Veikla, susijusi su korupcijos prevencija

2019-10-01 Darbuotojų mokymai – atsakomybei ir sąmoningumui ugdyti

2019-09-20 Klaipėdiečiai tikrinosi atsparumą korupcijai

2019-07-01 Bus sertifikuojama antikorupcinė vadybos sistema

2019-04-05 Patirtimi, kokią antikorupcinę politiką įgyvendina VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, dalintasi Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) inicijuotame renginyje "Antikorupcinės aplinkos kūrimas valstybės valdomoje įmonėje"

2019-03-14 Dalyvauta mokymuose "Nepotizmo iššūkiai šiuolaikinėse organizacijose"

2018-12-10 Tarptautinę antikorupcijos dieną – apie atsparumo korupcijai priemones

2018-10-19 Uosto direkcijoje įdiegta antikorupcinė vadybos sistema

2018-10-17 Atsparumo korupcijai tema – viešojo ir privataus sektoriaus diskusijoje

2018-04-24 Apie teigiamus pokyčius antikorupcijos srityje – apskrito stalo diskusijoje

2018-04-16 Diskutuota, kaip užtikrinti korupcijai atsparią aplinką

2017-12-11 Uosto direkcija aktyviai dalyvavo rengiant konferenciją Klaipėdoje, skirtą tarptautinei antikorupcijos dienai pažymėti

2017-12-01 Dalyvauta mokymuose "Antikorupcinės aplinkos kūrimas valstybės ir savivaldybės įstaigoje"

2017-11-27 Organizuoti praktiniai korupcijos prevencijos mokymai Valstybės įmonės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija darbuotojams "Korupcijos prevencija viešuosiuose pirkimuose"

2017-11-13 Dalyvavuta seminare – diskusijoje "Korupcijos rizikos valdymas Lietuvos VVĮ – geroji praktika, kritiniai veiksniai ir tobulintinos sritys"

2017-10-17 Dalyvauta seminare, dėl antikorupcinės vadybos sistemos pritaikymo galimybių

Informacija atnaujinta 2019-10-15

Renginiai

Pirkimai

Visi pirkimai
Apklausa
X apklausa