Veikla, susijusi su korupcijos prevencija

Uosto direkcija siekia vykdyti savo veiklą pagal aukščiausius etikos reikalavimus bei principus, vadovaudamasi atvirumo, sąžiningumo, dorumo ir atsakingumo standartais ir taiko nulinį korupcijos tolerancijos principą. 2018 m. Uosto direkcijoje įdiegus Antikorupcinę vadybos sistemą, joje ypatingas dėmesys skiriamas korupcijos rizikų identifikavimui, vertinimui ir valdymui, darbuotojų mokymui bei siekiama, kad kiekvienas darbuotojas būtų atsakingas už korupcijos apraiškų užkardymą. Vertinant įmonės veiklos procesus, identifikuotos rizikingiausios  Uosto direkcijos veiklos sritys:

  1. Uosto laivybos organizavimas ir su tuo susijusių sprendimų priėmimas;
  2. Informacijos apie pirkimų procesą ir eigą atskleidimas;
  3. Pirkimų techninių sąlygų ruošimas ir pasiūlymų vertinimas;
  4. Laiku nedeklaruoti privatūs interesai ir nenusišalinimas nuo sprendimo priėmimo esant interesų konfliktui;
  5. Uosto infrastruktūros objektų eksploatacijos priežiūros kontrolė;
  6. Projektų administravimo ir sutarčių įgyvendinimo kontrolė.

Šioms veiklos sritims Uosto direkcija skiria ypatingą dėmesį ir įvertinus kylančią korupcijos riziką, siekia parinkti proporcingas ir efektyvias antikorupcines ir kitas kontrolės priemones.

***

2021-10-14 Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos darbuotojams surengti mokymai „Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Interesų konfliktai ir jų valdymas. Dovanų politika“. Plačiau...

***

2021-10-04 Nacionalinio Italijos akreditacijos biuro „Accredia“ akredituota italų kompanija „RINA Services S.p.A.“ kartu su bendra Lietuvos–Vokietijos įmone UAB „TUV Uolektis“ atliko Uosto direkcijos antikorupcinės vadybos sistemos priežiūros auditą ir teigiamai įvertino Uosto direkcijos antikorupcijos vadybos sistemą. Plačiau...

***

2021-06-22 vyko antikorupciniai mokymai „Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Dovanų politika“ Uosto direkcijos darbuotojams. Plačiau...

***

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija dar labiau sugriežtino bemaž prieš metus įmonėje patvirtintą dovanų politiką. Geriausias įvertinimas Uosto direkcijos darbuotojams –parašytas atsiliepimas arba tiesiog nuoširdžiai ištartas "ačiū“. Plačiau...

***

2021 m. kovo 26 d. Uosto direkcijos darbuotojai gilino žinias apie lobizmą. Plačiau...

***

Nuo 2022 metų sausio 1 d. įsigalioja naujasis Korupcijos prevencijos įstatymas, įtvirtinantis principus ir reguliavimą kuriant korupcijai atsparią aplinką viešojo sektoriaus institucijoms. Pastaraisiais metais ypač daug dėmesio korupcijos prevencijai skirianti VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija jau dabar atitinka principines naujojo įstatymo nuostatas. Plačiau...

***

Vykdant Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 3-150 patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui priskirtų valdymo sričių korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių 2020–2021 m. planą,  VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos darbuotojams buvo pateiktas anoniminis klausimynas, kurio tikslas buvo nustatyti Uosto direkcijos darbuotojų toleranciją korupcijai. Galima pasidžiaugti, kad visi apklaustieji paminėjo, jog Uosto direkcijoje netoleruojama korupcija, vykdomos įvairios korupcijos prevencijos priemonės. Respondentai žino, kada ir kam reikėtų pranešti apie galimas korupcijos apraiškas  įmonėje. Didžioji dalis dalyvavusių apklausoje pasiruošę imtis aktyvių veiksmų, jeigu sužinotų apie kolegų neteisėtą veiklą.

***

2020 m. rugsėjo mėn. 10-11 dienomis nacionalinio Italijos akreditacijos biuro "Accredia" akredituota italų kompanija "RINA Services S.p.A." kartu su bendra Lietuvos–Vokietijos įmone UAB "TUV Uolektis" atliko Uosto direkcijos antikorupcinės vadybos sistemos pirmąjį priežiūros auditą. Jis atliktas pagal ISO 37001:2016 standarto reikalavimus. Plačiau...

***

2020-09-03 vykdant Uosto direkcijos Kvalifikacijos kėlimo (antikorupcinių mokymų) planą, Uosto direkcijoje vyko antikorupciniai mokymai, kurių temos  buvo "Korupcijos rizikos vertinimas, rizikų mažinimo priemonių parinkimas ir įgyvendinimas" ir "Korupcinių apraiškų identifikavimas vykdant viešuosius pirkimus". Daugiau...

