Pirkimai

Pirkimų skelbimai nuo 2017 m. liepos 1 d.

Rodyti rezultatus pagal:

Konkursų sąrašas

KVJUD krantinių Nr. 1-157 povandeninės dalies remontas ir navigacinių kliūčių šalinimas

Paskelbimo data: 2017-06-23

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 189271

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai priklausančių hidrotechninių statinių, geležinkelio kelių ir kitų nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo, tikslinimo ir geodezinių paslaugų pirkimas

Paskelbimo data: 2017-06-26

Tipas: atviras konkursas

Pirkimo numeris: 189498

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2017-09-07 buvo nustatytas laimėtojas UAB "Sweco Lietuva", su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 104.060,00 Eur įskaitant PVM, pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus. Pirkimo sutartis bus sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigs atidėjimo terminas (15 dienų laikotarpis nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo dienos).

Subtiekėjai:
Eisenbahn-und Bauplanungsgessellschaft mbH Erfurt – 12.100,00 Eur įskaitant PVM;
UAB "Vadybos ir finansų konsultacijų grupė" – 14.520,00 Eur įskaitant PVM;
VĮ "Lietuvos paminklai" – 6.050,00 Eur įskaitant PVM.


Pasirašyta sutartis


2017-09-26 buvo pasirašyta sutartis su laimėtoju UAB "Sweco Lietuva" už 104.060,00 Eur įskaitant PVM, pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus. Subtiekėjai: Eisenbahn-und Bauplanungsgessellschaft mbH Erfurt – 12.100,00 Eur įskaitant PVM; UAB "Vadybos ir finansų konsultacijų grupė" –  14.520,00 Eur įskaitant PVM; VĮ "Lietuvos paminklai" – 6.050,00 Eur įskaitant PVM.

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto susisiekimo infrastruktūros plėtros teritorijoje tarp Kalnupės, Minijos, Senosios Smiltelės, Marių gatvių ir Kuršių marių specialaus plano rengimo paslaugų pirkimas

Paskelbimo data: 2017-06-26

Tipas: atviras konkursas

Pirkimo numeris: 189448

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto hidrotechninių statinių (jų dalies) dalinės (konstrukcijų) ekspertizės paslaugų pirkimas

Paskelbimo data: 2017-06-23

Tipas: atviras konkursas

Pirkimo numeris: 189173

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2017-07-26 nustatytas laimėtojas (mažiausia kaina) UAB "Atea". Numatoma sutarties vertė - 24 985,29 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatyti.


Pasirašyta sutartis


2017-08-01 pasirašyta sutartis su UAB "Atea". Sutarties vertė - 24 985,29 EUR įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatyti.

Duomenų bazių tarnybinės stoties pirkimas

Paskelbimo data: 2017-06-22

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 188893

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2017-07-26 nustatytas laimėtojas UAB "Hnit – Baltic". Su nustatytu laimėtoju bus sudaryta sutartis.


Pasirašyta sutartis


2017-08-07 pasirašyta sutartis su UAB "Hnit – Baltic".

Uosto skaitmeninio žemėlapio PORTGIS funkcionalumo praplėtimo pirkimas

Paskelbimo data: 2017-06-20

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 188729

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas

 

2017-07-26 nustatytas laimėtojas UAB "Affecto Lietuva". Su nustatytu laimėtoju bus sudaryta sutartis.


Pasirašyta sutartis


2017-08-18 pasirašyta sutartis su UAB "Affecto Lietuva".

Krovinių ir prekių informacinės sistemos (KIPIS) techninės priežiūros ir modernizavimo paslaugos

Paskelbimo data: 2017-06-12

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 188331

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 10 ir Nr. 11 infrastruktūros komplekso Naujoji Uosto g. 23, Klaipėdos m., objektų rekonstravimas, akvatorijos gilinimas ir naujo privažiuojamojo geležinkelio kelio statyba“ statybos techninės priežiūros paslaugos

Paskelbimo data: 2017-06-05

Tipas: atviras konkursas

Pirkimo numeris: 187962

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 10 ir Nr. 11 infrastruktūros komplekso Naujoji Uosto g. 23, Klaipėdos m., objektų rekonstravimas, akvatorijos gilinimas ir naujo privažiuojamojo geležinkelio kelio statyba“ darbai

Paskelbimo data: 2017-06-05

Tipas: atviras konkursas

Pirkimo numeris: 187963

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2017-07-19 buvo nustatytas laimėtojas UAB "Fima", su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 41.500,00 Eur įskaitant PVM, pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus. Pirkimo sutartis bus sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigs atidėjimo terminas (15 dienų laikotarpis nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo dienos). Subtiekėjai nenumatomi.


Pasirašyta sutartis


2017-08-04 buvo pasirašyta sutartis su aimėtoju UAB "Fima" už 41.500,00 Eur įskaitant PVM, pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus. Subtiekėjai nenumatomi.

Televizinės uosto apžvalgos sistemos modernizavimas

Paskelbimo data: 2017-05-26

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 187602

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2017-06-21 nustatytas laimėtojas UAB „Edmasta“, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį su UAB „Asvalena“. Numatoma sutarties vertė - 94.960,80 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatyti.


Pasirašyta sutartis


2017-06-27 pasirašyta sutartis su UAB „Edmasta“, veikiančia pagal jungtinės veiklos sutartį su UAB „Asvalena“. Sutarties vertė - 94.960,80 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatyti.

Aplinkos taršos matavimo papildomos įrangos (stacionari, 10 komplektų, su įrengimu ir 3 metų garantine priežiūra) pirkimas

Paskelbimo data: 2017-05-09

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 186858

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Pasirašyta sutartis


2017 m. birželio 26 d. pasirašyta sutartis dėl "Rekonstrukcijos darbų ir pakabinimo keturtakčio variklio kateriui "Zunda" pirkimas" su UAB "Laivo sandėlis". Sutarties suma 27 550,00 EUR įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatyti.

Rekonstrukcijos darbų ir pakabinimo keturtakčio variklio kateriui „Zunda“ pirkimas

Paskelbimo data: 2017-05-11

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 186944

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Pasirašyta sutartis


2017-08-14 pasirašyta sutartis su UAB "Baltic  Marine  Service" veikiančia pagal jungtinės veiklos sutartį su Noordzeezand B.V.

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijos dugno prie uosto krantinių valymo darbai

Paskelbimo data: 2017-05-11

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 186951

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Pasirašyta sutartis


2017 m. liepos 5 d. pasirašyta sutartis su UAB „Amber Wave Ltd“. Sutarties suma 12 947,00 EUR įkaitant PVM Eur. Subtiekėjai UAB „Perdanga“.

Inkaro įsigijimas

Paskelbimo data: 2017-05-09

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 186856

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Informacija


Pirkimo procedūros buvo pabaigtos atmetus pasiūlymus dėl per didelių perkančiąjai organizacijai nepriimtinų kainų.

KVJUD krantinių Nr. 1-157 povandeninės dalies remontas ir navigacinių kliūčių šalinimas

Paskelbimo data: 2017-05-03

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 186624

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Pasirašyta sutartis


2017 m. birželio 28 d. pasirašyta sutartis su VšĮ "Renginių fabrikas". Sutarties   suma  34 993,20 EUR  įskaitant  PVM.

Jūrininkų ir jūrų transporto garbės darbuotojų vakaras 2017 organizavimo ir įgyvendinimo paslaugos

Paskelbimo data: 2017-04-27

Tipas: supaprastintas projekto konkursas

Pirkimo numeris: 186458

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Objekto „Dokų duobės kasimas, naujos dokų inkaravimo sistemos įrengimas ir krantinių Nr. 137A, 138A ir 139 (dalies) rekonstravimas su geležinkelio kelių statyba, Minijos g. 180, LT-93269 Klaipėda“ statybos darbai

Paskelbimo data: 2017-04-25

Tipas: atviras konkursas

Pirkimo numeris: 186332

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2017-07-27 buvo nustatytas atviro konkurso „Objekto „Esamų geležinkelių rekonstravimas ir naujų geležinkelio kelių statyba adresu Naujoji Uosto g. 23, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sv.“ projektinių pasiūlymų parengimo, techninio projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos“ laimėtojas AB „Panevėžio keliai“, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 53 910,01 Eur įskaitant PVM, pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus. Pirkimo sutartis bus sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigs atidėjimo terminas (15 dienų laikotarpis nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo dienos). Subtiekėjai: UAB „Geoinžinerija“ – 2.420,00 Eur


Pasirašyta sutartis


2017-08-28 buvo pasirašyta sutartis su laimėtoju AB "Panevėžio keliai" už 53 910,01 Eur įskaitant PVM, pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus. Subtiekėjai: UAB "Geoinžinerija" – 2.420,00 Eur įskaitant PVM; UAB "Inotyvioji architektūra" – 3.630,00 Eur įskaitant PVM; A. Michelkevičius – 539,11 Eur įskaitant PVM. įskaitant PVM; UAB "Inotyvioji architektūra" – 3.630,00 Eur įskaitant PVM; A. Michelkevičius – 539,11 Eur įskaitant PVM.

Objekto „Esamų geležinkelių rekonstravimas ir naujų geležinkelio kelių statyba adresu Naujoji Uosto g. 23, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sv.

Paskelbimo data: 2017-04-18

Tipas: atviras konkursas

Pirkimo numeris: 186017

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 77, 78 kapitalinis remontas Nemuno g. 8, Klaipėda“ techninio projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos

Paskelbimo data: 2017-04-18

Tipas: atviras konkursas

Pirkimo numeris: 186016

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai priklausančių hidrotechninių statinių, geležinkelio kelių ir kitų nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo, atlikimo ir tikslinimo paslaugos

Paskelbimo data: 2017-04-14

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 185903

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Pasirašyta sutartis


2017 m. birželio 2 d. pasirašyta sutartis su UAB „Alna Software“ veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį su  UAB „Hnit –Baltic“. Sutarties suma 249 848,06 EUR įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatyti.

Uosto informacinės sistemos vystymo, sukuriant pavojingųjų ir aplinką teršiančių krovinių kontrolės ir rizikos įvertinimo funkcijas

Paskelbimo data: 2017-04-13

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 185846

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Pasirašyta sutartis


2017 m. birželio 28 d. pasirašyta sutartis su UAB "Atamis". Sutarties suma 9 680,00 EUR įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatyti.

Rekonstruotos Baltijos pr. – Minijos g. sankryžos transporto srautų monitoringo atlikimo ir ilgalaikės 5 metų transporto srautų prognozės parengimo paslaugos

Paskelbimo data: 2017-04-13

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 185851

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Pasirašyta sutartis

2017-06-06 pasirašyta sutartis su supaprastinto atviro konkurso VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos reklaminių kanceliarinių priemonių sukūrimas, parengimas ir pagaminimaslaimėtoju I.Į. S. Jokužio leidykla-spaustuve už 52.138,90 Eur įskaitant PVM, pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus. Subtiekėjai nenumatomi.

 

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos reklaminių kanceliarinių priemonių sukūrimas, parengimas ir pagaminimas

Paskelbimo data: 2017-04-11

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 185755

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Vandens taršos naftos produktais nustatymo daviklių (12 vnt.) pirkimas su montavimu ir 3 metų garantine priežiūra

Paskelbimo data: 2017-04-10

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 185697

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2017-07-26 buvo nustatytas laimėtojas UAB „Laivo sandėlis“, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 339.885,00 Eur be PVM (411.260,85 Eur įskaitant PVM, PVM 21%), pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus. Pirkimo sutartis bus sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigs atidėjimo terminas (15 dienų laikotarpis nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo dienos). Subtiekėjai nenumatomi.


Pasirašyta sutartis


2017-08-29 buvo pasirašyta sutartis su laimėtoju UAB "Laivo sandėlis" už 339.885,00 Eur be PVM (411.260,85 Eur įskaitant PVM, PVM 21%), pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus. Subtiekėjai nenumatomi.

Navigacinių bujų įsigijimas

Paskelbimo data: 2017-04-03

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 185359

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Informacija


Pirkimo procedūros buvo pabaigtos atmetus pasiūlymus dėl per didelių perkančiąjai organizacijai nepriimtinų kainų.

KVJUD krantinių Nr. 1-157 povandeninės dalies remontas ir navigacinių kliūčių šalinimas

Paskelbimo data: 2017-03-30

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 185271

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2017-07-27 nustatytas laimėtojas UAB "Baltic  Marine  Service" veikianti  pagal jungtinės  veiklos  sutartį  su  Noordzeezand B.V. Su nustatytu laimėtoju bus sudaryta sutartis.

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijos dugno prie uosto krantinių valymo darbai

Paskelbimo data: 2017-03-30

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 185270

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2017-04-27 nustatytas laimėtojas (mažiausia kaina) individuali G. Krakausko įmonė „DIUGONIS“. Numatoma sutarties vertė - 6 195,20 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatyti.


Pasirašyta sutartis


2017-05-23 pasirašyta sutartis su individualia G. Krakausko įmone „DIUGONIS“. Sutarties vertė – 6.195,20 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatyti.

Pripučiamos narų valties su pakabinamu keturtakčiu varikliu pirkimas

Paskelbimo data: 2017-03-30

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 185192

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2017-04-26 nustatytas laimėtojas (mažiausia kaina) UAB „Garant Service“ dėl supaprastinto atviro konkurso „Narų boto „Gelmė“ remonto paslaugos pirkimas“. Numatoma sutarties vertė - 69 882.34 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatyti.


Pasirašyta sutartis


2017-05-17 pasirašyta sutartis su UAB „Garant Service“. Sutarties vertė - 69 882.34 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatyti.

Narų boto „Gelmė“ remonto paslaugos pirkimas

Paskelbimo data: 2017-03-28

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 185113

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2017-06-05 nustatytas laimėtojas (mažiausia kaina) AB „Latvijas tilti“, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį su UAB „Borta“. Numatoma sutarties vertė - 10.265.562,00 Eur įskaitant PVM. Subrangovų dalis sutartyje – 2.252.897,01 Eur įskaitant PVM.


Pasirašyta sutartis


2017-07-17 pasirašyta sutartis su AB "Latvijas tilti", veikiančia pagal jungtinės veiklos sutartį su UAB "Borta". Sutarties vertė - 10.265.562,00 Eur įskaitant PVM. Subrangovų dalis sutartyje – 2.252.897,01 Eur įskaitant PVM.

Objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinės Nr. 105 ir krantinės Nr. 106 dalies rekonstravimas“ statybos ir gilinimo darbų pirkimas

Paskelbimo data: 2017-03-10

Tipas: atviras konkursas

Pirkimo numeris: 184443

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2017-05-03 nustatytas laimėtojas (mažiausia kaina) UAB „Kelvista“. Numatoma sutarties vertė - 5.259,48 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatyti.


Pasirašyta sutartis


2017-05-30 pasirašyta sutartis su UAB „Kelvista“. Sutarties vertė - 5.259,48 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatyti.

Objekto „Geležinkelio kelių nauja statyba ir geležinkelio kelio Nr. 15 (unikalus Nr. 4400-3031-3521) rekonstravimas Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., Nemuno g.“ statybos rangos darbų techninė priežiūra

Paskelbimo data: 2017-03-10

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 184412

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2017-04-27 nustatytas laimėtojas (mažiausia kaina) UAB „Geležinkelio tiesimo centras“. Numatoma sutarties vertė - 598 248,52 Eur įskaitant PVM. Subrangovų dalis sutartyje – 7 018,00 EUR įskaitant PVM.


Pasirašyta sutartis


2017-05-26 pasirašyta sutartis su UAB „Geležinkelio tiesimo centras“. Sutarties vertė - 598 248,52 Eur įskaitant PVM. Subrangovo dalis sutartyje – 7.018,00 Eur įskaitant PVM.

Objekto „Geležinkelio kelių nauja statyba ir geležinkelio kelio Nr. 15 (unikalus Nr. 4400-3031-3521) rekonstravimas Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., Nemuno g.“ statybos rangos darbai

Paskelbimo data: 2017-03-08

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 184339

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2017-04-26 nustatytas laimėtojas (mažiausia kaina) UAB „EIT sprendimai“ dėl supaprastinto atviro konkurso „Telefoninio ryšio stoties atnaujinimas“. Numatoma sutarties vertė - 23 951,95 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatyti.


Pasirašyta sutartis


2017-05-22 pasirašyta sutartis su UAB „EIT sprendimai“. Sutarties vertė – 23.951,95 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatyti.

Telefoninio ryšio stoties atnaujinimas

Paskelbimo data: 2017-03-08

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 184322

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Pasirašyta sutartis

2017-06-05 pasirašyta sutartis su UAB „Tebata“, veikiančia pagal jungtinės veiklos sutartį su UAB „Tomita“. Sutarties vertė - 28 880,80 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjo dalis sutartyje – 50,00 Eur įskaitant PVM.

Bujų įrangos maitinimo baterijų įsigijimas

Paskelbimo data: 2017-03-08

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 184323

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Pasirašyta sutartis


2017-04-10 pasirašyta sutartis su UAB "Hidrosfera". Sutarties suma 25 410,00 EUR įskaitant PVM.

Objekto "Krantinės Nr. 54, Pilies g.4, Klaipėdoje, kapitalinis remontas" techninio projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos

Paskelbimo data: 2017-02-24

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 183907

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2017-05-11 nustatytas laimėtojas (mažiausia kaina) UAB „Struktūra ir forma“, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį su RAB „EKON“. Numatoma sutarties vertė - 34 485,00 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatyti.


Pasirašyta sutartis


2017-06-07 pasirašyta sutartis su UAB „Struktūra ir forma“ veikiančia pagal jungtinės veiklos sutartį su RAB „EKON“. Sutarties vertė – 34.485,00 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatyti.

Objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinės Nr. 3 ir krantinės Nr. 4 rekonstravimas“ projektinių pasiūlymų parengimo paslaugos pirkimas

Paskelbimo data: 2017-02-17

Tipas: atviras konkursas

Pirkimo numeris: 183694

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Objektų: „Dokų duobės kasimas, naujos dokų inkaravimo sistemos įrengimas ir krantinių Nr. 137A, 138A ir 139 (dalies) rekonstravimas su geležinkelio kelių statyba, Minijos g. 180, LT-93269 Klaipėda“ ir „Krantinių Nr. 137 ir Nr. 138, esančių adresu Minijos g. 180, Klaipėdoje, griovimas“ statybos darbų techninė priežiūra

Paskelbimo data: 2017-02-14

Tipas: atviras konkursas

Pirkimo numeris: 183588

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Pasirašyta sutartis

2017-06-12 pasirašyta sutartis su VšĮ „Klaipėdos universitetas“, veikiančia pagal jungtinės veiklos sutartį su UAB „Uostamiesčio ekspertizė“, dėl atviro konkurso „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto hidrotechninių statinių specialiųjų apžiūrų atlikimo pirkimas“. Sutarties vertė – 193.600,00 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjo dalis sutartyje – 32.200,00 Eur įskaitant PVM.

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto hidrotechninių statinių specialiųjų apžiūrų atlikimo pirkimas

Paskelbimo data: 2017-02-13

Tipas: atviras konkursas

Pirkimo numeris: 183556

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2017 m. kovo 1 buvo nustatytas laimėtojas UAB „Atea“, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis iki 26.000,00 Eur įskaitant PVM, pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus. Pirkimo sutartis bus sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigs atidėjimo terminas (15 dienų laikotarpis nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo dienos). Subtiekėjai nenumatomi.


Pasirašyta sutartis


2017-03-27 buvo pasirašyta sutartis su laimėtoju UAB „Atea“ iki 26.000,00 Eur įskaitant PVM, pagal konkursinio pasiūlymo įkainius ir konkurso sąlygų reikalavimus. Subtiekėjai nenumatyti.

Eksploatacinių medžiagų bei kompiuterinės technikos remonto pirkimas

Paskelbimo data: 2017-01-24

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 182871

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Informacija


2016-08-25 vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 73 str. 1 d. 3 punktu, nutarta „Objektų „Krantinių Nr.64, 65, 65a Pilies g.8, Klaipėdoje“ statinio projekto vykdymo priežiūra“,  paslaugų vykdytoją parinkti – neskelbiamų derybų  konkurso būdu.

2016-10-04 vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 7 str. 4 d. 2 p., viešojo pirkimo procedūros pabaigtos

Objektų „Krantinių Nr.64, 65, 65a Pilies g.8, Klaipėdoje“ statinio projekto vykdymo priežiūra

Paskelbimo data: 2016-08-25

Tipas: neskelbiamos derybos

Pirkimo numeris: -

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Pasirašyta sutartis


2017-04-14 pasirašyta sutartis su UAB „West Oil“. Sutarties vertė – 400.000,00 EUR įskaitant PVM. Subtiekėjų dalis sutartyje 54.000,00 EUR įskaitant PVM.

Dyzelino pirkimas VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos laivams

Paskelbimo data: 2017-01-16

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 182674

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2017-01-18 nustatytas laimėtojas  UAB „Ekspobalta“ su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 25 410,00 EUR su PVM, pagal konkurso sąlygas ir konkursinį  pasiūlymą.

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos stendo įrengimo parodoje „Seatrade Cruize Global 2017“ paslaugos

Paskelbimo data: 2016-12-23

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 182064

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Pasirašyta sutartis


2017-02-28 pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju UAB „Sweco Lietuva“ veikiančia pagal jungtinės veiklos sutartį su UAB “Vilniaus hidrogeologija“. Sutarties suma 338 800,00 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjai UAB „Smart Continent LT“.

Klaipėdos miesto III vandenvietės iškėlimo galimybių studijos parengimo

Paskelbimo data: 2016-12-20

Tipas: atviras konkursas

Pirkimo numeris: 181951

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Pasirašyta sutartis


2017-04-04 pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju UAB "Kelvista". Sutarties suma 36 123,34 EUR įkaitant PVM Eur. Subtiekėjai nenumatyti.

Objekto‚ Krantinių Nr. 139 ir Nr. 140, Minijos g.180, Klaipėda rekonstravimo projektas“ statinio statybos techninės priežiūros paslaugos

Paskelbimo data: 2016-12-14

Tipas: atviras konkursas

Pirkimo numeris: 181752

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Objektų: „Dokų duobės kasimas, naujos dokų inkaravimo sistemos įrengimas ir krantinių Nr. 137A, 138A ir 139 (dalies) rekonstravimas su geležinkelio kelių statyba, Minijos g. 180, LT-93269 Klaipėda“ ir „Krantinių Nr. 137 ir Nr. 138, esančių adresu Minijos g. 180, Klaipėdoje, griovimas“ statybos darbai

Paskelbimo data: 2016-12-02

Tipas: atviras konkursas

Pirkimo numeris: 181321

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2016-12-14 nustatytas laimėtojas UAB „ASTUM“ su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 39 978,40 EUR įkaitant PVM, pagal konkurso sąlygas ir konkursinį  pasiūlymą.

Klaipėdos uosto reklaminių priemonių – saldainių dėžučių kartu su saldainiais pagaminimas

Paskelbimo data: 2016-11-08

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 180461

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2016-12-07 buvo nustatytas laimėtojas UAB „Fima“, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis dėl televizinės uosto apžvalgos ir akvatorijos stebėjimo sistemų techninės priežiūros ir gedimų šalinimo paslaugų pirkimo iki 131.500,00 EUR įskaitant PVM, pagal konkursinio pasiūlymo įkainius ir konkurso sąlygų reikalavimus. Pirkimo sutarties pasirašymui netaikomas atidėjimo terminas. Subtiekėjai nenumatomi.


Pasirašyta sutartis


2016-12-19 pasirašyta sutartis su UAB "Fima". Sutarties vertė - 131.500,00 EUR įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatyti.

Televizinės uosto apžvalgos ir akvatorijos stebėjimo sistemų techninės priežiūros ir gedimų šalinimo paslaugų pirkimas

Paskelbimo data: 2016-11-09

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 180486

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Informacija


2016-10-31 vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 73 str. 1 d. 4 punktu, atliekų iš laivų, atvykstančių į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą, ir teršalų iš uosto akvatorijos surinkimo ir utilizavimo paslaugas nutarta pirkti neskelbiamų derybų būdu.


Nustatytas laimėtojas


2016-11-15 buvo nustatytas laimėtojas UAB „Ekovalis“, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis iki 455.000,00 Eur įskaitant PVM, pagal konkursinio pasiūlymo įkainius ir konkurso sąlygų reikalavimus. Pirkimo sutarties pasirašymui netaikomas atidėjimo terminas. Įsipareigojimu dalis subtiekėjams: Maisto atliekų surinkimas ir utilizavimas; infekuotų šiukšlių surinkimas ir utilizavimas; teršalų surinkimas iš uosto akvatorijos.

 

Pasirašyta sutartis


2016-11-15 buvo pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju UAB „Ekovalis“. Sutartis pasirašyta iki 455.000,00 Eur įskaitant PVM, pagal konkursinio pasiūlymo įkainius ir konkurso sąlygų reikalavimus. Įsipareigojimu dalis subtiekėjams: Maisto atliekų surinkimas ir utilizavimas; infekuotų šiukšlių surinkimas ir utilizavimas; teršalų surinkimas iš uosto akvatorijos.

Atliekų iš laivų, atvykstančių į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą, ir teršalų iš uosto akvatorijos surinkimo ir utilizavimo paslaugų pirkimas

Paskelbimo data: 2016-10-31

Tipas: neskelbiamos derybos

Pirkimo numeris: -

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Pasirašyta sutartis


2016-12-14 pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju UAB "Towmar Baltic" iki 64 000,00 EUR įkaitant PVM, pagal konkurso sąlygas ir konkursiniame pasiūlyme pateiktus įkainius. Subtiekėjai nenumatomi.

Jūrinių vilkikų paslaugos

Paskelbimo data: 2016-10-27

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 180122

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2017-02-20 nustatytas laimėtojas (mažiausia kaina) UAB „Hidrostatyba“, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį su AB „BMGS“, dėl atviro konkurso „Objekto „Krantinių Nr. 139 ir Nr. 140, Minijos g. 180, Klaipėda rekonstravimo projektas“ statybos darbai“. Numatoma sutarties vertė - 14.836.615,83 Eur įskaitant PVM. Numatoma subrangovų dalis – 4.169.089,06 Eur įskaitant PVM.


Pasirašyta sutartis

 

2017-03-16 pasirašyta sutartis su UAB „Hidrostatyba“, veikiančia pagal jungtinės veiklos sutartį su AB „BMGS“. Sutarties vertė - 14.836.615,83 Eur įskaitant PVM. Subrangovų dalis – 4.169.089,06 Eur įskaitant PVM.

 

Objekto „Krantinių Nr. 139 ir Nr. 140, Minijos g. 180, Klaipėda rekonstravimo projektas“ statybos darbai

Paskelbimo data: 2016-10-07

Tipas: atviras konkursas

Pirkimo numeris: 176527

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Informacija

Vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr. V-19, 7.1 ir 8 punktais, lengvąjį automobilį ir lengvąjį krovininį automobilį nutarta pirkti supaprastinto atviro konkurso būdu.


Nustatytas laimėtojas


2016-11-30 buvo nustatytas laimėtojas UAB "Baltic Auto", su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis dėl lengvojo automobilio pirkimo už 18.363,00 Eur įskaitant PVM ir dėl lengvojo krovininio automobilio pirkimo už 24.909,00 Eur įskaitant PVM, pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus. Subtiekėjai nenumatomi.


Pasirašyta sutartis


2016-12-27 buvo pasirašytos sutartys su laimėjusiu tiekėju UAB „Baltic Auto“ dėl lengvojo automobilio pirkimo už 18.363,00 Eur įskaitant PVM ir dėl lengvojo krovininio automobilio pirkimo už 24.909,00 Eur įskaitant PVM, pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus. Subtiekėjai nenumatomi.

Lengvojo automobilio ir lengvojo krovininio automobilio pirkimas

Paskelbimo data: 2016-09-29

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 179118

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2016-11-23 nustatytas laimėtojas – UAB „Baltic Clipper“ - konkursinio pasiūlymo  ekonominis naudingumas – 18 balų, įkainių kainos – 0,00 Eur. Sutartis įsigalioja pasirašius ją abiem Šalims ir Paslaugų teikėjui pateikus reikalaujamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja 12 (dvylika) mėnesių nuo jos įsigaliojimo dienos su galimybe Sutartį pratęsti 1 (vieną) kartą 12 (dvylikai) mėnesių, išskyrus atvejus, jeigu išnaudojama Sutarties suma, Sutartis yra nutraukiama anksčiau laiko Sutartyje ar įstatymų numatytais pagrindais.

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos darbuotojų kelionių organizavimo (tarnybinių komandiruočių) paslaugos

Paskelbimo data: 2016-09-28

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 179065

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2016-11-24 nustatytas laimėtojas – UAB "Topada", konkursinio pasiūlymo kaina 199170,84 Eur įskaitant PVM. Su laimėtoju bus pasirašyta sutartis iki 199170,84 Eur įskaitant PVM, pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus. Sutartis įsigalioja nuo jos šalių pasirašymo momento ir galioja iki šalys ją įvykdys, bet ne ilgiau kaip 115 kalendorinių dienų nuo jos įsigaliojimo momento.


Pasirašyta sutartis


2016-12-08 pasirašyta sutartis su laimėtoju – UAB "Topada". Sutarties vertė  iki  199 170,84 Eur  įskaitant PVM. Sutartis įsigalioja nuo jos šalių pasirašymo momento ir galioja iki šalys ją įvykdys, bet ne ilgiau kaip 115 kalendorinių dienų nuo jos įsigaliojimo momento.

Objekto „Krantinių Nr. 118 ir Nr. 119 Nemuno g. 42 A, Klaipėdoje, gilinimo darbai“ darbai

Paskelbimo data: 2016-09-26

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 178987

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2016-11-09 nustatytas laimėtojas – UAB „Voras Consulting“ - konkursinio pasiūlymo  kaina 10369,70 Eur  įskaitant PVM. Su laimėtoju bus pasirašyta sutartis dėl informacinės saugos audito ir rizikos vertinimo paslaugų už 10369,70  Eur įskaitant PVM pagal konkursinį pasiūlymą, bei pagal  konkurso sąlygų reikalavimus. Pirkimo sutartis bus sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigė atidėjimo terminas (15 dienų laikotarpis nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo dienos). Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos ir galioja 3 mėnesius nuo pasirašymo dienos. Sutartis nustoja galioti, jeigu ji yra tinkamai įvykdyta, jeigu Šalys susitarė ją nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ir kitais įstatymų ir šios Sutarties numatytais atvejais.


Pasirašyta sutartis


2016-12-07 pasirašyta sutartis su laimėtoju – UAB „Voras Consulting“. Sutarties vertė 10369,70  Eur įskaitant PVM. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos ir galioja 3 mėnesius nuo pasirašymo dienos. Sutartis nustoja galioti, jeigu ji yra tinkamai įvykdyta, jeigu Šalys susitarė ją nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ir kitais įstatymų ir šios Sutarties numatytais atvejais.

Informacinės saugos audito ir rizikos vertinimo paslaugų pirkimas

Paskelbimo data: 2016-09-26

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 178981

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Informacija


2016-11-02 buvo nustatytas laimėtojas UAB "Fima", su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 56.870,00 Eur įskaitant PVM. Pirkimo sutarties pasirašymui netaikomas atidėjimo terminas. Subtiekėjai nenumatomi.


Pasirašyta sutartis


2016-11-15 buvo pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju UAB "Fima". Sutartis pasirašyta už 56.870,00 Eur įskaitant PVM, pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus. Subtiekėjai nenumatomi.

Televizinės uosto apžvalgos sistemos modernizavimas

Paskelbimo data: 2016-09-23

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 178943

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Informacija


2016-10-26 pabaigtas pirkimas (atmetus visus pasiūlymus).

2016-10-26 vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. V-19 patvirtintų Supaprastintų pirkimų taisyklių 9.1.2 punktu ir minėto supaprastinto atviro konkurso 1.8 punktu, nutarta bonines užtvaras darbui uoste pirkti apklausos būdu.


Nustatytas laimėtojas


2016-11-23 nustatytas laimėtojas (mažiausia kaina) UAB „Laivo sandėlis“. Numatoma sutarties vertė - 27 799,94 Eur įskaitant PVM. Subteikėjai nenumatyti.


Pasirašyta sutartis

 

2016-12-09 pasirašyta sutartis su UAB „Laivo sandėlis“. Sutarties vertė - 27 799,94 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatyti.

Boninių užtvarų darbui uoste pirkimas

Paskelbimo data: 2016-09-19

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 178738

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Informacija


2016-11-10 dėl atviro konkurso „Klaipėdos miesto III vandenvietės iškėlimo galimybių studijos parengimas“ viršija Uosto direkcijos  suplanuotas lėšas numatytas šiam pirkimui.  Vadovaujantis  atviro konkurso dėl „Klaipėdos miesto III vandenvietės iškėlimo galimybių studijos parengimas“ vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 7 str. 4 d. 2 p. pabaigtos viešojo pirkimo procedūros.

Klaipėdos miesto III vandenvietės iškėlimo galimybių studijos parengimas

Paskelbimo data: 2016-09-14

Tipas: atviras konkursas

Pirkimo numeris: 178622

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Pasirašyta sutartis

2017-01-05 pasirašyta sutartis su atviro konkurso „Objekto „Geležinkelio kelio Nr. 11 nauja statyba ir geležinkelio kelio Nr. 4 rekonstravimas Minijos g. 180, Klaipėda" statybos darbai" laimėtoju UAB „Gargždų geležinkelis" - sutarties  kaina 455175,40 Eur  įskaitant PVM. Bendras sutarties terminas – 445 kalendorinės dienos nuo sutarties įsigaliojimo. Sutarties vykdymo metu paaiškėjus nenumatytoms aplinkybėms šalių susitarimu ši sutartis gali būti pratęsta ne ilgesniam kaip 90 kalendorinių dienų laikotarpiui. Sutarties termino pratęsimas nustatomas Užsakovo ir Rangovo rašytiniu susitarimu.

Objekto „Geležinkelio kelio Nr. 11 nauja statyba ir geležinkelio kelio Nr. 4 rekonstravimas Minijos g. 180, Klaipėda“ statybos darbai

Paskelbimo data: 2016-09-14

Tipas: atviras konkursas

Pirkimo numeris: 178623

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2016-11-03 buvo nustatytas laimėtojas UAB "Plungės Jonis-S", su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 865.777,00 Eur įskaitant PVM, pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus. Pirkimo sutartis bus sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigs atidėjimo terminas (15 dienų laikotarpis nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo dienos). Subrangovai: UAB "Kelprojektas" – darbo projekto parengimas, UAB “Indikacija” – elektrotechnikos dalies darbai.


Pasirašyta sutartis


2016-11-21 buvo pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju UAB „Plungės Jonis-S“. Sutartis pasirašyta už 865.777,00 Eur įskaitant PVM, pagal konkursinį pas UAB “Indikacija” – elektrotechnikos dalies darbai.

Objekto „Geležinkelio kelių Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 adresu: Nemuno g. 24, Klaipėda, rekonstravimas“ statybos darbai

Paskelbimo data: 2016-09-08

Tipas: supaprastintas ribotas konkursas

Pirkimo numeris: 178391

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Informacija


2017-03-07 vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo 7 str. 4 d. 2 p., pabaigtas supaprastinto atviro konkurso „Atliekų iš laivų, atvykstančių į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą, ir teršalų iš uosto akvatorijos surinkimo ir utilizavimo paslaugų pirkimas“ pirkimas ir pirkimo procedūros.

Atliekų iš laivų, atvykstančių į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą, ir teršalų iš uosto akvatorijos surinkimo ir utilizavimo paslaugų pirkimas

Paskelbimo data: 2016-09-06

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 178327

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Informacija


Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 7 str. 4 d. 2 p., viešojo pirkimo procedūros pabaigtos.

Laivų eismo tarnybos operatorių kvalifikacijos kėlimo mokymai

Paskelbimo data: 2016-09-01

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 178172

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2016-11-03 nustatytas laimėtojas (mažiausia kaina) UAB "OR Consulting". Numatoma sutarties vertė - 4 955,23 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatyti.


Pasirašyta sutartis


2016-11-21 pasirašyta sutartis su UAB „OR Consulting“. Sutarties vertė – 4.955,23 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatyti.

Objekto „Geležinkelio kelių Nr.1, Nr.2 ir Nr.3 adresu: Nemuno g. 24, Klaipėda, rekonstravimas“ statybos darbų techninės priežiūros paslaugų pirkimas

Paskelbimo data: 2016-08-31

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 178128

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2016-11-03 nustatytas laimėtojas (mažiausia kaina) UAB "OR Consulting". Numatoma sutarties vertė - 2 840,93 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatyti.


Pasirašyta sutartis


2016-12-05 pasirašyta sutartis su UAB „OR Consulting“. Sutarties vertė - 2 840,93 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatyti.

Objekto „Geležinkelio kelio Nr. 11 nauja statyba ir geležinkelio kelio Nr. 4 rekonstravimas Minijos g. 180, Klaipėdoje“ statinių statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimas

Paskelbimo data: 2016-08-31

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 178130

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Objekto „Krantinių Nr. 64, 65, 65 a Pilies g. 8, Klaipėdoje“ statybos techninė priežiūra

Paskelbimo data: 2016-08-30

Tipas: atviras konkursas

Pirkimo numeris: 178104

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2016-10-10 nustatytas laimėtojas – UAB "Bitė Lietuva" konkursinio pasiūlymo kaina 28074,42 Eur įskaitant PVM (orientacinis įkainių paketas). Su laimėtoju bus pasirašyta sutartis iki 63000,00 Eur įskaitant PVM, pagal konkursiniame pasiūlyme pateiktus orientacinio įkainių paketo įkainius. Paslaugos pradedamos teikti nuo užsakovo nurodytos datos ir teikiamos, kol bus suteikta paslaugų už sutarties 2.3 punkte nurodytą pinigų sumą, bet ne ilgiau kaip 36 mėnesius.


Pasirašyta sutartis


2016-11-09 pasirašyta sutartis su laimėtoju – UAB „Bitė Lietuva“.  Sutarties vertė iki  63 000,00 Eur  įskaitant PVM. Paslaugos pradedamos teikti nuo užsakovo nurodytos datos ir teikiamos, kol bus suteikta paslaugų už sutarties 2.3 punkte nurodytą pinigų sumą, bet ne ilgiau kaip 36 mėnesius.

Judriojo telefonų ryšio paslaugų pirkimas

Paskelbimo data: 2016-08-30

Tipas: atviras konkursas

Pirkimo numeris: 178079

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Informacija


2016-10-21 pabaigtas atviras konkursas „Objekto „Krantinių Nr. 64, 65, 65a Pilies g. 8, Klaipėdoje, rekonstravimas“ statybos darbai“ dėl per didelių perkančiajai organizacijai nepriimtinų kainų.

Objekto „Krantinių Nr. 64, 65, 65a Pilies g. 8, Klaipėdoje, rekonstravimas“ statybos darbai

Paskelbimo data: 2016-08-30

Tipas: atviras konkursas

Pirkimo numeris: 178105

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Informacija


Vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr. V-19, 117.1 punktu (20 skyriuje aprašyta tvarka), projekto „Mitigating the effects of emergencies in Baltic Sea Region ports“ / „Ekstremalių situacijų padarinių mažinimas Baltijos jūros regiono uostuose“ (HAZARD), tikrintojo paslaugas (audito) nutarta pirkti mažos vertės pirkimu.


