VĮ KVJUD vyko VšĮ "Praeventi" parengti nuotoliniai mokymai "Privačių interesų deklaravimas". Interesų konfliktų valdymas yra kovos su korupcija dalis, o privačių interesų deklaravimas parodo tikėtinus ir realius interesų konfliktus, galimus įvairius piktnaudžiavimo pažeidimus.

Ši mokymo programa buvo skirta asmenims, dirbantiems viešajame sektoriuje (biudžetinėse ir viešosiose įstaigose bei valstybės ir savivaldybių valdomose bendrovėse ir įmonėse).

Mokymo programoje buvo pateikta teorinė medžiaga, praktiniai pavyzdžiai, taip pat pavyzdžiai iš realių bei viešų interesų deklaracijų, pagalbinė mokymosi priemonė – "Besimokančiojo užrašai", pasitikrinimo testai.

Programa parengta pagal:

  1. Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą;
  2. VTEK patvirtintas Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisykles;
  3. VTEK ir teismų sprendimuose suformuotą praktiką;
  4. Ekspertų, turinčių ilgametę interesų konfliktų valdymo srityje sukauptą patirtį.

Tiems, kurie jau yra pateikę deklaraciją, "Besimokančiojo užrašai" buvo puikus būdas pasitikrinti ir įsitikinti, ar visi duomenys pagal Įstatymą ir deklaravimo taisykles deklaruoti. Remdamiesi pasižymėtais duomenimis ir sulyginę juos su tais, kurie jau nurodyti aktualioje privačių interesų deklaracijoje, darbuotojai galėjo savo deklaraciją pakoreguoti ir patikslinti. Darbuotojai, deklaraciją teikiantys pirmą kartą, užsirašytus į užrašus deklaruotinus duomenis vėliau lengvai perkėlė į Elektroninio deklaravimo sistemą.

Nuotolinio mokymo programos vidutinė trukmė  6 akad. val., kuri atitinka tradicinę 12 akad. val. kvalifikacijos kėlimo programą.

120 darbuotojų, sėkmingai baigusiems programą, išduoti jų mokymąsi patvirtinantys sertifikatai.

Informacija atnaujinta 2022-01-13
Apklausa
X apklausa