Veiklos sritys

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija


1) koordinuoja uosto žemės naudotojų vykdomą uosto teritorijos apsaugą, užtikrina saugią laivybą uoste;


2) užtikrina uosto kapitono veiklą;


3) Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka prižiūri ir tvarko uosto rezervines teritorijas;


4) efektyviai naudoja ir valdo patikėjimo teise perduotą valstybės turtą;


5) nuomoja uosto žemę, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka perduoda ją laikinai neatlygintinai naudotis;


6) renka uosto rinkliavas;


7) organizuoja uosto akvatorijoje laivų ir žmonių gelbėjimo darbus;


8) rengia uosto strategijos projektus, uosto ir uosto rezervinių teritorijų detaliuosius planus, organizuoja jų įgyvendinimą, mokslinio tyrimo darbus, reklamuoja uostą;


9) nagrinėja uoste esančių statinių rekonstrukcijas, naujų objektų statybos projektus, juos derina, nustato ir tvirtina privalomas technines sąlygas;


10) įgyvendina uosto apsaugos nuo taršos prevencijos priemones ir organizuoja taršos padarinių likvidavimą;


11) stato, naudoja ir plėtoja uosto infrastruktūrą;


12) palaiko projektinius gylius uosto akvatorijoje ir prie krantinių, pirsų;


13) organizuoja ir vykdo uosto aplinkos apsaugą;


14) suderinusi su savivaldybės institucijomis, atlieka uosto rezervinėse teritorijose parengiamuosius infrastruktūros plėtros darbus;


15) užtikrina neišnuomotose uosto žemės (teritorijos) dalies priežiūrą;


16) organizuoja socialinį-buitinį jūrininkų aptarnavimą.

Informacija atnaujinta 2022-05-31
Apklausa
X apklausa