Nustatytas laimėtojas


2016-10-27 buvo nustatytas laimėtojas UAB UAB "Sweco Lietuva", su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 64 009,00 Eur įskaitant PVM, pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus. Pirkimo sutarties pasirašymui netaikomas atidėjimo terminas. Subtiekėjai nenumatomi.


Pasirašyta sutartis


2016-12-13 buvo pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju UAB „Sweco Lietuva“ už 64 009,00 Eur įskaitant PVM, pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus. Subtiekėjai nenumatomi.

Objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto Malkų įlankos akvatorijos gilinimas iki 14,5 m gylio“ gilinimo darbų projekto parengimo ir gilinimo darbų projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas

Paskelbimo data: 2016-08-26

Tipas: atviras konkursas

Pirkimo numeris: 177975

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Informacija

Vadovaujantis VPĮ 7 str. 5 d. yra nutrauktos neskelbiamų derybų „Atliekų iš laivų, atvykstančių į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą, ir teršalų iš uosto akvatorijos surinkimo ir utilizavimo paslaugų pirkimas“ procedūros.

Atliekų iš laivų, atvykstančių į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą, ir teršalų iš uosto akvatorijos surinkimo ir utilizavimo paslaugų pirkimas

Paskelbimo data: 2016-08-23

Tipas: neskelbiamos derybos

Pirkimo numeris: -

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Nustatytas laimėtojas


2016-12-15 nustatytas laimėtojas jungtinės veiklos pagrindu veikianti įmonių grupė: Sito Rakennuttajat Oy, Vesirakennus Ojanen Oy, Vesityö Oy, Baltic Techservice OU - konkursinio pasiūlymo  kaina 11 366786,44 Eur  įskaitant PVM. Bendras sutarties terminas – 730 kalendorinių dienų. Sutarties vykdymo metu paaiškėjus nenumatytoms aplinkybėms, šalių susitarimu ši sutartis gali būti pratęsta ne ilgesniam kaip 180 kalendorinių dienų laikotarpiui. Sutarties termino pratęsimas nustatomas Užsakovo ir Rangovo rašytiniu susitarimu.

Užteršto grunto saugojimo aikštelės užteršto grunto iškasimo iš dokų duobių, nusausinimo, saugojimo ir tvarkymo techninio darbo projekto keitimas (koregavimas)“ (B laida) darbų atlikimas

Paskelbimo data: 2016-08-03

Tipas: atviras konkursas

Pirkimo numeris: 177306

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Informacija


Vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 73 str. 4 d., 2016-08-03 pradėtas neskelbiamų derybų „Papildomų projektavimo paslaugų pirkimas dėl objekto „Krantinių Nr. 1 ir Nr. 2 rekonstravimas“ pirkimas.

Nustatytas laimėtojas


2016 m. rugpjūčio 16 d. buvo nustatytas laimėtojas UAB „Vilniaus hidroprojektas“, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį su SIA „Jūras projekts“,  su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 102.000,00 Eur  įskaitant PVM,  pagal konkursinį pasiūlymą bei konkurso sąlygų reikalavimus. Pirkimo sutartis gali būti  sudaroma nedelsiant.Subtiekėjai: UAB “Geologijos ir projektavimo centras” – papildomi inžinerinių geologinių tyrimų atlikimo ir ataskaitos parengimo darbai (30.855,00 Eur įskaitant PVM)

Papildomų projektavimo paslaugų pirkimas dėl objekto „Krantinių Nr. 1 ir Nr. 2 rekonstravimas“ pirkimas

Paskelbimo data: 2016-08-03

Tipas: neskelbiamos derybos

Pirkimo numeris: -

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Informacija

Vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 7 str. 4 d. 2 p. pabaigtas supaprastinto atviro konkurso „Navigacinių bujų įsigijimas“ pirkimas ir pirkimo procedūros.

"Navigacinių bujų įsigijimas“ darbai

Paskelbimo data: 2016-07-19

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 176794

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2016 m. rugsėjo 9 d. buvo nustatytas supaprastinto atviro konkurso „Lengvojo automobilio pirkimas“ laimėtojas UAB „Krasta Auto Klaipėda“, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 35 000,00 Eur įskaitant PVM, pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus.Subtiekėjai: UAB “Krasto auto” – automobilio tiekimas.

Pasirašyta sutartis


2016 m. rugsėjo 9 d. buvo nustatytas supaprastinto atviro konkurso „Lengvojo automobilio pirkimas“ laimėtojas UAB „Krasta Auto Klaipėda“, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 35 000,00 Eur įskaitant PVM, pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus.Subtiekėjai: UAB “Krasto auto” – automobilio tiekimas.

Lengvojo automobilio pirkimas

Paskelbimo data: 2016-07-14

Tipas: atviras konkursas

Pirkimo numeris: 173209

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Pasirašyta sutartis


2016-11-21 pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju UAB „Sweco Lietuva“ dėl paslaugų pirkimo už 156 090,00 EUR su PVM pagal konkurso sąlygas ir konkursinį pasiūlymą.

Objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos krantinių (Pirso) Nr.80 ir Nr. 81 A rekonstravimas, Nemuno g.24, Klaipėda“ projektinių pasiūlymų parengimo, inžinierinių geologinių tyrimų atlikimo, atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo atlikimo, detaliojo plano korektūros atlikimo, techninio projekto parengimo ir statybą leidžiančio dokumento gavimo bei statinio projekto vykdymo priežiūros ir objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto vidinio laivybos kanalo nuo PK(56) iki PK(65) tobulinimas iki 14,50 m. dugno altitudės“ projektinių pasiūlymų parengimo, inžinerinių geologinių tyrimų atlikimo, gilinimo darbų projekto parengimo ir gilinimo darbų projekto vykdymo priežiūros paslaugos

Paskelbimo data: 2016-07-14

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 176632

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Pasirašyta sutartis


2016-09-05 pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju UAB „Telekonta“ iki 56 000,00 EUR įkaitant PVM, pagal konkurso sąlygas ir konkursiniame  pasiūlyme pateiktus įkainius. Subtiekėjai nenumatomi.

VĮ KVJUD šviesolaidžio kabelių tinklo techninė priežiūra ir gedimų šalinimo darbai

Paskelbimo data: 2016-07-14

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 176657

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Judriojo telefonų ryšio paslaugų pirkimas

Paskelbimo data: 2016-07-08

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 176380

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2016-08-03 nustatytas laimėtojas (atitiko keliamus reikalavimus) UAB „CSD Inžinieriai“ dėl supaprastinto atviro konkurso „Programinės įrangos „Jūrų uostų įvairių statinių konstrukcijoms modeliuoti ir joms skaičiuoti baigtinių elementų metodu“ įsigijimas“. Numatoma sutarties vertė – 27.769,50 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatyti.

Pasirašyta sutartis


2016-09-06 pasirašyta sutartis su UAB „CSD Inžinieriai“ dėl supaprastinto atviro konkurso „Programinės įrangos „Jūrų uostų įvairių statinių konstrukcijoms modeliuoti ir joms skaičiuoti baigtinių elementų metodu“ įsigijimas“. Sutarties vertė – 27.769,50 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatyti.

Programinės įrangos „Jūrų uostų įvairių statinių konstrukcijoms modeliuoti ir joms skaičiuoti baigtinių elementų metodu“ įsigijimas

Paskelbimo data: 2016-06-28

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 176047

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas

2016-09-07 nustatytas laimėtojas (ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas) UAB „Ernst & Young Baltic“ dėl supaprastinto riboto konkurso „Projekto „Malkų įlankos gilinimas iki 14,5 m, įskaitant gamtosauginės krantosaugos sienutės įrengimą“ projektinio pasiūlymo dėl valstybės projekto įgyvendinimo, investicijų projekto ir sąnaudų naudos analizės, paraiškos finansuoti iš ES struktūrinių fondų lėšų projektą, parengimas“. Numatoma sutarties vertė - 28 919,00 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatyti.


Pasirašyta sutartis


2016-10-19 pasirašyta sutartis su UAB „Ernst & Young Baltic“. Sutarties vertė - 28 919,00 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatyti.

Projekto „Malkų įlankos gilinimas iki 14,5 m, įskaitant gamtosauginės krantosaugos sienutės įrengimą“ projektinio pasiūlymo dėl valstybės projekto įgyvendinimo, investicijų projekto ir sąnaudų naudos analizės, paraiškos finansuoti iš ES struktūrinių fondų lėšų projektą, parengimas

Paskelbimo data: 2016-06-22

Tipas: supaprastintas ribotas konkursas

Pirkimo numeris: 175931

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos krantinių (Pirso) Nr.80 ir Nr. 81 A rekonstravimas, Nemuno g.24, Klaipėda“ projektinių pasiūlymų parengimo, inžinierinių geologinių tyrimų atlikimo, atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo atlikimo, detaliojo plano korektūros atlikimo, techninio projekto parengimo ir statybą leidžiančio dokumento gavimo bei statinio projekto vykdymo priežiūros ir objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto vidinio laivybos kanalo nuo PK(56) iki PK(65) tobulinimas iki 14,50 m. dugno altitudės“ projektinių pasiūlymų parengimo, inžinerinių geologinių tyrimų atlikimo, gilinimo darbų projekto parengimo ir gilinimo darbų projekto vykdymo priežiūros paslaugos

Paskelbimo data: 2016-06-17

Tipas: atviras konkursas

Pirkimo numeris: 175772

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Pasirašyta sutartis


2016-08-16 pasirašyta sutartis  dėl „Duomenų saugyklos įsigijimas“ su laimėjusiu tiekėju UAB „Atea“ . Sutarties suma 47692,15 Eur įskaitant PVM  pagal konkurso sąlygas.  Subtiekėjai nenumatomi.

Duomenų saugyklos įsigijimas

Paskelbimo data: 2016-06-17

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 175761

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Informacija


Vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 7.1 ir 8 punktais, GPS bazinių stočių įsigijimą nutarta pirkti supaprastinto atviro konkurso būdu.

Nustatytas laimėtojas


2016 m. liepos 13 d. buvo nustatytas supaprastinto atviro konkurso „GPS bazinių stočių įsigijimas” laimėtojas UAB „SmartOffice“ su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 29 711,55 Eur įskaitant PVM, pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus. Pirkimo sutartis bus sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigs atidėjimo terminas (15 dienų laikotarpis nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo dienos).Subtiekėjai nenumatomi.

Pasirašyta sutartis

2016 m. rugpjūčio 30 d. buvo pasirašyta sutartis su supaprastinto atviro konkurso „GPS bazinių stočių įsigijimas” laimėjusiu tiekėju UAB „SmartOffice“. Sutartis pasirašyta už 29 711,55 Eur įskaitant PVM, pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus.Subtiekėjai nenumatomi.

GPS bazinių stočių įsigijimas

Paskelbimo data: 2016-06-13

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 175557

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Informacija


2016-07-21 nustatytas supaprastinto atviro konkurso „Riedulių pašalinimo iš Klaipėdos uosto akvatorijos dugno PK-17 iki PK110A darbai“ laimėtojas – UAB „Garant Diving“  - konkursinio pasiūlymo  kaina 165543,24 Eur įskaitant PVM (orientacinis įkainių paketas) . Su laimėtoju bus pasirašyta sutartis iki  120000,00 Eur  įskaitant PVM, pagal konkursiniame pasiūlyme pateiktus orientacinio įkainių paketo įkainius. Sutartis įsigalios nuo jos šalių pasirašymo momento ir tinkamo rangos sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo Užsakovui momento ir galioja iki bus panaudoti pinigai, bet ne ilgiau kaip 3 metus nuo jos įsigaliojimo momento.

Pasirašyta sutartis


2016-07-28 pasirašyta sutartis su supaprastinto atviro konkurso „Riedulių pašalinimo iš Klaipėdos uosto akvatorijos dugno PK-17 iki PK110A darbai“ laimėtoju – UAB „Garant Diving“  - sutarties vertė iki  120000,00 Eur  įskaitant PVM, konkursiniame pasiūlyme pateiktais  orientacinio įkainių paketo įkainiais. Sutartis įsigalioja nuo jos šalių pasirašymo momento ir tinkamo rangos sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo Užsakovui momento ir galioja iki bus panaudoti pinigai, bet ne ilgiau kaip 3 metus nuo jos įsigaliojimo momento.

Riedulių pašalinimo iš Klaipėdos uosto akvatorijos dugno nuo PK-17 iki PK110a darbai

Paskelbimo data: 2016-06-10

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 175494

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Pasirašyta sutartis


2016-10-05 pasirašyta sutartis laimėjusiu tiekėju "Baltic Marine Service" veikiančio pagal jungtinės veiklos sutartį su Noordzeezand B.V. iki 750 000,00 EUR įkaitant PVM, pagal konkurso sąlygas ir konkursiniame pasiūlyme pateiktus įkainius. Subtiekėjai nenumatomi.

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijos dugno prie uosto krantinių valymo darbai

Paskelbimo data: 2016-06-10

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 175492

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2016-07-14 nustatytas laimėtojas (mažiausia kaina) dėl supaprastinto atviro konkurso „Objekto „Krantinių Nr. 118, Nr. 119, rekonstravimas Nemuno g. 42A, Klaipėdoje“, „Krantinių Nr. 114, Nr. 115, Nr.116 griovimas ir krantinių Nr. 113, Nr. 117 rekonstravimas, Nemuno g. 42, Klaipėdoje“ darbų pirkimas“. Numatoma sutarties vertė - 650 425,09 Eur įskaitant PVM. Subrangovų dalis sutartyje – 155 420,74 Eur įskaitant PVM.

Pasirašyta sutartis


2016-08-04 pasirašyta sutartis su UAB „Hidrostatyba“ dėl supaprastinto atviro konkurso „Objekto „Krantinių Nr. 118, Nr. 119, rekonstravimas Nemuno g. 42A, Klaipėdoje“, „Krantinių Nr. 114, Nr. 115, Nr.116 griovimas ir krantinių Nr. 113, Nr. 117 rekonstravimas, Nemuno g. 42, Klaipėdoje“ darbų pirkimas“. Sutarties vertė - 650 425,09 Eur įskaitant PVM. Subrangovų įsipareigojimų dalis - 155.420,74 Eur įskaitant PVM.

Objekto „Krantinių Nr. 118, Nr. 119, rekonstravimas Nemuno g. 42A, Klaipėdoje“, „Krantinių Nr. 114, Nr. 115, Nr.116 griovimas ir krantinių Nr. 113, Nr. 117 rekonstravimas, Nemuno g. 42, Klaipėdoje“ darbų pirkimas

Paskelbimo data: 2016-06-09

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 175438

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas

 

2016-07-15 nustatytas laimėtojas (mažiausia kaina) UAB „Kelvista“ dėl supaprastinto atviro konkurso „Objekto „Kranto sutvirtinimo dalies Smiltynės gatvėje, Klaipėdoje, rekonstravimas (I darbų etapas)“ statinio statybos techninės priežiūros paslaugos pirkimas“. Numatoma sutarties vertė - 5 786,12 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatyti.

Pasirašyta sutartis


2016-08-04 pasirašyta sutartis su UAB „Kelvista“ dėl supaprastinto atviro konkurso „Objekto „Kranto sutvirtinimo dalies Smiltynės gatvėje, Klaipėdoje, rekonstravimas (I darbų etapas)“ statinio statybos techninės priežiūros paslaugos pirkimas“. Sutarties vertė - 5 786,12 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatyti.

Objekto „Kranto sutvirtinimo dalies Smiltynės gatvėje, Klaipėdoje, rekonstravimas (I darbų etapas)“ statinio statybos techninės priežiūros paslaugos pirkimas

Paskelbimo data: 2016-06-01

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 175097

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2016-08-12 nustatytas laimėtojas AB „BMGS“ dėl supaprastinto atviro konkurso „Objekto „Kranto sutvirtinimo dalies Smiltynės gatvėje, Klaipėdoje, rekonstravimas (I darbų etapas)“ statybos darbų pirkimas“. Numatoma sutarties vertė - 812 482,67 Eur įskaitant PVM. Subrangovų įsipareigojimų dalis sutartyje – 35 225,00 Eur įskaitant PVM.

Pasirašyta sutartis

2016-09-21 pasirašyta sutartis su AB „BMGS“ dėl supaprastinto atviro konkurso „Objekto „Kranto sutvirtinimo dalies Smiltynės gatvėje, Klaipėdoje, rekonstravimas (I darbų etapas)“ statybos darbų pirkimas“. Sutarties vertė - 812 482,67 Eur įskaitant PVM. Subrangovų dalis sutartyje 35.225,00 Eur įskaitant PVM.Objekto „Kranto sutvirtinimo dalies Smiltynės gatvėje, Klaipėdoje, rekonstravimas (I darbų etapas)“ statybos darbų pirkimas

Paskelbimo data: 2016-06-01

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 175104

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2016-04-28 nustatytas laimėtojas (mažiausia kaina) UAB „Projektų ekspertizė“ dėl atviro konkurso „Hidrotechninių statinių, geležinkelių ir kitų statinių projektų ir skaičiuojamosios kainos nustatymo sąmatų bendrosios ekspertizės paslaugos 3 (trejų) metų laikotarpiui pirkimas“. Numatoma sutarties vertė – 200.000,00 Eur įskaitant PVM. Numatoma subtiekėjo dalis sutartyje 10 procentų nuo ekspertizės kainos.

Pasirašyta sutartis


2016-09-01 pasirašyta sutartis su UAB „Projektų ekspertizė“ dėl atviro konkurso „Hidrotechninių statinių, geležinkelių ir kitų statinių projektų ir skaičiuojamosios kainos nustatymo sąmatų bendrosios ekspertizės paslaugos 3 (trejų) metų laikotarpiui pirkimas“. Sutarties vertė – 200.000,00 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjo dalis sutartyje 10 procentų nuo ekspertizės kainos.

Hidrotechninių statinių, geležinkelių ir kitų statinių projektų ir skaičiuojamosios kainos nustatymo sąmatų bendrosios ekspertizės paslaugos 3 (trejų) metų laikotarpiui pirkimas

Paskelbimo data: 2016-06-02

Tipas: atviras konkursas

Pirkimo numeris: 175118

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Informacija


Vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 72 str. 1 d. 1 punktu, atliekų iš laivų, atvykstančių į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą, ir teršalų iš uosto akvatorijos surinkimo ir utilizavimo paslaugas nutarta pirkti atviro konkurso būdu.

2016 m. rugpjūčio 23 d. vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 7 str. 4 d. 2 p. pabaigtas atviro konkurso „Atliekų iš laivų, atvykstančių į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą, ir teršalų iš uosto akvatorijos surinkimo ir utilizavimo paslaugų pirkimas“ pirkimas ir pirkimo procedūras.

Atliekų iš laivų, atvykstančių į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą, ir teršalų iš uosto akvatorijos surinkimo ir utilizavimo paslaugų pirkimas

Paskelbimo data: 2016-05-30

Tipas: atviras konkursas

Pirkimo numeris: 175036

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Pasirašyta sutartis


2016-08-01 pasirašyta sutartis  dėl „Kateriui „Zunda“ rekonstrukcijos darbų ir pakabinimo keturtakčio variklio pirkimas“ su laimėjusiu tiekėju UAB „Laivo sandėlis“ . Sutarties suma 27800,00 Eur įskaitant PVM  pagal konkurso sąlygas.  Subtiekėjai nenumatomi.

Kateriui „Zunda“ rekonstrukcijos darbų ir pakabinamo keturtakčio variklio pirkimas

Paskelbimo data: 2016-05-11

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 174401

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Informacija


2016-05-25 d. vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 7 str. 4 d. 2 p. pabaigtas supaprastinto atviro konkurso „GPS bazinių stočių įsigijimas“ pirkimas ir pirkimo procedūros.

"GPS bazinių stočių įsigijimas“ darbai

Paskelbimo data: 2016-05-05

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 174140

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Informacija


2016-05-25 d. vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 7 str. 4 d. 2 p. pabaigtas supaprastinto atviro konkurso „Navigacinės bujos įsigijimas“ pirkimas ir pirkimo procedūros.

"Navigacinės bujos įsigijimas“ darbai

Paskelbimo data: 2016-05-05

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 174139

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Informacija


2016-06-22 pabaigtas supaprastintas atviras konkursas „Programinės įrangos „Jūrų uostų įvairių statinių konstrukcijoms modeliuoti ir joms skaičiuoti baigtinių elementų metodu“ įsigijimas“ (atmetus visus pasiūlymus).

Programinės įrangos „Jūrų uostų įvairių statinių konstrukcijoms modeliuoti ir joms skaičiuoti baigtinių elementų metodu“ įsigijimas

Paskelbimo data: 2016-05-05

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 174138

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2016-05-30 nustatytas supaprastinto atviro konkurso „Gelžbetoninių plokščių pervežimas“ laimėtojas – UAB „DVDR Group“  - konkursinio pasiūlymo  kaina 2935,10 Eur  įskaitant PVM. Su laimėtoju bus pasirašyta sutartis už 2935,10,00 Eur  įskaitant PVM. Paslaugų trukmė pagal šią Sutartį – 50 kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos.

Pasirašyta sutartis


2016-06-15 pasirašyta sutartis su UAB “DVDR Group” dėl supaprastinto atviro konkurso “Gelžbetoninių plokščių pervežimas”. Sutarties vertė  - 2935,10 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatyti.

Gelžbetoninių plokščių pervežimas

Paskelbimo data: 2016-04-29

Tipas: atviras konkursas

Pirkimo numeris: 173927

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Pasirašyta sutartis


2016-06-29 pasirašyta sutartis  dėl „objekto „Geležinkelio kelių nauja statyba ir geležinkelio kelio Nr. 15 (unikalus Nr. 4400-3031-3521) rekonstravimas, Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m., Nemuno g.“ projektinių pasiūlymų parengimas, techninio projekto parengimas ir statybą leidžiančio dokumento gavimas bei statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos“ su laimėjusiu tiekėju UAB „Kelprojektas“. Sutarties suma 35090,00 Eur įskaitant PVM  pagal konkurso sąlygas.  Subtiekėjai:  UAB „Urbanistika“, UAB „Projektų rengimo centras“. 

Objekto „Geležinkelio kelių nauja statyba ir geležinkelio kelio Nr. 15 (unikalus Nr. 4400-3031-3521) rekonstravimas, Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m., Nemuno g.“ projektinių pasiūlymų parengimas, techninio projekto parengimas ir statybą leidžiančio dokumento gavimas bei statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos

Paskelbimo data: 2016-05-02

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 174009

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Pasirašyta sutartis


2016-07-04 pasirašyta sutartis  dėl „Jūrininkų vakaro 2016 organizavimo ir įgyvendinimo paslaugos“ su laimėjusiu tiekėju UAB „Renginių fabrikas“ . Sutarties suma 29 711,55 Eur įskaitant PVM  pagal konkurso sąlygas.  Subtiekėjai:  renginio vedėjai: Vytautas Rumšas, programos atlikėjai: grupė „Studija“ , Neda Malunavičiūtė, Feliksas Zakrevskis, Egidijus Sipavičius,   Arvydas Buinauskas, maitinimo paslaugos-UAB „Ramusis pamarys“.

Jūrininkų vakaro 2016 organizavimo ir įgyvendinimo paslaugos

Paskelbimo data: 2016-05-02

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 174020

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Informacija


Vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 72 str. 1 d. 1 punktu, objekto „Malkų įlankos gilinimas iki 14,5 m, įskaitant krantosaugos sienutės įrengimas – malkų įlankos botaninio draustinio krantinės ir krantinės Nr. 145 dalies krantosaugos statinio Perkėlos g. 10, Klaipėdoje, rekonstravimas“ statybos techninę priežiūrą nutarta pirkti atviro konkurso būdu.

Nustatytas laimėtojas


2016 m. liepos 15 d. buvo nustatytas laimėtojas UAB „Vakarų regiono statybos konsultacinis biuras“ su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis  už 81 900,00 Eur įskaitant PVM, pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus. Pirkimo sutartis bus sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigs atidėjimo terminas (15 dienų laikotarpis nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo dienos).Subtiekėjai: A. Paliutis – elektrotechnikos darbai.

Pasirašyta sutartis


2016 m. rugpjūčio 9 d. buvo pasirašyta sutartis su UAB „Vakarų regiono statybos konsultacinis biuras“. Sutartis pasirašyta už 81 900,00 Eur įskaitant PVM, pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus. Subtiekėjai: A. Paliutis – elektrotechnikos darbai.

Objekto „Malkų įlankos gilinimas iki 14,5 m, įskaitant krantosaugos sienutės įrengimas – malkų įlankos botaninio draustinio krantinės ir krantinės Nr. 145 dalies krantosaugos statinio Perkėlos g. 10, Klaipėdoje, rekonstravimas“ statybos techninės priežiūros pirkimas“ darbai

Paskelbimo data: 2016-04-29

Tipas: atviras konkursas

Pirkimo numeris: 173958

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Pasirašyta sutartis


2016-07-14 pasirašyta sutartis  dėl „Uosto direkcijos televizinės uosto apžvalgos sistemos magistralinio šviesolaidžio modernizavimas“ su laimėjusiu tiekėju UAB „Atea“ . Sutarties suma 66879,60 Eur įskaitant PVM  pagal konkurso sąlygas.  Subtiekėjai nenumatomi.

Uosto direkcijos televizinės uosto apžvalgos sistemos magistralinio šviesolaidžio modernizavimas

Paskelbimo data: 2016-04-25

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 173785

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Pasirašyta sutartis


2016-07-01 pasirašyta sutartis  dėl „Narų įrangos remontas ir atsarginės dalys“ su laimėjusiu tiekėju UAB G. Krakausko įmonė „Diugonis“ . Sutarties suma iki 36000,00 Eur įskaitant PVM  pagal konkurso sąlygas pasiūlyme pateiktus įkainius.  Subtiekėjai nenumatomi.

Narų įrangos remontas ir atsarginės dalys

Paskelbimo data: 2016-04-22

Tipas: atviras konkursas

Pirkimo numeris: 173682

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2016-05-26 nustatytas laimėtojas (mažiausia kaina) UAB „Kelvista“ dėl supaprastinto atviro konkurso „Objekto „Geležinkelio kelio Nr. 13 nauja statyba ir geležinkelio kelio Nr. 10 rekonstravimas Minijos g. 180, Klaipėdoje“ techninės priežiūros paslaugos pirkimas“. Sutarties vertė – 4 779,50 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatyti.

Pasirašyta sutartis


2016-06-14 pasirašyta sutartis su UAB „Kelvista“. Sutarties vertė - 4 779,50 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatyti.

Objekto „Geležinkelio kelio Nr. 13 nauja statyba ir geležinkelio kelio Nr. 10 rekonstravimas Minijos g. 180, Klaipėdoje“ techninės priežiūros paslaugos pirkimas

Paskelbimo data: 2016-04-20

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 173635

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Atmušų ir jų dalių Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinėms gamyba ir pristatymas

Paskelbimo data: 2016-04-20

Tipas: atviras konkursas

Pirkimo numeris: 173662

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Informacija


Vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 7.1 ir 8 punktais, laivų draudimą ir laivų valdytojo (savininko) civilinės atsakomybės draudimą nutarta pirkti supaprastinto atviro konkurso būdu.


Nustatytas laimėtojas


2016 m. gegužės 11 d. buvo nustatytas supaprastinto atviro konkurso apklausos būdu „Laivų draudimas ir laivų valdytojo (savininko) civilinės atsakomybės draudimas“ laimėtojas AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis  už 43 530,00 Eur įskaitant visus mokesčius 2 (dviem) metams, pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus. Subtiekėjai: Nenumatoma.

Pasirašyta sutartis


2016 m. birželio 15 d. buvo pasirašyta sutartis su supaprastinto atviro konkurso „Laivų draudimas ir laivų valdytojo (savininko) civilinės atsakomybės draudimas“ laimėjusiu tiekėju AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialu Lietuvoje. Sutartys pasirašytos už 43 530,00 Eur įskaitant visus mokesčius 2 (dviem) metams. Subtiekėjai nenumatyti.

Laivų draudimas ir laivų valdytojo (savininko) civilinės atsakomybės draudimas

Paskelbimo data: 2016-04-20

Tipas: atviras konkursas

Pirkimo numeris: 173638

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2016-07-18 nustatytas atviro konkurso „Naftos produktų surinkimo ir narų laivo statyba“ laimėtojas – Baltic Workboats AS  - konkursinio pasiūlymo  kaina 2 895000,00 Eur be PVM, sutarčiai taikomas  PVM tarifas 0%. Su laimėtoju bus pasirašyta sutartis už 2 895000,00 Eur be PVM, sutarčiai taikomas  PVM tarifas 0%. Tiekėjas turės laivą pristatyti į Klaipėdos uostą bei perduoti priėmimo–perdavimo aktu per 365 kalendorines dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

Naftos produktų surinkimo ir narų laivo statyba

Paskelbimo data: 2016-04-20

Tipas: atviras konkursas

Pirkimo numeris: 173663

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2016-06-16 nustatytas laimėtojas (mažiausia kaina) UAB “Vilniaus hidroprojektas” veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį su SIA “Jūras projekts” dėl atviro konkurso „Objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinės Nr. 142, krantinės Nr. 141 dalies, Minijos g. 180, Klaipėda, ir kranto prie krantinės Nr. 142 tvirtinimo, Perkėlos g. 8, Klaipėda, rekonstravimas“ projektinių pasiūlymų parengimas, techninio projekto parengimas ir statybą leidžiančio dokumento gavimas bei statinio projekto vykdymo priežiūra“. Numatoma sutarties vertė – 59.895,00 EUR įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatyti.

Pasirašyta sutartis


2016-07-25 pasirašyta sutartis su laimėtoju – UAB „Vilniaus hidroprojektas“ veikiančiu pagal jungtinės veiklos sutartį su SIA „Jūras projekts“ – sutartis vertė 59895,00 Eur  įskaitant PVM. Konkursiniame pasiūlyme subtiekėjai nenurodyti. Sutarties trukmė iki 36 mėn.

Objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinės Nr. 142, krantinės Nr. 141 dalies, Minijos g. 180, Klaipėda, ir kranto prie krantinės Nr. 142 tvirtinimo, Perkėlos g. 8, Klaipėda, rekonstravimas“ projektinių pasiūlymų parengimas, techninio projekto parengimas ir statybą leidžiančio dokumento gavimas bei statinio projekto vykdymo priežiūra

Paskelbimo data: 2016-04-20

Tipas: atviras konkursas

Pirkimo numeris: 173609

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Informacija


Vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 72 str. 1 d. 1 punktu, objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinės Nr. 105 ir Nr. 106 dalies rekonstravimas, Nemuno g. 24, Klaipėda“ ir objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinės Nr. 106 dalies ir Nr. 113i rekonstravimas, Nemuno g. 24, Klaipėda“ projektinių pasiūlymų parengimą, techninių projektų parengimo ir statybą leidžiančių dokumentų gavimą bei statybos projekto vykdymo priežiūros pirkimą nutarta pirkti atviro konkurso būdu.

Nustatytas laimėtojas


2016 m. birželio 9 d. buvo nustatytas laimėtojas UAB „Hidrosfera“, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis  už 244 057,00 Eur įskaitant PVM.

Subtiekėjai:
UAB “Kelprojektas” – 30 492,00 Eur įskaitant PVM                   
UAB “Geoconsulting” – 61 226,00 Eur įskaitant PVM                   
UAB “Restitas” - 6 050,00 Eur įskaitant PVM                   
AB “Klaipėdos energetika” – 1 210,00 Eur įskaitant PVM

Pasirašyta sutartis

 

2016 m. birželio 17 d. buvo pasirašyta sutartis su UAB „Hidrosfera“. Sutartis pasirašyta už 244 057,00 Eur įskaitant PVM, pagal konkursinio pasiūlymo įkainius ir konkurso sąlygų reikalavimus.

Subtiekėjai:

UAB “Kelprojektas” – 30 492,00 Eur įskaitant PVM                   
UAB “Geoconsulting” – 61 226,00 Eur įskaitant PVM                   
UAB “Restitas” - 6 050,00 Eur įskaitant PVM                   
AB “Klaipėdos energetika” – 1 210,00 Eur įskaitant PVM

Objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinės Nr. 105 ir Nr. 106 dalies rekonstravimas, Nemuno g. 24, Klaipėda“ ir objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinės Nr. 106 dalies ir Nr. 113i rekonstravimas, Nemuno g. 24, Klaipėda“ projektinių pasiūlymų parengimo, techninių projektų parengimo ir statybą leidžiančių dokumentų gavimo bei statybos projekto vykdymo priežiūros pirkimas

Paskelbimo data: 2016-04-19

Tipas: atviras konkursas

Pirkimo numeris: 173612

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Objekto „Krantinių Nr. 139 ir Nr. 140, Minijos g. 180, Klaipėda rekonstravimo projektas“ ir „Geležinkelio kelio Nr. 11 nauja statyba ir geležinkelio kelio Nr. 4 rekonstravimas Minijos g. 180, Klaipėdoje“ techninės priežiūros paslaugų pirkimas“

Paskelbimo data: 2016-04-19

Tipas: atviras konkursas

Pirkimo numeris: 173607

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2016-05-24 nustatytas supaprastinto atviro konkurso „Objekto „Geležinkelio kelio Nr. 13 nauja statyba ir geležinkelio kelio Nr. 10 rekonstravimas Minijos g. 180 Klaipėdoje“  statybos darbai“ laimėtojas – UAB „Hidrostatyba“  - konkursinio pasiūlymo  kaina 571725,00 Eur  įskaitant PVM. Su laimėtoju bus pasirašyta sutartis už 571725,00 Eur  įskaitant PVM. Bendras sutarties terminas – 415 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo.

Pasirašyta sutartis


2016-06-14 pasirašyta sutartis su UAB „Hidrostatyba“. Sutarties vertė – 571.725,00 EUR įskaitant PVM. Subrangovas – UAB “Hidrostatybos projektai”, vertė bendroje sutartyje 24.200,00 EUR įskaitant PVM.

Objekto „Geležinkelio kelio Nr. 13 nauja statyba ir geležinkelio kelio Nr. 10 rekonstravimas Minijos g. 180 Klaipėdoje“ statybos darbai

Paskelbimo data: 2016-04-18

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 173540

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Informacija


2016-06-16 pabaigtas pirkimas (atmetus visus pasiūlymus) dėl atviro konkurso „Objekto „Krantinių Nr. 139 ir Nr. 140, Minijos g. 180, Klaipėda rekonstravimo projektas“ ir „Geležinkelio kelio Nr. 11 nauja statyba ir geležinkelio kelio Nr. 4 rekonstravimas Minijos g. 180, Klaipėdoje“ darbai“.

2016-06-16 parinktas pirkimo būdas neskelbiamos derybos dėl objekto „Krantinių Nr. 139 ir Nr. 140, Minijos g. 180, Klaipėda rekonstravimo projektas“ ir „Geležinkelio kelio Nr. 11 nauja statyba ir geležinkelio kelio Nr. 4 rekonstravimas Minijos g. 180, Klaipėdoje“ darbai.

2016-07-05 pabaigtas neskelbiamos derybos ( dėl per didelių perkančiajai organizacijai nepriimtinų kainų) dėl objekto „Krantinių Nr. 139 ir Nr. 140, Minijos g. 180, Klaipėda rekonstravimo projektas“ ir „Geležinkelio kelio Nr. 11 nauja statyba ir geležinkelio kelio Nr. 4 rekonstravimas Minijos g. 180, Klaipėdoje“ darbai.

2016-08-12 VĮ KVJUD viešųjų pirkimų komisija atsižvelgdama į 2016-08-11 Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą nutraukti pirkimo procedūras dėl „Objekto „Krantinių Nr. 139 ir Nr. 140, Minijos g. 180, Klaipėda rekonstravimo projektas“ ir „Geležinkelio kelio Nr. 11 nauja statyba ir geležinkelio kelio Nr. 4 rekonstravimas Minijos g. 180, Klaipėdoje“ ir vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 7 str. 4 d. 3 p., viešojo pirkimo procedūrą pabaigia.

Objekto „Krantinių Nr. 139 ir Nr. 140, Minijos g. 180, Klaipėda rekonstravimo projektas“ ir „Geležinkelio kelio Nr. 11 nauja statyba ir geležinkelio kelio Nr. 4 rekonstravimas Minijos g. 180, Klaipėdoje“ darbai

Paskelbimo data: 2016-04-14

Tipas: atviras konkursas

Pirkimo numeris: 173394

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Informacija


Vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 72 str. 1 d. 1 punktu, objekto „Malkų įlankos gilinimas iki 14,5 m, įskaitant krantosaugos sienutės įrengimas – malkų įlankos botaninio draustinio krantinės ir krantinės Nr. 145 dalies krantosaugos statinio Perkėlos g. 10, Klaipėdoje, rekonstravimas“ darbus nutarta pirkti atviro konkurso būdu.

Nustatytas laimėtojas


2016 m. birželio 2 d. buvo nustatytas laimėtojas AB „Latvijas tilti“, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį su UAB „Borta“, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis  už 11.731.621,55 Eur įskaitant PVM, pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus. Pirkimo sutartis bus sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigs atidėjimo terminas (15 dienų laikotarpis nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo dienos).

Subtiekėjai:
UAB “Sweco Lietuva” – 52 030,00 Eur įskaitant PVM
UAB “Eurovia Lietuva” – 2 757,52 Eur įskaitant PVM
UAB “Voltas” – 591,00 Eur įskaitant PVM

Pasirašyta sutartis


2016 m. liepos 25 d. buvo pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju AB „Latvijas tilti“, veikiančia pagal jungtinės veiklos sutartį su UAB „Borta“. Sutartis pasirašyta už 11.731.621,55 Eur įskaitant PVM.

Subtiekėjai: UAB “Sweco Lietuva” – 52 030,00 Eur įskaitant PVM                   
UAB “Eurovia Lietuva” – 2 757,52 Eur įskaitant PVM                   
UAB “Voltas” – 591,00 Eur įskaitant PVM

Objekto „Malkų įlankos gilinimas iki 14,5 m, įskaitant krantosaugos sienutės įrengimas – malkų įlankos botaninio draustinio krantinės ir krantinės Nr. 145 dalies krantosaugos statinio Perkėlos g. 10, Klaipėdoje, rekonstravimas“ darbai

Paskelbimo data: 2016-04-08

Tipas: atviras konkursas

Pirkimo numeris: 173184

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2016-05-18 nustatytas laimėtojas (mažiausia kaina) UAB „Affecto Lietuva“ dėl  supaprastinto atviro konkurso „Laivybos uoste valdymo informacinės sistemos (LUVIS) techninės priežiūros ir modernizavimo paslaugų pirkimas“. Numatoma sutarties vertė - 155 000,00 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatyti.

Pasirašyta sutartis


2016-06-01 pasirašyta sutartis su UAB „Affecto Lietuva“ dėl  supaprastinto atviro konkurso „Laivybos uoste valdymo informacinės sistemos (LUVIS) techninės priežiūros ir modernizavimo paslaugų pirkimas“. Sutarties vertė - 155 000,00 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatyti.

Laivybos uoste valdymo informacinės sistemos (LUVIS) techninės priežiūros ir modernizavimo paslaugų pirkimas

Paskelbimo data: 2016-04-07

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 173131

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2016-04-27 nustatytas laimėtojas (mažiausia kaina) UAB „Algrima“ dėl supaprastinto atviro konkurso „Darbo rūbų, darbo avalynės, saugos darbe, priešgaisrinių bei gelbėjimosi priemonių pirkimas 2016 m.“. Numatoma sutarties vertė – 43.000,00 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatyti.