***

2020-07-24 užtikrindama veiklos skaidrumą ir korupcijos prevenciją, įtvirtinant priimamų sprendimų nešališkumą, viešųjų ir privačių interesų derinimą VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija patvirtino dovanų politiką, dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašą ir gavus neteisėtą atlygį tvarkos aprašą. Daugiau...

***

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos padalinių ir projektų vadovams 2020-07-09 surengti mokymai, kaip suvaldyti projektų rizikas. Daugiau...

***

2020-02-10 Uosto direkcijos darbuotojai gilino žinias pagal nuotolinio mokymo programą "Privačių interesų deklaravimas". 2020 m. sausio 14 – vasario 04 d. VĮ KVJUD vyko VšĮ "Praeventi" parengti nuotoliniai mokymai "Privačių interesų deklaravimas". Interesų konfliktų valdymas yra kovos su korupcija dalis, o privačių interesų deklaravimas parodo tikėtinus ir realius interesų konfliktus, galimus įvairius piktnaudžiavimo pažeidimus. Daugiau...

***

2019-10-01 Darbuotojų mokymai – atsakomybei ir sąmoningumui ugdyti. Kaip nepasiklysti privačių interesų konfliktų labirintuose? Apie tai patirtimi su VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos darbuotojais dalijosi Gediminas Sakalauskas, AB "Lietuvos paštas" Saugos ir prevencijos departamento ekspertas interesų konfliktų valdymo klausimais. Daugiau...

***

2019-10-02 VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija – viena iš nedaugelio valstybės valdomų įmonių, kurioje oficialiai sertifikuota antikorupcinė vadybos sistema, kuri įmonėje buvo įdiegta siekiant dar labiau stiprinti korupcijos prevencijos sritį. "Antikorupcinė vadybos sistema apima daugelį rizikos valdymo priemonių, o kartu leidžia laiku nustatyti visuose įmonės veiklos procesuose kylančią korupcijos riziką ir, ją įvertinus, parinkti proporcingas ir efektyvias antikorupcines ir kitas kontrolės priemones. Uosto direkcija yra viena pirmųjų valstybės įmonių, kurioje ši sistema yra oficialiai sertifikuota“, – sako Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos Prevencijos ir rizikos valdymo skyriaus viršininkas Dainius Noreika. Daugiau...

***

2019-09-20 Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) kartu su VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija uostamiestyje surengė akciją "Korupcijos detektorius tavo mieste – pasitikrink, ar esi atsparus!" Klaipėdiečiai buvo kviečiami pereiti per korupcijos detektorių ir pasitikrinti, ar tiki, kad Lietuvos skaidrumas yra jų pačių rankose. Daugiau...

***

2019-07-01 VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija pasirašė sutartį su Lietuvos–Vokietijos įmone "TUV Uolektis" dėl antikorupcinės vadybos sistemos sertifikavimo. Daugiau...

***

2019-04-05 Patirtimi, kokią antikorupcinę politiką įgyvendina VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, dalintasi Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) inicijuotame renginyje "Antikorupcinės aplinkos kūrimas valstybės valdomoje įmonėje". "Formuodami įmonės antikorupcijos politiką, Uosto direkcijoje esame įdiegę nemažai antikorupcinių priemonių. Viena naujesnių – Antikorupcinė vadybos sistema, apimanti daugelį rizikos valdymo priemonių“, – gerąja Uosto direkcijos patirtimi dalijosi Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos Prevencijos ir rizikos valdymo skyriaus viršininkas Dainius Noreika. Daugiau...

***

2019-03-14 Kas yra nepotizmas ir kaip jį galima valdyti – apie tai VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos darbuotojams surengti mokymai – diskusija. Daugiau...

***

2018-12-10 Minint Tarptautinę antikorupcijos dieną, Klaipėdoje surengta konferencija, kurios tema –  "Siekiant veiksmingesnių atsparumo korupcijai priemonių". Konferencijoje, kurią organizavo Specialiųjų tyrimų tarnyba kartu su Klaipėdos miesto savivaldybe ir Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, dalyvavo daugiau kaip 200 savivaldybių tarnautojų, politikų bei kitų viešojo sektoriaus atstovų iš Klaipėdos krašto, taip pat Tauragės, Plungės, Šiaulių, Mažeikų, kalbėta aktualiais korupcijos prevencijos klausimais. Daugiau...

***

2018-10-19 VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija dar labiau stiprina korupcijos prevencijos sritį. Įmonėje įdiegta antikorupcinė vadybos sistema, pagrįsta standarto LST/ISO 37001:2017 nuostatomis. Daugiau...

