Veikla, susijusi su korupcijos prevencija

Uosto direkcija siekia vykdyti savo veiklą pagal aukščiausius etikos reikalavimus bei principus, vadovaudamasi atvirumo, sąžiningumo, dorumo ir atsakingumo standartais ir taiko nulinį korupcijos tolerancijos principą. 2018 m. Uosto direkcijoje įdiegus Antikorupcinę vadybos sistemą, joje ypatingas dėmesys skiriamas korupcijos rizikų identifikavimui, vertinimui ir valdymui, darbuotojų mokymui bei siekiama, kad kiekvienas darbuotojas būtų atsakingas už korupcijos apraiškų užkardymą. Vertinant įmonės veiklos procesus, identifikuotos rizikingiausios  Uosto direkcijos veiklos sritys:

  1. Uosto laivybos organizavimas ir su tuo susijusių sprendimų priėmimas;
  2. Informacijos apie pirkimų procesą ir eigą atskleidimas;
  3. Pirkimų techninių sąlygų ruošimas ir pasiūlymų vertinimas;
  4. Laiku nedeklaruoti privatūs interesai ir nenusišalinimas nuo sprendimo priėmimo esant interesų konfliktui;
  5. Uosto infrastruktūros objektų eksploatacijos priežiūros kontrolė;
  6. Projektų administravimo ir sutarčių įgyvendinimo kontrolė.

Šioms veiklos sritims Uosto direkcija skiria ypatingą dėmesį ir įvertinus kylančią korupcijos riziką, siekia parinkti proporcingas ir efektyvias antikorupcines ir kitas kontrolės priemones.

2020-02-10 Uosto direkcijos darbuotojai gilino žinias pagal nuotolinio mokymo programą "Privačių interesų deklaravimas"

2019-10-01 Darbuotojų mokymai – atsakomybei ir sąmoningumui ugdyti

2019-10-02 Sertifikuota antikorupcijos vadybos sistema ISO 37001:2016

2019-09-20 Klaipėdiečiai tikrinosi atsparumą korupcijai

2019-07-01 Bus sertifikuojama antikorupcinė vadybos sistema

2019-04-05 Patirtimi, kokią antikorupcinę politiką įgyvendina VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, dalintasi Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) inicijuotame renginyje "Antikorupcinės aplinkos kūrimas valstybės valdomoje įmonėje"

2019-03-14 Dalyvauta mokymuose "Nepotizmo iššūkiai šiuolaikinėse organizacijose"

2018-12-10 Tarptautinę antikorupcijos dieną – apie atsparumo korupcijai priemones

2018-10-19 Uosto direkcijoje įdiegta antikorupcinė vadybos sistema

2018-10-17 Atsparumo korupcijai tema – viešojo ir privataus sektoriaus diskusijoje

2018-04-24 Apie teigiamus pokyčius antikorupcijos srityje – apskrito stalo diskusijoje

2018-04-16 Diskutuota, kaip užtikrinti korupcijai atsparią aplinką

2017-12-11 Uosto direkcija aktyviai dalyvavo rengiant konferenciją Klaipėdoje, skirtą tarptautinei antikorupcijos dienai pažymėti

2017-12-01 Dalyvauta mokymuose "Antikorupcinės aplinkos kūrimas valstybės ir savivaldybės įstaigoje"

2017-11-27 Organizuoti praktiniai korupcijos prevencijos mokymai Valstybės įmonės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija darbuotojams "Korupcijos prevencija viešuosiuose pirkimuose"

2017-11-13 Dalyvavuta seminare – diskusijoje "Korupcijos rizikos valdymas Lietuvos VVĮ – geroji praktika, kritiniai veiksniai ir tobulintinos sritys"

2017-10-17 Dalyvauta seminare, dėl antikorupcinės vadybos sistemos pritaikymo galimybių

Informacija atnaujinta 2020-03-12
Apklausa
X apklausa