Darbo rūbų, darbo avalynės, saugos darbe, priešgaisrinių bei gelbėjimosi priemonių pirkimas 2016 m.

Paskelbimo data: 2016-04-07

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 173119

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Pasirašyta sutartis


2016-05-25 pasirašyta sutartis  dėl „VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos reklaminių kanceliarinių priemonių sukūrimas, parengimas ir pagaminimas“ su laimėjusiu tiekėju UAB „Druka“ . Sutarties suma 55 647,90 Eur įskaitant PVM  pagal konkurso sąlygas.

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos reklaminių kanceliarinių priemonių sukūrimas, parengimas ir pagaminimas

Paskelbimo data: 2016-04-01

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 172874

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Informacija


Vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 7.2 ir 8 punktais, VĮ KVJUD darbuotojų savanorišką sveikatos draudimo paslaugas nutarta pirkti supaprastintų skelbiamų derybų būdu.


Nustatytas laimėtojas


2016 m. balandžio 29 d. buvo nustatytas laimėtojas AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis  už 444 690,00 Eur įskaitant visus mokesčius už dvejus metus (915,00 Eur įskaitant visus mokesčius už vieną apdraustąjį asmenį, 222 345,00 Eur įskaitant visus mokesčius už vienerius metus). Pirkimo sutartis bus sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigs atidėjimo terminas (15 dienų laikotarpis nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo dienos).Subtiekėjai: Nenumatoma.

Pasirašyta sutartis


2016 m. gegužės 25 d. buvo pasirašyta sutartis su supaprastinto skelbiamų derybų konkurso „VĮ KVJUD darbuotojų savanoriško sveikatos draudimo paslaugų pirkimas“ laimėjusiu tiekėju AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialu Lietuvoje. Sutartis pasirašyta už 444 690,00 Eur įskaitant visus mokesčius už dvejus metus.Subtiekėjai nenumatyti.

VĮ KVJUD darbuotojų savanoriško sveikatos draudimo paslaugų pirkimas

Paskelbimo data: 2016-04-05

Tipas: skelbiamos derybos

Pirkimo numeris: 172993

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Informacija


Vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 7.1 ir 8 punktais, administracinio pastato J. Janonio g. 24 pirmo aukšto kabineto įrengimo, antro aukšto sanitarinių mazgų ir koridoriaus pakabinamų lubų remonto darbus nutarta pirkti supaprastinto atviro konkurso būdu.

Pasirašyta sutartis


2016 m. birželio 6 d. buvo pasirašyta sutartis su UAB “Lyderio grupė”. Sutartis pasirašyta už 52 996,50 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatyti.

Administracinio pastato J. Janonio g. 24 pirmo aukšto kabineto įrengimo, antro aukšto sanitarinių mazgų ir koridoriaus pakabinamų lubų remonto darbai

Paskelbimo data: 2016-03-24

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 167684

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2016-04-25 nustatytas laimėtojas (mažiausia kaina) UAB „Gargždų geležinkelis“ dėl supaprastinto atviro konkurso „Objekto „Klaipėdos uosto geležinkelio kelių, esančių už nuomojamų teritorijų ribų, priežiūra“ paslaugos pirkimas“. Numatoma sutarties vertė - 132 038,20 Eur įskaitant PVM. Subteikėjai nenumatyti.


Pasirašyta sutartis


2016-05-17 pasirašyta sutartis su UAB „Gargždų geležinkelis“ dėl supaprastinto atviro konkurso „Objekto „Klaipėdos uosto geležinkelio kelių, esančių už nuomojamų teritorijų ribų, priežiūra“ paslaugos pirkimas“. Sutarties vertė - 132 038,20 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatyti.

Objekto „Klaipėdos uosto geležinkelio kelių, esančių už nuomojamų teritorijų ribų, priežiūra“ paslaugos pirkimas“

Paskelbimo data: 2016-03-24

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 172635

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2016-05-19 nustatytas  atviro konkurso „Objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 135 ir Nr. 136, kranto sutvirtinimo Nr. 135 a rekonstravimas, Minijos g. 180, Klaipėda“ techninio projekto parengimas ir statinio projekto vykdymo priežiūra“ laimėtojas – UAB „Hidrosfera“, konkursinio pasiūlymo  kaina 121000,00 Eur  įskaitant PVM. Su minėtu tiekėju bus pasirašyta sutartis.

Pasirašyta sutartis


2016-06-09 pasirašyta sutartis su UAB „Hidrosfera“. Sutarties vertė – 121.000,00 Eur  įskaitant PVM. Subtiekėjų dalis sutartyje - 46800,00 Eur be PVM.

Objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 135 ir Nr. 136, kranto sutvirtinimo Nr. 135 a rekonstravimas, Minijos g. 180, Klaipėda“ techninio projekto parengimas ir statinio projekto vykdymo priežiūra

Paskelbimo data: 2016-03-18

Tipas: atviras konkursas

Pirkimo numeris: 172489

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2016-04-27 nustatytas laimėtojas (mažiausia kaina) UAB „Garant service“ veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį su UAB „Garant safety“ dėl supaprastinto pirkimo apklausos būdu „VĮ KVJUD laivų techninės priežiūros paslaugų pirkimas trejiems metams“. Numatoma sutarties vertė – 120.000,00 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjų dalis sutartyje – 7.700,00 Eur įskaitant PVM.


Pasirašyta sutartis

2016-05-06 pasirašyta sutartis su UAB „Garant service“ veikiančia pagal jungtinės veiklos sutartį su UAB „Garant safety“ dėl supaprastinto pirkimo apklausos būdu „VĮ KVJUD laivų techninės priežiūros paslaugų pirkimas trejiems metams“. Sutarties vertė – 120.000,00 EUR įskaitant PVM. Subtiekėjo dalis sutartyje – 7.700,00 EUR įskaitant PVM.

VĮ KVJUD laivų techninės priežiūros paslaugų pirkimas trejiems metams

Paskelbimo data: 2016-03-17

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 172414

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Informacija


Dėl supaprastinto atviro konkurso objekto „Klaipėdos uosto reklaminių priemonių – saldainių dėžučių kartu su saldainiais pagaminimas, Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 7 str. 4 d. 2 p. pabaigtos viešojo pirkimo procedūros

Klaipėdos uosto reklaminių priemonių – saldainių dėžučių kartu su saldainiais pagaminimas

Paskelbimo data: 2016-03-09

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 172198

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2016-04-18 nustatytas atviro konkurso „Objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 143 ir Nr. 143a rekonstravimas, Perkėlos g. 8, Klaipėda“ projektinių pasiūlymų parengimas, techninio projekto parengimas ir statybą  leidžiančio dokumento gavimas bei statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos“ laimėtojas – UAB „Sweco Lietuva“, konkursinio pasiūlymo  kaina 239580,00 Eur įskaitant PVM. Su minėtu tiekėju bus pasirašyta sutartis.


Pasirašyta sutartis


2016-05-11 pasirašyta sutartis su UAB „Sweco Lietuva“. Sutarties suma 239580,00 Eur įskaitant PVM.

Objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 143 ir Nr. 143a rekonstravimas, Perkėlos g. 8, Klaipėda“ projektinių pasiūlymų parengimas, techninio projekto parengimas ir statybą leidžiančio dokumento gavimas bei statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos

Paskelbimo data: 2016-02-26

Tipas: atviras konkursas

Pirkimo numeris: 171875

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Pasirašyta sutartis


2016-06-29 pasirašyta sutartis  dėl „objekto „Geležinkelio kelių nauja statyba, geležinkelio kelio Nr. 208 (unikalus Nr. 2198-6008-8123) rekonstravimas, Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m., Nevėžio g.“ techninio projekto parengimas ir statinio projekto vykdymo priežiūra“ su laimėjusiu tiekėju UAB „Kelprojektas“. Sutarties suma 45580,70 Eur įskaitant PVM  pagal konkurso sąlygas.  Subtiekėjai nenumatomi.

Objekto „Geležinkelio kelių nauja statyba, geležinkelio kelio Nr. 208 (unikalus Nr. 2198-6008-8123) rekonstravimas, Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m., Nevėžio g.“ techninio projekto parengimas ir statinio projekto vykdymo priežiūra

Paskelbimo data: 2016-02-26

Tipas: atviras konkursas

Pirkimo numeris: 171874

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Informacija


Dėl „Uosto direkcijos televizinės uosto apžvalgos sisitemos magistralinio šviesolaidžio modernizavimas“ vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 7 str. 4 d. 2 p. pabaigtos viešojo pirkimo procedūros.

Uosto direkcijos televizinės uosto apžvalgos sistemos magistralinio šviesolaidžio modernizavimas

Paskelbimo data: 2016-02-26

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 171860

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2016-03-31 nustatytas laimėtojas (mažiausia kaina) UAB „Darnaus vystymosi institutas“ dėl supaprastinto atviro konkurso „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto monitoringo 2016-2018 metais paslaugų atlikimas“. Numatoma suatrties vertė - 299 000,00 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjų dalis – 80.000,00 Eur įskaitant PVM.


Pasirašyta sutartis


2016-04-22 pasirašyta sutartis su UAB „Darnaus vystymosi institutas“. Sutarties vertė – 299.000,00 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjų dalis sutartyje – 80.000,00 Eur įskaitant PVM.

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto monitoringo 2016-2018 metais paslaugų atlikimas

Paskelbimo data: 2016-02-22

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 171605

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Pasirašyta sutartis


2016-04-25 pasirašyta sutartis  dėl „Objekto „KVJUD krantinės Nr.25, N.Uosto g. 3 Klaipėdoje, kapitalinis remontas“ statybos darbų  techninė  priežiūra“ su laimėjusiu tiekėju UAB „Kelvista“ . Sutarties suma 8228,00 Eur įskaitant PVM  pagal konkurso sąlygas.  Subtiekėjai nenumatomi.

KVJUD krantinės Nr.25, N.Uosto g.3 Klaipėdoje, kapitalinis remontas“ statinio techninės priežiūros paslaugos

Paskelbimo data: 2016-02-10

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 171389

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Informacija


2016-03-09 vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 7 str. 4 d. 2 p., pabaigtos viešojo pirkimo procedūros dėl supaprastinto atviro konkurso „VĮ KVJUD laivų techninės priežiūros paslaugų pirkimas trejiems metams

VĮ KVJUD laivų techninės priežiūros paslaugų pirkimas trejiems metams

Paskelbimo data: 2016-02-09

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 171329

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Informacija


2016-03-02 pabaigtos viešojo pirkimo procedūros dėl supaprastinto atviro konkurso „VĮ KVJUD laivų variklių MTU 2000 serijos, SISU, SCANIA, MITSUBISHI, HATZ, reversinių redukrorių ZF, varytuvų PUMP JET SHOTTEL, ROLLS ROYCE KAMERA FF JET, oro kompresorių HOLUGHT, SAUER, apšildymo katilų KABOLA, MARITIME BOOSTER, HYDRONIC, vairo įrenginių KOBELT specializuotos techninės priežiūros paslaugų pirkimas trejiems metams“. Vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje minimu pirkimų tikslu – įsigyti paslaugas racionaliai naudojant tam skirtas lėšas ir vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. V-19 patvirtintų Supaprastintų pirkimų taisyklių 51.3 punktu ir minėto supaprastinto atviro konkurso sąlygų 9.10.8 punktu, UAB „Baltseta“ pasiūlymas atmestas dėl per didelių, VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai nepriimtinų įkainių.

2016-03-02 vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. V-19 patvirtintų Supaprastintų pirkimų taisyklių 9.1.2 punktu ir minėto supaprastinto atviro konkurso 1.8 punktu, VĮ KVJUD laivų variklių MTU 2000 serijos, SISU, SCANIA, MITSUBISHI, HATZ, reversinių redukrorių ZF, varytuvų PUMP JET SHOTTEL, ROLLS ROYCE KAMERA FF JET, oro kompresorių HOLUGHT, SAUER, apšildymo katilų KABOLA, MARITIME BOOSTER, HYDRONIC, vairo įrenginių KOBELT specializuotos techninės priežiūros paslaugas bus perkamos apklausos būdu.

VĮ KVJUD laivų variklių MTU 2000 serijos, SISU, SCANIA, MITSUBISHI, HATZ, reversinių redukrorių ZF, varytuvų PUMP JET SHOTTEL, ROLLS ROYCE KAMERA FF JET, oro kompresorių HOLUGHT, SAUER, apšildymo katilų KABOLA, MARITIME BOOSTER, HYDRONIC, vairo įrenginių KOBELT specializuotos techninės priežiūros paslaugų pirkimas trejiems metams

Paskelbimo data: 2016-02-09

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 171328

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas

2016 m. balandžio 5 d. buvo nustatytas supaprastinto atviro konkurso „Objekto „KVJUD krantinės Nr.25, N. Uosto g. 3 Klaipėdoje, kapitalinis remontas“ kapitalinio remonto darbai“ laimėtojas UAB „Borta“, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis  už 307 184,40 Eur įskaitant PVM, pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus. Pirkimo sutartis bus sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigs atidėjimo terminas (15 dienų laikotarpis nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo dienos).Subtiekėjai: UAB “Hidrostatyba” 9 000,00 Eur be PVM.

Objekto „KVJUD krantinės Nr. 25, N. Uosto g. 3 Klaipėdoje, kapitalinis remontas“ kapitalinio remonto darbai

Paskelbimo data: 2016-02-08

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 171302

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2016-03-18 nustatytas supaprastinto atviro konkurso „VĮ KVJUD patikėjimo teise valdomų geležinkelio kelių ir jų statinių eksploataciniai remonto darbai“ laimėtojas – UAB „Gargždų geležinkelis“  - konkursinio pasiūlymo  kaina 5 321347,01 Eur  įskaitant PVM (orientacinis maksimalus įkainių paketas). Sutartis bus pasirašoma iki 500000,00 Eur įskaitant PVM. Darbų trukmė – 2 metai nuo sutarties įsigaliojimo datos.


Pasirašyta sutartis


2016-05-09 pasirašyta sutartis su UAB „Gargždų geležinkelis“.  Sutarties suma iki 500000,00 Eur įskaitant PVM. Darbų trukmė – 2 metai nuo sutarties įsigaliojimo datos.

VĮ KVJUD patikėjimo teise valdomų geležinkelio kelių ir jų statinių eksploataciniai remonto darbai

Paskelbimo data: 2016-02-05

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 171271

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Informacija


VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos projekto vertinimo komisija patikrinusi supaprastintam projekto konkursui „VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos veiklos 25-mečio šventinio renginio Uosto direkcijos darbuotojams organizavimo ir įgyvendinimo paslaugos“ pasiūlymus (projektus), nustatė, kad projektai: „Naktis teatre“, „Laikas prisiminti“, „Patikimas uostas“, „Jūra, laimės man palinkėk“, „Sidabrinis uostas“, „Kviečiame leistis į paslaptingą vienos nakties kelionę ...į kelionę apie gyvenimą“ atitiko konkurso sąlygose nurodytus reikalavimus.
Vadovaudamasi supaprastinto projekto „VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos veiklos 25-mečio šventinio renginio Uosto direkcijos darbuotojams organizavimo ir įgyvendinimo paslaugos“ konkurso sąlygų 8.5 p. nustatė tokią projektų eilę:
I vieta – projekto devizas – „Patikimas uostas“ – 33 balai;
II vieta – projekto devizas – „Laikas prisiminti“ -30,71  balai;
III vieta – projekto devizas – „Sidabrinis uostas 2016“ – 26  balai;
IV vieta – projekto devizas – „ Jūra, laimės man palinkėk“ – 24,71 balai;
V vieta – projekto devizas – „Naktis teatre“ – 17,43 balai;
VI vieta - projekto devizas – „Kviečiame leistis į paslaptingą vienos nakties kelionę ...į kelionę apie gyvenimą...“ – 16,43.
Vokai Nr. 2 atplėšimo procedūra įvyks šių metų vasario 25 dieną 13.00 val. VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos  posėdžių salėje J. Janonio g. 24, Klaipėdoje. Vadovaujantis konkurso sąlygų 9.4 p. vokų su devizų šifrais atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi projektus pateikę tiekėjai arba jų įgalioti atstovai, pateikę tiekėjo (organizacijos) įgaliojimus.

Pasirašyta sutartis


2016-04-08 pasirašyta sutartis  dėl „VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos veiklos 25-mečio šventinio renginio Uosto direkcijos darbuotojams organizavimo ir įgyvendinimo paslaugos“ su laimėjusiu tiekėju UAB „Lietuvis“ . Sutarties suma 18 000,00 Eur įskaitant PVM  pagal konkurso sąlygas.  Subtiekėjai:  renginio vedėjai: Audrius Giržadas, programos atlikėjai: Klaipėdos miesto savivaldybės koncertinės įstaigos Klaipėdos koncertų salės choras „Aukuras“, Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro atlikėjai, VšĮ Improvizacijos teatras, fotografavimo paslaugos- Irma Adomaitienė, maitinimo paslaugos-UAB „Liūtomera“.

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos veiklos 25-mečio šventinio renginio Uosto direkcijos darbuotojams organizavimo ir įgyvendinimo paslaugos

Paskelbimo data: 2016-01-25

Tipas: supaprastintas projekto konkursas

Pirkimo numeris: 171015

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Informacija


Dėl supaprastinto atviro konkurso objekto „Geležinkelio kelio Nr. 214 (numeris sąlyginis) naujos statybos, geležinkelio kelio Nr. 201, Nr.213, Nr. 3 rekonstravimo, Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Nemuno g.“ techninio projekto parengimas ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 7 str. 4 d. 2 p. pabaigtos viešojo pirkimo procedūros. 

„Geležinkelio kelio Nr. 214 (numeris sąlyginis) nauja statyba, geležinkelio kelių Nr. 201, Nr. 213, Nr. 3 rekonstravimo, Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m., Nemuno g.“ techninio projekto parengimas ir statinio projekto vykdymo priežiūra

Paskelbimo data: 2016-01-25

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 171007

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Informacija


Vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 7.1 ir 8 punktais, objekto „Laivyno bazės pastato nauja statyba, Marių g., Klaipėda“ techninio projekto rengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugas nutarta pirkti supaprastinto atviro konkurso būdu.

Nustatytas laimėtojas


2016 m. balandžio 11 d. buvo nustatytas supaprastinto atviro konkurso laimėtojas UAB „Projektų rengimo biuras“, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis  už  59 700,00 Eur įskaitant PVM, pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus. Pirkimo sutartis bus sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigs atidėjimo terminas (15 dienų laikotarpis nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo dienos).Subtiekėjai: UAB “Geoinžinerija” – 2.388,00 Eur įskaitant PVM.


Pasirašyta sutartis


2016 m. balandžio 28 dieną buvo pasirašyta sutartis su UAB „Projektų rengimo biuras“. Sutartis pasirašyta už 59 700,00 Eur įskaitant PVM.Subtiekėjai: UAB “Geoinžinerija” – 2.388,00 Eur įskaitant PVM.

Objekto „Laivyno bazės pastato nauja statyba, Marių g., Klaipėda“ techninio projekto rengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos

Paskelbimo data: 2016-01-25

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 171004

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2016-03-15 nustatytas supaprastinto atviro konkurso „Objekto „KVJUD krantinių atmušimo įrenginių 2016-2018 metais remontas“ darbai“ laimėtojas – UAB „Borta“, konkursinio pasiūlymo  kaina 784893,12 Eur  įskaitant PVM (orientacinis maksimalus įkainių paketas). Sutartis bus pasirašoma iki 293772,00 Eur įskaitant PVM. Bendras sutarties terminas – du metai nuo sutarties įsigaliojimo datos. Jei lieka 3.1 p. („3.1. Bendra sutarties objekto – sutarties 1.1 p. numatytų darbų kaina:“) lėšų ir abi Šalys nepageidauja nutraukti šios sutarties, ji gali būti pratęsiama dar 1 metams, bet ne ilgiau, nei bus panaudota visa sutartyje numatytų lėšų suma.


Pasirašyta sutartis


2016-04-20 pasirašyta sutartis su supaprastinto atviro konkurso „Objekto „KVJUD krantinių atmušimo įrenginių 2016-2018 metais remontas“ darbai“ laimėtoju – UAB „Borta“. Sutarties vertė iki 293772,00 Eur įskaitant PVM.  Bendras sutarties terminas – du metai nuo sutarties įsigaliojimo datos. Jei lieka 3.1 p. („3.1. Bendra sutarties objekto – sutarties 1.1 p. numatytų darbų kaina:“) lėšų ir abi Šalys nepageidauja nutraukti šios sutarties, ji gali būti pratęsiama dar 1 metams, bet ne ilgiau, nei bus panaudota visa sutartyje numatytų lėšų suma.

Objekto „KVJUD krantinių atmušimo įrenginių 2016-2018 metais“ darbai

Paskelbimo data: 2016-01-21

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 170981

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2016-04-07 nustatytas atviro konkurso „Objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 82, Nr. 83, Nr. 84, Nr. 85, Nr. 86, Nr. 87, Nr. 88, Nr. 89 rekonstravimas Nemuno g. 24, Klaipėdoje“ projektavimo paslaugos“ UAB „Vilniaus hidroprojektas“ veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį su SIA „Jūras projekts“ - konkursinio pasiūlymo  kaina 81070,00 Eur  įskaitant PVM. Su minėtu tiekėju bus pasirašyta sutartis.


Pasirašyta sutartis


2016-05-19 pasirašyta sutartis su atviro konkurso „Objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 82, Nr. 83, Nr. 84, Nr. 85, Nr. 86, Nr. 87, Nr. 88, Nr. 89 rekonstravimas Nemuno g. 24, Klaipėdoje“ projektavimo paslaugos“ laimėtoju UAB „Vilniaus hidroprojektas“ veikiančiu pagal jungtinės veiklos sutartį su SIA „Jūras projekts“ – sutarties  kaina 81070,00 Eur  įskaitant PVM.

Objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 82, Nr. 83, Nr. 84, Nr. 85, Nr. 86, Nr. 87, Nr. 88, Nr. 89 rekonstravimas Nemuno g. 24, Klaipėdoje“ projektavimo paslaugos

Paskelbimo data: 2016-01-20

Tipas: atviras konkursas

Pirkimo numeris: 170961

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Pasirašyta sutartis


2016-05-19 pasirašyta sutartis  dėl „objekto „Objekto „Uosto krantinių Nr. 16, 17, 18 Naujoji Uosto g. 23, Klaipėdoje kapitalinis remontas“ techninio projekto paruošimas ir projekto vykdymo priežiūra“ su laimėjusiu tiekėju UAB „Vilniaus hidroprojektas“ veikiantis pagal jungtinės veiklos sutartį su  SIA „Jūras projekts“ . Sutarties suma 178959,00Eur įskaitant PVM  pagal konkurso sąlygas.  Subtiekėjai: UAB „Geologijos ir projektavimo centras“

Objekto „Uosto krantinių Nr. 16, 17, 18 Naujoji Uosto g. 23, Klaipėdoje kapitalinis remontas“ techninio projekto paruošimas ir projekto vykdymo priežiūra

Paskelbimo data: 2016-01-20

Tipas: atviras konkursas

Pirkimo numeris: 170960

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2016-03-03 nustatytas atviro konkurso „Objektų „Krantinės 101 Nemuno g. 24, Klaipėdoje rekonstravimas“, „Krantinės 102 Nemuno g. 24, Klaipėdoje rekonstravimas“, „Krantinės 103 Nemuno g. 24, Klaipėdoje rekonstravimas“ ir „Krantinės 104 Nemuno g. 24, Klaipėdoje rekonstravimas“ II etapo (iki 16,5 m) statybos techninė priežiūra“ laimėtojas – UAB „Vakarų regiono statybų konsultacinis biuras“  - konkursinio pasiūlymo  kaina 54651,00 Eur  įskaitant PVM. Su laimėtoju bus pasirašyta sutartis už 54651,00 Eur  įskaitant PVM. Sutartis galios iki Objekto statybos užbaigimo akto pasirašymo ir statybos darbų įvertinimo akto pateikimo, bet ne ilgiau kaip 60 mėn. (preliminarus rangos darbų sutarties terminas – 735 kalendorinių dienų, įskaitant visus galimus pratęsimus – 855 kalendorinių dienų).

Pasirašyta sutartis


2016-04-01 pasirašyta sutartis su UAB „Vakarų regiono statybų konsultacinis biuras“, sutarties vertė 54651,00 Eur  įskaitant PVM. Sutartis galios iki Objekto statybos užbaigimo akto pasirašymo ir statybos darbų įvertinimo akto pateikimo, bet ne ilgiau kaip 60 mėn. (preliminarus rangos darbų sutarties terminas – 735 kalendorinių dienų, įskaitant visus galimus pratęsimus – 855 kalendorinių dienų).

Objektų „Krantinės 101 Nemuno g. 24, Klaipėdoje rekonstravimas“, „Krantinės 102 Nemuno g. 24, Klaipėdoje rekonstravimas“, „Krantinės 103 Nemuno g. 24, Klaipėdoje rekonstravimas“ ir „Krantinės 104 Nemuno g. 24, Klaipėdoje rekonstravimas“ B laidos II etapo (iki 16,5 m) statybos techninė priežiūra

Paskelbimo data: 2015-12-22

Tipas: atviras konkursas

Pirkimo numeris: 170440

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas2016-03-24 nustatytas laimėtojas (mažiausia kaina) UAB „Green Line Shipping“ dėl atviro konkurso „Objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorija nuo PK-17 iki PK110a“ valymo darbai“. Numatoma sutarties vertė - 4.900.000,00 Eur įskaitant PVM. Įsipareigojimų dalis subrangovui - 108.000,00 Eur įskaitant PVM.


Pasirašyta sutartis


2016-04-26 pasirašyta sutartis su UAB „Green Line Shipping“. Sutarties vertė - 4.900.000,00 Eur įskaitant PVM. Subrangovų dalis - 108.000,00 Eur su PVM.

Objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorija nuo PK-17 iki PK110a“ valymo darbai

Paskelbimo data: 2015-12-21

Tipas: atviras konkursas

Pirkimo numeris: 170383

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2016-02-18 nustatytas laimėtojas AB „Latvijas tilti“ dėl atviro konkurso „Objektų „Krantinės 101, Nemuno g. 24, Klaipėdoje, rekonstravimas“, „Krantinės 102, Nemuno g. 24, Klaipėdoje, rekonstravimas“, „Krantinės 103, Nemuno g. 24, Klaipėdoje, rekonstravimas“ ir „Krantinės 104, Nemuno g. 24, Klaipėdoje, rekonstravimas“ „II etapo (iki 16,5 m) statybos darbai“. Numatoma sutartie svertė - 9.876.543,20 Eur įskaitant PVM. Subrangovų dalis – 335.412,77 Eur įskaitant PVM.


Pasirašyta sutartis


2016-03-22 pasirašyta sutartis su AB „Latvijas tilti“. Sutarties vertė - 9.876.543,20 Eur įskaitant PVM. Subrangovų dalis - 335.412,77 Eur įskaitant PVM.

Objektų „Krantinės 101, Nemuno g. 24, Klaipėdoje, rekonstravimas“, „Krantinės 102, Nemuno g. 24, Klaipėdoje, rekonstravimas“, „Krantinės 103, Nemuno g. 24, Klaipėdoje, rekonstravimas“ ir „Krantinės 104, Nemuno g. 24, Klaipėdoje, rekonstravimas“ „II etapo (iki 16,5 m) statybos darbai

Paskelbimo data: 2015-12-08

Tipas: atviras konkursas

Pirkimo numeris: 169976

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2015 m. gruodžio 21 d. buvo nustatytas laimėtojas UAB „BMK leidykla“, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis iki 18.000,00 Eur įskaitant PVM. Pirkimo sutartis bus sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigs atidėjimo terminas (15 dienų laikotarpis nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo dienos).Subtiekėjai nenumatomi.


Pasirašyta sutartis

2016 m. sausio 20 dieną buvo pasirašyta sutartis su UAB „BMK leidykla“. Sutartis pasirašyta už 18.000,00 Eur įskaitant PVM.Subtiekėjai nenumatyti.

“Dokumentų ir brėžinių dauginimo, spausdinimo, lankstymo paslaugos”

Paskelbimo data: 2015-11-25

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 169552

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2016-05-17 nustatytas skelbiamų derybų „Objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto šiaurinio ir pietinio bangolaužių rekonstravimas (statyba) ir dalies Kuršių nerijos šlaito tvirtinimas“ projektinių pasiūlymų parengimo ir „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto išorinio ir vidinio laivybos kanalo tobulinimo (gilinimo ir platinimo), šiaurinio ir pietinio bangolaužių rekonstravimo (statybos) ir dalies Kuršių nerijos šlaito tvirtinimo bei pietinių uosto vartų statybos“ poveikio aplinkai vertinimo paslaugos“ laimėtojas Ūkio subjektų grupė: UAB „Sweco Lietuva“, Lietuvos energetikos institutas ir A/S „Sweco Danmark“  - konkursinio pasiūlymo  kaina 1 864610,00 Eur  įskaitant PVM. Pasiūlyme nurodyta subtiekėju dalis – 307500,00 Eur be PVM. Su laimėtoju bus pasirašoma sutartis.

Pasirašyta sutartis


2016-07-04 pasirašyta sutartis su laimėtoju Ūkio subjektų grupė: UAB „Sweco Lietuva“, Lietuvos energetikos institutas ir A/S „Sweco Danmark“  - sutarties vertė 1 864610,00 Eur  įskaitant PVM. Pasiūlyme nurodyta subtiekėju dalis – 307500,00 Eur be PVM. Maksimalus sutarties terminas įskaitant pratęsimus – iki 2019-07-04.

Objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto šiaurinio ir pietinio bangolaužių rekonstravimas (statyba) ir dalies Kuršių nerijos šlaito tvirtinimas“ projektinių pasiūlymų parengimo ir „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto išorinio ir vidinio laivybos kanalo tobulinimo (gilinimo ir platinimo), šiaurinio ir pietinio bangolaužių rekonstravimo (statybos) ir dalies Kuršių nerijos šlaito tvirtinimo bei pietinių uosto vartų statybos“ poveikio aplinkai vertinimo paslaugos

Paskelbimo data: 2015-11-23

Tipas: skelbiamos derybos

Pirkimo numeris: 169523

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2016 m. sausio 14 d. buvo nustatytas supaprastinto atviro konkurso „Objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos krantinių Nr. 52 ir Nr. 53 rekonstravimas, Pilies g. 4 Klaipėda“ rekonstravimo darbų techninės priežiūros paslaugos“ laimėtojas UAB „Vakarų regiono statybų konsultacinis biuras“, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis  už 9.318,40 Eur įskaitant PVM, pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus. Pirkimo sutartis bus sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigs atidėjimo terminas (15 dienų laikotarpis nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo dienos).Subtiekėjai nenumatomi.


Pasirašyta sutartis


2016 m. vasario 5 dieną buvo pasirašyta sutartis su UAB „Vakarų regiono statybų konsultacinis biuras“. Sutartis pasirašyta už 9.318,40 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatyti

Objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos krantinių Nr. 52 ir Nr. 53 rekonstravimas, Pilies g. 4 Klaipėda“ rekonstravimo darbų techninės priežiūros paslaugos

Paskelbimo data: 2015-11-16

Tipas: atviras konkursas

Pirkimo numeris: 169232

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2015 m. gruodžio 21 d. buvo nustatytas laimėtojas UAB „Hnit-Baltic“, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 149.525,75 Eur įskaitant PVM.Subtiekėjai nenumatomi.


Pasirašyta sutartis


2016 m. sausio 20 dieną buvo pasirašyta sutartis su UAB „Hnit-Baltic“. Sutartis pasirašyta už 149.525,75 Eur įskaitant PVM, pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus.Subtiekėjai nenumatyti.

GIS uosto žemėlapio sukūrimas PORT/GIS sistemoje

Paskelbimo data: 2015-12-02

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 169233

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2015 m. gruodžio 3 d. buvo nustatytas supaprastinto atviro konkurso laimėtojas VMTI „Gamtos tyrimų centras“, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 8 051,00 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatomi.

Pasirašyta sutartis

2015 m. gruodžio 28 dieną buvo pasirašyta sutartis su VMTI „Gamtos tyrimų centras“. Sutartis pasirašyta už 8 051,00 Eur įskaitant PVM, pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus.

Stintų nerštinės migracijos, žuvų pavasarinės ir rudeninės migracijų intensyvumo stebėjimai Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijoje 2016 m. kasimo darbų metu

Paskelbimo data: 2015-11-13

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 169145

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Pasirašyta sutartis


2016 m. sausio 4 dieną buvo pasirašyta sutartis su  UAB “ATEA”. Sutartis pasirašyta už 37930, 73 Eur įskaitant PVM, pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus.

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos ekstremalių situacijų operacijų centro modernizavimas

Paskelbimo data: 2015-11-12

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 169140

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas

 

2015-12-22 nustatytas laimėtojas UAB „Kelprojektas“. Numatoma sutarties vertė – 17.545,00 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatyti.


Pasirašyta sutartis


2016-01-21 pasirašyta sutartis su UAB „Kelprojektas“. Sutarties vertė - 17.545,00 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatyti.

 

Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų paslaugų pirkimas krantinėje Nr. 142

Paskelbimo data: 2015-11-11

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 169106

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2016-01-05 nustatytas supaprastinto atviro konkurso „Objekto „Statybinių atliekų Kuršių nerijos nacionalinio parko teritorijos papėdėje, Kuršių marių akvatorijoje, pašalinimas ir teritorijų sutvarkymas“ statybinių atliekų pašalinimo plano parengimo, statybinių atliekų pašalinimo ir teritorijos sutvarkymo paslaugos“ laimėtojas – UAB „Topada“, konkursinio pasiūlymo  kaina 45.375,00 Eur įskaitant PVM. Paslaugų trukmė pagal Sutartį – 10 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pagal Tiekėjo parengtą ir su Pirkėju suderintą kalendorinį Paslaugų atlikimo grafiką įvertinant tai, kad statybinių atliekų pašalinimo planą reikia parengti ir suderinti per 60 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.


Pasirašyta sutartis


2016-01-26 pasirašyta sutartis su UAB „Topada“, sutarties vertė - 45.375,00 Eur įskaitant PVM. Paslaugų trukmė pagal Sutartį – 10 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pagal Tiekėjo parengtą ir su Pirkėju suderintą kalendorinį Paslaugų atlikimo grafiką įvertinant tai, kad statybinių atliekų pašalinimo planą reikia parengti ir suderinti per 60 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

Objekto „Statybinių atliekų Kuršių nerijos nacionalinio parko teritorijos papėdėje, Kuršių marių akvatorijoje, pašalinimas ir teritorijų sutvarkymas“ statybinių atliekų pašalinimo plano parengimo, statybinių atliekų pašalinimo ir teritorijos sutvarkymo paslaugos

Paskelbimo data: 2015-11-06

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 168960

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Informacija


2015-12-30 pabaigtos viešojo pirkimo procedūros dėl supaprastinto atviro konkurso „Variklio MTU 8V 2000 M70, dirbusio 7000 val., kapitalinio remonto paslaugos pirkimas“.

2015-12-30 vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. V-19 patvirtintų Supaprastintų pirkimų taisyklių 9.1.2 punktu, variklio MTU 8V 2000 M70, dirbusio 7000 val., kapitalinio remonto paslaugas nutarta pirkti apklausos būdu.

Variklio MTU 8V 2000 M70, dirbusio 7000 val., kapitalinio remonto paslaugos pirkimas

Paskelbimo data: 2015-11-03

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 168815

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2015-11-19  nustatytas laimėtojas  Lietuvos energetikos institutas dėl supaprastinto atviro konkurso „Atrankos dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinės Nr.142 rekonstravimo, Minijos g. 180, Klaipėda, poveikio aplinkai vertinimo atlikimas“, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už  2600,00 EUR įskaitant PVM.  Subtiekėjai nenumatomi.


Pasirašyta sutartis


2015-12-18 pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju  Lietuvos energetikos institutu. Sutarties suma  2600,00   Eur įskaitant PVM.  Subtiekėjai nenumatomi

Atrankos dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinės Nr.142 rekonstravimo Minijos g.180, Klaipėda, poveikio aplinkai vertinimo atlikimas

Paskelbimo data: 2015-10-29

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 168706

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2016-01-14 nustatytas supaprastinto atviro konkurso „Objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos krantinių Nr. 52 ir Nr. 53 rekonstravimas, Pilies g. 4, Klaipėda“ statybos darbai“ laimėtojas – UAB „Hidrostatyba“, konkursinio pasiūlymo  kaina 865.000,00 Eur įskaitant PVM. Bendras sutarties terminas – 560 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo

Objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos krantinių Nr. 52 ir Nr. 53 rekonstravimas, Pilies g. 4, Klaipėda“ statybos darbai

Paskelbimo data: 2015-10-30

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 168727

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Informacija


VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos projekto vertinimo komisija patikrinusi supaprastintam projekto konkursui „Paminklo, skirto jūrų kapitonui Liudvikui Stulpinui koncepcijos, maketo sukūrimas ir priežiūra“ projektus, nustatė, kad projektai: devizas „Rami kalba“, devizas „Carpe diem“ atitiko konkurso sąlygose nurodytus reikalavimus.
Vadovaudamasi supaprastinto projekto „Paminklo, skirto jūrų kapitonui Liudvikui Stulpinui koncepcijos, maketo sukūrimas ir priežiūra“ konkurso sąlygų 8.5 p. nustatė tokią projektų eilę: 
I vieta – projekto devizas – „Carpe diem“ – 16 balų;
II vieta – projekto devizas – „Rami kalba“ – 11,5 balų.
VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos viešojo pirkimo procedūrų komisija vadovaudamasi supaprastinto projekto „Paminklo, skirto jūrų kapitonui Liudvikui Stulpinui pagerbti ir atminti, sukūrimas ir įgyvendinimas“ konkurso sąlygų  9.3.p.,  vokų Nr. 2 atplėšimo procedūra nustatė šių metų  gruodžio 9 dieną  9 .00 val.  VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos 4 aukšto posėdžių salėje J. Janonio g. 24, Klaipėdoje. Vadovaujantis konkurso sąlygų 9.3 p. vokų su devizų šifrais atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi projektus pateikę tiekėjai arba jų įgalioti atstovai, pateikę tiekėjo (organizacijos) įgaliojimus.  

Paminklo, skirto jūrų kapitonui Liudvikui Stulpinui koncepcijos, maketo sukūrimas ir priežiūra

Paskelbimo data: 2015-10-20

Tipas: supaprastintas projekto konkursas

Pirkimo numeris: 168373

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2016-01-25 nustatytas laimėtojas (mažiausia kaina) UAB „Sweco Lietuva“ dėl neskelbiamų derybų dėl objekto „Krantinių Nr. 66 a ir Nr. 67 a rekonstravimas, Nemuno g. 2B, Klaipėdoje“ techninio projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo. Numatoma sutarties vertė – 144.500,00 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatyti.


Pasirašyta sutartis


2016-02-04 pasirašyta sutartis (mažiausia kaina) su UAB „Sweco Lietuva“. Sutarties vertė – 144.500,00 Eur su PVM. Subtiekėjai nenumatyti.