***

2018-10-17 Atsparumo korupcijai tema – viešojo ir privataus sektoriaus diskusijoje. Klaipėdoje vykusioje viešojo ir privataus sektoriaus konferencijoje diskutuota, kaip valdant įmones didinti atsparumą korupcijai. Moderuoti šį LR specialiųjų tyrimų tarnybos renginį patikėta VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai ir AB Smiltynės perkėlai. Anot renginio organizatorių, yra siekiama skaidrinti savivaldybių įmonių veiklą, skatinama diegti gerąją valdysenos praktiką, didinti atsparumą korupcijai valdant įmones bei efektyvinti įmonių veiklą. Diskusijos metu aiškintasi, kokių priemonių būtina imtis siekiant užtikrinti skaidrią ir efektyvią savivaldybės įmonių veiklą, dalintasi gerąja darbo praktika. Daugiau...

***

2018-04-24 Susisiekimo ministerijoje vyko apskritojo stalo diskusija "Susisiekimo sektorius: teigiami pokyčiai antikorupcijos srityje", kurioje dalyvavo ir VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos vadovybė. Susitikime pažymėta, kad praėjusiais metais susisiekimo sektorius padarė ypatingą pažangą antikorupcijos srityje. Daugelis Susisiekimo ministerijos reguliavimo srities įstaigų, įmonių parengė kovos su korupcija programas, numatė konkrečias jų įgyvendinimo priemones, rūpinosi antikorupciniu darbuotojų švietimu ir nulinės tolerancijos korupcijai ugdymu. Įmonės ir įstaigos sukūrė įvairius pranešimų kanalus, kuriais darbuotojai ir visuomenė yra skatinami pranešti apie pastebėtus korupcijos atvejus. Daugiau...

***

2018-04-16 Diskutuota, kaip užtikrinti korupcijai atsparią aplinką. Ar pastangos užtikrinti atsparumą korupcijai yra pakankamos ir kokių priemonių būtina imtis siekiant užtikrinti labiau korupcijai atsparią aplinką verslo priežiūrą vykdančių institucijų veiklos srityje, – tokie klausimai buvo keliami Klaipėdoje surengtoje viešojo ir privataus sektoriaus diskusijoje. LR specialiųjų tyrimų tarnyba jau ne pirmus metus iš eilės uostamiestyje suburia viešojo bei privataus sektoriaus atstovus į renginį korupcijos prevencijos tema. Šįkart diskusijos tema "Kaip užtikrinti korupcijai atsparią aplinką vykdant verslo priežiūrą?". Daugiau...

***

2017-12-11 Uosto direkcija aktyviai dalyvavo rengiant Klaipėdoje vykusią konferenciją skirtą Tarptautinei antikorupcijos dienai pažymėti. Konferencijos tema "Antikorupcinės aplinkos kūrimas. Ką galime daryti geriau?". Konferenciją organizavo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Klaipėdos valdyba.

***

2017-12-01 Uosto direkcijos atstovas dalyvavo mokymuose "Antikorupcinės aplinkos kūrimas valstybės ir savivaldybės įstaigoje". Mokymai skirti valstybės ir savivaldybės įstaigų vadovams ar jų įgaliotiems asmenims, kuriems pavesta užtikrinti antikorupcinės politikos įgyvendinimą. Daugiau...

***

2017-11-27 Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos darbuotojams surengti mokymai "Korupcijos prevencija viešuosiuose pirkimuose". Aktyviausiai diskutuota apie korupcijos pasireiškimą viešųjų pirkimų procesuose. Paskaitą skaitė Nacionalinės antikorupcijos asociacijos narys, antikorupcinių sprendimų ekspertas prof. dr. Ryšardas Burda. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijoje yra įdiegta nemažai prevencinių priemonių. Mokymai – viena iš jų. Daugiau...

***

2017-11-13 Uosto direkcijos atstovai dalyvavo Lietuvos Respublikos ūkio ministerijoje vykusiame seminare – diskusijoje, kurio tema "Korupcijos rizikos valdymas Lietuvos VVĮ – geroji praktika, kritiniai veiksniai ir tobulintinos sritys". Seminaro metu buvo pristatytos ir aptartos efektyvios kovos su korupcija priemonės, o taip pat buvo pristatytos gerosios tarptautinės korupcijos valdymo priemonės bei naujo korupcijos prevencijos standarto ISO 37001 diegimo principai ir reikalavimai.

***

2017-10-17 Uosto direkcijos atstovas dalyvavo informaciniame seminare apie Lietuvos standarto LST ISO 37001:2017 antikorupcinės vadybos sistemos reikalavimus ir jos naudojimo tvarką. Daugiau...

***

 

Informacija atnaujinta 2022-01-13
Apklausa
X apklausa