Krantinių Nr. 66 a ir Nr. 67 a rekonstravimas, Nemuno g. 2B, Klaipėdoje“ techninio projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas

Paskelbimo data: 2015-10-16

Tipas: atviras konkursas

Pirkimo numeris: 168316

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2015-11-18 nustatytas laimėtojas  UAB „Vikvera“. Numatoma sutarties vertė – 87.000,00 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatyti.

Pasirašyta sutartis


2015-12-18 pasirašyta sutartis su UAB „Vikvera“. Sutarties vertė – 87.000,00 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatyti.

Civilinio jūrų laivyno uniformų Uosto direkcijos darbuotojams pirkimas

Paskelbimo data: 2015-10-15

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 168262

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Pasirašyta sutartis


2015-12-29 pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju  UAB „Sweco Lietuva“. Sutarties suma  3388,00   Eur įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatomi.

Atrankos dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr.143 ir Nr. 143 a rekonstravimo Perkėlos g.8, Klaipėda, poveikio aplinkai vertinimo atlikimas

Paskelbimo data: 2015-10-09

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 168097

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2015 m. lapkričio 18 d. buvo nustatytas laimėtojas UAB „BAIP“, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 11 216,35 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatyti.


Pasirašyta sutartis


2015 m. gruodžio 10 dieną buvo pasirašyta sutartis su UAB “BAIP”. Sutartis pasirašyta už 11 216,35 Eur įskaitant PVM, pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus.Subtiekėjai nenumatyti.

Serverių virtualizavimo platformos pirkimas

Paskelbimo data: 2015-10-08

Tipas: atviras konkursas

Pirkimo numeris: 168048

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Informacija


Vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 72 str. 1 d. 1 punktu, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto aplinkos monitoringą 2016-2018 metais nutarta pirkti atviro konkurso būdu.

2015-11-18 nutrauktas atviras konkursas „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto aplinkos monitoringas 2016-2018 metais“ dėl per didelių perkančiajai organizacijai nepriimtinų kainų.

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto aplinkos monitoringas 2016-2018 metais

Paskelbimo data: 2015-10-01

Tipas: atviras konkursas

Pirkimo numeris: 167887

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2015-10-28 nustatytas laimėtojas - tiekėjas UAB „Trevena“ – konkursinio pasiūlymo  kaina – 106910,00  Eur įskaitant PVM (įkainių paketas). Sutarties suma 174000,00 Eur įskaitant PVM. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja dvejus metus. Jei iki Sutarties galiojimo termino pabaigos nebuvo nupirkta prekių už visą Sutarties 1.2 punkte numatytą sumą ir nė viena iš Šalių nepareiškė noro nutraukti Sutartį, Sutartis prasitęsia iki 1.2 numatytos sumos panaudojimo, bet ne ilgiau kaip dar vieneriems metams.


Pasirašyta sutartis

2015-11-08 pasirašyta sutartis su UAB „Trevena“. Sutarties suma iki 174000,00 Eur įskaitant PVM. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja dvejus metus. Jei iki Sutarties galiojimo termino pabaigos nebuvo nupirkta prekių už visą Sutarties 1.2 punkte numatytą sumą ir nė viena iš Šalių nepareiškė noro nutraukti Sutartį, Sutartis prasitęsia iki 1.2 numatytos sumos panaudojimo, bet ne ilgiau kaip dar vieneriems metams.


Tarnybinių automobilių kuro pirkimas

Paskelbimo data: 2015-09-28

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 167732

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Informacija

Dėl supaprastinto atviro konkurso „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos ekstremalių situacijų operacijų centro modernizavimas“ 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 7 str. 4 d. 2 p. pabaigtos viešojo pirkimo procedūros.

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos ekstremalių situacijų operacijų centro modernizavimas

Paskelbimo data: 2015-09-25

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 167638

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2015-09-24  nustatytas laimėtojas  UAB „Sweco hidroprojektas“. Su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 8772,50  EUR įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatomi.


Pasirašyta sutartis


2015-10 – 21  pasirašyta sutartis su UAB „Sweco hidroprojektas“. Sutartis suma  8772,50  EUR įskaitant PVM.  Subtiekėjai nenumatomi.

Objekto „Vandentiekio tinklų rekonstravimas ir buitinių nuotekų tinklų nauja statyba mažųjų žvejybos laivų prieplaukų (atstovos) krantinėje Marių g., Klaipėda

Paskelbimo data: 2015-08-19

Tipas: atviras konkursas

Pirkimo numeris: 166601

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2015-11-12  nustatytas laimėtojas  UAB „OR Consulting“. Su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už  5438,95 EUR įskaitant PVM.  Subtiekėjai nenumatomi.


Pasirašyta sutartis


2015-12-09 pasirašyta sutartis UAB „OR Consulting“. Sutarties suma 5438,95 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatomi

„Geležinkelio kelio Nr. 4 ir Nr. 5 nauja statyba, Nevėžio g. Klaipėdoje“, statybos darbų techninei priežiūrai atlikti

Paskelbimo data: 2015-09-23

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 167533

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas

2015 m. spalio 23 d. buvo nustatytas laimėtojas UAB „Vitras-S“, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 826.999,78 Eur įskaitant PVM.Subtiekėjai: UAB “Fima” 114 682,90 Eur įskaitant PVM.


Pasirašyta sutartis


2015 m. lapkričio 13 dieną buvo pasirašyta sutartis su UAB “Vitras-S”. Sutartis pasirašyta už už 826.999,78 Eur įskaitant PVM.Subtiekėjai: UAB “Fima” 114.682,90 Eur įskaitant PVM.

Objekto „Geležinkelio kelių Nr. 4 ir Nr. 5 nauja statyba, Nevėžio g. Klaipėdoje“ statybos darbai

Paskelbimo data: 2015-09-21

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 167492

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2015-10-21 nustatytas laimėtojas - tiekėjas UAB „Apsaugos komanda“ – konkursinio pasiūlymo  kaina – 10903,31  Eur įskaitant PVM. Sutarties suma 180000,00 Eur įskaitant PVM.

Pasirašyta sutartis

2015-11-20 pasirašyta sutartis su UAB „Apsaugos komanda“. Sutarties suma 180000,00 Eur įskaitant PVM. Sutartis galioja iki sutartyje numatytos sumos išnaudojimo, bet ne ilgiau kaip 3 metus.


Uosto direkcijos objektų fizinė ir elektroninė apsauga

Paskelbimo data: 2015-09-02

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 166934

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2015m. spalio 1 d.  nustatytas  konkurso „Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų paslaugos“ laimėtojas UAB „Sweco hidroprojektas“, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 29.657,10 Eur įskaitant PVM, pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus.Pirkimo sutartis bus sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigs atidėjimo terminas (15 dienų laikotarpis nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo dienos).Subtiekėjai nenumatomi.


Pasirašyta sutartis

2015-10-27 pasirašyta sutartis su UAB „Sweco hidroprojektas“. Sutarties vertė - 29.657,10 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatyti.

Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų paslaugos

Paskelbimo data: 2015-09-02

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 166929

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Informacija

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos projekto vertinimo komisija vadovaudamasi supaprastinto projekto konkurso „Naujamečio šventinio renginio 2015-12-10 Uosto direkcijos darbuotojams organizavimo ir įgyvendinimo paslaugos“ sąlygų 10.5.2 p. ir 10.5.3 p. pasiūlymą (projektą), kurio  devizas „ Sveikinimai iš pasaulio jūrų uosto“ atmeta, kaip neatitikusį konkurso sąlygų pasiūlymo rengimo reikalavimų (projektas gautas 2015-09-22, 13val. 18 min., bei pateiktas pažeidžiant anonimiškumą – nurodytas tiekėjas, teikiantis projekto pasiūlymą).
VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos projekto vertinimo komisija patikrinusi ir įvertinusi  supaprastintam projekto konkursui „Naujamečio šventinio renginio 2015-12-10 Uosto direkcijos darbuotojams organizavimo ir įgyvendinimo paslaugos“ pasiūlymus (projektus), nustatė, kad projektai: „Magiškos kalėdos“, „Uosto TV“, „Kalėdiniai rekordai“, „Talentų šou 2015“, „Šventinis kruizas“ atitiko konkurso sąlygose nurodytus reikalavimus.
Vadovaudamasi supaprastinto projekto „Naujamečio šventinio renginio 2015-12-10 Uosto direkcijos darbuotojams organizavimo ir įgyvendinimo paslaugos“ konkurso sąlygų 8.5 p. nustatė tokią projektų eilę: 
I vieta – projekto devizas – „Magiškos kalėdos“ –  37,5 balai;
II vieta – projekto devizas – „Uostas TV“ -33,66   balai;
III vieta – projekto devizas – „Šventinis kruizas“ –  32,16  balai;
IV vieta – projekto devizas – „Talentų šou 2015“ – 31,66  balai;
V vieta – projekto devizas – „Kalėdiniai rekordai“ – 25,5 balai.
VĮ Klaipėdos valstybinio  jūrų uosto direkcijos viešojo pirkimo projekto vertinimo komisija informuoja tiekėjus, kad vokų Nr. 2 atplėšimo procedūra įvyks šių metų rugsėjo 28 dieną 11.00 val. VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos  posėdžių salėje J. Janonio g. 24, Klaipėdoje. Taip pat informuoja tiekėjus, kad vadovaujantis konkurso sąlygų 9.4 p. vokų su devizų šifrais atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi projektus pateikę tiekėjai arba jų įgalioti atstovai, pateikę tiekėjo (organizacijos) įgaliojimus.


Pasirašyta sutartis

2015-10-29 pasirašyta sutartis  dėl „Naujamečio šventinio renginio 2015-12-10 Uosto direkcijos darbuotojams organizavimo ir įgyvendinimo paslaugos“ su laimėjusiu tiekėju UAB „Projektų vadybos institutas“  (devizas - „Magiškos kalėdos“). Sutarties suma 13 431,00 Eur įskaitant PVM  pagal konkurso sąlygas ir konkursiniame pasiūlyme pateiktus įkainius.  Sutiekėjai nenumatomi.


Naujamečio šventinio renginio 2015-12-10 Uosto direkcijos darbuotojams organizavimo ir įgyvendinimo paslaugos

Paskelbimo data: 2015-08-28

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 166831

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Informacija


2015 m. gruodžio 21 d. vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 7 str. 4 d. 2 p. pabaigtos supaprastinto atviro konkurso „Laivyno bazės teritorijos vaizdo apžvalgos sistemos modernizavimas“ pirkimas ir pirkimo procedūros.


Pasirašyta sutartis


2016-02-11 pasirašyta sutartis su UAB „Fima“. Sutarties vertė - 29.180,23 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatyti.

Laivyno bazės teritorijos vaizdo apžvalgos sistemos modernizavimas

Paskelbimo data: 2015-08-26

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 166787

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2015-09-29 nustatytas laimėtojas - tiekėjas UAB „Kelprojektas“  – konkursinio pasiūlymo  kaina – 23282,82  Eur įskaitant PVM.


Pasirašyta sutartis


2015-10-29 pasirašyta sutartis su laimėtoju -  UAB „Kelprojektas“ – sutarties vertė– 23282,82  Eur įskaitant PVM.

Objekto „Geležinkelio kelių Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3 rekonstravimas, adresu Nemuno g. 24, Klaipėda“ techninio projekto parengimas ir statinio projekto vykdymo priežiūra

Paskelbimo data: 2015-08-21

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 166661

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2015-10-15 nustatytas laimėtojas - tiekėjas UAB „Hidrosfera“ – konkursinio pasiūlymo  kaina – 22452,76  Eur įskaitant PVM.

Pasirašyta sutartis

2015-11-11 pasirašyta sutartis su UAB "Hidrosfera". Sutarties vertė – 22452,76  Eur įskaitant PVM.

Objekto „Krantinių Nr. 7,8,9 Naujoji Uosto g. 23, Klaipėdoje kapitalinis remontas“ techninio projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra

Paskelbimo data: 2015-08-20

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 166623

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2015 m. gruodžio 3 d. buvo nustatytas atviro konkurso laimėtojas UAB „Vakarų regiono statybų konsultacinis biuras“, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 17 303,00 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatomi.


Pasirašyta sutartis

2015 m. gruodžio 30 dieną buvo pasirašyta sutartis su UAB „Vakarų regiono statybų konsultacinis biuras“. Sutartis pasirašyta už 17 303,00 Eur įskaitant PVM, pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus.Subtiekėjai nenumatyti.

Objekto „Krantinių Nr. 66 ir Nr. 67 rekonstravimas su krantinių Nr. 66a–67a pratęsimu. III statybos etapas – krantinės Nr. 66 rekonstravimas su vietiniais inžineriniais tinklais. IV statybos etapas – geležinkelio kelių įrengimas krantinėse Nr. 66, 66a, 67a, 67“ statybos darbų techninė priežiūra

Paskelbimo data: 2015-08-14

Tipas: atviras konkursas

Pirkimo numeris: 166511

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2015-11-12 nustatytas laimėtojas AB „Latvijas tilti“. Numatoma sutarties vertė - 4.384.383,99 Eur įskaitant PVM. Subrangovų įsipareigojimai – 299.597,28 Eur įskaitant PVM.


Pasirašyta sutartis

 

2015-12-28 pasirašyta sutartis su AB „Latvijas tilti“. Sutarties vertė - 4.384.383,99 Eur įskaitant PVM. Pirkimo sutarties įsipareigojimų dalis, kuriai AB „Latvijas tilti“ ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus – 299.597,28 Eur įskaitant PVM.

 

Objekto „Krantinių Nr. 66 ir Nr. 67 rekonstravimas su krantinių Nr. 66a-67a pratęsimu. III statybos etapas – krantinės Nr. 66 rekonstravimas su vietiniais inžineriniais tinklais. IV statybos etapas – geležinkelio kelių įrengimas krantinėse Nr. 66, 66a, 67a, 67“ statybos darbai

Paskelbimo data: 2015-08-14

Tipas: atviras konkursas

Pirkimo numeris: 166512

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatyas laimėtojas


2015-10-26  nustatytas laimėtojas  UAB „Sweco hidroprojektas“. Su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis iki  170 000,00  EUR įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatomi.


Pasirašyta sutartis

2015-11-18 pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju UAB „Sweco hidroprojektas“. Sutarties suma iki  170 000,00  Eur įskaitant PVM. Subtiekėjai:  UAB „Garant diving“, UAB „Vandens tyrimai“, Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija, „ALS Scandinavia AB“. 


Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijos dugno nuosėdų užterštumo tyrimai

Paskelbimo data: 2015-08-13

Tipas: atviras konkursas

Pirkimo numeris: 166448

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2015-10-15 nustatytas laimėtojas - Jan de Nul NV. Sutarties bus pasirašoma iki 1 286615,61 Eur  įskaitant PVM. Sutartis įsigalioja nuo jos šalių pasirašymo momento ir tinkamo rangos sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo Užsakovui momento ir galioja iki šalys ją įvykdys, bet ne ilgiau kaip 132 kalendorines dienas nuo jos įsigaliojimo momento.


Pasirašyta sutartis


2015-11-17 pasirašyta sutartis su Jan de Nul NV. Sutarties suma 1 286615,61 Eur  įskaitant PVM. Sutartis įsigalioja nuo jos šalių pasirašymo momento ir tinkamo rangos sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo Užsakovui momento ir galioja iki šalys ją įvykdys, bet ne ilgiau kaip 132 kalendorines dienas nuo jos įsigaliojimo momento.

Objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto išorinio laivybos kanalo nuo PK(-17) iki PK (-5,5) (II gilinimo darbų etapas) gilinimo darbai

Paskelbimo data: 2015-08-12

Tipas: atviras konkursas

Pirkimo numeris: 166414

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas

2015-08-26 d. Su UAB „Neste Lietuva“ pasirašyta sutartis iki 12 000,00 Eur įskaitant PVM, pagal konkursinio pasiūlymo įkainius ir konkurso sąlygų reikalavimus. Subtiekėjai nenumatomi.


Pasirašyta sutartis


2015-08-27 dieną buvo pasirašyta sutartis su tiekėju UAB „Neste Lietuva“. Sutarties suma iki 12 000,00 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatomi.

Degalų tarnybiniams automobiliams pirkimas 2015 m.

Paskelbimo data: 2015-08-12

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 166421

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2015-09-10  nustatytas laimėtojas VšĮ Klaipėdos universitetas veikiantis pagal jungtinės veiklos sutartį su Lietuvos energetikos institutu. Numatoma sutarties vertė - 50 887,88 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatomi.

Malkų įlankos akvatorijoje esančio grunto gramzdinimo jūroje galimybių tyrimai ir pagrindimas

Paskelbimo data: 2015-08-12

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 166385

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas

 

2015-09-09 nustatytas laimėtojas UAB „ATEA“. Numatoma sutarties vertė – 35 828,10 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatyti.


Pasirašyta sutartis


2015-10-12 pasirašyta sutartis su UAB „ATEA“ dėl supaprastinto projekto konkurso „Duomenų perdavimo tinklo užkardos įrangos įsigijimas ir diegimas“. Sutarties vertė – 35828,10 Eur įskaitant PVM . Subtiekėjai nenumatomi 

Duomenų perdavimo tinklo užkardos įrangos įsigijimas ir diegimas

Paskelbimo data: 2015-08-11

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 166371

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2015-10-07 nustatytas laimėtojas  UAB „Labochema LT“. Numatoma sutarties vertė - 245 300,00 Eur be PVM. Subtiekėjai nenumatyti.


Pasirašyta sutartis


2015-10-30 pasirašyta sutartis su UAB „Labochema LT“. Sutarties vertė - 245 300,00 Eur be PVM (296 813,00 Eur įskaitant PVM). Subtiekėjai nenumatyti.

Aplinkos taršos matavimo įrangos (stacionari, 3 komplektai) įsigijimas

Paskelbimo data: 2015-08-11

Tipas: atviras konkursas

Pirkimo numeris: 166380

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2015-09-23 nustatytas laimėtojas  UAB „Intersera“ veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį su UAB „Autokurtas“. Su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis iki 129 000,00 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjas “UAB Visoda Auto”.


Pasirašyta sutartis


2015-11 –03  pasirašyta sutartis su UAB „Intersera“ veikiačios pagal jungtinės veiklos sutartį su UAB „Autokurtas“. Sutarties suma iki 129 000,00 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjai  UAB „Visoda Auto“.

Uosto direkcijos negarantinių automobilių techninė priežiūra ir remontas

Paskelbimo data: 2015-08-11

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 166358

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2015. rugsėjo 30 d.  apklausos būdu nustatytas laimėtojas UAB „Mano būstas“, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 37 600,92 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatomi.

Pasirašyta sutartis

2015 m. spalio 26 dieną buvo pasirašyta sutartis su supaprastinto konkurso apklausos būdu laimėjusiu tiekėju UAB “Mano būstas”. Sutartis pasirašyta už 37 600,92 Eur įskaitant PVM.Subtiekėjai nenumatyti.

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto kelių (Perkėlos g. ir Kairių g.) apšvietimo įrenginių techninė priežiūra

Paskelbimo data: 2015-08-10

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 166357

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2015-09-09 nustatytas laimėtojas UAB „Krasta Auto Klaipėda“, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 54 747,73 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatomi.Pasirašyta sutartis:


2015-09-18 pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju UAB "Krasta Auto Klaipėda". Sutarties suma 54 747,73 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatomi.

Lengvojo automobilio pirkimas

Paskelbimo data: 2015-08-10

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 166305

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2015-09-24  nustatytas laimėtojas   VšĮ Aleksandro Stulginskio universitetas. Su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis - 1290,00 EUR įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatomi.


Pasirašyta sutartis


2015-11-03 pasirašyta sutartis su VšĮ Aleksandro Stulginskio universitetu . Sutartis suma  11 290,00  EUR įskaitant PVM.  Subtiekėjai nenumatomi.

Statybos techninio reglamento, nustatančio vandens uostų statinių projektavimo techninius reikalavimus, parengimo paslaugos

Paskelbimo data: 2015-08-03

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 166134

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2015 m. spalio 7 d. buvo nustatytas supaprastinto atviro konkurso „Televizinės uosto apžvalgos sistemos modernizavimas“ laimėtojas UAB „Fima“, bus pasirašyta sutartis už 57 596,33 Eur įskaitant PVM.Subtiekėjai nenumatomi.


Pasirašyta sutartis


2016 m. sausio 19 dieną buvo pasirašyta sutartis tiekėju UAB „Fima“. Sutartis pasirašyta už 57 596,33 Eur įskaitant PVM.Subtiekėjai nenumatyti.

Televizinės uosto apžvalgos sistemos modernizavimas

Paskelbimo data: 2015-07-16

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 165608

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2015-09-17 nustatytas laimėtojas - tiekėjas UAB „Sweco hidroprojektas“ – konkursinio pasiūlymo  kaina – 198803 Eur įskaitant PVM.


Pasirašyta sutartis


2015-10-12 pasirašyta sutartis su laimėtoju - tiekėjų UAB „Sweco hidroprojektas“ – konkursinio pasiūlymo kaina – 198803 Eur įskaitant PVM.

Objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 127 ir Nr. 128, kranto sutvirtinimų Nr. 127 A ir Nr. 129 A rekonstravimas, Minijos g. 180, Klaipėda“ projektinių pasiūlymų parengimas, atrankos dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikimas, techninio projekto parengimas, statybą leidžiančio dokumento gavimas ir statinio projekto vykdymo priežiūra

Paskelbimo data: 2015-07-16

Tipas: atviras konkursas

Pirkimo numeris: 165644

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas

 

2016-06-03 nustatytas  atviro konkurso „Objekto „Krantinių Nr. 67 ir Nr. 68 Nemuno g. 2, Klaipėdoje, rekonstravimas (II ir III statybos etapai)“ statybos darbai“ laimėtojas – AB „BMGS“ veikiantis pagal jungtinės veiklos sutartį su UAB „Hidrostatyba“, konkursinio pasiūlymo  kaina 14 951785,00 įskaitant PVM. Su minėtu tiekėju bus pasirašyta sutartis.

Pasirašyta sutartis


2016-07-05 pasirašyta sutartis su AB „BMGS“ veikiančiu pagal jungtinės veiklos sutartį su UAB „Hidrostatyba“, sutarties vertė 14 951785,00 įskaitant PVM. Pasiūlyme subrangovai nenurodyti. Maksimalus sutarties terminas įskaitant pratęsimus – iki 2019-07-04.2019-01-05.

Objekto „Krantinių Nr. 67 ir Nr. 68 Nemuno g. 2, Klaipėdoje, rekonstravimas (II ir III statybos etapai)“ statybos darbai

Paskelbimo data: 2015-07-16

Tipas: atviras konkursas

Pirkimo numeris: 165645

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Objekto „Krantinių Nr. 66 a ir Nr. 67 a rekonstravimas, Nemuno g. 2B, Klaipėdoje“ techninio projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas

Paskelbimo data: 2015-07-16

Tipas: atviras konkursas

Pirkimo numeris: 165538

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2015-10-08 nustatytas laimėtojas UAB „Vakarų regiono statybų konsultacinis biuras“. Numatoma sutarties vertė -26.300,00 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatyti.

Pasirašyta sutartis

2015-11-23 pasirašyta sutartis su UAB „Vakarų regiono statybų konsultacinis biuras“. Sutarties vertė - 26.300,00 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatyti.

Objekto „Krantinių Nr. 67 ir Nr. 68 Nemuno g. 2, Klaipėdoje, rekonstravimas (II–III statybos etapai)“ statybos darbų techninės priežiūros paslaugų pirkimas

Paskelbimo data: 2015-07-14

Tipas: atviras konkursas

Pirkimo numeris: 165539

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Pasirašyta sutartis


2015-08-25 pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju UAB „Kelvista“. Sutarties suma 2900,01 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatomi.

Objekto „Naujo geležinkelio kelio Nr. 6 UAB Malkų įlankos terminalo nuomojamoje teritorijoje, Minijos g.180, Klaipėdoje, statybos projektas“ statybos darbų techninei priežiūrai atlikti

Paskelbimo data: 2015-07-01

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 165143

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2015-07-22 buvo nustatytas laimėtojas JAn de Nul NV su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis iki 1100000,00 EUR įskaitant PVM, pagal konkurso sąlygas ir konkursiniame pasiūlyme pateiktus įkainius.


Pasirašyta sutartis

2015-08-10 pasirašyta sutartis su tiekėju Jan De Nul N.V. Sutarties suma iki 1100000,00 įskaitant PVM pagal nustatytus įkainius. Subtiekėjai nenumatomi.

Objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorija nuo PK32 iki PK76,5“ valymo darbai

Paskelbimo data: 2015-07-01

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 165155

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2015-08-05 buvo nustatytas laimėtojas UAB "Vakarų regiono statybų konsultacinis biuras", su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis iki 260.000,00 Eur įskaitant PVM sumos, pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus. Subtiekėjai nenumatomi.

Pasirašyta sutartis

 

2015-08-14 pasirašyta sutartis su UAB „Alna Software“. Sutarties vertė - 260.000,00 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatyti.

 

Krovinių ir prekių informacinės sistemos (KIPIS) techninės priežiūros ir modernizavimo paslaugos

Paskelbimo data: 2015-07-01

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 165149

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2015-07-22 buvo nustatytas laimėtojas VĮ Lietuvos energetikos institutas su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 24563,00 Eur įskaitant PVM, pagal konkurso sąlygų reikalavimus.

Klaipėdos uosto srovių atlasas

Paskelbimo data: 2015-06-30

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 165065

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Pasirašyta sutartis

2015-09-30 pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju VšĮ Klaipėdos universitetu veikiančiu pagal jungtinės veiklos sutartį su Lietuvos energetikos institutu. Sutarties suma 50 887,88 įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatomi.


Malkų įlankos akvatorijoje esančio grunto gramzdinimo jūroje galimybių tyrimai ir pagrindimas

Paskelbimo data: 2015-06-22

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 164861

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas

2015-08-27 nustatytas laimėtojas UAB"Plungės Jonis-S" su kuriuo bus pasirašyta sutartis. Sutarties vertė – 450.120,06 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjai: UAB “Projkelva” – darbo projekto parengimas (10 285,00 Eur įskaitant PVM).


Pasirašyta sutartis

2015-09-22 pasirašyta sutartis su UAB"Plungės Jonis-S". Sutarties vertė – 450.120,06 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjai: UAB “Projkelva” – darbo projekto parengimas (10 285,00 Eur įskaitant PVM).

Objekto „Naujo geležinkelio kelio Nr. 6 UAB Malkų įlankos terminalo nuomojamoje teritorijoje, Minijos g. 180, Klaipėdoje, statybos projektas“ statybos darbai

Paskelbimo data: 2015-06-22

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 164886

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2015-07-28 buvo nustatytas laimėtojas VŠĮ „Projektų vadybos grupė“, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 2 250,60 Eur įskaitant PVM, pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus. Pirkimo sutartis bus sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigs atidėjimo terminas (15 dienų laikotarpis nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo dienos). Subtiekėjai nenumatomi.

Pasirašyta sutartis

2015-08-17 d. pasirašyta sutartis su VšĮ "Projektų vadybos grupė". Sutarties suma 2 250,60 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatomi

Objekto „Nuotekų šalinimo tinklų nuo Perkėlos g. iki Taikos pr. ir siurblinės Perkėlos g., Klaipėdoje rekonstravimas“ statybos darbų techninės priežiūros pirkimas

Paskelbimo data: 2015-06-10

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 164432

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2015-07-17 nustatytas laimėtojas UAB „Hidrosfera“ su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 38648,00 Eur įskaitant PVM, pagal konkurso sąlygų reikalavimus.  Subtiekėjai: UAB „Klaipėdos inžineriniai tyrinėjimai“, UAB „Kelprojektas“, UAB „Uostamiesčio projektas“.


Objekto „KVJUD krantinės Nr. 25, N. Uosto g. 3 Klaipėdoje, kapitalinis remontas“ techninio projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra

Paskelbimo data: 2015-06-12

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 164583

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Informacija


2015-06-09 pabaigtos viešojo pirkimo procedūros (atmetus visus pasiūlymus) dėl supaprastinto atviro konkurso „Krovinių ir prekių informacinės sistemos (KIPIS) techninės priežiūros ir modernizavimo paslaugos“.

Krovinių ir prekių informacinės sistemos (KIPIS) techninės priežiūros ir modernizavimo paslaugos

Paskelbimo data: 2015-06-04

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 164221

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Informacija


Vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 7 str. 4 d. 2 p.  supaprastinto atviro konkurso „Klaipėdos uosto srovių atlasas“ pirkimas ir pirkimo procedūros pabaigtos.


Pasirašyta sutartis

2015-08-17 pasirašyta sutartis su supaprastintą atvirą konkursą „Klaipėdos uosto srovių atlasas“ su laimėjusiu tiekėju Lietuvos energetikos institutu.  Sutarties suma 24563,00 įskaitant PVM.   Subtiekėjai nenumatomi.

Klaipėdos uosto srovių atlasas

Paskelbimo data: 2015-06-04

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 164218

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2015-07-21 nustatytas laimėtojas tiekėjas UAB "Tilta" veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį su UAB "Techsis" – konkursinio pasiūlymo kaina – 385769,28 Eur įskaitant PVM.

 

Pasirašyta sutartis


2015-08-14 pasirašyta sutartis su UAB "Tilta" veikiančiu pagal jungtinės veiklos sutartį su UAB "Techsis". Sutarties suma – 385 769,28 Eur įskaitant PVM. Sutarties trukmė - 475 kalendorinės dienos.

Objekto „Nuotekų šalinimo tinklų nuo Perkėlos g. iki Taikos pr. ir siurblinės Perkėlos g. Klaipėdoje, rekonstravimas“ statybos darbai

Paskelbimo data: 2015-06-02

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 164065

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2015-07-21 nustatytas laimėtojas UAB „Hidrostatybos projektai“, pasiūlymo kaina – 67276,00 Eur įskaitant PVM.

 

Pasirašyta sutartis

2015-08-14 pasirašyta sutartis su UAB „Hidrostatybos projektai“, sutarties vertė – 67276,00 Eur įskaitant PVM.

Objekto „Naujų geležinkelio kelių statyba ir esamų geležinkelio kelių rekonstravimas, adresu: Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m.“ techninio projekto parengimas ir statinio projekto vykdymo priežiūra

Paskelbimo data: 2015-06-01

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 163971

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2015-06-26 nustatytas laimėtojas UAB "Europlanas", sutartis bus pasirašoma iki 100000,00 Eur įskaitant PVM, pagal konkursiniame pasiūlyme pateiktus įkainius. Sutarties trukmė ne ilgiau kaip 3 metai arba iki sutarties sumos išnaudojimo.


Pasirašyta sutartis


2015-07-20 pasirašyta sutartis su laimėtoju UAB „Europlanas“, sutartis bus pasirašoma iki 100000,00 Eur įskaitant PVM, pagal konkursiniame pasiūlyme pateiktus įkainius. Sutarties trukmė ne ilgiau kaip 3 metai arba iki sutarties sumos išnaudojimo.

Geodezinių paslaugų pirkimas

Paskelbimo data: 2015-05-18

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 163412

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Informacija


2015-06-10 vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 7 str. 4 d. 2 p. pabaigtas supaprastinto atviro konkurso „Pakabinamas keturtaktis variklis kateriui „Zunda“ pirkimas ir pirkimo procedūros.

Pakabinamas keturtaktis variklis kateriui „Zunda"

Paskelbimo data: 2015-05-18

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 163406

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2015-07-01 buvo nustatytas laimėtojas UAB "Klaipėdos liftai", su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 90 662,88 Eur įskaitant PVM, pagal konkurso sąlygų reikalavimus. Subtiekėjai nenumatomi.


Pasirašyta sutartis


2015-07-15 pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju su UAB "Klaipėdos liftai". Sutarties suma už 90 662,88 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatomi.

Liftų, esančių administraciniame pastate J. Janonio g. 24, Klaipėda, keitimas

Paskelbimo data: 2015-05-14

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 163308

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2015-06-09 buvo nustatytas laimėtojas Lietuvos gamtos fondas, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 107 085,00 Eur įskaitant PVM, pagal konkurso sąlygų reikalavimus. Subtiekėjai: Vilniaus universitetas, UAB „ Degesa“.

 

Pasirašyta sutartis


2015-06-18 pasirašyta sutartis su Lietuvos gamtos fondu. Sutarties vertė 107 085,00 Eur įskaitant PVM. Subrangovai: Vilniaus universitetas, UAB "Degesa".

Rangos darbų Kopgalio (1 etapas) ir Kliošių teritorijoje projekto vykdymo priežiūra, saugomų augalų rūšių perkėlimas ir monitoringo vykdymas

Paskelbimo data: 2015-05-11

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 163206

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2015-06-10 buvo nustatytas laimėtojas UAB “Solvida”, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis iki 25 000,00 Eur įskaitant PVM, pagal konkursinio pasiūlymo įkainius ir konkurso sąlygų reikalavimus. Pirkimo sutartis bus sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigs atidėjimo terminas (15 dienų laikotarpis nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo dienos). Subtiekėjai nenumatomi.


Pasirašyta sutartis


2015-07-03 pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju su UAB „Solvida“. Sutarties suma iki 25 000,00 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatomi.

Reklaminių priemonių ir reprezentacinių dovanų įsigijimas

Paskelbimo data: 2015-05-05

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 162969

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Informacija


2015-05-27 VĮ KVJUD viešųjų pirkimų komisija vadovaudamasi LR Viešųjų pirkimų įstatymo 7 str. 4 d. 2 p., pabaigia supaprastinto atviro konkurso viešojo pirkimo procedūrą.

 

Nustatytas laimėtojas

 

2015-05-29 nustatytas laimėtojas (mažiausia kaina) AB „Klaipėdos laivų remontas“. Numatoma sutarties vertė – 24.879,66 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatyti.

 

Pasirašyta sutartis


2015-06-01 pasirašyta sutartis su AB „Klaipėdos laivų remontas“. Sutarties vertė - 24.879,66 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatyti.

Gylių matavimo ir bujų statymo laivo "Lotas" dokinis remontas

Paskelbimo data: 2015-05-07

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 163069

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Informacija


2015-05-27 VĮ KVJUD viešųjų pirkimų komisija vadovaudamasi LR Viešųjų pirkimų įstatymo 7 str. 4 d. 4 p., pabaigia supaprastinto atviro konkurso „LED žibintai kranto navigaciniams ženklams“ viešojo pirkimo procedūrą.


Pasirašyta sutartis

 

2015-07-15 pasirašyta sutartis su "Cybernetica AS" dėl supaprastinto pirkimo apklausos būdu „LED žibintai kranto navigaciniams ženklams“. Sutarties vertė – 28.440,00 Eur be PVM. Subtiekėjai nenumatyti.

 

LED žibintai kranto navigaciniams ženklams

Paskelbimo data: 2015-05-05

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 162947

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Informacija


VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos projekto konkurso viešojo pirkimo procedūrų ir vertinimo  komisija patikrinusi supaprastintam projekto konkursui „Jūrininkų vakaro 2015 m. įgyvendinimo paslaugų pirkimas“ projektus, nustatė, kad projektai: „Baltijos Kruizas 2015“, „Jūros  pasaka“, „Lietuvos jūrų žvaigždės“, „Jūros vėjai“, „Jūros pašaukti“, „Jūreivių keliais“ atitiko konkurso sąlygose nurodytus reikalavimus.
Vadovaujantis supaprastinto projekto „Jūrininkų vakaro 2015 m. įgyvendinimo paslaugų pirkimas“ konkurso sąlygų 8.5 p. nustatė tokią projektų eilę: 
I vieta – projekto devizas – „Lietuvos jūrų žvaigždės“ – 47,43 balai;
II vieta – projekto devizas – „Jūros pašaukti“ – 44,86 balai;
III vieta – projekto devizas – „Jūreivių keliais“ – 38,86 balai;
IV vieta - projekto devizas – „Baltijos Kruizas 2015“- 38 balai; 
V vieta - projekto devizas – „Jūros vėjai“ – 34,14 balai;
VI vieta- projekto devizas – „Jūros  pasaka“- 33,86 balai.

VĮ Klaipėdos valstybinio  jūrų uosto direkcijos viešojo pirkimo projekto konkurso viešojo pirkimo procedūrų ir vertinimo  komisija informuoja tiekėjus, kad vokų Nr. 2 atplėšimo procedūra įvyks šių metų birželio 2 dieną 10.00 val. VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos   posėdžių salėje J. Janonio g. 24, Klaipėdoje. Taip pat informuoti tiekėjus, kad vadovaujantis konkurso sąlygų 9.4 p. vokų su devizų šifrais atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi projektus pateikę tiekėjai arba jų įgalioti atstovai, pateikę tiekėjo (organizacijos) įgaliojimus.


Nustatytas laimėtojas


2015-06-19 buvo nustatytas laimėtojas UAB „Happy Monday“, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už  24 998,00 Eur įskaitant PVM, pagal konkurso sąlygų reikalavimus. Subtiekėjai: UAB „Riekė“, Vytautas Rumšas, Vladimiras Kovaliovas  ir Indrė Launikonytė, Deivydas Zvonkus su choru, UAB „Promostar“, šokių studija „ Hotora“, Vaida Genytė.Pasirašyta sutartis


2015-07-02 pasirašyta sutartis su UAB "Happy Monday". Sutarties vertė – 24 998,00 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjai: UAB „Riekė“, Vytautas Rumšas, Vladimiras Kovaliovas  ir Indrė Launikonytė, Deivydas Zvonkus su choru, UAB „Promostar“, šokių studija „ Hotora“, Vaida Genytė. 

Jūrininkų vakaro 2015 m. įgyvendinimo paslaugų pirkimas

Paskelbimo data: 2015-03-30

Tipas: supaprastintas projekto konkursas

Pirkimo numeris: 162876

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2015-07-23 buvo nustatytas laimėtojas UAB „Sweco Lietuva“, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį su UAB „Kelprojektas“ ir UAB „Urbanistika“, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 762 300,00 Eur įskaitant PVM,  pagal konkurso sąlygų reikalavimus. Subtiekėjai UAB “Sweco hidroprojektas” – 38.115,00 Eur įskaitant PVM, Lietuvos energetikos institutas – 27.830,00 Eur įskaitant PVM, AB “Sweco Environment” – 48.400,00 Eur įskaitant PVM.


Pasirašyta sutartis


2015-08-12 buvo pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju UAB „Sweco Lietuva“, veikiančia pagal jungtinės veiklos sutartį su UAB „Kelprojektas“ ir UAB „Urbanistika“. Sutarties suma 762 300,00 Eur įskaitant PVM sumą, pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus. Subtiekėjai: UAB “Sweco hidroprojektas” – 38.115,00 Eur įskaitant PVM, Lietuvos energetikos institutas – 27.830,00 Eur įskaitant PVM, AB “Sweco Environment” – 48.400,00 Eur įskaitant PVM.

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (žemės, vidinės akvatorijos, išorinio reido ir susijusios infrastruktūros) bendrojo plano rengimas

Paskelbimo data: 2015-04-23

Tipas: atviras konkursas

Pirkimo numeris: 162605

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Informacija


2015-05-07 vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo 7 str. 4 d. 2 p. viešojo pirkimo procedūra dėl supaprastinto konkurso "Rangos darbų Kopgalio (1 etapas) ir Kliošių teritorijoje projekto vykdymo priežiūra, saugomų augalų rūšių perkėlimas ir monitoringas" pabaigta.

Rangos darbų Kopgalio (1 etapas) ir Kliošių teritorijoje projekto vykdymo priežiūra, saugomų augalų rūšių perkėlimas ir monitoringo vykdymas

Paskelbimo data: 2015-04-22

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 162524

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas

 

2015-06-17 nustatytas laimėtojas UAB “ATEA”, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 32.729,29 Eur įskaitant PVM,  pagal konkurso sąlygų reikalavimus. Pirkimo sutartis bus sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigs atidėjimo terminas (15 dienų laikotarpis nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo dienos). Subtiekėjai nenumatomi.

Laivyno bazės teritorijos vaizdo apžvalgos sistemos modernizavimas

Paskelbimo data: 2015-04-20

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 162382

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2015-04-23 nustatytas laimėtojas UAB „SWECO HIDROPROJEKTAS“, pasiūlymo kaina - 28 979,50 Eur įskaitant PVM.


Pasirašyta sutartis


2015-05-25 pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju UAB „Sweco hidroprojektas“. Sutarties suma 28 979,50 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatomi.

Objekto „Kranto sutvirtinimo dalies Smiltynės gatvėje, Klaipėdoje, rekonstravimas“ techninio projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra

Paskelbimo data: 2015-03-26

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 161469

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Informacija


2015-05-29 nustatytas laimėtojas (mažiausia kaina) UAB „Intalka“ dėl supaprastinto atviro konkurso „Darbo rūbų, darbo avalynės, saugos darbe, priešgaisrinių bei gelbėjimosi priemonių pirkimas 2015-2016 m.“.  Numatoma sutarties vertė – 58.000,00 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjai nenurodyti.


Pasirašyta sutartis


2015-07-20 pasirašyta sutartis su UAB „Intalka“. Sutarties vertė - 58.000,00 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatyti.

Darbo rūbų, darbo avalynės, saugos darbe, priešgaisrinių bei gelbėjimosi priemonių pirkimas 2015-2016 m.

Paskelbimo data: 2015-04-20

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 162384

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Informacija


VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos projekto vertinimo komisija (toliau –Komisija) patikrinusi supaprastintam projekto konkursui „Paminklo, skirto jūrų kapitonui Liudvikui Stulpinui pagerbti ir atminti, sukūrimas ir įgyvendinimas“ projektus, nustatė, kad projektai: „Liudvikas Stulpinas pirmasis Klaipėdos kapitonas“, „Jūrų vartai“, „LT-Šturvalas“ atitiko konkurso sąlygose nurodytus reikalavimus. Projektai: „Paminklas, skirtas kapitonui L. Stulpinui pagerbti ir atminti 162295“ ir „Bangos nešamas laivas“ neatitiko konkurso sąlygų pasiūlymo rengimo reikalavimų (minėti projektai pateikti pažeidžiant anonimiškumą – nurodytas tiekėjas, teikiantis projekto pasiūlymą), todėl vadovaujantis konkurso sąlygų 10.5.3 punktu minėtus projektus atmesti kaip neatitikusius konkurso sąlygų pasiūlymo rengimo reikalavimų.

Projektas „Carpe diem“ neatitiko konkurso sąlygų reikalavimų 8.4 p., „Minimali, Perkančiąją organizaciją tenkinanti, pagal šių sąlygų 8.3 punktą nustatytas vidutinis projekto įvertinimo balas turi būti ne mažesnis nei 10 balų“, todėl vadovaujantis konkurso sąlygų 10.5.8 punktu minėtą projektą atmesti, kadangi minimalus, pagal šių sąlygų 8.3 punktą nustatytas vidutinis projekto įvertinimo balas yra mažesnis  nei 10 balų (projekto devizas „Carpe diem“ įvertintas 4,88 balai). 
Komisija vadovaudamasi supaprastinto projekto „Paminklo, skirto jūrų kapitonui Liudvikui Stulpinui pagerbti ir atminti, sukūrimas ir įgyvendinimas“ konkurso sąlygų 8.5 p. nustatė tokią projektų eilę: 
I vieta – projekto devizas – „Liudvikas Stulpinas pirmasis Klaipėdos kapitonas“ – 16 balų;
II vieta – projekto devizas – „Jūrų vartai“ – 12,38 balų;
III vieta – projekto devizas – „LT-Šturvalas“ – 11 balų;
VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos viešojo pirkimo procedūrų komisija vadovaudamasi supaprastinto projekto „Paminklo, skirto jūrų kapitonui Liudvikui Stulpinui pagerbti ir atminti, sukūrimas ir įgyvendinimas“  konkurso sąlygų  9.3.p., vokų Nr. 2 atplėšimo procedūra nustatė šių metų gegužės 19 dieną 14.00 val. VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos 4 aukšto posėdžių salėje J. Janonio g. 24, Klaipėdoje. 
Vadovaujantis konkurso sąlygų 9.3 p. vokų su devizų šifrais atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi projektus pateikę tiekėjai arba jų įgalioti atstovai, pateikę tiekėjo (organizacijos) įgaliojimus.

Paminklo, skirto jūrų kapitonui Liudvikui Stulpinui pagerbti ir atminti, sukūrimas ir įgyvendinimas

Paskelbimo data: 2015-04-16

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 162295

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Informacija


2015-04-30 pabaigtas supaprastintas atviras konkursas „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto suskystintų gamtinių dujų terminalo krantinės statinio stabilumo stebėjimo monitoringo programai parengti, įrangai sumontuoti ir prižiūrėti, įdiegti, matavimams atlikti, jų rezultatams, išvadoms ir rekomendacijoms teikti“, nes per nustatytą terminą nepateikiamas nė vienas pasiūlymas.


Nustatytas laimėtojas


2015-07-28 buvo nustatytas laimėtojas UAB „Vakarų regiono statybų konsultacinis biuras“, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 129.800,00 Eur įskaitant PVM sumą, pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus. Subtiekėjai: Geodezinės įrangos tiekimas, montavimas ir konsultavimas - UAB "Geoplanai" 20.570,00 Eur įskaitant PVM ir UAB "TPI Vilnius" 24 900,00 įskaitant PVM, Monitoringo įrangos tiekimas, montavimas ir konsutavimas - UAB "Rombas" 28.500,00 Eur įskaitant PVM.


Pasirašyta sutartis


2015-08-04 buvo pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju UAB „Vakarų regiono statybų konsultacinis biuras“. Sutarties suma 129.800,00 Eur įskaitant PVM sumą, pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus. Subtiekėjai: Geodezinės įrangos tiekimas, montavimas ir konsultavimas - UAB "Geoplanai" 20.570,00 Eur įskaitant PVM ir UAB "TPI Vilnius" 24 900,00 įskaitant PVM, Monitoringo įrangos tiekimas, montavimas ir konsultavimas - UAB "Rombas" 28.500,00 Eur įskaitant PVM.

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto suskystintų gamtinių dujų terminalo krantinės statinio stabilumo stebėjimo monitoringo programai parengti, įrangai sumontuoti ir prižiūrėti, įdiegti, matavimams atlikti, jų rezultatams, išvadoms ir rekomendacijoms teikti

Paskelbimo data: 2015-04-14

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 162194

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2015-05-08 buvo nustatytas laimėtojas AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialas, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 178.024,00 Eur įskaitant visus mokesčius. Pirkimo sutartis bus sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigs atidėjimo terminas (15 dienų laikotarpis nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo dienos). Subtiekėjai nenumatomi.

 

Pasirašyta sutartis


2015-06-27 pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialu. Sutarties suma už 178.024,00 Eur įskaitant visus mokesčius, metinė draudimo įmoka už 1 apdraustąjį 748,00 Eur,  pagal konkurso sąlygų reikalavimus. Subtiekėjai nenumatomi.

VĮ KVJUD darbuotojų savanoriško sveikatos draudimo paslaugų pirkimas

Paskelbimo data: 2015-04-09

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 161985

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2015-05-22 nustatytas laimėtojas UAB "Hidrostatybos projektai" pasiūlymo kaina 17 545,00 Eur įskaitant PVM.


Pasirašyta sutartis


2015-06-16 pasirašyta sutartis su UAB "Hidrostatybos projektai“. Sutarties vertė – 17 545,00 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatyti.

Naujų Geležinkelio kelių statyba ir esamų geležinkelio kelių rekonstravimas adresu: Naujoji uosto g. 23, Klaipėda“ projektinių pasiūlymų parengimas

Paskelbimo data: 2015-04-01

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 161672

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2015-06-04 nustatytas laimėtojas (mažiausia kaina) UAB „Ekspertika“, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį su VšĮ „Kelių ir transporto tyrimo institutas“ ir UAB „Vakarų regiono statybų konsultacinis biuras“. Numatoma sutarties vertė – 380.000,00 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatyti.


Pasirašyta sutartis


2015-07-15 pasirašyta sutartis su UAB "Ekspertika", veikiančia pagal jungtinės veiklos sutartį su VšĮ „Kelių ir transporto tyrimo institutas“ ir UAB „Vakarų regiono statybų konsultacinis biuras“. Sutarties vertė - 380.000,00 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatyti.

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto hidrotechninių statinių ekspertizės atlikimas

Paskelbimo data: 2015-04-02

Tipas: atviras konkursas

Pirkimo numeris: 161813

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Rangos darbų Kopgalio (1 etapas) ir Kliošių teritorijoje projekto vykdymo priežiūra, saugomų augalų rūšių perkėlimas ir monitoringo vykdymas

Paskelbimo data: 2015-03-25

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 161429

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2015-05-20 nustatytas laimėtojas (mažiausia kaina) UAB "Labochema LT". Numatoma sutarties vertė 17 895,90 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatyti.

 

Pasirašyta sutartis


2015-06-10 pasirašyta sutartis su UAB „Labochema LT“ dėl supaprastinto atviro konkurso „Aplinkos taršos matavimo įrangos (mobili, 1 komplektas) įsigijimas“. Sutarties vertė 17 895,90 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatyti.

Aplinkos taršos matavimo įrangos (mobili, 1 komplektas) įsigijimas

Paskelbimo data: 2015-03-23

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 161282

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Informacija


2015-04-15 atmetus visus pasiūlymus pabaigtas supaprastintas atviras konkursas "Locmanų katerio "Dangė" remontas su variklio keitimu".

2015-04-22 nustatytas laimėtojas (mažiausia kaina) UAB „Baltseta“, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį su UAB „Garant service“. Numatoma sutarties vertė - 93.000,00 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatomi.


Pasirašyta sutartis


2015-05-05 pasirašyta sutartis su UAB „Baltseta“, veikiančia pagal jungtinės veiklos sutartį su UAB „Garant service“, sutarties vertė – 93.000,00 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatyti.

Locmanų katerio „Dangė“ remontas su variklio keitimu

Paskelbimo data: 2015-03-23

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 161294

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2015-04-22 buvo nustatytaslaimėtojas Į. S. Jokužio leidykla-spaustuvė, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 59 152,06 Eur įskaitant PVM,  pagal konkurso sąlygų reikalavimus. Subtiekėjai nenumatomi.


Pasirašyta sutartis


2015-05-15 pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju I.Į. S. Jokužio leidykla-spaustuve. Sutarties suma už 59 152,06 Eur įskaitant PVM, pagal konkurso sąlygų reikalavimus. Subtiekėjai nenumatomi.

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos reklaminių kanceliarinių priemonių sukūrimas, parengimas ir pagaminimas

Paskelbimo data: 2015-03-20

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 161257

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2015-04-21 nustatytas laimėtojas UAB “BE Constructive“, pasiūlymo kaina 22 022,00  Eur  įskaitant PVM.


Pasirašyta sutartis


2015-05-25 pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju UAB „BE Constructive“. Sutarties suma 22 022,00 Eur  įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatomi.

Objekto “Krantinės Nr.1 ir Nr.2, Burių g.19, Klaipėda, rekonstravimas“ statybos techninės priežiūros paslaugos

Paskelbimo data: 2015-03-17

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 161057

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2015-05-21 nustatytas laimėtojas (mažiausia kaina) UAB „Gensera“. Numatoma sutarties vertė – 173.016,69 Eur įskaitant PVM. Subrangovai nenumatyti.


Pasirašyta sutartis


2015-06-10 pasirašyta sutartis su UAB „Gensera“. Sutarties vertė 173 016,69 Eur įskaitant PVM. Subrangovai nenumatyti.

Kopgalio (I etapas) ir Kliošių teritorijų sutvarkymas, įrengimas ir paruošimas saugomų augalų rūšims perkelti“ rangos darbai

Paskelbimo data: 2015-03-03

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 160631

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2015-04-21 nustatytas laimėtojas UAB "Topada" dėl supaprastinto atviro konkurso "Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 1-157 akvatorijos valymo darbai" pasiūlymo kaina 1 213 872,00 Eur įskaitant PVM.


Pasirašyta sutartis


2015-05-07 pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju UAB „Topada“. Sutarties suma iki 738 531,00 Eur įskaitant PVM pagal pasiūlyme pateiktus įkainius. Subtiekėjai nenumatomi.

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 1-157 akvatorijos valymo darbai

Paskelbimo data: 2015-02-25

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 160444

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2015-04-24 nustatytas laimėtojas (mažiausia kaina) AB "BMGS". Numatoma sutarties vertė - 1.861.413,97 Eur įskaitant PVM. Subrangos dalis sudaro – 13,68 procentų nuo bendros pasiūlymo kainos.

 

Pasirašyta sutartis


2015-05-28 pasirašyta sutartis su AB „BMGS“ dėl supaprastinto atviro konkurso dėl objekto „Krantinės Nr. 1 ir Nr. 2, Burių g. 19, Klaipėda, rekonstravimas“ rangos darbų. Sutarties vertė - 1.861.413,97 Eur įskaitant PVM. Sutarties įsipareigojimų dalis, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus - 13,68 procentų nuo bendros pasiūlymo kainos.

Objekto „Krantinės Nr. 1 ir Nr. 2, Burių g. 19, Klaipėda, rekonstravimas“ rangos darbai

Paskelbimo data: 2015-02-20

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 160279

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2015-04-24 nustatytas laimėtojas UAB "Vilniaus hidroprojektas" veikiančio pagal jungtinės veiklos sutartį su SIA "Jūras projekts", pasiūlymo kaina 268 620,00 Eur įskaitant PVM.


Pasirašyta sutartis


2015-05-15 pasirašyta sutartis su UAB "Vilniaus hidroprojektas" veikiančio pagal jungtinės veiklos sutartį su SIA „Jūras projekts“, sutarties vertė 268 620,00 Eur įskaitant PVM.

Objekto „Krantinių Nr. 1 ir Nr. 2 rekonstravimas“ dviejų techninių projektų (kiekvienai krantinei atskiras) parengimo ir dviejų statybą leidžiančių dokumentų gavimo paslaugų pirkimas

Paskelbimo data: 2015-02-11

Tipas: atviras konkursas

Pirkimo numeris: 159986

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2015-04-21 nustatytas laimėtojas (mažiausia kaina) STRABAG Wasserbau GmbH. Numatoma sutarties vertė - 5.347.125,28 Eur įskaitant PVM. Subrangovai nenumatomi.

Pasirašyta sutartis


2015-05-11 pasirašyta sutartis su STRABAG Wasserbau GmbH. Sutarties vertė - 5.044.435,59 Eur įskaitant PVM. Subrangovai nenumatyti.

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto vidinio laivybos kanalo nuo PK(-5,5) iki PK(21) (I gilinimo darbų etapas) gilinimo darbai

Paskelbimo data: 2015-02-09

Tipas: atviras konkursas

Pirkimo numeris: 159907

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2015-03-26 nustatytas laimėtojas UAB „Vakarų regiono statybų konsultacinis biuras“ veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį su  UAB „Kelvista“, pasiūlymo kaina  - 33 880,00 Eur įskaitant PVM.

Pasirašyta sutartis


2015-04-27 pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju UAB „Vakarų regiono statybų konsultacinis biuras“ veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį su UAB „Kelvista“. Sutarties suma 28 000,00 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatomi.

Objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto išorinio laivybos kanalo nuo PK (-17) iki PK (-5,5) (II gilinimo darbų etapas), vidinio laivybos kanalo nuo PK (-5,5) iki PK (21) (I gilinimo darbų etapas)“ I gilinimo darbų etapo techninė priežiūra ir FIDIC inžinieriaus funkcijos

Paskelbimo data: 2015-02-09

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 159897

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2015-05-14 nustatytas laimėtojas Advokatų kontora „BORENIUS / Švirinas ir partneriai“ (veikianti advokatų Daivio Švirino, Dalios Foigt-Norvaišienės, Vaido Mackonio, Žygimanto Pacevičiaus ir Evaldo Valčiuko ir Džiolanos Tarvainytės partnerystės pagrindais ir tiekėjo) veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį su Eric Van Hooydonk, pasiūlymo kaina  - 132979,00 Eur įskaitant PVM.


Pasirašyta sutartis


2015-06-10 pasirašyta sutartis su laimėtoju Advokatų kontora „BORENIUS / Švirinas ir partneriai“ (veikianti advokatų Daivio Švirino, Dalios Foigt-Norvaišienės, Vaido Mackonio, Žygimanto Pacevičiaus ir Evaldo Valčiuko ir Džiolanos Tarvainytės partnerystės pagrindais ir tiekėjo) veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį su Eric Van Hooydonk, pasiūlymo kaina  - 132979,00 Eur įskaitant PVM, sutarties trukmė 893 dienos.

Studijos „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos teisinis reglamentavimas Europos Sąjungos teisės kontekste“, Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos teisinius santykius, projektų parengimo ir konsultacinių (atstovavimo) paslaugų teikimas

Paskelbimo data: 2015-02-06

Tipas: atviras konkursas

Pirkimo numeris: 159856

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2015-03-10 nustatytas laimėtojas Jan De Nul N. V.  (įm. kodas: 0406.041.406), pasiūlymo kaina 3 706956,00 Eur įskaitant PVM, sutartis bus pasirašoma iki 2 896200,19 Eur įskaitant PVM pagal konkursiniame pasiūlyme pateiktus (orientacinius) sąlyginio įkainio paketo įkainius.


Pasirašyta sutartis


2015-04-16 pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėjų  Jan De Nul N. V. (įm. kodas: 0406.041.406), sutarties suma iki 2 896200,19 Eur įskaitant PVM konkursiniame pasiūlyme pateiktais (orientacinius) sąlyginio įkainio paketo įkainiais, sutarties trukmė iki 2017-04-16.

Klaipėdos valstybinio jūrų akvatorijos nuo PK-17 iki PK110a valymo darbai

Paskelbimo data: 2015-01-30

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 159628

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2015-03-10 nustatytas laimėtojas UAB „Hidrosfera“ (įm. kodas: 1104700031), pasiūlymo kaina 249 073,21 Eur įskaitant PVM.


Pasirašyta sutartis


2015-03-30 pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėjų UAB „Hidrosfera“ (įm. kodas: 1104700031), sutarties suma 249 073,21 Eur  įskaitant PVM, sutarties trukmė iki 2018-03-30. Pasitelkiamų subrangovų darbų vertė 81663,28 Eur be PVM.

Objekto „Krantinės Nr. 96 rekonstravimas, krantinių Nr. 97-100 statyba ir gilinimo darbai prie krantinių Nr. 96-100“ techninio projekto parengimas, statybą leidžiančio dokumento gavimas ir statinio projekto vykdymo priežiūra

Paskelbimo data: 2015-01-15

Tipas: atviras konkursas

Pirkimo numeris: 159272

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Informacija2015-02-12 nutrauktas supaprastintas atviras konkursas dėl per didelės, VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai nepriimtinos kainos.

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto suskystintų gamtinių dujų terminalo krantinės statinio stabilumo stebėjimo monitoringo programai parengti, įrangai sumontuoti ir prižiūrėti, įdiegti, matavimams atlikti, jų rezultatams, išvadoms ir rekomendacijoms teikti

Paskelbimo data: 2014-12-29

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 158851

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2015-02-11 buvo nustatytas laimėtojas UAB „Vakarų regiono statybų konsultacinis biuras“, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 9.000,00 EUR įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatomi.


Pasirašyta sutartis


2015-03-12 pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju UAB "Vakarų regiono statybų konsultacinis biuras". Sutarties suma už 9.000,00 EUR įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatomi.

Objekto „KVJUD krantinių Nr. 43, Nr. 44 ir Nr. 45 rekonstrukcija, Pilies g. 4, Klaipėda“ statybos darbų techninės priežiūros pirkimas

Paskelbimo data: 2014-12-23

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 158791

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Objekto „Uosto krantinių Nr. 12-18 kapitalinis remontas, Naujoji Uosto g. 23, Klaipėdoje“ techninio projekto paruošimas ir projekto vykdymo priežiūra

Paskelbimo data: 2014-12-23

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 158789

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2015-02-24 nustatytas laimėtojas AB "BMGS" (įm. kodas: 40003146013) dėl supaprastinto atviro konkurso  „Objekto „KVJUD krantinių Nr. 43, Nr. 44 ir  Nr. 45 rekonstrukcija, Pilies g. 4, Klaipėdoje“ statybos darbai“, pasiūlymo kaina  - 1 251520,50 Eur  įskaitant PVM.


Pasirašyta sutartis


2015-03-31 pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėjų AB „BMGS“ (įm. kodas: 40003146013), sutarties suma 1 251520,50 Eur įskaitant PVM, sutarties trukmė iki 2016-09-10. (Pasitelkiamų subrangovų darbų vertė 139878,47 Eur be PVM.

Objekto „ KVJUD krantinių Nr. 43, Nr. 44 ir Nr. 45 rekonstrukcija, Pilies g. 4, Klaipėdoje“ statybos darbai

Paskelbimo data: 2014-12-23

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 158797

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2015-02-11 buvo nustatytas laimėtojas UAB "Sweco Lietuva" veikiantis pagal jungtinės veiklos sutartį su UAB "Sweco hidroprojektas" ir Lietuvos energetikos institutu, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 90.750,00 EUR įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatomi.


Pasirašyta sutartis


2015-02-27 pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju UAB "Sweco Lietuva" veikiančiu pagal jungtinės veiklos sutartį su UAB „Sweco hidroprojektas“ ir Lietuvos energetikos institutu. Sutarties suma 90 750,00 EUR įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatomi.

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų techninės koncepcijos sukūrimas, įvertinant mažųjų ir pramoginių laivų uosto (marinos) infrastruktūros išvystymą pietinėje Klaipėdos miesto dalyje

Paskelbimo data: 2014-12-12

Tipas: atviras konkursas

Pirkimo numeris: 158547

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2015-02-05 buvo nustatytas laimėtojas UAB „Sweco hidroprojektas“, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 180 047,43 Eur įskaitant PVM.


Pasirašyta sutartis


2015-02-27 pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju  UAB "Sweco hidroprojektas". Sutarties vertė - 180 047,00 EUR įskaitant PVM. Subrangovo UAB „Kelprojektas“ numatomų atlikti paslaugų vertė – 25 600,00 EUR be PVM.

Krantinių Nr. 139 ir Nr. 140 rekonstravimo su geležinkelio kelių statyba Minijos g. 180, Klaipėdoje, projektas“ techninio projekto parengimas ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos

Paskelbimo data: 2014-12-04

Tipas: atviras konkursas

Pirkimo numeris: 158323

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Informacija


2015-01-29 pabaigtos atviro konkurso pirkimo procedūros dėl „52 komplektų atmušų pirkimas objektui „KVJU krantinių Nr. 69 ir Nr. 70 Nemuno g. 2, Klaipėdoje, remonto projektas (krantinių paprastasis remontas)“ ir objektui „Krantinės Nr. 4 atmušimo įrenginių pakeitimas““. Per didelės VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai nepriimtinos kainos.

52 komplektų atmušų pirkimas objektui „KVJU krantinių Nr. 69 ir Nr. 70 Nemuno g. 2, Klaipėdoje, remonto projektas (krantinių paprastasis remontas)“ ir objektui „Krantinės Nr. 4 atmušimo įrenginių pakeitimas

Paskelbimo data: 2014-12-03

Tipas: atviras konkursas

Pirkimo numeris: 158280

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2015-01-05 nustatytas laimėtojas (mažiausia kaina) UAB "Hidrosfera". Numatoma sutarties vertė - 782.059,20 Lt įskaitant PVM / 226.500,00 EUR įskaitant PVM. Subtiekėjų dalis numatomoje sudaryti sutartyje – 343.898,88 Lt įskaitant PVM / 99.600,00 EUR įskaitant PVM.


Pasirašyta sutartis


2015-02-24 pasirašyta sutartis su UAB "Hidrosfera". Sutarties vertė - 226.500,00 EUR įskaitant PVM. Subrangovo UAB „Inžineriniai tyrinėjimai“ numatomų atlikti paslaugų vertė – 800,00 EUR įskaitant PVM, o subrangovo UAB „Kelprojektas“ numatomų atlikti paslaugų vertė – 98.800,00 EUR įskaitant PVM.

Objekto "Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 10 (unikalus Nr. 2192-1000-2013) ir Nr. 11 (unikalus nr. 2100-2014-8016) infrastruktūros komplekso Naujoji Uosto g. 23, Klaipėdos m. objektų rekonstravimo, akvatorijos gilinimo ir naujo privažiuojamojo geležinkelio kelio“ techninio projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas

Paskelbimo data: 2014-12-03

Tipas: atviras konkursas

Pirkimo numeris: 158279

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2014-12-23 buvo nustatytas laimėtojas UAB „Garant Diving“, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis iki  400 000,00 Lt įskaitant PVM pagal konkursiniame pasiūlyme  pateiktus įkainius. Subtiekėjai nenumatomi.


Pasirašyta sutartis


2015-01-20 pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju UAB "Garant Diving". Sutarties suma iki 115 848,00 Eur įskaitant PVM pagal konkursiniame pasiūlyme  pateiktus įkainius. Subtiekėjai nenumatomi.

Riedulių pašalinimo iš Klaipėdos uosto kanalo nuo PK-17 iki PK 110a darbai

Paskelbimo data: 2014-11-26

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 157965

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Objekto „Pietinio bangolaužio kapitalinis remontas“ techninio projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas

Paskelbimo data: 2014-11-24

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 157892

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Informacija


2014-12-17 vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo  7 str. 4 d. 2 p. viešojo pirkimo procedūra dėl  supaprastinto atviro konkurso Lietuvos ir užsienio žiniasklaidoje pateiktos informacijos paieška, atranka ir kasdienis teikimas (monitoringas) VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai apie Lietuvos jūrų transporto sektorių pabaigta.

Lietuvos ir užsienio žiniasklaidoje pateiktos informacijos paieška, atranka ir kasdienis teikimas (monitoringas) VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai apie Lietuvos jūrų transporto sektorių

Paskelbimo data: 2014-11-18

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 157684

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Pasirašyta sutartis


2015-01-12 pasirašyta sutartis su laimėtoju UAB „Hidrostatyba“ (įm. kodas: 163281914), bendra sutarties vertė  - 749486,10 Lt/217066,18 Eur įskaitant PVM. Bendras sutarties terminas – 280 kalendorinių dienų.

Papildomų švartavimo stulpelių įrengimas krantinėse Nr. 1 ir Nr. 2 (I darbų etapas)“ paprastasis remontas

Paskelbimo data: 2014-11-17

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 157592

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2014-12-19 buvo nustatytas laimėtojas UAB "Hidrosfera", su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 192 000,00 Lt įskaitant PVM. Subtiekėjai: UAB “Ingeo” – 53 000,00 įskaitant PVM, UAB “Restitas” 10 000,00 įskaitant PVM, UAB “Inžineriniai tyrinėjimai” 1 700,00 Lt įskaitant PVM.


Pasirašyta sutartis


2015-01-16 pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju UAB "Hidrosfera". Sutarties suma 55 607,04 EUR įskaitant PVM. Subtiekėjai: UAB “Ingeo” – 15 349,86 EUR įskaitant PVM, UAB “Restitas” 2 896,20 EUR įskaitant PVM, UAB “Inžineriniai tyrinėjimai” 492,35 EUR įskaitant PVM.

Objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos krantinių Nr. 52 ir Nr. 53 rekonstravimas, Pilies g. 4, Klaipėda“ techninio projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas

Paskelbimo data: 2014-11-11

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 157433

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2014-12-23 buvo nustatytas laimėtojas AB „Panevėžio keliai“, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 152 849,62 Lt įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatomi.


Pasirašyta sutartis


2015-02-02 pasirašyta sutartis su AB "Panevėžio keliai". Sutarties vertė 152 849,62 Lt / 44.268,31 EUR įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatyti.

Objekto „Geležinkelio kelio Nr. 11 nauja statyba ir geležinkelio kelio Nr. 4 rekonstravimas Minijos g. 180, Klaipėdoje“ ir objekto „Geležinkelio kelio Nr. 13 nauja statyba ir geležinkelio kelio Nr. 10 rekonstravimas Minijos g. 180, Klaipėdoje“ dviejų atskirų techninių projektų parengimas ir dviejų statinių projekto vykdymo priežiūra

Paskelbimo data: 2014-11-05

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 157259

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Objekto „Krantinių Nr. 1 ir Nr. 2 rekonstravimas“ dviejų techninių projektų (kiekvienai krantinei atskiras) parengimo ir dviejų statybą leidžiančių dokumentų gavimo paslaugų pirkimas

Paskelbimo data: 2014-11-04

Tipas: atviras konkursas

Pirkimo numeris: 157235

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2014-11-26 nustatytas laimėtojas (mažiausia kaina) UAB "Baltseta". Numatoma sutarties vertė – 435.978,73 Lt įskaitant PVM. Konkursiniame pasiūlyme subtiekėjai nenurodyti.


Pasirašyta sutartis


2014-12-12 pasirašyta sutartis su laimėjusiu rangovu UAB "Baltseta". Sutarties suma 435 978,73 Lt įskaitant PVM. Subrangovai nenumatomi.

Variklio MTU 8V 2000 M70 remonto pagal reglamentą W6 paslaugos pirkimas

Paskelbimo data: 2014-10-31

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 157128

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2015-02-03 nustatytas laimėtojas UAB „Borta“ (įm. kodas: 302531903), konkursinio pasiūlymo (sąlyginio įkainių paketo)  kaina 973683,46 Lt įskaitant PVM, sutartis bus pasirašoma sumoje iki 2420000,00 Lt (700880,45 Eur ) įskaitant PVM, konkursiniame pasiūlyme pateiktais sąlyginio įkainių paketo įkainiais, pagal konkurso sąlygų reikalavimus.


Pasirašyta sutartis


2015-03-10 pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėjų UAB „Borta“ (įm. kodas: 302531903), sutarties suma iki 700880,45 Eur įskaitant PVM, konkursiniame pasiūlyme pateiktais sąlyginio įkainių paketo įkainiais, pagal konkurso sąlygų reikalavimus. Sutarties trukmė iki 2017-03-10.

Objekto „KVJUD krantinių Nr. 1-157 viršvandeninės dalies remontas“ remonto darbai

Paskelbimo data: 2014-10-28

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 156983

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2014-10-29 nustatytas laimėtojas UAB "Topada"  (įm. Kodas: 300542107) sutartis bus pasirašoma iki 220 000,00 Lt sumos įskaitant PVM, konkursiniame pasiūlyme pateiktais sąlyginio (orientacinio) įkainių paketo įkainiais.


Pasirašyta sutartis


2014-11-27 pasirašyta sutartis su laimėtoju UAB „Topada“ (įm. Kodas: 300542107) sutarties vertė iki 220000,00 Lt sumos įskaitant PVM, konkursiniame pasiūlyme pateiktais sąlyginio (orientacinio) įkainių paketo įkainiais. Paslaugų trukmė – 12 (dvylika) mėnesių arba kol bus panaudotos Sutarties 3.1 punkte objektui numatytos lėšos. Jeigu abi Sutarties Šalis tenkina Sutarties vykdymas, Sutartis gali būti pratęsiama 2 (du) kartus po 12 (dvylika) mėnesių tomis pačiomis Sutarties sąlygomis. Likus ne mažiau kaip 5 (penkioms) dienoms iki Sutarties galiojimo pabaigos Sutarties šalys pasirašo papildomą susitarimą dėl Sutarties pratęsimo. Bendra Sutarties trukmė su pratęsimais – ne ilgiau kaip 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai. Kiekvieną kartą pratęsiant Sutartį 12 mėnesių, Sutarties suma nustatoma tokia pati kaip 3.1 punkte.

Jūrinių vilkikų paslaugų pirkimas

Paskelbimo data: 2014-10-03

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 156250

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Informacija


2014-11-10 vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo 7 str. 4 d. 6 p. viešojo pirkimo procedūra dėl supaprastinto projekto konkurso "Naujamečio šventinio renginio 2014-12-12 Uosto direkcijos  darbuotojams organizavimo ir įgyvendinimo paslaugos" pabaigta

Naujamečio šventinio renginio 2014-12-12 Uosto direkcijos darbuotojams organizavimo ir įgyvendinimo paslaugų pirkimas

Paskelbimo data: 2014-09-26

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 156038

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2014-10-16 buvo nustatytas laimėtojas UAB "Vitras-S", su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 7.900.005,65 Lt įskaitant PVM, pagal konkursinį pasiūlymą, konkursinius įkainius ir konkurso sąlygų reikalavimus. Subrangovai nenumatomi.


Pasirašyta sutartis


2014-12-01 pasirašyta sutartis su laimėjusiu rangovu UAB "Vitras-S". Sutarties suma 7.900.005,65 Lt įskaitant PVM. Subrangovai nenumatomi.

Objekto „Geležinkelio kelių statyba Nemuno g. 2, Klaipėdoje“ statybos darbai

Paskelbimo data: 2014-09-29

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 156037

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Objekto „Krantinės Nr. 96 rekonstravimas, krantinių Nr. 97-100 statyba ir gilinimo darbai prie krantinių Nr. 96-100

Paskelbimo data: 2014-09-25

Tipas: supaprastintas ribotas konkursas

Pirkimo numeris: 155966

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2014-10-23 nustatytas laimėtojas (mažiausia kaina) UAB "Sweco hidroprojektas" (gilinimo darbų projekto parengimas ir gilinimo darbų projekto vykdymo priežiūra). Numatoma sutarties vertė - 156 090,00 Lt įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatyti.


Pasirašyta sutartis


2014-11-17 pasirašyta sutartis su UAB "Sweco hidroprojektas". Sutarties vertė - 156 090,00 Lt įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatyti.

Objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto išorinio laivybos kanalo nu PK(-17) iki PK(-5,5) (II gilinimo darbų etapas), vidinio laivybos kanalo nuo PK(-5,5) iki PK(21) (I gilinimo darbų etapas“ gilinimo darbų projekto parengimas

Paskelbimo data: 2014-09-24

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 155926

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Informacija


Nustatyti laimėtojai


2014-11-26 buvo nustatytas atviro konkurso A dalies „VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos turto draudimas“ laimėtojas AB “Lietuvos draudimas”, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis iki 1.423.041,93 Lt, pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus. Subtiekėjai nenumatomi.

2014-12-03 buvo nustatytas atviro konkurso B dalies „VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos bendrosios civilines atsakomybės draudimas“ laimėtojas „BTA Insurance Company“ SE filialas Lietuvoje, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis iki 613.010,10 Lt, pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus. Subtiekėjai nenumatomi.


Pasirašyta sutartis


2014-12-19 pasirašyta sutartis su atviro konkurso A dalies „VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos turto draudimas“ laimėjusiu tiekėju AB „Lietuvos draudimas“. Sutarties suma 1.423.041,93 Lt. Subtiekėjai nenumatomi.

2014-12-30 pasirašyta sutartis su atviro konkurso B dalies „VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos bendrosios civilines atsakomybės draudimas“ laimėjusiu tiekėju “BTA Insurance Company“ SE filialu Lietuvoje. Sutarties suma 613.010,10 Lt. Subtiekėjai nenumatomi.

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos turto ir bendrosios civilines atsakomybės draudimas

Paskelbimo data: 2014-09-23

Tipas: atviras konkursas

Pirkimo numeris: 155900

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2014-12-04 buvo nustatytas laimėtojas UAB “Šilo statyba”, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 440 651,07 Lt įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatomi.


Pasirašyta sutartis


2014-12-29 pasirašyta sutartis su laimėjusiu rangovu UAB "Šilo statyba". Sutarties suma 440 651,07 Lt įskaitant PVM.Subrangovai nenumatomi.

Laivų eismo tarnybos posto Nr. 2, Nemuno g. 8A, Klaipėdoje remonto darbai

Paskelbimo data: 2014-09-22

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 155833

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2014-10-06 buvo nustatytas laimėtojas UAB „Fima“, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 359 800,00 Lt įskaitant PVM.Pasirašyta sutartis

 

2014-10-15 pasirašyta sutartis su UAB "Fima". Sutarties suma 359 800,00 Lt įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatomi.

Televizinės uosto apžvalgos sistemos modernizavimas

Paskelbimo data: 2014-09-17

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 155662

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2014-11-05 buvo nustatytas supaprastinto atviro konkurso "Klaipėdos uosto reklaminio informacinio leidinio parengimas ir pagaminimas"  laimėtojas  S. Jokužio leidykla – spaustuvė, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 27 194,75 Lt įskaitant PVM.


Pasirašyta sutartis


2014-11-28 pasirašyta sutartis su IĮ S. Jokužio leidykla-spaustuve. Sutarties vertė 27 194,75 Lt įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatomi.

Klaipėdos uosto reklaminio informacinio leidinio parengimas ir pagaminimas

Paskelbimo data: 2014-09-12

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 155559

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Klaipėdos valstybinio jūrų akvatorijos nuo PK-17 iki PK110a valymo darbai

Paskelbimo data: 2014-09-12

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 155526

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2014-10-16 nustatytas laimėtojas (mažiausia kaina) UAB "Tiltų ekspertų centras". Numatoma sutarties vertė - 51 837,61 Lt įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatomi.


Pasirašyta sutartis


2014-11-24 pasirašyta sutartis su UAB "Tiltų ekspertų centras". Sutarties vertė – 51.837,61 Lt įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatyti.

Objekto „Dviejų lygių sankryžos per geležinkelio kelius ir Nemuno gatvę, Nemuno g. 24, Klaipėda, nauja statyba“ statinio statybos techninės priežiūros ir FIDIC inžinieriaus funkcijos pirkimas

Paskelbimo data: 2014-08-29

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 155108

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2014-10-08 nustatytas laimėtojas (mažiausia kaina) UAB "RSB Novikontas". Numatoma sutarties vertė – 90.000,00 Lt įskaitant PVM. Subtiekėjai nenurodyti.


Pasirašyta sutartis


2014-10-16 pasirašyta sutartis su UAB "RSB Novikontas". Sutarties vertė – 90.000,00 Lt įskaitant PVM. Subtiekėjai nenurodyti.

Laivų radijo ir elektronavigacinės įrangos techninės priežiūros paslaugos pirkimas

Paskelbimo data: 2014-08-29

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 155114

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2014-09-26 nustatytas laimėtojas (mažiausia kaina) UAB „Baltseta“, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį su UAB „Laivo sandėlis“. Sutarties vertė - 139.823,97 Lt įskaitant PVM. Subtiekėjai nenurodyti.


Pasirašyta sutartis


2014-10-16 pasirašyta sutartis su UAB "Baltseta", veikiančia pagal jungtinės veiklos sutartį su UAB "Laivo sandėlis". Sutarties vertė – 139.823,97 Lt įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatyti.

Gelbėjimo katerio „Žaibas“ remonto doke paslaugos pirkimas

Paskelbimo data: 2014-08-29

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 155109

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2014-10-15 nustatytas laimėtojas UAB Ernst &Young Baltic, sutartis bus pasirašoma 143990,00 Lt sumai įskaitant PVM, pagal konkurso sąlygų reikalavimus. Sutarties trukmė 7 (septyni) mėnesiai nuo sutarties pasirašymo datos pagal Užsakovo techninėje užduotyje išdėstytas sąlygas. Pirkimo Nr. 154913.Pasirašyta sutartis


2014-10-31 pasirašyta sutartis su UAB Ernst &Young Baltic, sutarties vertė -  143990,00  Lt   įskaitant PVM. Sutarties trukmė 7 (septyni) mėnesiai nuo sutarties pasirašymo datos pagal Užsakovo techninėje užduotyje išdėstytas sąlygas. Pirkimo Nr. 154913.

Studija „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įtaka miestui ir valstybei"

Paskelbimo data: 2014-08-22

Tipas: supaprastintas ribotas konkursas

Pirkimo numeris: 154913

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2014-09-15 buvo nustatytas laimėtojas AB "Problematika", su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 47 797,42 Lt įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatomi.


Pasirašyta sutartis


2014-10-03  pasirašyta sutartis su laimėjusiu rangovu AB "Problematika". Sutarties suma už 47 797,42 Lt įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatomi.

Objekto „Geležinkelio kelio Nr. 1 statyba pratęsiant į krantinę Nr. 131–132 su apvažiuojamuoju geležinkelio keliu Nr. 3, Minijos g. 180, Klaipėda: I statybos etapas – geležinkelio kelio Nr. 2 rekonstravimas su geležinkelio kelio Nr. 2A nauja statyba ir geležinkelio kelio Nr. 3 nauja statyba iki krantinių Nr. 131–132“ statybos darbų techninės priežiūros pirkimas

Paskelbimo data: 2014-08-08

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 154496

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2014-10-01 buvo nustatytas laimėtojas UAB "Smart Continent LT", su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 30 250,00 Lt įskaitant PVM.


Pasirašyta sutartis


2014-10-28 pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju UAB "Smart Continent LT". Sutarties suma 30 250,00 Lt įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatomi

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto aplinkos apsaugos galimybių studija

Paskelbimo data: 2014-08-06

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 154416

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Televizinės uosto apžvalgos sistemos modernizavimas

Paskelbimo data: 2014-08-01

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 154260

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas2014-10-08 buvo nustatytas supaprastinto atviro konkurso I d. „Pavojingų krovinių kontrolės Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste vertinimas“ laimėtojas SIA MSC STORM, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 96 800,00 Lt įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatomi.

2014-10-10 buvo nustatytas supaprastinto atviro konkurso II d. „Industrinės rizikos Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste vertinimas“ laimėtojas UAB “Ekosistema”, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 41 140,00 Lt įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatomi.


Pasirašyta sutartis


2014-11-05 pasirašyta sutartis su supaprastintą atvirą konkursą I d. laimėjusiu tiekėju SIA MSC STORM. Sutarties suma 96 800,00 Lt įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatomi. 2014-11-05 pasirašyta sutartis su supaprastintą atvirą konkursą II d. laimėjusiu tiekėju UAB "Ekosistema". Sutarties suma 41 140,00 Lt įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatomi.

Pavojingų krovinių kontrolės ir industrinės rizikos Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste vertinimas

Paskelbimo data: 2014-08-01

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 154270

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Jūrinių vilkikų paslaugų pirkimas 36 mėnesiams

Paskelbimo data: 2014-07-28

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 154095

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2014-08-20 nustatytas laimėtojas UAB "Laivo sandėlis", sutartis bus pasirašoma iki 165000,00  Lt  įskaitant PVM,  konkursiniame pasiūlyme pateiktais įkainiais, pagal konkurso sąlygų reikalavimus.


Pasirašyta sutartis


2014-09-19 pasirašyta sutartis su laimėtoju UAB "Laivo sandėlis", sutarties suma 165000,00  Lt įskaitant PVM. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki 165000,00 Lt su PVM sumos panaudojimo, bet ne ilgiau kaip 3 metus.

 

„Katerių „Zunda“ ir pakabinamų variklių „Suzuki“, „Merkury“ remontas“

Paskelbimo data: 2014-07-24

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 154011

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2014-07-24 nustatytas laimėtojas UAB "Kelprojekas". Pirkimo sutartis bus pasirašyta su konkursą laimėjusiu tiekėju už 78 771,00 Lt įskaitant PVM, pagal konkurso sąlygas ir konkursinį pasiūlymą. Pirkimo sutartis bus sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigs atidėjimo terminas (15 dienų laikotarpis nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo dienos).


Pasirašyta sutartis


2014-08-13 pasirašyta sutartis su UAB "Kelprojekas". Sutarties suma – 78 771,00 Lt įskaitant PVM. Tiekėjas turės parengti techninį projektą ir gauti statybą leidžiantį dokumentą per 240 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos pagal tiekėjo parengtą ir su pirkėju suderintą kalendorinį paslaugų atlikimo grafiką.

Objekto „Naujo geležinkelio kelio Nr. 6 UAB Malkų įlankos terminalo nuomojamoje teritorijoje, Minijos g. 180, Klaipėdoje, statybos projektas“ techninio projekto parengimas, statybą leidžiančio dokumento gavimas, statinio vykdymo priežiūros atlikimas

Paskelbimo data: 2014-06-11

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 152489

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2014-08-13 nustatytas laimėtojas (mažiausia kaina) UAB "ATEA" dėl supaprastinto atviro konkurso "Duomenų perdavimo tinklo užkardos įrangos įsigijimas ir diegimas". Numatoma sutarties vertė - 36 130,60 Lt įskaitant PVM. Subtiekėjai nenurodyti.


Pasirašyta sutartis


2014-08-21 pasirašyta sutartis su UAB "ATEA". Sutarties vertė – 36.130,60 Lt įskaitant PVM. Subtiekėjai nenurodyti.

Duomenų perdavimo tinklo užkardos įrangos įsigijimas ir diegimas

Paskelbimo data: 2014-07-24

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 153996

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2014-08-14 nustatytas laimėtojas (mažiausia kaina) VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas. Numatoma sutarties vertė - 11 495,00 Lt įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatyti.


Pasirašyta sutartis


2014-09-09 pasirašyta sutartis su VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutu. Sutarties vertė - 11 495,00 Lt įskaitant PVM. Subtiekėjai nenurodyti.

Atranka dėl Malkų įlankos akvatorijos gilinimo iki 14,5 m ir akvatorijos prie krantinių Nr. 139, 140, 142, 143, 143a ir 144 gilinimo iki 14,0 m poveikio aplinkai vertinimo

Paskelbimo data: 2014-07-21

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 153897

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2014-08-06 nustatytas laimėtojas UAB "RSB Novikontas". Numatoma sutarties vertė - 44 963,60 Lt įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatyti.


Pasirašyta sutartis


2014-08-14 pasirašyta sutartis su UAB "RSB Novikontas". Sutarties vertė – 44.963,60 Lt įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatyti.

Locmaninės nešiojamosios įrangos pirkimas

Paskelbimo data: 2014-07-15

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 153701

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2014-08-06 nustatytas laimėtojas AB "Klaipėdos laivų remontas". Numatoma sutarties vertė - 921 554,69 Lt įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatomi.


Pasirašyta sutartis


2014-08-29 pasirašyta sutartis su AB "Klaipėdos laivų remontas". Sutarties vertė – 921.554,69 Lt įskaitant PVM. Subtiekėjai nenurodyti.

Vilkiko „Stumbras“ remonto su dokavimu paslaugos pirkimas

Paskelbimo data: 2014-07-15

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 153722

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2014-08-07 nustatytas laimėtojas UAB "Kelvista". Numatoma sutarties vertė - 44 528,00 Lt įskaitant PVM. Subtiekėjai nenurodyti.


Pasirašyta sutartis


2014-09-18 pasirašyta sutartis su UAB "Kelvista". Sutarties vertė - 44 528,00 Lt įskaitant PVM. Subtiekėjai nenurodyti.

Objekto „Geležinkelio kelių statyba Nemuno g. 2, Klaipėdoje“ statybos darbų techninė priežiūra

Paskelbimo data: 2014-07-15

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 153719

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Papildoma informacija


Informacija


Nustatytas laimėtojas


2014-08-25 buvo nustatytas supaprastinto atviro konkurso I d. "MARPOL IV priedų įgyvendinimo Klaipėdos uoste galimybių studijų pirkimas" laimėtojas UAB "Smart Continent LT", su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 48 400,00 Lt įskaitant PVM. Numatoma pasitelkti subtiekėjus: V. Bertašius 10%, A. Aliukonytė 5%, G. Jasulaitytė 5%.

 

2014-09-15 pasirašyta sutartis su supaprastinto atviro konkurso I d. „MARPOL IV priedų įgyvendinimo Klaipėdos uoste galimybių studijų pirkimas“ laimėjusiu rangovu UAB „Smart Continent LT“. Sutarties suma už 48 400,00 Lt įskaitant PVM. Numatoma pasitelkti subtiekėjus: V. Bertašius 10%, A. Aliukonytė 5%, G. Jasulaitytė 5%. 2014-07-30 d. Vadovaujantis LR VPĮ 7 str. 4 d. 4 p. viešojo pirkimo II d. „MARPOL VI priedų įgyvendinimo Klaipėdos uoste galimybių studijų pirkimas“ procedūros pabaigtos.

MARPOL IV ir MARPOL VI priedų įgyvendinimo Klaipėdos uoste galimybių studijų pirkimas

Paskelbimo data: 2014-07-15

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 153709

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2014-09-24 buvo nustatytas laimėtojas UAB "Baltic Auto", su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 114 450,00 Lt įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatomi.


Pasirašyta sutartis


2014-11-04 pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju UAB "Baltic Auto". Sutarties suma 114 450,00 Lt įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatomi.

Mikroautobuso pirkimas

Paskelbimo data: 2014-07-15

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 153688

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2014-09-24 buvo nustatytas laimėtojas UAB "Baltic Auto", su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 98 500,00 Lt įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatomi.


Pasirašyta sutartis


2014-11-04 pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju UAB „Baltic Auto“. Sutarties suma 98 500,00 Lt įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatomi.

Visureigio automobilio pirkimas

Paskelbimo data: 2014-07-15

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 153687

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Objekto „KVJUD krantinių Nr. 69 ir Nr. 70 Nemuno g. 2, Klaipėdoje paprastasis remontas“ statybos darbai

Paskelbimo data: 2014-07-15

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 153733

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2014-08-27 nustatytas laimėtojas UAB "Cetus", sutartis bus pasirašoma  99240,10   Lt sumai  įskaitant PVM,  pagal konkurso sąlygų reikalavimus.


Pasirašyta sutartis


2014-09-26 pasirašyta sutartis su laimėtoju UAB "Cetus" sutarties suma 99240,10 Lt sumai  įskaitant PVM. Sutarties trukmė 60 kalendorinių dienų.Privilegijuotų vartotojų veiksmų kontrolės sistemos įsigijimas

Paskelbimo data: 2014-07-14

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 153633

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2014-09-23 nustatytas laimėtojas (mažiausia kaina) AB „Latvijas tilti“, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį su UAB „Kauno keliai“. Sutarties vertė - 14.144.233,06 Lt įskaitant PVM. Pirkimo sutarties įsipareigojimų dalis, kuriai pasitelkiami subrangovai – 10,09 procentų.


Pasirašyta sutartis


2014-10-31 pasirašyta sutartis su AB "Latvijas tilti", veikiančia pagal jungtinės veiklos sutartį su UAB "Kauno keliai". Sutarties vertė - 14.144.233,06 Lt įskaitant PVM. Subrangovų dalis sudaro 10,09 procentų nuo bendros pasiūlymo kainos.

Dviejų lygių sankryžos per geležinkelio kelius ir Nemuno gatvę, Nemuno g. 24, Klaipėda, nauja statyba

Paskelbimo data: 2014-07-08

Tipas: atviras konkursas

Pirkimo numeris: 153466

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2014-09-15 nustatytas laimėtojas UAB "Markevičius ir partneriai" veikiantis pagal jungtinės veiklos sutartį su Biuro Projektow Budownictwa Morskiego „Projmors“ sp. Z. O. O., sutartis bus pasirašoma  50820,00 Lt sumai įskaitant PVM,  pagal konkurso sąlygų reikalavimus.


Pasirašyta sutartis


2014-10-08 pasirašyta sutartis su laimėtoju UAB "Markevičius ir partneriai" veikiantis pagal jungtinės veiklos sutartį su Biuro Projektow Budownictwa Morskiego "Projmors" sp. Z. O. O. sutarties suma 50820,00  Lt įskaitant PVM. Sutarties trukmė 114 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

Objekto „Krantinių Nr. 137 ir Nr. 138, esančių adresu: Minijos g. 180, Klaipėdoje, griovimas

Paskelbimo data: 2014-07-08

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 153440

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2014-07-17 buvo nustatytas laimėtojas VšĮ "Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas", su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 47 190,00 Lt įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatomi.


Pasirašyta sutartis


2014-08-08 pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju VšĮ "Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas". Sutarties suma 47 190,00 Lt įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatomi.

Objektų „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto išorinio įplaukos kanalo tobulinimas (gilinimas ir platinimas) nuo PK-22,5 iki PK -5,5 iki -17,5 m. gylio“, „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto vidinio įplaukos kanalo tobulinimas (gilinimas ir platinimas) nuo PK-5,5 iki PK 26 iki -17 m. gylio“, „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinio ir šiaurinio molų rekonstravimas“ ir „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto Kuršių nerijos šlaito sutvirtinimo projektas“

Paskelbimo data: 2014-06-02

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 152153

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2014-07-31 buvo nustatytas laimėtojas UAB "Sweco Lietuva", su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 11 979,00 Lt įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatomi.

 

Pasirašyta sutartis


2014-08-26 pasirašyta sutartis su UAB "Sweco Lietuva". Sutarties suma 11 979,00 Lt įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatomi.

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijoje iškasto grunto (smėlingo) sandėliavimo uosto teritorijoje atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo atlikimas

Paskelbimo data: 2014-07-08

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 153437

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2014-07-18 nustatytas laimėtojas UAB "Hidrosfera"– sutartis bus pasirašoma 192000,00 Lt  sumai įskaitant PVM,  pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygas.


Pasirašyta sutartis


2014-08-11 pasirašyta sutartis UAB "Hidrosfera", sutarties suma 192000,00 Lt įskaitant PVM. Tiekėjas turės parengti objekto  projektinius per 3 mėnesius nuo Sutarties pasirašymo dienos.

„Objektų „Krantinės Nr. 142 Minijos g. 180 Klaipėdoje rekonstravimas iki 14,0 m gylio“, „Krantinės Nr. 143 Perkėlos g. 8 Klaipėdoje rekonstravimas iki 14,0 m gylio“, „Krantinės Nr. 143a Perkėlos g. 8 Klaipėdoje rekonstravimas iki 14,0 m gylio“, „Krantinės Nr. 144 Perkėlos g. 8 Klaipėdoje rekonstravimas iki 14,0 m gylio“ projektinių pasiūlymų parengimas“

Paskelbimo data: 2014-06-19

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 152774

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Objekto „Geležinkelio kelių statyba Nemuno g. 2, Klaipėdoje“ statybos darbai

Paskelbimo data: 2014-06-17

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 152689

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2014-07-24 nustatytas laimėtojas UAB "Kelprojektas", sutartis bus pasirašoma 99 570,90 Lt sumai įskaitant PVM, pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygas.


Pasirašyta sutartis


2014-08-18 pasirašyta sutartis su UAB "Kelprojektas", sutarties suma  99 570,90 Lt įskaitant PVM. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo ir galiojančio Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo dienos. Sutartis nustoja galioti, jeigu ji yra tinkamai įvykdyta, jeigu Šalys susitarė ją nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ir kitais įstatymų ir šios Sutarties numatytais atvejais.


Objekto „Geležinkelio kelio Nr. 214 nauja statyba, Nemuno g. 24, Klaipėdoje“ techninio projekto parengimas, statybą leidžiančio dokumento gavimas ir statinio projekto vykdymo priežiūra

Paskelbimo data: 2014-06-09

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 152390

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Pasirašyta sutartis


2014-08-22 pasirašyta sutartis su laimėtoju LEONARD WEISS RTE AS veikiančiu pagal jungtinės veiklos sutartį su UAB „Inkomsta & Co“, sutarties suma 2 419422,39 Lt įskaitant PVM. Bendras sutarties terminas – 335 kalendorinės dienos.

Objekto „Geležinkelio kelių Nr. 10 (2), 11 (1) Anglinės kelyne rekonstravimas, Naujoji Uosto g. 23, Klaipėda“ statybos darbai

Paskelbimo data: 2014-06-09

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 152399

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Objekto „Geležinkelio kelių Nr. 4 ir Nr. 7 rekonstravimas Minijos g. 180 Klaipėdoje“, objekto „Geležinkelio kelio Nr. 11 nauja statyba ir geležinkelio kelio Nr. 4 rekonstravimas Minijos g. 180 Klaipėdoje“ ir objekto „Geležinkelio kelio Nr. 13 nauja statyba ir geležinkelio kelio Nr. 10 rekonstravimas Minijos g. 180 Klaipėdoje“ trijų atskirų techninių projektų parengimas, trijų statybą leidžiančių dokumentų gavimas ir trijų statinių projekto vykdymo priežiūra

Paskelbimo data: 2014-06-06

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 152352

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2014-07-10 nustatytas laimėtojas UAB "Projektų ekspertizė". Numatoma sutarties vertė 300 000,00 Lt įskaitant PVM. Subtiekėjai nenurodyti.


Pasirašyta sutartis


2014-07-28 pasirašyta sutartis su UAB "Projektų ekspertizė". Sutarties vertė – iki 300.000,00 Lt įskaitant PVM sumos. Subtiekėjai nenurodyti.

Hidrotechninių statinių, geležinkelių ir kitų statinių projektų bendrosios ir dalinės ekspertizės paslaugų pirkimas

Paskelbimo data: 2014-06-05

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 152301

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2014-07-17 nustatytas laimėtojas (mažiausia kaina) AB "Panevėžio keliai". Numatoma sutarties vertė -159.998,30 Lt įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatyti.


Pasirašyta sutartis


2014-08-11 pasirašyta sutartis su AB "Panevėžio keliai". Sutarties vertė - 159.998,30 Lt įskaitant PVM. Subtiekėjai nenurodyti.

Objekto „Geležinkelio kelio statyba, Perkėlos g. 8, Klaipėdoje“ techninis projektas, statybą leidžiantis dokumentas ir statinio projekto vykdymo priežiūra

Paskelbimo data: 2014-06-02

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 152144

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Informacija


2014-10-10 vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo 7 str. 4 d. 2 p. viešojo pirkimo procedūra dėl atviro konkurso "Galimybių studijos ir techninės užduoties dėl specializuoto laivo (žemkasės ar žemsiurbės) Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijai valyti įsigijimo parengimas" pabaigta.

Galimybių studijos ir techninės užduoties dėl specializuoto laivo (žemkasės ar žemsiurbės) Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijai valyti įsigijimo parengimas

Paskelbimo data: 2014-05-30

Tipas: atviras konkursas

Pirkimo numeris: 152111

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2014-07-04 nustatytas laimėtojas UAB "Druka", su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 194 543,80 Lt įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatomi.


Pasirašyta sutartis


2014-07-28 pasirašyta sutartis su UAB "Druka". Sutarties suma 194 543,80 Lt įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatomi.

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos reklaminių kanceliarinių priemonių (kalendorių, darbo knygų, maišelių, atvirukų ir t.t.) sukūrimas, parengimas ir pagaminimas

Paskelbimo data: 2014-05-29

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 152060

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2014-07-23 nustaytas laimėtojas (mažiausia kaina) UAB "Elsis TS". Numatoma sutarties vertė - 163.686,00 Lt be PVM (198.060,06 Lt įskaitant PVM). Subtiekėjas sudaro 53,43 procentų nuo bendros pasiūlymo kainos.


Pasirašyta sutartis


2014-08-08 pasirašyta sutartis su UAB „Elsis TS“. Sutarties vertė - 198.060,06 Lt įskaitant PVM. Subtiekėjo įsipareigojimų dalis 53,43 procentų.

Okeanografinių daviklių komplekto įsigijimas ir įrengimas

Paskelbimo data: 2014-05-29

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 152041

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Pasirašyta sutartis


2014-08-07 pasirašyta sutartis su UAB "Sweco Lietuva". Sutarties suma – 16 879,50 Lt įskaitant PVM. Paslaugų atlikimo terminas – 4 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos.

Atrankos atlikimas dėl gamtosauginio pobūdžio krantosaugos statinio įrengimo mažesniu nei 20 m atstumu nuo Smeltės valstybinio botaninio draustinio kranto poveikio aplinkai vertinimo

Paskelbimo data: 2014-05-21

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 151689

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Pasirašyta sutartis


2014-07-07 pasirašyta sutartis su UAB "Baltseta". Sutarties vertė 248 400,90 įskaitant PVM. Subtiekėjai nenurodyti.

Locmanų katerio „Mingė“ remonto su variklio keitimu paslaugos pirkimas

Paskelbimo data: 2014-05-19

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 151578

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2014-06-19 nustatytas laimėtojas VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas, sutartis bus pasirašoma iki 300000,00 Lt įskaitant PVM,  pagal konkurso sąlygas ir konkursiniame pasiūlyme pateiktus sąlyginio įkainių paketo įkainius.


Pasirašyta sutartis


2014-07-16 pasirašyta sutartis su tiekėju VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos ir įvykdymo užtikrinimo pateikimo dienos ir galioja iki sutarties 3.1 punkte numatytos sumos išnaudojimo (300000,00 Lt įskaitant PVM), bet ne ilgiau nei 3 metus.

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai priklausančių hidrotechninių statinių, geležinkelio kelių ir kitų nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo, atlikimo, tikslinimo paslaugos

Paskelbimo data: 2014-05-15

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 151464

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2014-06-26 buvo nustatytas laimėtojas AB "Panevėžio keliai", su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 139 742,90 Lt įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatomi.


Pasirašyta sutartis


2014-07-16 pasirašyta sutartis su AB "Panevėžio keliai". Sutarties vertė - 139 742,90 Lt įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatyti.

Objekto „Geležinkelio kelių Nr. 4 ir Nr. 5, nauja statyba, Nevėžio g. 5, Klaipėdoje“ techninio projekto parengimas, statybą leidžiančio dokumento gavimas ir statinio projekto vykdymo priežiūra

Paskelbimo data: 2014-05-14

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 151412

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Pasirašyta sutartis


2014-08-04 pasirašyta sutartis su UAB "Gargždų geležinkelis". Sutarties suma – iki 2 000 000,00 Lt įskaitant PVM. Sutartis įsigalioja nuo jos šalių pasirašymo ir tinkamo rangos sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo Užsakovui momento, ir galioja iki kol bus išnaudota sutarties suma, bet ne ilgiau kaip 2 metai.

VĮ KVJUD patikėjimo teise valdomų geležinkelio kelių ir jų statinių eksploatacinių remonto darbų pirkimas

Paskelbimo data: 2014-05-13

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 151367

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2014-06-26 nustatytas laimėtojas UAB "Ekovalis", sutartis bus pasirašoma 102 850,00 Lt sumai įskaitant PVM, pagal konkurso sąlygas ir konkursinį pasiūlymą.


Pasirašyta sutartis


2014-08-14 pasirašyta sutartis su UAB "Ekovalis", sutarties suma 102 850,00 Lt įskaitant PVM. Sutarties trukmė 120 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

Objekto „Statybinių atliekų pašalinimas iš Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos teritorijos (Kuršių nerijos nacionalinio parko kranto papėdė)“ statybinių atliekų pašalinimo plano parengimas, atliekų pašalinimas ir teritorijos sutvarkymas

Paskelbimo data: 2014-05-09

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 151201

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Informacija


2014-06-26 vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 7 str. 4 d. 2 p. pabaigtas supaprastinto atviro konkurso „Objekto „Geležinkelio kelio Nr. 1 statyba pratęsiant į krantinę Nr. 131–132 su apvažiuojamuoju geležinkelio keliu Nr. 3, Minijos g. 180, Klaipėda: I statybos etapas – geležinkelio kelio Nr. 2 rekonstravimas su geležinkelio kelio Nr. 2A nauja statyba ir geležinkelio kelio Nr. 3 nauja statyba iki krantinių Nr. 131–132“ statybos darbų techninės priežiūros pirkimas“ pirkimas ir pirkimo procedūros.

Objekto „Geležinkelio kelio Nr. 1 statyba pratęsiant į krantinę Nr. 131–132 su apvažiuojamuoju geležinkelio keliu Nr. 3, Minijos g. 180, Klaipėda: I statybos etapas – geležinkelio kelio Nr. 2 rekonstravimas su geležinkelio kelio Nr. 2A nauja statyba ir geležinkelio kelio Nr. 3 nauja statyba iki krantinių Nr. 131–132“ statybos darbų techninės priežiūros pirkimas

Paskelbimo data: 2014-05-09

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 151195

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


Šių metų birželio 26 dieną buvo nustatytas laimėtojas UAB "BE Constructive", su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 73 810,00 Lt įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatomi.


Pasirašyta sutartis


2014-07-25 pasirašyta sutartis su UAB "BE Constructive". Sutarties suma 73 810,00 Lt įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatomi.

Objekto „Krantinių Nr. 67 ir Nr. 68 rekonstravimas. I etapas“ statybos darbų techninės priežiūros pirkimas

Paskelbimo data: 2014-05-22

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 151193

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Objekto“ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 5 ir Nr. 6 akvatorijos gilinimas“ gilinimo darbai

Paskelbimo data: 2014-05-08

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 151143

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Objekto „Geležinkelio kelių Nr. 10 (2), 11 (1) Anglinės kelyne rekonstravimas, Naujoji Uosto g. 23, Klaipėda“ statybos darbai

Paskelbimo data: 2014-03-18

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 150761

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Pasirašyta sutartis


2014-06-02 pasirašyta sutartis su UAB "Gindana". Sutarties vertė -1 300 000,00 Lt įskaitant PVM, kai antkainis už 1000 litrų dyzelino yra -20,00 Lt įskaitant PVM. Subtiekėjai nenurodyti.

Dyzelino pirkimas VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos laivams

Paskelbimo data: 2014-04-25

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 150614

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2014-06-11 buvo nustatytas laimėtojas UAB "Audiotonas". Su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 120 395,00 Lt įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatomi.


Pasirašyta sutartis


2014-07-07 pasirašyta sutartis su aimėjusiu tiekėju UAB "Audiotonas". Sutarties suma 120 395,00 Lt įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatomi.

Konferencijų salės audiovizualinių sistemų pirkimas ir įrengimas

Paskelbimo data: 2014-04-24

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 150537

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2014-05-22 buvo nustatytas laimėtojas UAB „Kelvista“, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 91 718,00 Lt įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatomi.


Pasirašyta sutartis2014-06-17 pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju UAB "Kelvista". Sutarties suma 91 718,00 Lt įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatomi.

Objekto „Krantinės 101 Nemuno g. 24, Klaipėdoje rekonstravimas“, „Krantinės 102 Nemuno g. 24, Klaipėdoje rekonstravimas“, „Krantinės 103 Nemuno g. 24, Klaipėdoje rekonstravimas“ ir „Krantinės 104 Nemuno g. 24, Klaipėdoje rekonstravimas“ statybos darbų techninės priežiūros pirkimas

Paskelbimo data: 2014-04-16

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 150293

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2014-05-22 buvo nustatytas laimėtojas UAB „OR Consulting“, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 16 999,00 Lt įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatomi.


Pasirašyta sutartis


2014-06-16 pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju UAB "OR Consulting". Sutarties suma 16 999,00 Lt įskaitant PVM.
Subtiekėjai nenumatomi.

Objekto „Naujos geležinkelio kelio atšakos statyba Uosto kelyne, Naujoji Uosto g. 23, Klaipėdoje“ statybos darbų techninės priežiūros pirkimas

Paskelbimo data: 2014-04-09

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 149994

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2014-06-26 nustatytas laimėtojas UAB "Hidrostatyba" veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį su UAB „Plungės Jonis-S“, sutartis bus pasirašoma 6 873364,43  Lt sumai įskaitant PVM,  pagal konkurso sąlygas ir konkursinį pasiūlymą.


Pasirašyta sutartis


2014-07-23 pasirašyta sutartis su UAB "Hidrostatyba" veikiančia pagal jungtinės veiklos sutartį su UAB "Plungės Jonis-S", sutarties vertė 6 873 364,43  Lt įskaitant PVM,  sutarties trukmė 490 kalendorinių dienų.

Objekto „Geležinkelio kelio Nr. 1 statyba pratęsiant į krantinę Nr. 131-132 su apvažiuojamuoju geležinkelio keliu Nr. 3, Minijos g. 180, Klaipėda: I statybos etapas – geležinkelio kelio Nr. 2 rekonstravimas su geležinkelio kelio Nr. 2A nauja statyba ir geležinkelio kelio Nr. 3 nauja statyba iki krantinių Nr. 131-132“ statybos darbai

Paskelbimo data: 2014-04-08

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 149962

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Objekto „Naujos geležinkelio atšakos statyba Uosto kelyne, Naujoji Uosto g. 23, Klaipėda“ statybos darbų pirkimas

Paskelbimo data: 2014-04-08

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 149961

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto prezentacijų sukūrimo ir parengimo paslaugų pirkimas

Paskelbimo data: 2014-04-07

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 149895

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Informacija


2014-05-09 vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 7 str. 4 d. 2 p., viešojo pirkimo procedūrą  dėl supaprastinto atviro konkurso „Locmanų katerio „Mingė“ remonto su variklio keitimu paslaugos pirkimas“ pabaigta.


2014-05-09 vadovaujantis VĮ KVJUD gen. direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr. V-19 patvirtintų Supaprastintų pirkimų taisyklių 7.1 p. ir 8 p., nutarta locmanų katerio „Mingė“ remonto su variklio keitimu paslaugas pakartotinai pirkti supaprastinto atviro konkurso būdu.

 

Locmanų katerio „Mingė“ remonto su variklio keitimu paslaugos pirkimas

Paskelbimo data: 2014-04-04

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 149824

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2014-05-05 nustatytas laimėtojas emma technologies GmbH. Numatoma sutarties vertė 446 741,00 Lt be PVM (mažiausia kaina). Subtiekėjai nenurodyti.


Pasirašyta sutartis


2014-05-22 pasirašyta sutartis su emma technologies GmbH. Sutarties vertė 446 741,00 Lt be PVM. Subtiekėjai nenurodyti.

RESON“ siųstuvo-imtuvo arba jam lygiaverčio įsigijimas

Paskelbimo data: 2014-03-31

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 149572

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2014-04-29 buvo nustatytas laimėtojas UAB draudimo kompanijos "PZU LIETUVA", su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 179 546,00 Lt įskaitant PVM. Subrangovai nenumatomi.


Pasirašyta sutartis


2014-05-26 pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju UAB draudimo kompanija "PZU LIETUVA". Sutarties suma 179 546,00 Lt be PVM. Subtiekėjai nenumatomi.

Laivų draudimo ir laivų valdytojo (savininko) civilinės atsakomybės draudimo pirkimas

Paskelbimo data: 2014-04-02

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 149708

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2014-07-10 nustatytas laimėtojas AB „Latvijas tilti“, sutartis bus pasirašoma 10 939 998,43 Lt sumai įskaitant PVM, pagal konkurso sąlygas.


Pasirašyta sutartis


2014-09-04 pasirašyta sutartis su laimėtoju AB "Latvijas tilti", sutarties vertė 10 939 998,43 Lt  įskaitant PVM, sutarties trukmė – 395 kalendorinės dienos.

Objekto „Krantinių Nr. 67 ir Nr. 68 rekonstravimas. I etapas“ statybos darbai

Paskelbimo data: 2014-04-02

Tipas: atviras konkursas

Pirkimo numeris: 149746

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Objekto „Geležinkelio kelių Nr. 10 (2), 11 (1) Anglinės kelyne rekonstravimas, Naujoji Uosto g. 23, Klaipėda“ statybos darbai

Paskelbimo data: 2014-03-18

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 149098

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2014-04-23 nustatytas laimėtojas (mažiausia kaina) UAB "Laivo sandėlis". Numatoma sutarties vertė - 649 017,96 Lt įskaitant PVM. Subtiekėjai nenurodyti.


Pasirašyta sutartis2014-05-16 pasirašyta sutartis su UAB "Laivo sandėlis". Sutarties vertė 649 017,96 Lt įskaitant PVM. Subtiekėjai nenurodyti.

Boninės užtvaros ritėje (400 m), skirtos darbui esant didelei srovei

Paskelbimo data: 2014-03-06

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 148689

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2014-05-22 nustatytas laimėtojas UAB „Borta“ veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį su UAB „Klaipėdos monolitas“ ir OU „Veralux Ehitus“, sutartis bus pasirašoma  12 390000,34 Lt sumai įskaitant PVM,  pagal konkurso sąlygas ir konkursinį pasiūlymą.


Pasirašyta sutartis


2014-06-30 pasirašyta sutartis su tiekėju UAB „Borta“ veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį su UAB „Klaipėdos monolitas“ ir OU „Veralux Ehitus“, sutarties suma – 12 390 000,34 Lt įskaitant PVM. Bendras sutarties terminas – 695 kalendorinės dienos.

Objektų „Krantinės Nr. 101 Nemuno g. 24, Klaipėdoje rekonstravimo“, „Krantinės Nr. 102 Nemuno g. 24, Klaipėdoje rekonstravimo“, „Krantinės Nr. 103 Nemuno g. 24, Klaipėdoje rekonstravimo“, „Krantinės Nr. 104 Nemuno g. 24, Klaipėdoje rekonstravimo“ statybos darbai

Paskelbimo data: 2014-03-03

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 148568

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Atliekų surinkimas ir utilizavimas iš laivų, atvykstančių į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą ir teršalų surinkimas ir utilizavimas iš uosto akvatorijos

Paskelbimo data: 2014-02-27

Tipas: atviras konkursas

Pirkimo numeris: 148499

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos eksploatuojamų kelių ir teritorijų bei jų inžinerinių tinklų valymas ir priežiūra

Paskelbimo data: 2014-02-26

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 148425

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2014-03-26 nustatytas laimėtojas (mažiausia kaina) UAB „Point media“ dėl reklaminio informacinio filmo apie Klaipėdos uostą. Numatoma sutarties vertė - 34.001,00 Lt įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatomi.


Pasirašyta sutartis


2014-04-16 pasirašyta sutartis su UAB "Point media". Sutarties vertė – 34.001,00 Lt įskaitant PVM. Subtiekėjai nenurodyti.

Reklaminis informacinis filmas apie Klaipėdos uostą

Paskelbimo data: 2014-02-19

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 148173

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2014-03-12 nustatytas laimėtojas UAB "Alpera", pasiūlymo kaina 99220,00 Lt įskaitant PVM.


Pasirašyta sutartis


2014-04-14 pasirašyta sutartis su laimėtoju UAB "Alpera" sutarties suma 99 220,00 Lt įskaitant PVM. Sutarties trukmė iki 2014-03-01.

Liudviko Stulpino vardo apdovanojimo medalio komplektų sukūrimas ir pagaminimas, 100 vnt.

Paskelbimo data: 2014-02-13

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 147946

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2014-03-18 nustatytas laimėtojas UAB „Projektų vadybos institutas“ su fiksuota konkursinio pasiūlymo kaina 50.820,00 Lt įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatomi.


Pasirašyta sutartis


2014-04-11 pasirašyta sutartis su UAB "Projektų vadybos institutas". Sutarties vertė - 50.820,00 Lt įskaitant PVM. Subtiekėjai nenurodyti.

Klaipėdos uosto reklaminių priemonių – saldainių dėžučių sukūrimas ir pagaminimas, 2000 vnt.

Paskelbimo data: 2014-01-31

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 147611

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2014-03-21 buvo nustatytas laimėtojas pasiūlęs mažiausią pasiūlymo kainą UAB „SWECO HIDROPROJEKTAS“, su minėtu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 45 349,83 Lt įskaitant PVM. Numatoma pasitelkti subtiekėją UAB “Rosma” 8 076,75 Lt įskaitant PVM.


Pasirašyta sutartis


2014-04-22 d. pasirašyta sutartis su UAB "SWECO HIDROPROJEKTAS". Sutarties suma 45 349,83 Lt įskaitant PVM. Numatoma pasitelkti subtiekėją UAB "Rosma" 8 076,75 Lt įskaitant PVM.

 

Objekto „Nuotekų šalinimo tinklų nuo Perkėlos g. iki Taikos pr. Klaipėda, unikalus Nr. 4400-2678-6409 ir siurblinės Perkėlos g., Klaipėda“ techninio projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas

Paskelbimo data: 2014-01-29

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 147527

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Informacija


Pasirašyta sutartis su AB "Latvijas tilti" dėl neskelbiamų derybų papildomų statybos darbų prie 2012-09-07 statybos rangos sutarties Nr. 34-2012-325 (pagal 2013-11-05 nenumatytų darbų aktą Nr. V12-232). Sutarties vertė – 190.369,55 Lt įskaitant PVM.

2014-01-23 pasirašyta sutartis su AB „Latvijas tilti“ dėl neskelbiamų derybų papildomų statybos darbų prie 2012-09-07 statybos rangos sutarties Nr. 34-2012-325 (pagal 2013-11-05 nenumatytų darbų aktą Nr. V12-236). Sutarties vertė – 500.000,00 Lt įskaitant PVM.

Objekto „Krantinės Nr. 7 rekonstravimas pratęsiant ją link krantinės Nr. 6. Krantinės Nr. 8 ir Nr. 9 rekonstravimas numatant statybos etapus: I statybos etapas – krantinės Nr. 8 šiaurinės dalies (90 m) rekonstravimas Klaipėdoje“ papildomi statybos darbai prie 2012-09-07 statybos rangos sutarties Nr. 34-2012-325

Paskelbimo data: 2013-11-22

Tipas: neskelbiamos derybos

Pirkimo numeris: .

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2014 m. vasario 28 d. nustatytas laimėtojas Rohde Nielsen A/S. Pirkimo sutartis bus pasirašyta su konkursą laimėjusiu tiekėju iki 8 164 850,10 Lt įskaitant PVM, pagal konkurso sąlygas ir pasiūlyme pateiktą kainą. Pirkimo sutartis bus sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigs atidėjimo terminas (15 dienų laikotarpis nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo dienos).


Pasirašyta sutartis


2014-04-02 pasirašyta sutartis su Rohde Nielsen A/S dėl objektų „Krantinių Nr. 69 ir Nr. 70 Nemuno g. 2, Klaipėdoje, akvatorijos gilinimas iki -14,0 m“ ir  „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto Smeltės laivų apsisukimo rato tobulinimas PK81 ir PK83“ gilinimo darbų. Sutarties suma – iki 8 164 850,10 Lt įskaitant PVM. Sutartis įsigalioja nuo jos šalių pasirašymo ir tinkamo rangos sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo Užsakovui momento, ir galioja iki šalys ją įvykdys, bet ne ilgiau kaip 159 kalendorinės dienos nuo jos įsigaliojimo momento.

„Objektų: „Krantinių Nr. 69 ir Nr. 70 Nemuno g. 2, Klaipėdoje, akvatorijos gilinimas iki -14,0 m“ ir „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto Smeltės laivų apsisukimo rato tobulinimas PK81 ir PK83

Paskelbimo data: 2014-01-13

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 147156

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2014-02-13 nustatytas laimėtojas UAB "Hidrosfera". Pirkimo sutartis bus pasirašyta su konkursą laimėjusiu tiekėju iki 13 068,00 Lt įskaitant PVM, pagal konkurso sąlygas ir pasiūlyme pateiktą kainą.


Pasirašyta sutartis


2014-03-10 pasirašyta sutartis su UAB "Hidrosfera". Sutarties suma – iki 13 068,00 Lt įskaitant PVM. Tiekėjas turės parengti techninį projektą ir gauti rašytinį pritarimą statinio projektui per 120 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos pagal tiekėjo parengtą ir su pirkėju suderintą kalendorinį paslaugų atlikimo grafiką.

 

Objekto „KVJUD krantinių Nr. 69 ir Nr. 70 Nemuno g. 2, Klaipėdoje remonto projektas“ techninio projekto parengimas ir rašytinio pritarimo statinio projektui gavimas

Paskelbimo data: 2014-01-13

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 147152

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2014-02-06 nustatytas laimėtojas (pasiūlęs mažiausią kainą) - UAB "Baltic Marine Service" veikiantis pagal jungtinės veiklos sutartį su Noordzeezand B. V., pasiūlymo kaina 2 915928,18 Lt įskaitant PVM.


Pasirašyta sutartis


2014-03-18 pasirašyta sutartis su UAB „Baltic Marine Service“ veikiančiu pagal jungtinės veiklos sutartį su Noordzeezand B. V., sutarties suma - 2 915928,18 Lt įskaitant PVM, darbų trukmė – 90 kalendorinių dienų nuo visų techninių užduočių įteikimo.

KVJU akvatorijos dugno prie uosto krantinių valymo darbai

Paskelbimo data: 2014-01-07

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 147022

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2014-01-22 dieną buvo nustatytas laimėtojas UAB "Smart Continent LT", su minėtu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 28 435,00 Lt įskaitant PVM.


Pasirašyta sutartis


2014-02-26 pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju UAB "Smart Continent LT". Sutarties suma 28 435,00 Lt įskaitant PVM.

 

Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo (ETB) 2007–2013 m. Baltijos jūros regiono programos projekto BSR TransGovernance studijos „Laivybos linijos Karlshamnas–Klaipėda apimties augimo tendencijų pasekmės Klaipėdos uosto plėtrai“ parengimas

Paskelbimo data: 2013-12-11

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 146175

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2013-12-30 nustatytas laimėtojas UAB "EIT Sprendimai". Pirkimo sutartis bus pasirašyta su konkursą laimėjusiu tiekėju iki 60 000,00 Lt įskaitant PVM, pagal konkurso sąlygas ir pasiūlyme pateiktus įkainius.


Pasirašyta sutartis


2014-01-22 pasirašyta sutartis su UAB "Eit Sprendimai". Sutarties suma – iki 60 000,00 Lt įskaitant PVM. Sutartis įsigalioja nuo sutarties pasirašymo dienos ir galioja, iki bus panaudota 3.1 punkte numatyta suma, bet ne ilgiau kaip trejus metus nuo pasirašymo dienos.

Telefoninės stoties ir jos tinklo techninės priežiūros ir aptarnavimo pirkimas

Paskelbimo data: 2013-12-06

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 146016

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Pasirašyta sutartis


2013-11-29 pasirašyta sutartis su UAB "Hidrostatyba", veikiančia pagal jungtinės veiklos sutartį su UAB „Getelit“, dėl neskelbiamų derybų dėl objekto „Krantinių Nr. 90-100 nauja statyba. I statybos etapas – krantinių Nr. 90-96 nauja statyba (papildymas)“ papildomų statybos darbų prie 2013-07-17 statybos rangos sutarties Nr. 34-2013-309. Sutarties vertė – 108.969,10 Lt įskaitant PVM.

Krantinių Nr. 90-100 nauja statyba. I statybos etapas – krantinių Nr. 90-96 nauja statyba (papildymas)“ papildomų statybos darbų prie 2013-07-17 statybos rangos sutarties Nr. 34-2013-309

Paskelbimo data: 2013-11-29

Tipas: neskelbiamos derybos

Pirkimo numeris: .

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

KVJU akvatorijos dugno prie uosto krantinių valymo darbai

Paskelbimo data: 2013-12-02

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 145835

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2013 m. gruodžio 18 d. nustatytas laimėtojas UAB "Algrima". Pirkimo sutartis bus pasirašyta su konkursą laimėjusiu tiekėju iki 200 000,00 Lt įskaitant PVM, pagal konkurso sąlygas ir pasiūlyme pateiktą kainą.


Pasirašyta sutartis


2014-01-22 pasirašyta sutartis su UAB "Algrima" dėl apsauginių priemonių pirkimo 2013-2014 m. Sutarties suma – iki 200 000,00 Lt įskaitant PVM. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja vienerius metus. Jei iki sutarties galiojimo termino pabaigos nebuvo nupirkta prekių už visą Sutarties 2.2 punkte numatytą sumą ir nė viena iš šalių nepareiškė noro nutraukti sutartį, sutartis prasitęsia iki visiško jos įvykdymo, bet ne ilgiau kaip dar vieneriems metams.

Apsauginių priemonių pirkimas 2013–2014 m.

Paskelbimo data: 2013-11-26

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 145564

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Pasirašyta sutartis


2014-01-15 pasirašyta sutartis su UAB "Balco Ltd". Sutarties vertė – 90.000,00 Lt įskaitant PVM.

Eksploatacinių medžiagų bei kompiuterinės technikos remonto pirkimas

Paskelbimo data: 2013-11-15

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 145141

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2013-11-29 nustatytas laimėtojas UAB "Tebata". Pirkimo sutartis bus pasirašyta su konkursą laimėjusiu tiekėju už 105 270,00 Lt įskaitant PVM, pagal konkurso sąlygas ir pasiūlyme pateiktą kainą.


Pasirašyta sutartis


2013-12-04 pasirašyta sutartis su UAB "Tebata". Sutarties suma – 105 270,00 Lt įskaitant PVM. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti pirkėjui prekę per 45 kalendorines dienas nuo sutarties pasirašymo dienos.

 

Bangų ir srovių matavimo įrangos maitinimo baterijų įsigijimas

Paskelbimo data: 2013-11-07

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 144724

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Pasirašyta sutartis


2014-01-03 pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju UAB "Getelit". Sutarties suma 9 680,00 Lt įskaitant PVM.

Objekto „KVJU krantinės Nr. 82, dalies dangų įrengimo techninis projektas Nemuno g. 24, Klaipėdoje“ techninis projektas ir rašytinio pritarimo statinio projektui gavimas

Paskelbimo data: 2013-10-30

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 144461

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Papildoma informacija


Pirkimo dalis 1 - Kompiuterinės technikos pirkimas I (staliniai kompiuteriai (10 vnt.) ir kopijavimo aparatai (3 vnt.)

Pirkimo dalis 2 - Kompiuterinės technikos pirkimas II d. (modulinės tarnybinės stotys (2 vnt.)


Nustatytas laimėtojas


2013-11-27 buvo nustatytas laimėtojas UAB "ATEA" dėl supaprastinto atviro konkurso “Kompiuterinės technikos pirkimas” I ir II dalies, su minėtu tiekėju bus pasirašyta sutartis.


Pasirašyta sutartis


2013-12-17 d. pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju UAB "ATEA". Sutarties suma 89 310,10 Lt įskaitant PVM.

Kompiuterinės technikos pirkimas

Paskelbimo data: 2013-10-29

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 144373

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Nustatytas laimėtojas


2013-12-05 buvo nustatytas laimėtojas UAB "Aplinkos darbai", su minėtu tiekėju bus pasirašyta sutartis.


Pasirašyta sutartis


2014-01-02 pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju UAB "Aplinkos darbai". Sutarties suma 14 386,90 Lt įskaitant PVM.

Šaltalankio krūmų ir kitų medžių, sumedėjusių augalų iškirtimas Smeltės valstybinio botaninio draustinio ribose (0,6 ha) ir išvežimas iš draustinio teritorijos

Paskelbimo data: 2013-10-25

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 144271

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Informacija


Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos 2013-11-29 raštu „Dėl sutikimo nutraukti pirkimo procedūras“ ir LR Viešųjų pirkimų įstatymo 7 str. 5 dalimi, nutrauktas supaprastintas atviras konkursas „Objekto „Krantinių Nr. 1-2 pritaikymas didesnių parametrų laivams“ paprastojo remonto darbai“.

Objekto „Krantinių Nr. 1-2 pritaikymas didesnių parametrų laivams“ paprastojo remonto darbai

Paskelbimo data: 2013-10-22

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 144120

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Informacija


2013-12-05 supaprastintas atviras konkursas „KVJUD krantinių įlaidinės sienutės povandeninės dalies remonto ir navigacinių kliūčių šalinimo darbai“ nutrauktas dėl per didelių Uosto direkcijai nepriimtinų įkainių ir pereita prie supaprastinto pirkimo apklausos būdu.


Pasirašyta sutartis


2014-03-28 pasirašyta sutartis su UAB "Getelit" dėl apklausos „KVJUD krantinių įlaidinės sienutės povandeninės dalies remonto ir navigacinių kliūčių šalinimo darbai“, sutarties suma – 2 420 000,00 Lt įskaitant PVM. Sutarties trukmė – 2 metai nuo sutarties pasirašymo dienos.

KVJUD krantinių įlaidinės sienutės povandeninės dalies remonto ir navigacinių kliūčių šalinimo darbai

Paskelbimo data: 2013-10-18

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 144005

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Pasirašyta sutartis


2013-10-04 pasirašyta sutartis UAB „Telekonta“. Bendra sutarties suma 277 341,50 Lt įskaitant PVM. Sutarties darbų trukmė 31 mėnuo po sutarties pasirašymo.

Klaipėdos uosto šiaurinės dalies geležinkelio kelių, esančių už nuomojamų teritorijų ribų, priežiūra ir aptarnavimas

Paskelbimo data: 2013-08-06

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 140888

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2014-02-13 nustatytas laimėtojas  UAB "Borta" veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį su UAB "Klaipėdos monolitas", pasiūlymo kaina 5 393 263,91 Lt įskaitant PVM.


Pasirašyta sutartis


2014-03-27 pasirašyta sutartis su tiekėju UAB "Borta" veikiančiu pagal jungtinės veiklos sutartį su UAB "Klaipėdos monolitas", sutarties suma 5 393 263,91  Lt įskaitant PVM, sutarties trukmė – 210 kalendorinių dienų.

Objekto „Krantinių Nr. 66 ir Nr. 67 rekonstravimas su krantinių Nr. 66a ir 67a pratęsimu. II statybų etapas – krantinių Nr. 66a ir 67a pratęsimo statyba su vietiniais inžineriniais tinklais. II darbų eilės - krantinių Nr. 66a ir 67a pratęsimo statyba su betoniniu dugno tvirtinimu krantinių perimetru“ statybos darbai

Paskelbimo data: 2013-10-10

Tipas: atviras konkursas

Pirkimo numeris: 143602

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Pasirašyta sutartis


2013-11-25 pasirašyta sutartis su UAB "Getelit". Sutarties vertė – 400.000,00 Lt įskaitant PVM.

Riedulių pašalinimo iš Klaipėdos uosto kanalo dugno nuo PK-17 iki PK110a darbai

Paskelbimo data: 2013-10-10

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 143577

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Informacija


2013-11-13 d. vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 7 str. 4 d. 2 p. supaprastinto atviro konkurso “Judesių jutiklis su inercine navigacijos sistema” pirkimo procedūros buvo pabaigtos.

Judesių jutiklis su inercine navigacijos sistema

Paskelbimo data: 2013-10-10

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 143550

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytos laimėtojas


2013-11-21 nustatytas laimėtojas UAB „Hidrosfera“. Pirkimo sutartis bus pasirašyta su konkursą laimėjusiu tiekėju už 51 999,75 Lt įskaitant PVM, pagal konkurso sąlygas ir pasiūlyme pateiktą kainą. Pirkimo sutartis bus sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigs atidėjimo terminas (15 dienų laikotarpis nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo dienos).


Pasirašyta sutartis


2013-12-10 pasirašyta sutartis su UAB "Hidrosfera". Sutarties suma – 51 999,75 Lt įskaitant PVM. Tiekėjas turės parengti projektinius pasiūlymus (įvertinant tai, kad projektinius pasiūlymus reikės teikti svarstyti Uosto direkcijos techninei tarybai ir gauti jos pritarimą) per 4 mėnesius nuo Sutarties pasirašymo dienos pagal tiekėjo parengtą ir su pirkėju suderintą kalendorinį paslaugų atlikimo grafiką.

Projektinių pasiūlymų dėl krantinės Nr. 140, Minijos g. 180 Klaipėdoje, rekonstravimo 14,0 m gyliui parengimas

Paskelbimo data: 2013-10-01

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 143179

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Pasirašyta sutartis


2013-11-28 pasirašyta sutartis su  supaprastintą atvirą konkursą laimėjusiu tiekėju UAB „Vakarų laivų remontas“ dėl Jūrinių vilkikų paslaugų. Bendra sutarties suma 220000,00 Lt su PVM. Jūrinių vilkikų paslaugų teikimo trukmė – kol bus panaudotos sutarties 3.1 punkte numatytos lėšos – 220000,00 Lt įskaitant PVM, bet ne ilgiau kaip 12 (dvylika) mėnesių.

Jūrinių vilkikų paslaugų pirkimas

Paskelbimo data: 2013-10-02

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 143257

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Informacija


2013-10-30 konkursas nutraukas, paskelbta apklausa

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 4, Nr. 5 ir Nr. 6 akvatorijos gilinimas“ techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra

Paskelbimo data: 2013-10-01

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 143156

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Pasirašyta sutartis


2013-11-26 pasirašyta sutartis su  UAB "Vakarų pramoga" dėl Naujamečio šventinio renginio 2013-12-13 Uosto direkcijos darbuotojams organizavimo ir įgyvendinimo paslaugų. Bendra sutarties suma 45000,00 Lt su PVM.

Naujamečio šventinio renginio 2013-12-13 Uosto direkcijos darbuotojams organizavimo ir įgyvendinimo paslaugų pirkimas

Paskelbimo data: 2013-09-27

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 143069

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2013-10-30 nustatytas laimėtojas UAB "Fima". Pirkimo sutartis bus pasirašyta su konkursą laimėjusiu tiekėju už 270 943,42 Lt įskaitant PVM, pagal konkurso sąlygas ir pasiūlyme pateiktą kainą.


Pasirašyta sutartis


2013-11-04 pasirašyta sutartis su UAB "Fima" dėl televizinės uosto apžvalgos sistemos tobulinimo. Sutarties suma – 270 943,42 Lt įskaitant PVM. Darbai turi būti atlikti ir įranga pateikta (sumontuota) per 90 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos.

Televizinės uosto apžvalgos sistemos tobulinimas

Paskelbimo data: 2013-09-25

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 142896

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Pasirašyta sutartis


2013-11-29 pasirašyta sutartis su UAB "Technikos uostas". Sutarties suma – 127 739,70 Lt įskaitant PVM. Sutartis galioja nurodytos sumos išnaudojimo, bet ne ilgiau nei iki 2015 m. gruodžio 31 d.

Makrofitų sąžalynų šienavimas ir išvežimas iš Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijos 2013–2015 m

Paskelbimo data: 2013-09-19

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 142713

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Pasirašyta sutartis


2013-10-24 pasirašyta sutartis su UAB "Fima". Sutarties vertė – 240.000,00 Lt įskaitant PVM.

Uosto televizinės apžvalgos ir akvatorijos stebėjimo sistemų techninės priežiūros ir gedimų šalinimo paslaugos

Paskelbimo data: 2013-09-17

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 142597

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Pasirašyta sutartis


2013-10-31 pasirašyta sutartis su UAB "Solvida". Sutarties vertė – 150.000,00 Lt įskaitant PVM.

Reklaminių priemonių ir reprezentacinių dovanų įsigijimas

Paskelbimo data: 2013-09-11

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 142304

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Pasirašytos sutartys


2013-11-28 pasirašytos trys preliminarios sutartys su supaprastintą atvirą konkursą laimėjusiais tiekėjais: UAB „ZIP TRAVEL“ , UAB „Delta“ turizmo centras, BALTIC CLIPPER, UAB dėl „VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos darbuotojų kelionių organizavimo (tarnybinių komandiruočių) paslaugų pirkimas 3 (trejiems) metams“. Bendra sutarčių suma 1485000,00 Lt su PVM. Sutarties trukmė –  iki sutartyje numatytos sumos panaudojimo bet ne ilgiau nei 3 metai nuo sutarties pasirašymo.

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos darbuotojų kelionių organizavimo (tarnybinių komandiruočių) paslaugų pirkimas 3 (trejiems) metams

Paskelbimo data: 2013-09-11

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 142319

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2013 m. rugsėjo 26 d. nustatytas laimėtojas UAB “Getelit”. Pirkimo sutartis bus pasirašyta su konkursą laimėjusiu tiekėju už 846 984,88 Lt įskaitant PVM, pagal konkurso sąlygas ir pasiūlyme pateiktą kainą. Pirkimo sutartis bus sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigs atidėjimo terminas (15 dienų laikotarpis nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo dienos).


Pasirašyta sutartis


2013 m. lapkričio 4 d. pasirašyta sutartis su UAB "Getelit". Sutarties suma – 846 984,88 Lt įskaitant PVM. Paslaugų trukmė – 3 metai nuo sutarties pasirašymo datos.

Pietinio ir šiaurinio molų geotechninis monitoringas 2013-2015 metais

Paskelbimo data: 2013-09-02

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 141915

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Pasirašyta sutartis


2013-10-14 pasirašyta sutartis Lietuvos aukštąja jūreivystės mokykla. Bendra sutarties suma 129000,00 Lt be PVM (Neapmokestinama pagal PVM įstatymo 22 str. 1 d.). Sutarties trukmė – 120 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo, pagal sutartyje numatytus įsipareigojimus.

Locmanų ir laivų eismo tarnybos operatorių mokymai laivų tiltelio treniruoklyje

Paskelbimo data: 2013-08-30

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 141861

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2013-10-09 buvo nustatytas laimėtojas UAB "Asseco Lietuva", su minėtu tiekėju bus pasirašyta sutartis.


Pasirašyta sutartis


2013-11-11 pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju UAB "Asseco Lietuva". Sutarties suma iki 246 210,80 Lt įskaitant PVM.

Dokumentų valdymo sistemos pirkimas

Paskelbimo data: 2013-08-27

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 141659

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

„Išvadų dėl objekto „Suskystintų gamtinių dujų terminalo uosto infrastruktūros (krantinės (angl. jetty)) su suprastruktūra (įranga) projektavimo ir statybos darbai“ techninio projekto atitikties Uosto direkcijos išduotoms techninėms sąlygoms pateikimo paslaugų pirkimas“

Paskelbimo data: 2013-08-19

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 141333

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Pasirašyta sutartis


2013-10-07 pasirašyta sutartis su UAB "Hnit-Baltic". Sutarties vertė – 94.537,30 Lt įskaitant PVM.

RTK GPS (Laivo padėties nustatymo įrenginys) pirkimas

Paskelbimo data: 2013-08-21

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 141417

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2013-10-09 buvo nustatytas laimėtojas UAB „PricewaterhouseCoopers“ veikiantis pagal jungtinės veiklos sutartį su AS „PricewaterhouseCoopers Advisors“, dėl supaprastinto atviro konkurso „VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos nepriklausomas veiklos audito atlikimas“, su minėtu tiekėju bus pasirašyta sutartis.


Pasirašyta sutartis


2013-11-18 pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju UAB "PricewaterhouseCoopers" veikiančiu pagal jungtinės veiklos sutartį su AS „PricewaterhouseCoopers Advisors“. Sutarties suma 278 300,00 Lt įskaitant PVM.

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos nepriklausomas veiklos audito atlikimas

Paskelbimo data: 2013-08-13

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 141214

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2013-09-05 nustatytas laimėtojas UAB Vakarų regiono statybų konsultacinis biuras. Pirkimo sutartis bus pasirašyta su konkursą laimėjusiu tiekėju už 10 000,00 Lt įskaitant PVM, pagal konkurso sąlygas ir pasiūlyme pateiktą kainą. Pirkimo sutartis bus sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigs atidėjimo terminas (15 dienų laikotarpis nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo dienos).


Pasirašyta sutartis


2013-10-07 pasirašyta sutartis su UAB Vakarų regiono statybų konsultaciniu biuru. Sutarties suma – 10 000,00 Lt įskaitant PVM. Techninės priežiūros paslaugų trukmė – iki tol, kol bus išgilintas Objektas ir pasirašytas objekto atliktų darbų priėmimo- perdavimo aktas (orientacinė paslaugų trukmė pagal rangos sutartį – 60 kalendorinių dienų nuo techninės užduoties išsiuntimo (įteikimo) Rangovui dienos).

Objekto „Krantinių nr. 90-96 akvatorijos gilinimo darbai iki -14,0 m gylio ir krantinių Nr. 82-89 akvatorijos gilinimo darbai iki -13,8 m gylio“ rangos darbų techninė priežiūra

Paskelbimo data: 2013-08-08

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 141037

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Uosto televizinės apžvalgos ir akvatorijos stebėjimo sistemų techninės priežiūros ir gedimų šalinimo paslaugos

Paskelbimo data: 2013-08-09

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 141112

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2013-09-19 buvo nustatytas laimėtojas UAB "Hokla" dėl supaprastinto atviro konkurso “Lengvųjų automobilių (2 vnt.) pirkimas”, su minėtu tiekėju bus pasirašyta sutartis.


Pasirašyta sutartis


2013-10-24 d. pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju UAB "Hokla". Sutarties suma iki 216 560,00 Lt įskaitant PVM.

Lengvųjų automobilių (2 vnt.) pirkimas

Paskelbimo data: 2013-08-07

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 140934

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2013-09-24 buvo nustatytas laimėtojas UAB „TAEM ARCHITEKTAI“ veikiantis pagal jungtinės veiklos sutartį su UAB „TAEM URBANISTAI“, su minėtu tiekėju bus pasirašyta sutartis.

Objekto „VĮ KVJUD patikėjimo teise valdomos administracinės paskirties pastato dalies Klaipėdoje, J. Janonio g. 24, paprastojo remonto projektas“ parengimas, rašytinio pritarimo gavimas ir projekto vykdymo priežiūra

Paskelbimo data: 2013-08-06

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 140882

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Informacija


Konkursas nutrauktas gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą.

Galimybių studijos ir paraiškos ES struktūrinių fondų paramai gauti bei techninės užduoties parengimas projektui „Specializuoto laivo (žemkasės/žemsiurbės) Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijos valymo darbams vykdyti įsigijimas

Paskelbimo data: 2013-08-05

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 140828

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Pasirašyta sutartis


2013-09-05 pasirašyta sutartis su UAB „Sweco hidroprojektas“, veikiančia pagal jungtinės veiklos sutartį su Lietuvos energetikos institutu. Sutarties vertė – 239.340,00 Lt įskaitant PVM.

Objekto „Kiaulės Nugaros salos šlaito tvirtinimas SGD terminalo akvatorijoje“ matematinio modelio, projektinių pasiūlymų ir, jei reikės, techninio projekto parengimas ir statinio projekto vykdymo

Paskelbimo data: 2013-07-30

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 140568

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2013-08-20 buvo nustatytas laimėtojas UAB „OR Consulting“, su minėtu tiekėju bus pasirašyta sutartis.


Pasirašyta sutartis


2013-09-20 pasirašyta sutartis UAB „OR Consulting“. Sutarties suma 69 272,50 Lt įskaitant PVM.

Objekto „Naujų privažiuojamųjų geležinkelio kelių Nr. 13, 14 statyba su esamų privažiuojamųjų geležinkelio kelių Nr. 1, 2, 6, 7 rekonstravimu, Nemuno g. 24, Klaipėda“ techninė priežiūra

Paskelbimo data: 2013-07-29

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 140519

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2013-09-19 nustatytas apklausos laimėtojas Rohde Nielsen A/S. Pirkimo sutartis bus pasirašyta su konkursą laimėjusiu tiekėju iki 8 600 402,91 Lt įskaitant PVM, pagal konkurso sąlygas ir pasiūlyme pateiktą kainą. Pirkimo sutartis bus sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigs atidėjimo terminas (15 dienų laikotarpis nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo dienos).


Pasirašyta sutartis


2013-10-22 pasirašyta sutartis su Rohde Nielsen A/S dėl objekto „Krantinių nr. 90-96 akvatorijos gilinimo darbai iki -14,0 m gylio ir krantinių Nr. 82-89 akvatorijos gilinimo darbai iki -13,8 m gylio“ darbų pirkimo, vykdant pirkimą apklausą. Sutarties suma – 8 600 402,91 Lt įskaitant PVM. Gilinimo darbų trukmė – 60 kalendorinių dienų, kurios prasideda nuo sutarties 8.1.1 punkto įvykdymo.

 

Objekto „Krantinių nr. 90-96 akvatorijos gilinimo darbai iki -14,0 m gylio ir krantinių Nr. 82-89 akvatorijos gilinimo darbai iki -13,8 m gylio“ darbų pirkimas

Paskelbimo data: 2013-07-22

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 140280

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Informacija


2013-08-13 nutrauktas supaprastintas atviras konkursas „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto aplinkos monitoringas 2014-2015 metais“.

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto aplinkos monitoringas 2014-2015 metais

Paskelbimo data: 2013-07-22

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 140270

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Jūrinių paslaugų pirkimas

Paskelbimo data: 2013-07-15

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 139988

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Pasirašyta sutartis


2013-08-20 pasirašyta sutartis su  supaprastintą atvirą konkursą laimėjusiu tiekėju UAB „Plungės Jonis-S“ dėl „Objekto „Naujų privažiuojamųjų geležinkelio kelių Nr. 13, 14 statyba su esamų privažiuojamųjų geležinkelio kelių Nr. 1, 2, 6, 7 rekonstravimu, Nemuno g. 24, Klaipėda“ statybos darbai“. Bendra sutarties suma 5 922459,08 Lt įskaitant PVM. Sutarties darbų trukmė 180 kalendorinių dienų nuo aktu perduotos (Rangovui) statybvietės ir techninio projekto.

„Objekto „Naujų privažiuojamųjų geležinkelio kelių Nr. 13, 14 statyba su esamų privažiuojamųjų geležinkelio kelių Nr. 1, 2, 6, 7 rekonstravimu, Nemuno g. 24, Klaipėda“ statybos darbai“

Paskelbimo data: 2013-07-11

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 139850

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2013-07-15 nustatytas laimėtojas UAB „Ekosistema“. Pirkimo sutartis bus pasirašyta su konkursą laimėjusiu tiekėju už 71 148,00 Lt įskaitant PVM, pagal konkurso sąlygas ir pasiūlyme pateiktą kainą. Pirkimo sutartis bus sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigs atidėjimo terminas (15 dienų laikotarpis nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo dienos).


Pasirašyta sutartis


2013-08-02 pasirašyta sutartis su UAB "Ekosistema". Sutarties suma – 71 148,00 įskaitant PVM. Pagamintų priemonių pristatymo terminas – iki 2013 m. lapkričio 11 d. Tiekėjas VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos lokalinio kovos su tarša uoste, žmonių, laivų ir turto gelbėjimo planą parengti turės per 120 (vieną šimtą dvidešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos kokybiškai, laiku ir pagal sutartyje numatytus įsipareigojimus.

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos lokalinio kovos su tarša uoste, žmonių, laivų ir turto gelbėjimo plano paruošimas

Paskelbimo data: 2013-06-27

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 139121

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2013-08-01 buvo nustatytas laimėtojas UAB "Kelvista", su minėtu tiekėju bus pasirašyta sutartis.


Pasirašyta sutartis


2013-09-12 pasirašyta sutartis su UAB "Kelvista". Sutarties suma iki 4 235,00 Lt įskaitant PVM.

Objekto „KVJUD krantinės Nr. 25 kapitalinis remontas. I darbų etapas“ kapitalinio remonto darbų techninė priežiūra

Paskelbimo data: 2013-06-27

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 139115

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas

2013-07-24 nustatytas laimėtojas UAB „Omnitel“. Pirkimo sutartis bus pasirašyta su konkursą laimėjusiu tiekėju iki 195 000,00 Lt įskaitant PVM, pagal konkurso sąlygas ir pasiūlyme pateiktus paslaugų įkainius. Pirkimo sutartis bus sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigs atidėjimo terminas (15 dienų laikotarpis nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo dienos).


Sutartis pasirašyta


2013-08-19 pasirašyta sutartis su UAB "Omnitel". Sutarties suma – iki 195 000,00 Lt įskaitant PVM. Paslaugos pradedamos teikti nuo užsakovo nurodytos datos ir teikiamos, kol bus suteikta paslaugų už sutarties 2.3 punkte nurodytą pinigų sumą, bet ne ilgiau kaip 36 mėnesius.

Judriojo telefonų ryšio paslaugų pirkimas

Paskelbimo data: 2013-06-26

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 139064

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Katerio hidrografiniams matavimams atlikti (mažų gylių akvatorijų vietose) pirkimas

Paskelbimo data: 2013-06-19

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 138826

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2013-07-15 nustatytas laimėtojas UAB „Druka“. Pirkimo sutartis bus pasirašyta su konkursą laimėjusiu tiekėju už 149 935,94 Lt įskaitant PVM, pagal konkurso sąlygas ir pasiūlyme pateiktą kainą. Pirkimo sutartis bus sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigs atidėjimo terminas (15 dienų laikotarpis nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo dienos).

Pasirašyta sutartis


2013-08-08 pasirašyta sutartis su UAB "Druka". Sutarties suma – 149 935,94 įskaitant PVM. Pagamintų priemonių pristatymo terminas – iki 2013 m. lapkričio 11 d.

 

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos reklaminių kanceliarinių priemonių (kalendorių, darbo knygų, maišelių, atvirukų ir t.t.) parengimas ir pagaminimas

Paskelbimo data: 2013-06-13

Tipas: atviras konkursas

Pirkimo numeris: 138594

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2013-07-11 nustatytas laimėtojas UAB „Telekonta“. Pirkimo sutartis bus pasirašyta su konkursą laimėjusiu tiekėju iki 150 000,00 Lt įskaitant PVM, pagal konkurso sąlygas ir pasiūlyme pateiktus įkainius.

Pasirašyta sutartis

2013-07-26 pasirašyta sutartis su UAB "Telekonta". Sutarties suma iki 150 000,00 Lt įskaitant PVM. Sutartis įsigalioja nuo sutarties pasirašymo dienos ir galioja, iki kol bus panaudota 3.1 punkte numatyta suma, bet ne ilgiau kaip trejus metus nuo pasirašymo dienos.

 

Šviesolaidžio kabelių tinklo techninės priežiūros ir gedimų šalinimo darbų pirkimas

Paskelbimo data: 2013-06-12

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 138532

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Pasirašyta sutartis


2013-07-23 d. pasirašyta sutartis UAB „EIT Sprendimai“. Sutarties suma 71 498,90 Lt įskaitant PVM.

Tarnybinių stočių ir automatinio atsarginių kopijų darymo sistemos perkėlimo pirkimas

Paskelbimo data: 2013-05-27

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 137592

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2013-06-12 nustatytas laimėtojas UAB „Alna Software“. Pirkimo sutartis bus pasirašyta su konkursą laimėjusiu tiekėju iki 900 000,00 Lt įskaitant PVM, pagal konkurso sąlygas ir pasiūlyme pateiktus įkainius.

Pasirašyta sutartis


2013-07-12 pasirašyta sutartis su UAB "Alna Software". Sutarties suma iki 900 000,00 Lt įskaitant PVM, pagal konkurso sąlygas ir pasiūlyme pateiktus įkainius. Sutarties galiojimo trukmė – 2 metai nuo sutarties pasirašymo dienos. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir nustoja galioti, jeigu išnaudojama sutarties 3.1 punkte nurodyta suma arba jei ji yra tinkamai įvykdyta, arba jei šalys susitarė ją nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ir kitais įstatymų ir sutarties numatytais atvejais.

 

Krovinių ir prekių informacinės sistemos (KIPIS) techninio aptarnavimo ir modernizavimo paslaugų pirkimas

Paskelbimo data: 2013-05-22

Tipas: atviras konkursas

Pirkimo numeris: 137426

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2013-06-12 buvo nustatytas laimėtojas UAB „Laivo sandėlis“, su minėtu tiekėju bus pasirašyta sutartis.


Pasirašyta sutartis


2013-06-26 pasirašyta sutartis su UAB "Laivo sandėlis". Sutarties suma 113 800,00 Lt įskaitant PVM.

 

Pakabinami keturtakčiai varikliai kateriui „Zunda-1“

Paskelbimo data: 2013-05-23

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 137407

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Pasirašyta sutartis


2013-07-17 pasirašyta sutartus su UAB „Hidrostatyba“, veikiančia pagal jungtinės veiklos sutartį su UAB „Getelit“. Sutarties vertė - 10.998.972,60 Lt įskaitant PVM.

„Objekto „Krantinių Nr. 90 -100 nauja statyba. I statybos etapas – krantinių Nr. 90-96 nauja statyba (papildymas)“ statybos darbai“

Paskelbimo data: 2013-05-22

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 137440

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Pasirašyta sutartis


2013-08-07 pasirašyta sutartis su  supaprastintą pirkimą apklausos būdų laimėjusiu tiekėju UAB „RWI LT“ dėl „Objekto „Postovio“ ir Pauosčio kelynai už nuomojamų teritorijų ribų. Geležinkelio kelių Nr. 27, 29, 30 ir 35 dalinis remontas, ištiesiant kelius pagal profilius“ remonto (paprastasis remontas) darbai“. Bendra sutarties suma 347456,33 Lt įskaitant PVM. Sutarties darbų trukmė 150 kalendorinių dienų nuo aktu perduotos (Rangovui) statybvietės ir techninio projekto.

„Objekto „Postovio“ ir Pauosčio kelynai už nuomojamų teritorijų ribų. Geležinkelio kelių Nr. 27, 29, 30 ir 35 dalinis remontas, ištiesiant kelius pagal profilius“ remonto (paprastasis remontas) darbai“

Paskelbimo data: 2013-05-16

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 137194

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Pasirašyta sutartis


2013-06-13 pasirašyta sutartis su UAB "Baltseta". Sutarties vertė - 371 917,70 Lt įskaitant PVM.

„Variklio MTU 8V 2000 M70 techninis aptarnavimas pagal reglamentą W6“

Paskelbimo data: 2013-05-09

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 136749

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Informacija


Supaprastintas atviras konkursas nutrauktas 2013-06-13.


Pasirašyta sutartis


2013-07-19 pasirašyta sutartis su UAB "Hidrosfera" (dėl apklausos). Sutarties vertė - 89.000,00 Lt įskaitant PVM.

„Objekto „Krantinių Nr. 69 ir Nr. 70 Nemuno g. 2, Klaipėdoje, akvatorijos gilinimo iki -14,0 m. gylio“ techninio darbo projekto parengimas ir statinio projekto vykdymo priežiūra“

Paskelbimo data: 2013-05-09

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 136741

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

„Suskystintųjų gamtinių dujų terminalo statybos, susijusios su krantinės statybos projekto įgyvendinimu, rizikos valdymo ir kokybės kontrolės paslaugų atlikimas“

Paskelbimo data: 2013-05-08

Tipas: atviras konkursas

Pirkimo numeris: 136706

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Pasirašyta sutartis


2013-06-03 pasirašyta sutartis su G. Krakausko individualia įmone „Diugonis“. Bendra sutarties suma iki 150000,00 Lt įskaitant PVM. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos ir galioja iki 3.1 p. nurodytos sumos (150000,00 Lt įskaitant PVM) panaudojimo, tačiau ne ilgiau kaip 3 metus.

Narų įrangos remontas ir atsarginės dalys

Paskelbimo data: 2013-04-26

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 136100

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos lokalinio kovos su tarša uoste, žmonių, laivų ir turto gelbėjimo plano paruošimas

Paskelbimo data: 2013-04-23

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 135943

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Pasirašyta sutartis


2013-06-11 pasirašyta sutartis su UAB „Atea“. Sutarties suma 888 310,61 Lt įskaitant PVM.

Tarnybinių stočių įrangos pirkimas

Paskelbimo data: 2013-04-17

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 135659

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

KVJU akvatorijos dugno prie krantinių valymo darbai

Paskelbimo data: 2013-04-08

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 135171

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2013 m. gegužės 3  d. nustatytas apklausos dėl VĮ KVJUD patikėjimo teise valdomų geležinkelio kelių ir jų statinių eksploatacinių remonto darbų laimėtojas UAB „Gargždų geležinkelis“, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį su UAB „Tilta“, kurios pasiūlymo kaina 18 219 777,26 Lt įskaitant PVM . Pirkimo sutarties bus pasirašoma iki 700 000,00 Lt įskaitant PVM, pagal konkurso sąlygas ir tiekėjo įkainius. Pirkimo sutartis bus sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigs atidėjimo terminas (15 dienų laikotarpis nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo dienos).

Pasirašyta sutartis


2013-05-10 pasirašyta sutartis su UAB „Gargždų geležinkelis“, veikiančia pagal jungtinės veiklos sutartį su UAB „Tilta“, dėl VĮ KVJUD patikėjimo teise valdomų geležinkelio kelių ir jų statinių eksploatacinių remonto darbų , vykdant pirkimą apklausą dėl VĮ KVJUD patikėjimo teise valdomų geležinkelio kelių ir jų statinių eksploatacinių remonto darbų . Sutarties suma iki 700 000,00 Lt įskaitant PVM. Darbų trukmė – 2 metai nuo sutarties pasirašymo datos. Sutartis įsigalioja nuo sutarties pasirašymo dienos ir galioja tol, kol bus išnaudota 3.1 punkte nurodyta suma, bet ne ilgiau kaip 2 metus.

VĮ KVJUD patikėjimo teise valdomų geležinkelio kelių ir jų statinių eksploataciniai remonto darbai

Paskelbimo data: 2013-04-03

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 134938

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Pasirašyta sutartis


2013-07-26 pasirašyta sutartis su Meyer & Van der Kamp GmbH & Co. KG. Bendra sutarties suma  iki 9 673950,00 Lt įskaitant PVM. Sutarties trukmė - 24 mėnesiai. Jei per 24 mėn. nebus išnaudota numatyta pinigų suma, numatyta sutarties 3.1 punkte tai sutartis galios, iki bus panaudoti pinigai, bet ne ilgiau kaip 3 metus nuo sutarties pasirašymo datos.

KVJU akvatorijos nuo PK-17 iki PK 110a valymo darbai

Paskelbimo data: 2013-03-29

Tipas: atviras konkursas

Pirkimo numeris: 134977

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Pasirašyta sutartis


2013-08-12 pasirašyta sutartis su  atvirą konkursą laimėjusiu tiekėju UAB „Vakarų regiono statybų konsultacinis biuras“ dėl „KVJUD krantinių specialiosios apžiūros 2013-2015 metais“. Bendra sutarties suma  iki 1 050000,00 Lt įskaitant PVM. Sutarties trukmė – 3 metai nuo sutarties pasirašymo dienos. Sutartis galioja iki visiško šalių įsipareigojimų pagal sutartį įvykdymo arba iki  sutarties 3.1. p. nurodytos sumos panaudojimo.

KVJUD krantinių speciali apžiūrа 2013-2015 metais

Paskelbimo data: 2013-03-29

Tipas: atviras konkursas

Pirkimo numeris: 134788

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Pasirašyta sutartis


2013-05-29 pasirašyta sutartis su AB “Pramprojektas”. Sutarties vertė – 42.229,00 Lt įskaitant PVM.

Naujo privažiuojamojo geležinkelio kelio statyba Postovio kelyne, Burių g. 17, Klaipėdoje ir esamų privažiuojamųjų geležinkelio kelių Nr. 35 ir Nr. 36 Postovio kelyne, rekonstravimas“ techninio projekto parengimas, statybą leidžiančio dokumento gavimas ir statinio projekto vykdymo priežiūra

Paskelbimo data: 2013-03-21

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 134380

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Pasirašyta sutartis


2013-05-06 pasirašyta sutartis su UAB  "Telekonta". Bendra sutarties suma 338739,98 Lt įskaitant PVM. Sutarties trukmė – 3 metai nuo sutarties pasirašymo dienos.

Klaipėdos uosto pietinės dalies geležinkelio kelių, esančių už nuomojamų teritorijų ribų, priežiūra ir aptarnavimas

Paskelbimo data: 2013-03-13

Pabaigos data: 2013-03-28

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 133904

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Pasirašyta sutartis


2013-05-02 pasirašyta sutartis su UAB „Garant Service“, veikiančią pagal jungtinės veiklos sutartį su UAB „Garant Safety“. Sutarties vertė – 300.000,00 Lt įskaitant PVM.

VĮ KVJUD laivų techninis aptarnavimas trejiems metams

Paskelbimo data: 2013-03-13

Pabaigos data: 2013-03-27

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 133901

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2013 m. gegužės 10 d. nustatyta supaprastinto atviro konkurso “KVJUD krantinių atmušimo įrenginių 2013–2015 metais remontas“ laimėtoja UAB “Šilutės polderiai”, kurios pasiūlymo įkainių paketo kaina 1 395 309,08 Lt įskaitant PVM, sutartis bus sudaroma iki 1 300 000,00 Lt įskaitant PVM, pagal konkurso sąlygas ir pasiūlyme pateiktus įkainius. Pirkimo sutartis bus sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigs atidėjimo terminas (15 dienų laikotarpis nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo dienos).


Pasirašyta sutartis


2013-05-30 pasirašyta sutartis su UAB “Šilutės polderiai”. Sutarties suma iki 1 300 000,00 Lt įskaitant PVM. KVJUD krantinių atmušimo įrenginių 2013–2015 metais remonto darbų trukmė – 2 metai nuo sutarties pasirašymo datos. Jei lieka sutarties 3.1 punkte lėšų ir abi šalys nepageidauja nutraukti šios sutarties, ji gali būti pratęsiama dar 1 metams, bet ne ilgiau, nei bus panaudota visa sutartyje numatytų lėšų suma.

KVJUD krantinių atmušimo įrenginių 2013–2015 metais remontas

Paskelbimo data: 2013-03-07

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 133736

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Civilinio jūrų laivyno uniformų Uosto direkcijos darbuotojams pirkimas 2013 m

Paskelbimo data: 2013-03-06

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 124149

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Pasirašyta sutartis


2013-12-16 pasirašyta sutartis su UAB "Telekonta" veikiančiu pagal jungtinės veiklos sutartį su HITT Holland Institute of Traffic Technology B. V. Bendra sutarties suma 6685176,19 Lt su PVM. Sutarties trukmė iki 2015-08-16.

Laivų eismo radiolokacinės kontrolės sistemos įsigijimas, senos įrangos išmontavimas, įdiegimas bei suderinimas

Paskelbimo data: 2013-02-25

Tipas: atviras konkursas

Pirkimo numeris: 133347

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Nustatytas laimėtojas


2013-04-18 buvo nustatytas laimėtojas UAB "Kemi Service", su minėtu tiekėju bus pasirašyta sutartis.


Pasirašyta sutartis

2013-05-15 pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju UAB "Kemi Service". Sutarties suma 200 000,00 Lt įskaitant PVM.

Negarantinių Uosto direkcijos automobilių techninė priežiūra ir remontas 2013 m.

Paskelbimo data: 2013-02-26

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 133320

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2013-04-17 dieną buvo nustatytas laimėtojas UAB "Propeller", su minėtu tiekėju bus pasirašyta sutartis.

 

Pasirašyta sutartis


2013-05-15 d. pasirašyta sutartis su UAB „Propeller“. Sutarties suma 21 501,70 Lt įskaitant PVM.

Reklaminių informacinių priemonių sukūrimas, parengimas ir pagaminimas, įgyvendinant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną 2007-2013 m. programos projektą „Marriage“

Paskelbimo data: 2013-02-25

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 133317

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2013-03-28 buvo nustatytas laimėtojas UAB "Verslo Aljansas", su minėtu tiekėju bus pasirašyta sutartis.


Pasirašyta sutartis


2013-04-15 d. pasirašyta sutartis su UAB "Verslo Aljansas". Sutarties suma yra 34 848,00 Lt įskaitant PVM.

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai priklausančių nehidrotechninės paskirties statinių techninės priežiūros pirkimas

Paskelbimo data: 2013-02-21

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 133201

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Jūrinių vilkikų paslaugų pirkimas

Paskelbimo data: 2013-02-19

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 133066

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2013-04-11 nustatytas laimėtojas UAB "Kelvista", su minėtu tiekėju bus pasirašyta sutartis.

Pasirašyta sutartis


2013-05-06 d. pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju UAB „Kelvista“. Sutarties suma 15 004,00 Lt įskaitant PVM.

Objekto „Geležinkelio kelių Nr. 23 ir 24 rekonstravimas, N. Uosto g. 23, Klaipėda“ statybos darbų techninės priežiūros pirkimas

Paskelbimo data: 2013-02-14

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 132900

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas

 

2013-03-28 nustatytas laimėtojas UAB "Darnaus vystymosi institutas", kurio pasiūlymo kaina 185 000,00 Lt įskaitant PVM. Pirkimo sutartis bus sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigs atidėjimo terminas (15 dienų laikotarpis nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo dienos).


Pasirašyta sutartis


2013-04-17 pasirašyta sutartis su UAB "Darnaus vystymosi institutas". Sutarties suma 185 000,00 Lt įskaitant PVM. Sutarties paslaugų terminai: galioja iki 2014 m. sausio 31 d. paslaugos atlikimo – monitoringo metinės ataskaitos pateikimo dienos.

 

 

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto aplinkos monitoringo 2013 (II, III, IV ketvirčiais) metais atlikimas

Paskelbimo data: 2013-02-08

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 132667

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Informacija


2013-03-13 nutrauktas supaprastintas atviras konkursas dėl Šventosios valstybinio jūrų uosto infrastruktūros ir suprastruktūros komplekso išvystymo bei veiklos koncepcijos parengimo, įgyvendinant projektą „Marriage“. 2013-03-13 pereita į apklausą.


Pasirašyta sutartis


2013-05-10 pasirašyta sutartis su UAB „Peritus sprendimai“ dėl apklausos dėl Šventosios valstybinio jūrų uosto infrastruktūros ir suprastruktūros komplekso išvystymo bei veiklos koncepcijos parengimo, įgyvendinant projektą „Marriage“. Sutarties vertė - 150 000,00 Lt įskaitant PVM.

Šventosios valstybinio jūrų uosto infrastruktūros ir suprastruktūros komplekso išvystymo bei veiklos koncepcijos parengimas, įgyvendinant projektą "Marriage"

Paskelbimo data: 2013-02-08

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 132665

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2013 m. balandžio 23  d. nustatyta apklausos dėl KVJUD krantinių Nr. 135–136 paprastojo remonto darbų laimėtoja UAB “Getelit”, kurios pasiūlymo kaina 1 300 000,00 Lt įskaitant PVM. Pirkimo sutartis bus sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigs atidėjimo terminas (15 dienų laikotarpis nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo dienos).

Pasirašyta sutartis


2013-05-08 pasirašyta sutartis su UAB “Getelit” dėl KVJUD krantinių Nr. 135–136 paprastojo remonto darbų, vykdant pirkimą apklausą dėl KVJUD krantinių Nr. 135–136 paprastojo remonto darbų. Sutarties suma 1 300 000,00 Lt įskaitant PVM. Darbų trukmė – 120 kalendorinių dienų nuo sutarties 8.1.1 p. įvykdymo.

KVJUD krantinių Nr. 135–136 paprastojo remonto darbai

Paskelbimo data: 2013-02-01

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 132384

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Informacija


2013 m. kovo 29 d. nustatytas apklausos dėl Klaipėdos ir Šventosios valstybinių jūrų uostų akvatorijų dugno nuosėdų užterštumo tyrimų  laimėtojas Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas, kurios pasiūlymo įkainių paketo kaina 2 578,00 Lt įskaitant PVM, sutartis bus sudaroma iki 580 000,00 Lt įskaitant PVM.


Pasirašyta sutartis


2013 m. balandžio 15 d. pasirašyta sutartis su Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutu, vykdant pirkimą apklausą. Sutarties suma iki 580 000,00 Lt įskaitant PVM, pagal pasiūlyme pateiktus įkainius. Sutartis galioja iki sutarties sumos panaudojimo, bet ne ilgiau kaip 3 metus.

Klaipėdos ir Šventosios valstybinių jūrų uostų akvatorijų dugno nuosėdų užterštumo tyrimai

Paskelbimo data: 2013-02-01

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 132375

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Informacija


Procedūros pabaigtos atmetus visus pasiūlymus.

Makrofitų sąžalynų šienavimas ir išvežimas iš Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijos 2013-2015 m.

Paskelbimo data: 2013-01-29

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 132192

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Pasirašyta sutartis


2013-03-15 pasirašyta sutartis su UAB "Baltseta". Sutarties vertė – 600.000,00 Lt įskaitant PVM.

VĮ KVJU direkcijos laivų variklių MTU 2000 serijos, SISU, SCANIA, MITSUBISHI, HATZ, reversinių reduktorių ZF, varytuvų PUMP JET SHOTTEL, ROLLS-ROYCE KAMEVA FF JET, oro kompresorių HOLUGHT, SAUER, apšildymo katilų KABOLA, MARITIME BOOSTER, vairo įrenginių KOBELT techninis aptarnavimas trejiems metams

Paskelbimo data: 2013-01-23

Pabaigos data: 2013-02-06

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 131992

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

VĮ KVJUD patikėjimo teise valdomų geležinkelio kelių ir jų statinių avariniai ir eksploataciniai remonto darbai

Paskelbimo data: 2013-01-16

Pabaigos data: 2013-01-31

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 131782

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2013-03-06 buvo nustatytas laimėtojas UAB "ERNST & YOUNG BALTIC", su minėtu tiekėju bus pasirašyta sutartis.


Pasirašyta sutartis


2013-04-12 d. pasirašyta sutartis su UAB „ERNST & YOUNG BALTIC“. Sutarties suma yra 69 272,50 Lt įskaitant PVM.

Galimybių studijos „Laivų, naudojančių suskystintas gamtines dujas arba dvejopą kurą (suskystintas gamtines dujas ir naftos produktus) bunkeriavimo Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste“ atlikimas

Paskelbimo data: 2013-01-16

Pabaigos data: 2013-01-29

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 131773

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Pasirašyta sutartis


2013-02-28 pasirašyta sutartis su UAB  "Kelvista" dėl objekto "KVJUD Krantinių Nr. 137 ir Nr. 138 pokraninio kelio remontas" remonto darbų techninės priežiūros. Bendra sutarties suma 5600,00 Lt įskaitant PVM. Sutarties trukmė – 5 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos.

 

 

Objekto „KVJUD Krantinių Nr. 137 ir Nr. 138 pokraninio kelio remontas“ remonto darbų techninė priežiūra

Paskelbimo data: 2013-01-04

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 131456

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Raktiniai žodžiai: pokraninio kelio remontas, krantinė, 137, 138

Nustatytas laimėtojas


2013-01-28 buvo nustatytas laimėtojas UAB "Kelvista", su minėtu tiekėju bus pasirašyta sutartis.


Pasirašyta sutartis


2013-02-14 d. pasirašyta sutartis su UAB "Kelvista". Sutarties suma yra 39 446,00 Lt įskaitant PVM.

 

Objekto “Esamų geležinkelio kelių rekonstravimas ir naujų geležinkelio kelių statyba UAB Malkų įlankos terminalo nuomojamoje teritorijoje, Minijos g. 180, Klaipėdoje” statybos darbų techninė priežiūra

Paskelbimo data: 2012-12-12

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 130728

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Raktiniai žodžiai: geležinkelis, statyba, Minijos 180, Malkų įlankos terminalas

Objekto „Šventosios valstybinio jūrų uosto infrastruktūros statyba ir akvatorijos gilinimas“ techninio projekto parengimas, statybą leidžiančių dokumentų gavimas ir statinio projekto vykdymo priežiūra

Paskelbimo data: 2012-12-07

Pabaigos data: 2013-01-17

Tipas: atviras konkursas

Pirkimo numeris: 130612

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Raktiniai žodžiai: Šventosios uostas, infrastruktūros statyba, akvatorijos gilinimas

Pasirašyta sutartis


2013-01-10 pasirašyta sutartis su UAB "Kelvista". Sutarties suma yra  44 286,00 Lt įskaitant PVM.

Objekto „Užteršto grunto aikštelės, užteršto grunto iškasimo iš dokų duobių, nusausinimo, saugojimo ir tvarkymo projektų parengimas ir projektuose numatytų darbų atlikimas“ statybos darbų ir darbų pagal technologinį projektą techninės priežiūros paslaugų pirkimas

Paskelbimo data: 2012-12-03

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 130380

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2013-01-21 nustatytas apklausos laimėtojas UAB "Plungės Jonis-S". Pirkimo sutarties suma 940 000,00 Lt įskaitant PVM.


Pasirašyta sutartis


2013-02-18 pasirašyta sutartis su UAB "Plungės Jonis-S". Sutarties suma 940 000,00 Lt įskaitant PVM. Darbų trukmė – 120 kalendorinių dienų.

Objekto „KVJUD krantinių Nr. 137-138 pokraninio kelio remontas“ remonto darbų pirkimas

Paskelbimo data: 2012-11-30

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 130313

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Raktiniai žodžiai: remontas, pokraninis kelias, krantinė, 137, 138

Nustatytas laimėtojas


2013-03-28 nustatytas laimėtojas UAB "Getelit", kurios pasiūlymo kaina 213 900,00 Lt įskaitant PVM. Pirkimo sutartis bus sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigs atidėjimo terminas (15 dienų laikotarpis nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo dienos).

Pasirašyta sutartis


2013 m. balandžio 15 d. pasirašyta sutartis su UAB "Getelit" dėl "Objekto „KVJUD krantinės Nr. 25 kapitalinis remontas. I darbų etapas“ techninio darbo projekto parengimo, statinio projekto vykdymo priežiūros ir remonto darbų atlikimas“ vykdant supaprastintą atvirą konkursą „Objekto „KVJUD krantinės Nr. 25 kapitalinis remontas. I darbų etapas“ techninio darbo projekto parengimo, statinio projekto vykdymo priežiūros ir remonto darbų atlikimas“. Sutarties suma 213 900,00 Lt įskaitant PVM. Darbai turi būti atlikti per 180 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos pagal rangovo parengtą ir su užsakovu suderintą kalendorinį darbų atlikimo grafiką.

„Objekto „KVJUD krantinės Nr. 25 kapitalinis remontas. I darbų etapas“ techninio darbo projekto parengimo, statinio projekto vykdymo priežiūros ir remonto darbų atlikimas“

Paskelbimo data: 2012-11-21

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 129850

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Raktiniai žodžiai: remontas

Nustatytas laimėtojas


2012-12-19 nustatytas laimėtojas UAB "VIP Viešosios informacijos partneriai". Pirkimo sutartis bus pasirašyta su konkursą laimėjusiu tiekėju už 47 371,50 Lt įskaitant PVM, pagal konkurso sąlygas ir pasiūlyme pateiktą kainą.


Pasirašyta sutartis


2013-01-15 pasirašyta sutartis su UAB "VIP Viešosios informacijos partneriai". Sutarties suma 47 371,50 Lt įskaitant PVM. Sutartis galioja iki 2013 m. liepos 30 d.

Klaipėdos uosto reklaminių informacinių leidinių parengimas ir pagaminimas

Paskelbimo data: 2012-11-15

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 129627

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2012-12-13 buvo nustatytas laimėtojas UAB "Officeday", su minėtu tiekėju bus pasirašyta sutartis.


Pasirašyta sutartis


2012-12-31 pasirašyta sutartis su UAB "Officeday". Sutarties suma 120 000,00 Lt, įskaitant PVM.

Kanceliarinių prekių pirkimas Uosto direkcijos darbuotojams

Paskelbimo data: 2012-11-14

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 129539

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Pasirašyta sutartis


2013-01-08 pasirašyta sutartis su UAB "Baltseta" veikiančia pagal jungtinės veiklos sutartį su VĮ Vidaus vandenų kelių direkcija. Bendra sutarties suma 83481,65 Lt įskaitant PVM. Sutarties trukmė 20 darbo dienų po laivo priėmimo akto remontuoti pasirašymo dienos.

 

Narų boto „Rifas“ remontas doke

Paskelbimo data: 2012-11-12

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 129455

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas2013 m. sausio 10 d. nustatytas apklausos, dėl eksperimentinio moreninio grunto gramzdinimo esamoje smėlio (IV) sąvartoje monitoringo, laimėtojas Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas. Pirkimo sutartis bus pasirašyta su konkursą laimėjusiu tiekėju už 160 000,00 Lt įskaitant PVM, pagal konkurso sąlygas ir pasiūlyme pateiktą kainą.


Pasirašyta sutartis


2013 m. sausio 22 d. pasirašyta sutartis su Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutu. Sutarties suma 160 000,00 įskaitant PVM.

Eksperimentinio moreninio grunto gramzdinimo esamoje smėlio (IV) sąvartoje monitoringas

Paskelbimo data: 2012-11-09

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 129383

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Raktiniai žodžiai: monitoringas

Pasirašyta sutartis


2013-01-07 pasirašyta sutartis su UAB "Neste Lietuva". Sutarties vertė 450.000,00 Lt įskaitant PVM.

Benzino E95 ir dyzelinio kuro pirkimas 2013-2015 m.

Paskelbimo data: 2012-11-09

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 129377

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2012-12-06 nustatytas laimėtojas UAB "Fima". Pirkimo sutartis bus pasirašyta su konkursą laimėjusiu tiekėju už 167 023,31 Lt įskaitant PVM, pagal konkurso sąlygas ir pasiūlyme pateiktą kainą.Pasirašyta sutartis


2013-01-09 pasirašyta sutartis su UAB "Fima". Sutarties suma 167 023,31 Lt įskaitant PVM. Darbai turi būti atlikti per 90 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos.

Uosto režimo skyriaus įslaptintos informacijos laikymo patalpos administraciniame pastate (J. Janonio g. 24) įrengimas

Paskelbimo data: 2012-11-07

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 129277

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Raktiniai žodžiai: įslaptinta informacija, administracinis pastatas

Informacija


Konkurso viešųjų pirkimų procedūros pabaigtos, nes buvo atmesti visi pasiūlymai. Paskelbtas naujas konkursas.

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto aplinkos monitoringas 2013–2015 metais

Paskelbimo data: 2012-11-07

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 129273

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Raktiniai žodžiai: monitoringas

Pasirašyta sutartis


2013-01-23 pasirašyta sutartis su UAB "Vakarų regiono statybų konsultacinis biuras". Bendra sutarties suma 96279,00 Lt įskaitant PVM. Sutarties trukmė – iki tol, kol bus išgilintas objektas bei pasirašytas ir patvirtintas objekto užbaigimo aktas (orientacinė paslaugų trukmė pagal rangos sutartį – 135 kalendorinės dienos  nuo pirmos techninės užduoties išsiuntimo (įteikimo) Rangovui dienos).

Objekto „Smeltės laivų apsisukimo rato tobulinimas, pritaikant didesniems (konteineriniams ir kt.) laivams gilinimo darbai“ gilinimo darbų techninė priežiūra

Paskelbimo data: 2012-10-25

Tipas: supaprastintas projekto konkursas

Pirkimo numeris: 128801

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2012-12-04 dieną buvo nustatytas laimėtojas UAB "LOROMAS" veikiantis pagal jungtinės veiklos sutartį su UAB "KRS", su minėtu tiekėju bus pasirašyta sutartis.


Pasirašyta sutartis


2012-12-31 pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju UAB „LOROMAS“ veikiančiu pagal jungtinės veiklos sutartį su UAB „KRS“. Sutarties suma yra 654 739,69 Lt įskaitant PVM.

Objekto „KJKK „Bega“ geležinkelio kelių Nr. 10, 12 dalinis remontas. Iešmo pervados Nr. 1 keitimas nauja“ statybos (naujo statinio statyba ir statinio paprastasis remontas) darbų atlikimas

Paskelbimo data: 2012-10-22

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 128595

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Raktiniai žodžiai: Bega, geležinkelis, 10, 12, remontas

Pasirašyta sutartis


2013-01-02 pasirašyta sutartis su UAB „Hidrosfera“. Bendra sutarties suma 446 300,00 Lt įskaitant PVM. Sutarties trukmė per visą statybos darbų vykdymo laikotarpį iki statybos darbų užbaigimo akto pasirašymo.

Objekto „Dokų duobės kasimas, naujos dokų inkaravimo sistemos įrengimas ir krantinių Nr. 137, 138, 138A ir 139 (dalies) rekonstravimas, Minijos g. 180, Klaipėda“ techninio projekto parengimas, statybą leidžiančio dokumento gavimas ir statinio projekto vykdymo priežiūra

Paskelbimo data: 2012-10-17

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 128376

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Raktiniai žodžiai: dokas, duobė, kasimas, krantinė, 137, 138, 138A, 139

Pastaba


Techninis darbo projektas ir geologija

Nustatytas laimėtojas


2013-01-04 buvo nustatytas laimėtojas Van Oord Dredging and Marine Contractors BV dėl skelbiamų derybų “Smeltės laivų apsisukimo rato tobulinimas, pritaikant didiesiems (konteineriniams ir kt.) laivams gilinimo darbai”, su minėtu tiekėju bus pasirašyta sutartis.


Pasirašyta sutartis2013-01-23 pasirašyta sutartis su Van Oord Dredging and Marine Contractors BV dėl skelbiamų derybų dėl objekto „Smeltės laivų apsisukimo rato tobulinimas, pritaikant didiesiems (konteineriniams ir kt.) laivams gilinimo darbai“. Sutarties vertė 87.807.684,71 Lt įskaitant PVM.Objekto „Smeltės laivų apsisukimo rato tobulinimas, pritaikant didiesiems (konteineriniams ir kt.) laivams gilinimo darbai“

Paskelbimo data: 2012-10-12

Tipas: skelbiamos derybos

Pirkimo numeris: 128227

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Raktiniai žodžiai: gilinimo darbai, laivų apsisukimo ratas

Nustatytas laimėtojas


2012 m. spalio 24 d. nustatyti laimėtojai UAB „Delta“ turizmo centras, UAB „Saitas“ ir UAB Baltijos kelionių agentūra. Preliminariosios pirkimo sutartys bus pasirašytos su konkursą laimėjusiais tiekėjais iki 495 000,00 Lt įskaitant PVM, pagal konkurso sąlygas. Pirkimo sutartys bus sudaromos nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigs atidėjimo terminas (15 dienų laikotarpis nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo dienos).


Pasirašyta sutartis


2012 m. lapkričio 15 d. pasirašytos preliminariosios sutartys su UAB „Delta“ turizmo centru, UAB „Saitas“ ir UAB Baltijos kelionių agentūra. Preliminariosios pirkimo sutartys pasirašytos iki 495 000,00 Lt įskaitant PVM, pagal konkurso sąlygas.

 

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos darbuotojų kelionių organizavimo (t.y. tarnybinių komandiruočių) paslaugų pirkimas 1 (vieniems) metams

Paskelbimo data: 2012-09-17

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 127051

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Raktiniai žodžiai: kelionės

Pasirašyta sutartis


2012-12-05 pasirašyta sutartis su VšĮ "Septynios natos". Bendra sutarties suma 44891,00 Lt įskaitant PVM. Sutarties įgyvendinimo terminas – 2012-12-28.

 

Naujamečio šventinio renginio 2012-12-28 Uosto direkcijos darbuotojams organizavimo ir įgyvendinimo paslaugų pirkimas

Paskelbimo data: 2012-10-11

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 128090

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Pasirašyta sutartis


2012-12-04 pasirašyta sutartis su UAB "Gargždų geležinkelis". Bendra sutarties suma 1437170,83 Lt įskaitant PVM. Statybos darbų trukmė 7 mėnesiai nuo aktu perduotos (Rangovui) statybvietės, techninio projekto ir statybą leidžiančio dokumento.

„Objekto „AB „Vakarų laivų gamykla“ geležinkelio kelio Nr. 8 remontas, pakeičiant netinkamus geležinkelių pabėgių tvirtinimo elementus, užterštą balasto antpilą, kelių ištaisymas pagal profilius ir kelio uždengimas gelžbetoninėmis plokštėmis“ statybos (naujo statinio statyba ir paprastasis remontas) darbai“

Paskelbimo data: 2012-10-09

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 128017

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Raktiniai žodžiai: VLG, remontas

Nustatytas laimėtojas


2012-12-28 nustatytas laimėtojas UAB „Sweco Lietuva“, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį su UAB „Sweco hidroprojektas“. Pirkimo sutartis bus pasirašyta su konkursą laimėjusiu tiekėju už 508 200,00 Lt įskaitant PVM, pagal konkurso sąlygas ir pasiūlyme pateiktą kainą.


Pasirašyta sutartis


2013-02-14 pasirašyta sutartis su UAB "Sweco Lietuva", veikiančia pagal jungtinės veiklos sutartį su UAB "Sweco hidroprojektas". Sutarties suma 508 200,00 Lt įskaitant PVM. Tiekėjas privalo parengti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos kanalo maksimalaus gilinimo ir platinimo galimybių plėtros planą per 12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo dienos.

 

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos kanalo maksimalaus gilinimo ir platinimo galimybių plėtros plano parengimas

Paskelbimo data: 2012-09-27

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 127557

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Raktiniai žodžiai: laivybos kanalas, planas

Nustatytas laimėtojas


2012-10-16 buvo nustatytas laimėtojas Arūno Melinio įmonė „Ratkelta“, su minėtu tiekėju bus pasirašyta sutartis.


Pasirašyta sutartis


2012-11-08 pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju Arūno Melinio įmone „Ratkelta“. Sutarties suma yra 141 000,00 Lt įskaitant PVM.

Valymo priemonių valytojoms, grindų dangos priežiūros prekių pirkimas 3 metams

Paskelbimo data: 2012-08-28

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 126308

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Raktiniai žodžiai: valymas

Pasirašyta sutartis


2012-10-19 pasirašyta sutartis su UAB “Garnat Service”. Sutarties vertė 276.267,73 Lt įskaitant PVM.

Locmanų katerio „Smiltė“ remontas su variklio keitimu

Paskelbimo data: 2012-08-23

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 128233

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Raktiniai žodžiai: kateris, remontas

Nustatytas laimėtojas


2012-09-26 nustatytas laimėtojas UAB "Ciklonas".


Pasirašyta sutartis


2012-10-29 pasirašyta sutartis su UAB "Ciklonas". Sutarties suma 60 000,00 Lt įskaitant PVM.Dokumentų ir brėžinių dauginimo, spausdinimo, lankstymo paslaugų pirkimas 3 metams

Paskelbimo data: 2012-08-28

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 126328

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Raktiniai žodžiai: dokumentai, brėžiniai, spausdinimas, paslaugos

Pasirašyta sutartis


2012 m. lapkričio 26 d. pasirašyta sutartis su UAB „Sweco hidroprojektas“, veikiančia pagal jungtinės veiklos sutartį su UAB „Kelprojektas“. Sutarties suma 342 000,00 įskaitant PVM.

Objekto „Krantinių Nr. 67 ir Nr. 68 rekonstravimas“ techninio projekto parengimas ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų atlikimas

Paskelbimo data: 2012-09-26

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 127486

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Raktiniai žodžiai: krantinė, 67, 68, rekonstravimas

Informacija


Konkurso viešųjų pirkimų procedūros pabaigtos, nes buvo atmesti visi pasiūlymai. Paskelbtas naujas konkursas.

KVJUD krantinių Nr. 135–136 paprastojo remonto darbų pirkimas

Paskelbimo data: 2012-09-25

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 127398

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Raktiniai žodžiai: krantinė, 135, 136, remontas

Nustatytas laimėtojas2012-11-14 dieną buvo nustatytas laimėtojas UAB „Solvida“, su minėtu tiekėju bus pasirašyta sutartis.


Pasirašyta sutartis


2012-12-07 pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju UAB "Solvida". Sutarties suma yra 80 000,00 Lt įskaitant PVM.

 

Reklaminių priemonių ir reprezentacinių dovanų įsigijimas

Paskelbimo data: 2012-09-26

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 127459

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Raktiniai žodžiai: reklama

Nustatytas laimėtojas


2012-10-17 buvo nustatytas laimėtojas UAB draudimo kompanija „PZU LIETUVA" dėl II dalies (bendrosios civilinės atsakomybės draudimas).


Pasirašyta sutartis


2012-11-14 pasirašyta sutartis su AB "Lietuvos draudimas" dėl VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos turto draudimo. Sutarties vertė 496 999,00 Lt.

2012-11-08 pasirašyta sutartis su UAB draudimo kompanija "PZU LIETUVA" dėl bendrosios civilinės atsakomybės draudimo. Sutarties vertė 227 900,00 Lt įskaitant PVM.

 

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos turto ir bendrosios civilinės atsakomybės draudimas

Paskelbimo data: 2012-09-18

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 127086

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Raktiniai žodžiai: draudimas

Pasirašyta sutartis


2012-11-26 pasirašyta sutartis su UAB "Apsaugos komanda". Bendra sutarties suma 810000,00 Lt įskaitant PVM. Sutarties trukmė – 3 metai.

Uosto direkcijos objektų fizinė ir elektroninė apsauga

Paskelbimo data: 2012-09-11

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 126871

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Raktiniai žodžiai: apsauga

Nustatytas laimėtojas


UAB “ATEA”, kurios orientacinio įkainių paketo konkursinio pasiūlymo kaina 73 268,34 Lt įskaitant PVM. Pirkimo sutartis bus pasirašyta su konkursą laimėjusiu tiekėju iki 80 000,00 Lt įskaitant PVM, pagal paslaugų įkainius nurodytus sutarties projekto 1 priede, bet ne ilgiau kaip 2 metus.


Pasirašyta sutartis


2012 m. spalio 30 d. pasirašyta sutartis su UAB „ATEA“. Sutarties suma – iki 80 000,00 Lt įskaitant PVM, pagal paslaugų įkainius nurodytus sutarties projekto 1 priede Sutartis galioja iki kol bus panaudota sutarties suma, bet ne ilgiau kaip 2 metus.

 

 

 

Eksploatacinių medžiagų bei kompiuterinės technikos remonto pirkimas

Paskelbimo data: 2012-09-03

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 126490

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Raktiniai žodžiai: remontas

Informacija


Pirkimo procedūros pabaigtos negavus nei vieno pasiūlymo.

KVJU akvatorijos dugno prie krantinių Nr. 1-2, Nr. 3-4 valymo darbai

Paskelbimo data: 2012-08-31

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 126498

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Raktiniai žodžiai: akvatorija, dugnas, valymo darbai, 1, 2, 3, 4, krantinė

Pasirašyta sutartis


2012-10-05 pasirašyta sutartis su UAB „Hidrosfera“. Bendra sutarties suma 121000,00 Lt įskaitant PVM. Sutartis sudaryta objekto statybos darbų laikotarpiui.

Objekto „KVJUD krantinių Nr. 43, Nr. 44 ir Nr. 45 rekonstrukcija, Pilies g. 4, Klaipėda“ techninio projekto parengimas, 3 statybą leidžiančių dokumentų gavimas ir statinio projekto vykdymo priežiūra“

Paskelbimo data: 2012-08-01

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 125241

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Raktiniai žodžiai: krantinė, 43, 44, 45, techninis projektas

Nustatytas laimėtojas


2012-08-30 dieną buvo nustatytas laimėtojas UAB „Kelprojektas“ veikiantis pagal jungtinės veiklos sutartį su SIA „Jūras projekts“.


Pasirašyta sutartis


2012-09-25 pasirašyta sutartis su UAB "Kelprojektas", veikiančia pagal jungtinės veiklos sutartį su SIA "Jūras projekts".  Sutaies vertė 39.325,00 Lt įskaitant PVM.

 

Objekto „Projektinių pasiūlymų dėl pirso prie krantinės Nr. 26 modernizacijos parengimas“ projektinių pasiūlymų parengimas

Paskelbimo data: 2012-07-20

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 124897

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Raktiniai žodžiai: krantinė, 26, pirsas

Nustatytas laimėtojas

Nustatyta laimėtoja Uždaroji dizaino ir leidybos AB "Kopa", kurios pasiūlymo kaina 95 271,77 Lt įskaitant PVM.


Pasirašyta sutartis


2012-08-28 pasirašyta sutartis su AB "Kopa". Sutarties suma 95 271,77 Lt įskaitant PVM.

KVJUD reklaminių kanceliarinių gaminių (kalendorių, darbo knygų, maišelių, atvirukų ir t.t.) parengimas, spausdinimas ir gaminimas

Paskelbimo data: 2012-07-11

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 124476

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Pasirašyta sutartis


2012-08-31 pasirašyta sutartis su AB spaustuve „Titnagas“. Sutarties suma yra 12.293,60 Lt įskaitant PVM.

Reklaminio informacinio leidinio parengimas ir 1000 egz. pagaminimas

Paskelbimo data: 2012-07-11

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 124477

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Raktiniai žodžiai: reklama, leidinys

Pasirašyta sutartis


2012-10-24 pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju UAB “Gerų idėjų namai”. Sutarties suma yra 18 162,10 Lt įskaitant PVM.

Projekto „Laivybos Klaipėdos jūrų uoste valdymo informacinės sistemos (LUVIS) sukūrimas“ viešinimo paslaugos

Paskelbimo data: 2012-08-01

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 125382

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Pasirašyta sutartis


2012-10-22 pasirašyta sutartis su UAB “Hidrosfera”. Sutarties vertė 196.625,00 Lt įskaitant PVM.

Objekto „Krantinės Nr. 101-104“ techninio projekto parengimas su statybos rūšį atitinkančiu pavadinimu ir 4 statybą leidžiančių dokumentų gavimas (numatyti keturis statybos etapus, kiekvienai krantinei atskirą etapą ir kiekvienam etapui atskirą statybą leidimą

Paskelbimo data: 2012-08-09

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 125660

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Raktiniai žodžiai: krantinė, 101, 104,

Pasirašyta sutartis


2012-10-18 pasirašyta sutartis su UAB "Loromas". Bendra sutarties suma 1147881,59 Lt įskaitant PVM. Statybos darbų trukmė 270 kalendorinių dienų nuo aktu perduotos (Rangovui) statybvietės, techninio projekto ir statybą leidžiančio dokumento.

Objekto „Geležinkelio kelio Nr. 15 rekonstravimas UAB „Klaipėdos keleivių ir krovinių terminalas“ teritorijoje Nemuno g. 24, Klaipėda“ statybos darbai

Paskelbimo data: 2012-08-21

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 126089

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Informacija


Konkurso viešųjų pirkimų procedūros pabaigtos, nes buvo atmesti visi pasiūlymai. Paskelbtas naujas konkursas.

Uosto režimo skyriaus įslaptintos informacijos laikymo patalpos administraciniame pastate (J. Janonio g. 24) įrengimas

Paskelbimo data: 2012-08-23

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 126194

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Pasirašyta sutartis


2012-11-12 pasirašyta sutartis su supaprastintą atvirą konkursą laimėjusių UAB „Alna Intelligence“ veikiančiu pagal jungtinės veiklos sutartį su UAB „Henrivita“, UAB „Mikrovisatos servisas“ ir UAB „Airoventa“ dėl Tarnybinių stočių patalpos įrengimo darbų. Bendra sutarties suma 356178,88 Lt įskaitant PVM. Darbų trukmė – 3 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo.

Tarnybinių stočių patalpos įrengimas

Paskelbimo data: 2012-08-28

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 126332

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Pasirašyta sutartis

2012-09-11 pasirašyta sutartis su VĮ Valstybės žemės fondu. Sutarties suma yra 35 090,00 Lt įskaitant PVM.

Smeltės botaninio draustinio ribų plano parengimas

Paskelbimo data: 2012-06-29

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 124003

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Raktiniai žodžiai: plano parengimas

Pasirašyta sutartis


2012-09-11 pasirašyta sutartis su EMMA TECHNOLOGIES GMBH. Bendra sutarties suma 31200,00 Lt įskaitant PVM. Sutartie trukmė 90 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos.

CTD zondo pirkimas

Paskelbimo data: 2012-06-26

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 123779

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Pasirašyta sutartis

2012-09-11 pasirašyta sutartis su emma technologies GmbH. Sutarties suma – 104 450,00 Lt be PVM (kai PVM tarifas yra 0 %). Pardavėjas įsipareigoja pristatyti pirkėjui prekę per 40 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos.

HypackMax licencijos pirkimas

Paskelbimo data: 2012-06-22

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 123670

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Raktiniai žodžiai: licencija

Pasirašyta sutartis

2012-07-27 pasirašyta sutartis su UAB “GEOTECH BALTIC“. Sutarties suma yra 38 305,58 Lt įskaitant PVM.

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijos dugno nuosėdų taršos šaltinių nustatymas

Paskelbimo data: 2012-06-14

Pabaigos data: 2012-07-05

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 123264

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Raktiniai žodžiai: akvatorija, dugnas, tarša

Pasirašyta sutartis

2012-07-25 pasirašyta sutartis su UAB “Ekosistema”. Sutarties suma yra 17.800,00 Lt įskaitant PVM.


 

Šventosios valstybiniame jūrų uoste iškasto grunto panaudojimo atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo atlikimas

Paskelbimo data: 2012-06-13

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 123180

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Raktiniai žodžiai: Šventosios uostas, gruntas, poveikio aplinkai vertinimas

Pasirašyta sutartis


2012-07-20 pasirašyta sutartis su UAB „Gatvių apšvietimas“. Sutarties suma yra 35.942,82,00 Lt įskaitant PVM.

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto kelių ir teritorijų (mažųjų žvejybos laivų krantinės Nemuno g., Nemuno g. dalies tarp Kalnupės ir Nevėžio g., Laivyno bazės teritorijos, Perkėlos g., Danės krantinės dalies) apšvietimo įrenginių techninė priežiūra 2012-201

Paskelbimo data: 2012-06-13

Tipas: supaprastintas atviras konkursas

Pirkimo numeris: 123178

Žr. viešajam centrinių pirkimų portale

Susijusi informacija

Nustatytas laimėtojas


2012-07-20 nustatytas laimėtojas UAB "Plungės Jonis-S" veikiantis pagal jungtinės veiklos sutartį su UAB "Projkelva".


Pasirašyta sutartis